Rezerwacja wizyt

Miasto Stołeczne Warszawa

System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy.

Witamy na stronach Systemu rezerwacji wizyt m.st. Warszawy.

System rezerwacji wizyt umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu kolejek w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy oraz w niektórych wydziałach Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy i biurach Urzędu m.st. Warszawy. Możliwe jest także zarezerwowanie terminu wizyty. Oferowane funkcjonalności nie są obecnie dostępne w przypadku wszystkich komórek organizacyjnych, jednak System jest ciągle rozbudowywany. W związku z tym, że System jest wciąż w fazie rozwoju, może działać w sposób niestabilny. Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Systemu bądź oczekiwanych funkcjonalności można przesyłać na adres rezerwacje@um.warszawa.pl. Pomogą nam one usprawnić jego działanie.

INSTRUKCJE

Aby skorzystać z Systemu rezerwacji wizyt należy kliknąć w link Rozwiń znajdujący się pod nazwą wybranej komórki organizacyjnej. System domyślnie wyświetla dane dotyczące stanów kolejek nie starsze niż sprzed 10 minut. Aby uzyskać najświeższe dane, należy nacisnąć przycisk Odśwież znajdujący się pod tabelą ze stanem kolejek wybranej komórki organizacyjnej.

Aby zarezerwować wizytę, należy kliknąć w zakładkę Rezerwuj wizytę. W wyświetlonej tabeli trzeba kliknąć w odpowiednią grupę spraw, a następnie w nowo otwartym okienku zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty, postępując zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami. Po wypełnieniu formularza i zatwierdzeniu wprowadzonych danych wyświetli się potwierdzenie rezerwacji, które można wydrukować. W wybranym dniu, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą, należy za pośrednictwem klawiatury numerycznej umieszczonej obok automatu biletowego wpisać swój numer identyfikacyjny, przydzielony w trakcie procesu rejestracji. Przed rezerwacją terminu najlepiej zapoznać się z informacjami znajdującymi się na stronie miejskiej dotyczącymi dokumentów i załączników koniecznych do załatwienia sprawy.

UWAGA!

 • Nieodebranie numerka przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.
 • Ze wględu na to, iż w poszczególnych komórkach organizacyjnych funkcjonują różne systemy kolejkowe, proces rezerwacji wizyty dla poszczególnych komórek może się nieznacznie różnić. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie aplikacji umożliwiającej rezerwację wizyty w danej komórce.
 • Wymagana jest włączona obsługa Javascript w przeglądarce.
 • W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty można podać imię, nazwisko, telefon oraz adres email. Są to dane podawane opcjonalnie w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem. W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji wizyt m.st. Warszawy w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Biura Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (Aleje Jerozolimskie 28)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2016-10-24 9:02
rchiwalna)R-Rejestracja pojazdów 0 0 0 0
Wydawanie zatrzymanych praw jazdy 0 0 1 0
Cechy identyfikacyjne 0 0 0 0
Ewidencja instruktorów 0 0 1 0
Ewidencja diagnostów 0 0 0 0
Ewidencja ośrodków 500 0 0 0
Licencje "TAXI" 600 0 2 0
Transport drogowy 700 0 1 0
Oznakowanie "TAXI" 0 0 0 0
Egzaminy "TAXI" 900 0 1 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Cechy identyfikacyjne
Egzaminy TAXI
Ewidencja instruktorów
Ewidencja diagnostów
Ewidencja ośrodków
Licencje TAXI
Wydawanie zatrzymanych praw jazdy
Rejestracja pojazdów
Transport drogowy
Oznakowanie "TAXI"
Biuro Geodezji i Katastru (ul. Sandomierska 12)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2016-10-24 8:57
Ewidencja gruntów i budynków 8 0 3 9
Numer.porz.i nazewn.ulic, placów 101 0 0 15
Postępowania administracyjne 0 0 0 0
Zamówienia na kopie mapy zasad. 0 0 0 0
Obsługa prac geod.-wydawanie mater. 406 0 1 5
Obsługa prac geod.-przyjmow. oper. 506 1 2 3
Odbiór kopi mapy zasad. 601 1 0 14
Obsługa Zespołu Uzgadniania Dok.Proj 701 1 1 0
Odbiór zam. dokumentów 5 0 1 5
rezerwa 0 0 0 0
Kasa 801 0 2 5
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Ewidencja gruntów i budynków, udostępnianie danych - wypisy, wyrysy, zaświadczenia z ewidencji gruntów i budynków, zgłaszanie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków
Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic, placów, składanie wniosków o nadanie numeru porządkowego lub o zaświadczenie o numerze porządkowym
Postępowania administracyjne, rozgraniczanie nieruchomości, postępowania ewidencyjne i klasyfikacja gruntów
Zamówienia i odbiór kopii mapy zasadniczej oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Obsługa prac geodezyjnych, składanie zgłoszeń prac geodezyjnych, wydawanie materiałów do zgłoszonych prac geodezyjnych oraz materiałów po ewidencji
Biuro Ochrony Środowiska, Ogólnomiejski Punkt Obsługi Mieszkańców (OPOM), Terenowy Punkt Paszportowy (pl. Starynkiewicza 7/9)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2016-10-24 8:53
A: Paszporty-składanie wniosków 0 0 0 0
B: Paszporty-odbiór dokumentów 0 0 0 0
C: Cudzoziemcy - złożenie wniosku 0 0 0 0
D: Cudzoziemcy - uzupełnienie wniosku 500 0 1 0
O: OPOM – pozostałe sprawy 0 0 0 0
H: Ochrona środowiska 0 0 1 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Paszporty - Skladanie wniosków
Paszporty - Odbiór dokumentów
Cudzoziemcy - Złożenie wniosku - Uwaga! Każdy wniosek o legalizację pobytu wymaga rezerwacji odrębnego terminu wizyty
Zbycie pojazdu, wtórnik prawa jazdy, akty USC
Karty wędkarskie i łowiectwa podwodnego, rejestracja sprzętu do połowu ryb, zwierzęta egzotyczne

Dzielnice m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Bemowo
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2016-10-24 8:57
A - BONIFIKATA UŻ. WIECZ., DRUK IN-15 4 1 2 1
C - SKŁADANIE WNIOSK. PASZPORTOWYCH 0 0 0 0
D - ODBIÓR PASZPORTÓW 0 1 0 0
E - BemowoNET, BEMOWSKA KARTA MIESZKAŃCA 1 0 0 7
F - ZAS. LOKAL., OCHR. ŚROD., INFRASTR. 1 2 0 1
G - GOSPODARKA NIERUCH., ARCHITEKTURA 2 0 0 3
H - ŚWIADCZENIA RODZINNE 8 3 1 6
I - PUNKT PODAWCZY 1 0 0 2
J - KASA PARTER 5 0 1 2
K - KASA PIĘTRO 10 0 1 2
L - REJESTRACJA POJAZDÓW 14 6 4 11
M - PRAWA JAZDY 7 0 1 6
N - RODZINA 500+ ODBIÓR DECYZJI 3 0 0 1
P - MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 28 0 3 6
R - KARTA DUŻEJ RODZINY 0 0 0 0
S - GOSPODARKA ODPADAMI 2 0 0 2
T - ODBIÓR TABLIC I DOWODÓW REJESTR. 5 3 0 2
W - KARTA WARSZAWIAKA 2 0 0 7
Z - RODZINA 500+ SKŁADANIE WNIOSKÓW 3 0 0 6
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
BONIFIKATA OD UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - EWIDENCJA
SKŁADANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
ODBIÓR PASZPORTÓW
BemowoNET - BEZPRZEWODOWY INTERNET
ZASOBY LOKALOWE, OCHRONA ŚRODOWISKA, INRFASTRUKTURA
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
ŚWIADCZENIA RODZINNE
ARCHITEKTURA
REJESTRACJA POJAZDÓW
PRAWA JAZDY
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
KARTA DUŻEJ RODZINY
GOSPODARKA ODPADAMI
ODBIÓR TABLIC I DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
KARTA WARSZAWIAKA
RODZINA 500+ SKŁADANIE WNIOSKÓW
RODZINA 500+ ODBIÓR DECYZJI
Urząd Dzielnicy Białołęka
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2016-10-24 8:57
I-INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 0 0 0 0
L-SPRAWY LOKALOWE 0 0 0 0
P-PODATKI,OPŁATY LOKALNE 0 0 0 0
W-KARTY: WARSZAWIAKA, DUŻEJ RODZINY 0 0 0 0
J-PRAWA JAZDY 0 0 1 0
M-MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 0 0 1 0
S-OŚWIATA,KULTURA,SPRAWY SPOŁ. 0 0 0 0
A-ARCHITEKTURA, URBANISTYKA 0 0 2 0
G-GEODEZJA, GOSPODARKA GRUNTAMI 0 0 1 0
o-GOSPODARKA ODPADAMI KOM. 0 0 0 0
R-REJESTRACJA POJAZDÓW 0 0 0 0
Y:ZMIANY W DOWODACH REJ. 0 0 0 0
X-ODBIÓR STAŁEGO DOW.REJ. 0 0 1 0
Z: PUNKT PODAWCZY, 500+ 0 0 0 0
K-KASY 0 0 1 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
SPRAWY LOKALOWE
PODATKI,OPŁATY LOKALNE
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY
PRAWA JAZDY
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
OŚWIATA, KULTURA, SPRAWY SPOŁECZNE
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA
GEODEZJA, GOSPODARKA GRUNTAMI
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
REJESTRACJA POJAZDÓW
ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO
ZMIANY W DOWODACH REJESTRACYJNYCH
PUNKT PODAWCZY, 500+
KASY
Urząd Dzielnicy Bielany
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2016-10-24 9:03
A: ODPANY KOMUNALNE 0 0 0 0
B: ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, GEODEZJA, NIERUCHOMOŚCI 2 0 1 1
C: DROGOWNICTWO, INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 0 0 0 0
D: PŁATNOŚĆ PODATKU, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, DZIERŻAWY, OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA 1 0 1 3
E: KASY - OPŁATY SKARBOWE, OPŁATY USC, PASZPORTOWE, ODPADY, PEŁNOMOCNICTWA, INNE 6 0 2 1
F: 500+ BEZ WYKAZANIA DOCHODU 0 0 0 0
G: PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH 0 2 0 0
H: WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH 0 4 0 0
I: INFORMACJA PODATKOWA, KARTA WARSZAWIAKA 1 0 1 0
J: 500+ Z WYKAZANIEM DOCHODU 1 0 1 0
K: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 4 0 2 3
L: PRAWA JAZDY 8 0 1 5
M: REJESTRACJA - WNIOSKI 9 2 4 9
U: REJESTRACJA - ODBIÓR DOKUMENTÓW 7 0 1 5
P: MELDUNKI - SKŁADANIE WNIOSKÓW 12 0 4 6
R: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 9 1 1 6
S: WPIS DO CEIDG 3 0 1 11
T: ALKOHOL - ZEZWOLENIA 1 0 0 5
N: SPRAWY LOKALOWE, KARTA DUŻEJ RODZINY 2 0 0 6
W: DODATKI MIESZKANIOWE, OBNIŻKI CZYNSZU 1 0 1 0
X:SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 0 0 0 0
Z: WYBORY 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ODPADY KOMUNALNE
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, GEODEZJA, NIERUCHOMOŚCI
DROGOWNICTWO, INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
PŁATNOŚĆ PODATKU, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, DZIERŻAWY, OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA
KASY - OPŁATY SKARBOWE, OPŁATY USC, PASZPORTOWE, ODPADY, PEŁNOMOCNICTWA, INNE
500+ BEZ WYKAZANIA DOCHODU
500+ Z WYKAZANIEM DOCHODU
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH
INFORMACJA PODATKOWA, KARTA WARSZAWIAKA
ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR PRAW JAZDY
SKŁADANIE WNIOSKÓW, ZMIANY, WTÓRNIKI, ZGŁOSZENIA ZBYCIA, ADNOTACJE, WYREJESTROWANIE
ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
DOWODY OSOBISTE-SKŁAD. WNIOSKÓW, MELDUNKI, ZAŚWIADCZENIA
ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH
WNIOSEK O WPIS DO CEIDG (nowy, zmiany, wykreślenia, zawieszenia)
ALKOHOL - ZEZWOLENIA
SPRAWY LOKALOWE, KARTA DUŻEJ RODZINY
DODATKI MIESZKANIOWE, OBNIŻKI CZYNSZU
WYBORY
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Rakowiecka 25/27)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2016-10-24 9:01
Meldunki stałe 5 0 3 8
Meldunki czasowe 0 2 0 0
Meldunki - cudzoziemcy
Wniosek o nadanie numeru PESEL
0 1 0 0
Dowody osobiste – składanie wniosków 9 0 1 6
Dowody osobiste – odbiór 17 0 2 3
Zaświadczenia z akt ewidencji ludności,
Zaświadczenia z akt dowodów osobistych,
Udostępnianie danych,
PESEL - udostępnianie danych
1 1 0 4
Wybory 0 0 0 0
Architektura i budownictwo 2 0 0 11
Geodezja i kataster 0 0 2 0
Infrastruktura 0 0 2 0
Gospodarka nieruchomościami,
Składanie wniosków o bonifikatę
informacja podatkowa
składanie IN,
1 0 0 9
Składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus, od 1-04-2016r. 0 0 0 0
Składanie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 0 1 0
Budżet partycypacyjny 0 0 0 0
Karta Warszawiaka
Karta Dużej Rodziny
0 0 0 0
Kasa - wpłaty 0 0 2 0
Kasa
 • opłata skarbowa
 • geodezyjna
 • za udostępnienie danych
1 0 0 16
Kasa - wypłaty 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Meldunki - stałe
Meldunki - czasowe
Meldunki - cudzoziemcy,
wniosek o nadanie numeru PESEL
Dowody osobiste – składanie wniosków
Dowody osobiste - odbiór
Zaświadczenia z akt ewidencji ludności,
zaświadczenia z akt dowodów osobistych,
udostępnianie danych,
PESEL - udostępnianie danych
Architektura i budownictwo
Gospodarka nieruchomościami,
składanie wniosków o bonifikatę,
informacja podatkowa,
składanie IN
Składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus
Odpady komunalne
Karty warszawiaka i dużej rodziny
Kasa - wypłaty
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Wiktorska 91A)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2016-10-24 8:56
Rejestracja pojazdów
Wyrejestrowanie pojazdów z powodu:
 • kasacji
 • kradzieży
 • wywozu za granicę
29 5 7 8
Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych.
Wymiana i wtórniki dodowodów rejestracyjnych.
Zgłoszenia zbycia (sprzedaży) pojazdu.
Zmiany w dowodach rejestracyjnych:
 • współwłaściciel
 • hak
 • gaz

Wtórniki tablic rejestracyjnych,
nalepek kontrolnych,
znaków legalizacyjnych,
dorobienie trzeciej tablicy
218 1 5 9
Prawa jazdy 9 9 1 4
Kasa 312 0 1 2
Zaplanowana rejestracja pojazdów 0 0 1 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych Wymiana i wtórniki dodowodów rejestracyjnych Zgłoszenia zbycia (sprzedaży) pojazdu Zmiany w dowodach rejestracyjnych - współwłaściciel, hak, gaz Wtórniki tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych Dorobienie trzeciej tablicy
Prawa jazdy
Zaplanowana rejestracja pojazdów
Urząd Dzielnicy Ochota
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2016-10-24 9:01
SPRAWY LOKALOWE 1 0 3 0
REJESTR. POJ - OSOBY FIZYCZNE 205 0 1 7
PRAWA JAZDY 405 0 1 6
REJESTR. POJ - SPRAWY KRÓTKIE 505 0 2 7
KARTA WARSZAWIAKA (e-hologram) 0 0 0 0
DOW. OSOBISTE(SKŁ. DOK.) 704 0 3 7
DOW. OSOBISTE(ODBIÓR) 801 0 1 2
MELDUNKI 902 0 0 13
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 2 0 2 9
WYBORY, ZAŚWIADCZ. 0 0 0 0
ARCHITEKTURA, GEODEZJA 0 0 3 0
KASA 502 0 2 1
500+ 0 0 0 0
ALKOHOL 0 0 0 0
NIERUCHOMOŚCI, PODATKI 300 0 0 24
REJESTR. POJ - OSOBY PRAWNE 1 0 1 0
KARTA DUŻEJ RODZINY 0 0 0 0
GOSP. ODPADAMI KOM. 0 0 0 0
URODZENIA 1 0 1 0
MAŁŻEŃSTWA/ŚLUB WYZNANIOWY 0 0 0 0
REJESTRACJA ZGONÓW 202 0 1 0
ODPISY-SKŁADANIE I ODBIÓR 302 0 1 2
ODPISY-ODBIÓR 0 0 0 0
TRANSKRYPCJE-SKŁADANIE 0 0 0 0
TRANSKRYPCJE-ODBIÓR 0 0 0 0
URODZENIA-UZNANIA 0 0 0 0
JUBILEUSZE 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ARCHITEKTURA, GEODEZJA, INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO
DOWODY OSOBISTE (SKŁADANIE WNIOSKÓW)
DOWODY OSOBISTE (ODBIÓR)
REJESTRACJA POJAZDÓW (OSOBY FIZYCZNE)
REJESTRACJA POJAZDÓW (SPRAWY KRÓTKIE)
SPRAWY LOKALOWE
MELDUNKI
PRAWA JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW (OSOBY PRAWNE)
ALKOHOL
NIERUCHOMOŚCI, PODATKI
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
KARTA WARSZAWIAKA
KARTA DUŻEJ RODZINY
500+ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2016-10-24 09:01
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków A016 6 6 13
Gospodarka odpadami komunalnymi 0 1 0
Prawa jazdy C015 3 1 3
Dowody rejestracyjne - odbiór 0 2 7
Dowody osobiste i meldunki - składanie wniosków 2 7 5
Dowody osobiste - odbiór F014 0 2 4
Zdrowie, kultura, sport, oświata, KDR, SK, sprawy różne, 500+ 0 2 3
Architektura, urbanistyka, geodezja, nieruchomości 0 2 11
Działalność gospodarcza 0 2 5
Podatki, infrastruktura, ochrona środowiska J002 0 3 3
Kasy 0 3 3
Sprawy lokalowe, nadzór właścicielski i nieruchomości L004 0 2 15
Urząd stanu cywilnego - odpisy U003 2 2 19
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - przyjmowanie wniosków, 500+ N015 3 2 6
Paszporty - składanie wniosków 0 0 0
Paszporty - odbiór 0 0 0
Urząd stanu cywilnego - rejestracja zgonów 0 1 3
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Urząd stanu cywilnego - odpisy
Paszporty - odbiór
Paszporty - składanie wniosków
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - przyjmowanie wniosków, 500+
Sprawy lokalowe, nadzór właścicielski i nieruchomości
Kasy
Podatki, infrastruktura, ochrona środowiska
Działalność gospodarcza
Architektura, urbanistyka, geodezja, nieruchomości
Zdrowie, kultura, sport, oświata, KDR, SK, sprawy różne, 500+
Dowody osobiste - odbiór
Dowody osobiste i meldunki - składanie wniosków
Dowody rejestracyjne - odbiór
Prawa jazdy
Gospodarka odpadami komunalnymi
Urząd stanu cywilnego - rejestracja zgonów
Urząd Dzielnicy Praga-Północ
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2016-10-24 08:57
Kancelaria – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe 0 8 0
Świadczenia rodzinne Z004 0 4 4
Dodatki mieszkaniowe M002 0 3 1
Podatki i opłaty lokalne 0 2 2
Sprawy lokalowe L003 4 3 8
Działalność gospodarcza 0 2 5
Komunikacja - Rejestracja pojazdów G011 3 3 7
Ewidencja ludności i dowody osobiste A009 0 4 6
Komunikacja - składanie wniosków - prawo jazdy E003 0 1 2
Odbiór dowodów rejestracyjnych D008 1 3 5
Gospodarka odpadami 0 3 0
Kasy K004 0 5 2
Wybory 0 4 0
KDR, Odbiory zaświadczeń 0 4 8
Odbiór praw jazdy 0 1 2
500+ 0 3 2
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Kancelaria – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe
KDR, odbiory zaświadczeń
Gospodarka odpadami
Wydawanie dowodów rejestracyjnych i praw jazdy
Komunikacja - składanie wniosków - prawa jazdy
Sprawy lokalowe
Komunikacja - rejestracja pojazdów
Działalność gospodarcza
Ewidencja ludności i dowody osobiste
Podatki i opłaty lokalne
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia Rodzinne
500+
Urząd Dzielnicy Rembertów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2016-10-24 08:56
Rejestracja pojazdów 0 2 5
Prawa jazdy R001 0 2 0
Ewidencja ludności E003 0 3 0
Dowody osobiste 0 3 5
Kasa 0 1 6
Informacja / Punkt podawczy 0 1 0
Działalność gospodarcza 0 1 0
Świadczenia rodzinne 0 4 25
Fundusz alimentacyjny A003 0 4 0
Karta Warszawiaka 0 5 0
Karta Dużej Rodziny 0 4 0
Sprawy lokalowe 0 4 4
Oświata 0 4 0
Zezwolenia alkoholowe 0 3 0
Ochrona środowiska 0 5 0
Kultura 0 3 0
Budżet partycypacyjny 0 3 0
Turnusy rehabilitacyjne 0 3 0
Architektura 0 4 0
Urbanistyka 0 4 0
Geodezja 0 4 0
Nieruchomości 0 4 3
Infrastruktura B001 0 4 0
Gospodarka odpadami 0 4 0
500+ 0 4 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów
Kultura
Budżet partycypacyjny
Turnusy rehabilitacyjne
Architektura
Urbanistyka
Geodezja
Nieruchomości
Gospodarka odpadami
Program 500+
Ochrona środowiska
Zezwolenia alkoholowe
Oświata
Prawa jazdy
Ewidencja ludności
Dowody osobiste
Działalność gospodarcza
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Karta Warszawiaka
Karta Dużej Rodziny
Sprawy lokalowe
Infrastruktura
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2016-10-24 08:51
Kancelaria A001 0 2 0
Kasa B001 0 1 0
Dodatki mieszkaniowe C001 0 4 0
Zezwolenia na alkohol Z001 0 4 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 0 4 0
Karta Warszawiaka Karta Dużej Rodziny 0 8 0
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących 0 0 0
Sprawy lokalowe D002 0 2 13
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości 0 2 0
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg) 0 1 0
Meldunki, dowody, zaświadczenia 0 3 3
Odbiór Dowodów Osobistych 0 3 5
Wybory 0 3 0
Parkomaty, karty „N+” 0 2 7
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport P001 0 2 0
Użytkowanie wieczyste gruntu 0 2 0
Świadczenia Rodzinne, 500+ 1 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dodatki mieszkaniowe
Użytkowanie wieczyste gruntu
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport
Parkomaty, karty „N+”
Odbiór Dowodów osobistych
Meldunki, dowody, zaświadczenia
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg)
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości
Sprawy lokalowe
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących
Karta Warszawiaka/Karta Dużej Rodziny
Gospodarka odpadami komunalnymi
Zezwolenia na alkohol
Świadczenia Rodzinne, Program 500+
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Mariańska 5)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2016-10-24 08:52
Prawa jazdy 0 1 5
Rejestracja pojazdów - osoby prawne 0 6 7
Rejestracja pojazdów - osoby fizyczne C003 0 20 0
Wydawanie DR., wymiana DR, adnotacje w DR , zbycia D005 0 23 4
Informacja 0 2 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Prawa jazdy
Rejestracja osób fizycznych
Osoby fizyczne + firmy – wydawanie, wymiana, adnotacje w DR, zgłoszenie zbycia
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowy Świat 39)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2016-10-24 08:51
Przyjmowanie wniosków A002 0 2 0
Obsługa dłużników alimentacyjnych 0 1 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Przyjmowanie wniosków
Obsługa dłużników alimentacyjnych
Urząd Dzielnicy Targówek
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2016-10-24 8:57
Dowody osobiste - składanie wniosków 7 1 1 5
Dowody osobiste - odbiór dokumentów 912 1 2 4
Wymeldowanie, zameldowanie, zaświadczenia 804 0 0 7
Prawa jazdy - odbiór dokumentów 0 0 0 0
Prawa jazdy - składanie wniosków 0 0 0 0
Dowody rejestracyjne - odbiór dokumentów 0 0 1 0
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków 0 0 0 0
Sprawy lokalowe,
Dodatki mieszkaniowe
401 0 1 0
Działalność gospodarcza 1 0 2 7
Geodezja, Architektura,Ochrona środowiska 404 0 1 3
Archiwum USC, Odpisy aktów 401 0 1 16
Biuro podawcze, WIFI 5 1 1 7
Kasy 8 0 2 5
500 plus 0 0 0 0
Spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania 0 0 0 0
Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego 0 0 0 0
Awizowane decyzje podatkowe 0 0 0 0
Karta Warszawiaka 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dowody osobiste - składanie wniosków
Dowody osobiste - odbiór dokumentów
Wymeldowanie, zameldowanie, zaświadczenia
Prawa jazdy - odbiór dokumentów
Prawa jazdy - składanie wniosków
Dowody rejestracyjne - odbiór dokumentów
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Sprawy lokalowe, Dodatki mieszkaniowe
Działalność gospodarcza
Geodezja, Architektura, Ochrona środowiska
Archiwum USC, Odpisy aktów
Biuro podawcze, WIFI
Kasy
500 plus
Spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania
Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego
Awizowane decyzje podatkowe
Karta Warszawiaka
Urząd Dzielnicy Ursus
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2016-10-24 09:00
URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, OCHRONA ŚRODO 0 0 2 00:00
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, GEODEZJA, S 2 0 2 00:00
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 0 1 00:00
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 1 1 3 00:00
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY 5 0 1 00:01
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACY 2 0 0 00:10
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 4 0 4 00:05
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW 6 0 3 00:07
PRAWA JAZDY 2 0 1 00:04
KASA 6 0 2 00:00
PŁATNOŚCI PODATKÓW 3 1 2 00:05
URZĄD STANU CYWILNEGO 2 0 2 00:20
DZIERŻAWA, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE 0 0 2 00:00
INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO, GOSPODARKA 0 0 1 00:01
PODATEK OD SRODKOW TRANSPORTOWYCH 0 0 2 00:00
ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU 0 0 2 00:00
WYMIANA WTÓRNIK 0 0 0 00:00
WPISY HAK VAT GAZ TAXI L 0 0 0 00:00
CZASOWE WYCOFANIE Z RUCHU 0 0 0 00:00
ZEZWOLENIE NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE 0 0 0 00:00
ZATRZYMANE, PUNKTY KARNE 0 0 0 00:00
WYBORY 0 0 1 00:00
ODPISY 2 1 2 00:07
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH 0 0 0 00:00
500+ 3 0 2 00:11
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY 0 0 1 00:00
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH 0 0 0 00:00
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, GEODEZJA, SPRAWY LOKALOWE,DODATKI MIESZKANIOWE, ENERGETYCZNE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW
PRAWA JAZDY
INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO, GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI, ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
500+
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACY
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY
Urząd Dzielnicy Ursynów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2016-10-24 8:57
K-REJESTRACJA POJAZDÓW 10 0 3 8
S-ŚWIADCZENIA RODZINNE,ALIMENTACYJNE 3 0 1 7
R-ODBIÓR DOKUMENT. KOMUNIKACYJNYCH 308 0 0 7
P-PRAWA JAZDY-PRZYJMOW. WNIOSKÓW 5 2 0 5
E-ODBIÓR PRAWA JAZDY 7 1 1 3
H-500+ BEZ DOCHODU 0 0 0 0
Z-EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSP.-CEIDG 2 0 1 1
G-KONCESJE ALKOHOLOWE I INNE 0 0 0 0
A-ARCHITEKTURA, GEODEZJA, INFRASTRUKT 4 0 1 6
L-SPRAWY LOKALOWE 3 0 1 7
B-OCHRONA ŚROD.,EDUKACJA,SPORT,... 3 0 1 1
F-KASY WPŁATY 11 0 1 2
D-DOWODY OSOBISTE-PRZYJM.WNIOSKÓW 9 0 1 4
M-ZAMELDOWANIA/WYMELDOWANIA 7 1 2 4
N-DOWODY OSOBISTE-ODBIÓR 9 0 0 6
J-INF. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH 1 0 0 33
W-KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZ. 1 0 0 2
C-REJESTRACJA DLA FIRM 0 0 0 0
O-ODPADY KOMUNALNE 700 0 1 0
I-500+ Z DOCHODEM 601 0 0 11
X-WYD. ZAŚWIAD. O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 0 0 0 0
Q-SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA 0 0 0 0
T-ZMIANY W DOKUMENTACH 7 0 2 9
Y-DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW 0 0 0 0
USC: A-NOWORODKI 0 0 0 0
USC: B - ZGONY 201 0 0 28
USC: C - MAŁŻEŃSTWA 0 1 0 0
USC: D - RÓŻNE 500 0 1 0
USC: E - ODPISY 705 0 2 14
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ARCHITEKTURA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE, GEODEZJA I KATASTER, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, DROGOWNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA, OŚWIATA, SPORT I REKREACJA
DOWODY OSOBISTE - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
DOWODY OSOBISTE - ODBIÓR DOKUMENTÓW
ZAMELDOWANIA I WYMELDOWANIA
ODPADY KOMUNALNE
SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY
500+ DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO BEZ WERYFIKACJI DOCHODU
500+ KAŻDE DZIECKO Z WERYFIKACJĄ DOCHODU
DODATKI MIESZKANIOWE, NAJEM LOKALI
ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE
DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW
REJESTRACJA POJAZDÓW - FIRMY - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
REJESTRACJA POJAZDÓW INDYWIDUALNYCH - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
PRAWA JAZDY - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
ODBIÓR DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH, ZBYCIE POJAZDU
ZMIANY W DOKUMENTACH POJAZDU, WYMIANY, WTÓRNIKI DOKUMENTÓW I TABLIC, ZAŚWIADCZENIA, WYREJESTROWANIE (ZŁOMOWANIE, KRADZIEŻ) ITP.
PRAWA JAZDY - ODBIÓR DOKUMENTÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - KONCESJE ALKOHOLOWE
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)
Urząd Dzielnicy Wawer
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2016-10-24 08:57
BIURO PODAWCZE 0 2 2
ARCHITEKTURA, GEODEZJA 0 4 12
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 0 4 0
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 0 4 0
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 0 4 0
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 0 4 4
ŚWIADCZENIA RODZINNE 0 2 16
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE 0 3 0
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY 1 2 2
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 0 1 5
INFORMACJA, WYDAWANIE DRUKÓW I FORMULARZY 0 0 0
KASY K013 0 2 3
REJESTRACJA POJAZDÓW R004 0 3 18
PRAWA JAZDY, ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 0 1 4
MELDUNKI I WNIOSKI O DOWODY OSOBISTE E006 0 3 23
DOWODY REJESTRACYJNE: WPISY, ADNOTACJE, ZMIANY F008 0 3 9
SPRAWY LOKALOWE 0 3 2
500+ 0 2 8
DOWODY REJESTRACYJNE ODBIÓR / WYMIANA 0 3 6
ZBYCIE POJAZDU / WYREJESTROWANIE 0 3 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
DZIENNIK PODAWCZY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW
500+
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE
WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I PRAW JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
KARTA WARSZAWIAKA
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE
ŚWIADCZENIA RODZINNE
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PODATKI I OPŁATY LOKALNE IN-15
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
ARCHITEKTURA, GEODEZJA
SPRAWY LOKALOWE
Urząd Dzielnicy Wesoła
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2016-10-24 8:57
K: Kasa 4 1 1 5
B: Dowody osobiste 3 0 1 3
M: Meldunki 0 0 0 0
E: Sprawy wyborcze 0 0 0 0
R: Rejestracja pojazdów 3 0 0 9
P: Prawa jazdy 1 0 0 1
D: Działalność gospodarcza i zezwolenia 2 0 1 3
F: Podatki 1 0 0 0
O: Odbiór odpadów 2 0 0 14
H: Odpisy aktów USC 1 0 1 0
C: Pozostałe sprawy USC 1 0 1 28
A: Architektura 0 0 0 0
G: Geodezja 0 0 0 0
I: Infrastruktura i drogi 1 0 0 5
S: Ochrona środowiska 0 0 0 0
L: Sprawy lokalowe 0 0 0 0
N: Karta Dużej Rodziny 0 0 0 0
W: Karta Warszawiaka 1 0 0 0
J: Inne 1 0 0 2
T: Rodzina 500 plus 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
DOWODY OSOBISTE
MELDUNKI
SPRAWY WYBORCZE
PRAWA JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ZEZWOLENIA
ODBIÓR ODPADÓW
PODATKI
INFRASTRUKTURA I DROGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
SPRAWY LOKALOWE
KARTA DUŻEJ RODZINY
KARTA WARSZAWIAKA
ARCHITEKTURA
GEODEZJA
RODZINA 500 PLUS
Urząd Dzielnicy Wilanów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2016-10-24 08:57
Architektura i urbanistyka 0 3 6
Kancelaria urzędu dzielnicy B001 0 3 3
Geodezja, ewidencja gruntów G001 0 3 5
Rodzina 500+ 0 1 11
Prawa jazdy L001 0 1 14
Ewidencja działalności gospodarczej D001 0 3 15
Podatki P004 0 1 11
Kasa K002 0 1 3
Rejestracja pojazdów R002 0 2 7
Ochrona środowiska 0 3 6
Ewidencja ludności M001 0 2 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Architektura i urbanistyka
Kancelaria urzędu dzielnicy
Geodezja, ewidencja gruntów
Rodzina 500+
Prawa jazdy
Ewidencja działalności gospodarczej
Podatki
Kasa
Rejestracja pojazdów
Ochrona środowiska
Ewidencja ludności
Urząd Dzielnicy Włochy
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2016-10-24 09:01
Architektura, Geodezja, Ochrona Środowiska, Gospodarka Nieruchomościami A003 0 2 4
Infrastruktura, Oświata, Zezwolenia na alkohol, Zasoby lokalowe, Podatki lokalne 0 3 8
Odpady komunalne 0 2 1
Świadczenia rodzinne 0 3 8
Karta Warszawiaka 0 3 0
Punkt podawczy 0 5 0
Punkt Informacyjny 0 0 0
Dowody osobiste i meldunki 0 4 12
Prawo jazdy 0 2 26
Rejestracja osób prawnych 0 0 0
Rejestracja pojazdów R006 4 2 16
Wydawanie dowodów rejestracyjnych, wpis GAZ, HAK, L, Współwłaściciel 0 1 6
Działalność gospodarcza 0 1 0
Kasy K005 0 2 4
Podatek od nieruchomości osoby prawne 0 0 0
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy) 0 0 0
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy, Okęcie) 0 0 0
Podatek rolny, zaświadczenia 0 0 0
Podatek od środków transportowych 0 0 0
Ustalanie opłaty z tyt. podatku od nieruchomości, rolnego 0 0 0
Postępowanie egzekucyjne 0 0 0
Księgowanie wpłat z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0 0 0
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja 0 0 0
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny 0 1 1
Program 500+ 0 2 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Architektura, Geodezja, Ochrona Środowiska, Gospodarka Nieruchomościami
Świadczenia rodzinne
Karta Warszawiaka
Punkt podawczy
Dowody osobiste i meldunki
Prawo jazdy
Rejestracja pojazdów
Księgowanie wpłat z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja
Infrastruktura, Oświata, Zezwolenia na alkohol, Zasoby lokalowe, Podatki lokalne
Podatek rolny, zaświadczenia
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny
Odpady komunalne
Działalność gospodarcza
Podatek od nieruchomości osoby prawne
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy)
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy, Okęcie)
Podatek od środków transportowych
Ustalanie opłaty z tyt. opłaty za gospodarowanie od nieruchomości, rolnego
Postępowanie egzekucyjne
Program 500+
Urząd Dzielnicy Wola
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2016-10-24 08:56
Meldunki i dowody 17 1 5 00:02
Wydawanie dowodów osobistych 6 0 1 00:01
Kancelaria, sprawy różne 3 0 2 00:00
Architektura, Infrastruktura 1 0 2 00:00
Nieruchomości, Geodezja 0 0 2 00:00
Sprawy lokalowe 6 0 2 00:00
Ochrona Środowiska 0 0 1 00:00
Wydawanie dowodów rejestracyjnych 7 1 1 00:00
Rejestracja pojazdów 12 0 4 00:07
Gospodarka odpadami/Środowisko 0 0 1 00:00
Kasa 11 0 3 00:00
Prawa Jazdy 3 0 1 00:01
Karta Warszawiaka 0 0 1 00:00
Małżeństwa 0 0 1 00:05
Odpisy 6 0 3 00:00
Rejestracja zgonów 0 0 2 00:07
Zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny 5 9 3 00:26
Dłużnicy alimentacyjny 0 2 1 00:00
Świadczenia opiekuńcze, becik 2 0 3 00:08
Zezwolenia alkoholowe 0 0 1 00:00
Ewidencja Działalności Gospodarczej 2 0 1 00:00
Program 500+ Al. Solidarności 0 0 1 00:00
Program 500+ Syreny 1 0 3 00:12
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Meldunki i dowody
Wydawanie dowodów osobistych
Kancelaria, sprawy różne
Architektura, Infrastruktura
Nieruchomości, Geodezja
Sprawy lokalowe
Ochrona Środowiska
Gospodarka odpadami komunalnymi
Karta Warszawiaka
Wydawanie dowodów rejestracyjnych
Rejestracja pojazdów
Prawa Jazdy
Kasa
Program 500plus al. Solidarności
Zezwolenia alkoholowe
Ewidencja Działalności Gospodarczej
Urząd Dzielnicy Żoliborz
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2016-10-24 8:57
A-DOWODY OSOBISTE 2 0 0 8
M-MELDUNKI 2 0 0 9
D-PRAWA JAZDY 2 0 0 9
C-REJESTR. POJAZDÓW 6 0 2 11
L-SPRAWY MIESZKANIOWE 1 0 0 36
G-DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 2 1 1 4
N-ARCHITEKTURA,GEODEZJA,NIERUCHOM 1 0 0 7
P-PASZPORTY SKŁADANIE WNIOSKÓW 0 0 0 0
R-PASZPORTY ODBIERANIE 0 1 0 0
W-WYBORY 0 0 0 0
U-UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 0 0 0 0
Z-ZMIANY WE WPISIE 0 0 0 0
Y-500+ 1 0 1 0
K-BUDŻET PARTYCYPACYJNY 0 0 0 0
H. ZEZWOLENIE NA SPRZ. ALKOHOLU 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dowody osobiste
Rejestracja pojazdów
Prawa jazdy
Działalność gospodarcza
Zezwolenie na sprzedaż Alkoholu
Sprawy mieszkaniowe
Meldunki i poświadczenia
Architektura, geodezja, nieruchomości
Świadczenia dla rodziny, 500plus
Zmiany we wpisie działalności gospodrczej

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

I Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego, Obrotu Zagranicznego oraz Zmiany Imion i Nazwisk (ul. Władysława Andersa 5)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2016-10-24 8:57
URODZENIA 0 0 0 0
MAŁŻEŃSTWA 100 0 1 20
REJESTRACJA ZGONU 201 0 1 24
ODPISY-SKŁADANIE 308 0 3 7
ODPISY-ODBIÓR 405 1 1 6
TRANSKRYPCJE-SKŁADANIE 0 1 0 0
TRANSKRYPCJE-ODBIÓR 603 3 2 5
UZNANIA 0 0 0 0
ZIN 801 0 0 6
INKASENT 307 0 1 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odpisy - Składanie wniosków o wydawanie odpisów aktów: urodzeń, małżeństw, zgonów
Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego III (ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 1/3)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2016-08-31 10:41
ODPISY 0 0 0 0
URODZENIA 0 2 0 0
MAŁŻEŃSTWA 0 1 0 0
ZGONY 0 1 0 0
INKASENT 0 0 0 0
ARCHIWUM ZABURZAŃSKIE 0 0 0 0
ODESŁANI 0 0 0 0
UMÓWIENI 0 0 0 0

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest jeszcze przez Urząd świadczona.

Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego V (ul. Falęcka 10)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2016-10-24 8:54
INFORMACJA 1 0 1 19
JUBILEUSZE 0 0 0 0
POWRÓT DO NAZWISKA 0 0 0 0
ODPISY 0 0 2 0
REJESTRACJA ZGONÓW 600 0 1 0

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest jeszcze przez Urząd świadczona.