Rezerwacja wizyt

Miasto Stołeczne Warszawa

System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy.

Witamy na stronach Systemu rezerwacji wizyt m.st. Warszawy.

System rezerwacji wizyt umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu kolejek w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy oraz w niektórych wydziałach Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy i biurach Urzędu m.st. Warszawy. Możliwe jest także zarezerwowanie terminu wizyty. Oferowane funkcjonalności nie są obecnie dostępne w przypadku wszystkich komórek organizacyjnych, jednak System jest ciągle rozbudowywany. W związku z tym, że System jest wciąż w fazie rozwoju, może działać w sposób niestabilny. Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Systemu bądź oczekiwanych funkcjonalności można przesyłać na adres rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl. Pomogą nam one usprawnić jego działanie. UWAGA! Adres e-mail rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl nie jest przeznaczony do umawiania się na wizytę w Urzędzie. Wysłane na niego maile z prośbą o umówienie wizyty pozostaną bez odpowiedzi.

UWAGA!

Zablokowano internetową rezerwację wizyt na pl. Starynkiewicza 7/9 do Ogólnomiejskiego Punktu Obsługi Mieszkańców oraz Terenowego Punktu Paszportowego z uwagi na planowany remont budynku.

INSTRUKCJE

Aby skorzystać z Systemu rezerwacji wizyt należy kliknąć w link Rozwiń znajdujący się pod nazwą wybranej komórki organizacyjnej. System domyślnie wyświetla dane dotyczące stanów kolejek nie starsze niż sprzed 10 minut. Aby uzyskać najświeższe dane, należy nacisnąć przycisk Odśwież znajdujący się pod tabelą ze stanem kolejek wybranej komórki organizacyjnej.

Aby zarezerwować wizytę, należy kliknąć w zakładkę Rezerwuj wizytę. W wyświetlonej tabeli trzeba kliknąć w odpowiednią grupę spraw, a następnie w nowo otwartym okienku zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty, postępując zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami. Po wypełnieniu formularza i zatwierdzeniu wprowadzonych danych wyświetli się potwierdzenie rezerwacji, które można wydrukować. W wybranym dniu, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą, należy za pośrednictwem klawiatury numerycznej umieszczonej obok automatu biletowego wpisać swój numer identyfikacyjny, przydzielony w trakcie procesu rejestracji. Przed rezerwacją terminu najlepiej zapoznać się z informacjami znajdującymi się na stronie miejskiej dotyczącymi dokumentów i załączników koniecznych do załatwienia sprawy.

UWAGA!

 • Nieodebranie numerka przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.
 • Ze wględu na to, iż w poszczególnych komórkach organizacyjnych funkcjonują różne systemy kolejkowe, proces rezerwacji wizyty dla poszczególnych komórek może się nieznacznie różnić. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie aplikacji umożliwiającej rezerwację wizyty w danej komórce.
 • Wymagana jest włączona obsługa Javascript w przeglądarce.
 • W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty można podać imię, nazwisko, telefon oraz adres email. Są to dane podawane opcjonalnie w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem. W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji wizyt m.st. Warszawy w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Biura Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (Aleje Jerozolimskie 28)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-04-28 11:54
rchiwalna)R-Rejestracja pojazdów 0 0 0 0
Wydawanie zatrzymanych praw jazdy 0 0 1 0
Cechy identyfikacyjne 205 0 0 16
Ewidencja instruktorów 0 0 0 0
Ewidencja diagnostów 0 0 0 0
Ewidencja ośrodków 0 0 0 0
Licencje "TAXI" 619 5 2 24
Transport drogowy 700 1 0 1
Oznakowanie "TAXI" 801 3 0 10
Egzaminy "TAXI" 901 0 0 26
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Cechy identyfikacyjne
Egzaminy TAXI
Ewidencja instruktorów
Ewidencja diagnostów
Ewidencja ośrodków
Licencje TAXI
Wydawanie zatrzymanych praw jazdy
Rejestracja pojazdów
Transport drogowy
Oznakowanie "TAXI"
Biuro Geodezji i Katastru (ul. Sandomierska 12)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-04-28 12:00
Ewidencja gruntów i budynków 42 2 5 15
Numer.porz.i nazewn.ulic, placów 102 0 0 2
Postępowania administracyjne 202 0 0 1
Zamówienia na kopie mapy zasad. 0 0 0 0
Obsługa prac geod.-wydawanie mater. 463 6 5 6
Obsługa prac geod.-przyjmow. oper. 560 0 2 5
Odbiór kopi mapy zasad. 619 0 0 5
Obsługa Zespołu Uzgadniania Dok.Proj 704 3 0 43
Odbiór zam. dokumentów 36 2 1 7
rezerwa 0 0 0 0
Kasa 39 3 1 1
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Ewidencja gruntów i budynków, udostępnianie danych - wypisy, wyrysy, zaświadczenia z ewidencji gruntów i budynków, zgłaszanie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków
Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic, placów, składanie wniosków o nadanie numeru porządkowego lub o zaświadczenie o numerze porządkowym
Postępowania administracyjne, rozgraniczanie nieruchomości, postępowania ewidencyjne i klasyfikacja gruntów
Zamówienia i odbiór kopii mapy zasadniczej oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Obsługa prac geodezyjnych, składanie zgłoszeń prac geodezyjnych, wydawanie materiałów do zgłoszonych prac geodezyjnych oraz materiałów po ewidencji
Ogólnomiejski Punkt Obsługi Mieszkańców (OPOM), Terenowy Punkt Paszportowy (pl. Starynkiewicza 7/9)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-04-28 11:57
A: Paszporty-składanie wniosków 43 0 2 8
B: Paszporty-odbiór dokumentów 23 0 0 5
C: Cudzoziemcy - złożenie wniosku 0 0 0 0
D: Cudzoziemcy - uzupełnienie wniosku 0 3 0 0
O: OPOM – pozostałe sprawy 0 2 0 0

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Dzielnice m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Bemowo
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-04-28 11:54
A - BONIF. UŻ. WIECZ., DRUK IN-15 10 0 0 7
C - SKŁADANIE WNIOSK. PASZPORTOWYCH 27 0 1 13
D - ODBIÓR PASZPORTÓW 23 0 2 5
E - BemowoNET, BEMOWSKA KARTA MIESZKAŃCA 2 0 0 3
F - ZAS. LOKAL., OCHR. ŚROD., INFRASTR. 16 0 1 5
G - GOSPODARKA NIERUCH., ARCHITEKTURA 9 0 1 3
H - ŚWIADCZENIA RODZINNE 13 0 1 15
I - PUNKT PODAWCZY 6 0 0 6
J - KASA PARTER 26 1 2 2
K - KASA PIĘTRO 23 0 0 2
L - REJESTRACJA POJAZDÓW 51 7 2 11
M - PRAWA JAZDY 20 0 1 4
N - RODZINA 500+ ODBIÓR DECYZJI 0 0 0 0
P - MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 73 0 4 9
R - KARTA DUŻEJ RODZINY 1 0 0 8
S - GOSPODARKA ODPADAMI 2 0 0 3
T - ODBIÓR TABLIC I DOWODÓW REJESTR. 29 0 1 3
W - KARTA WARSZAWIAKA 6 0 0 6
Z - RODZINA 500+ SKŁADANIE WNIOSKÓW 11 0 0 4
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
BONIFIKATA OD UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - EWIDENCJA
SKŁADANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
ODBIÓR PASZPORTÓW
BemowoNET - BEZPRZEWODOWY INTERNET
ZASOBY LOKALOWE, OCHRONA ŚRODOWISKA, INRFASTRUKTURA
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
ŚWIADCZENIA RODZINNE
ARCHITEKTURA
REJESTRACJA POJAZDÓW
PRAWA JAZDY
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
KARTA DUŻEJ RODZINY
GOSPODARKA ODPADAMI
ODBIÓR TABLIC I DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
KARTA WARSZAWIAKA
RODZINA 500+ SKŁADANIE WNIOSKÓW
RODZINA 500+ ODBIÓR DECYZJI
Urząd Dzielnicy Białołęka
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-04-28 12:00
I-INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 8 0 1 4
L-SPRAWY LOKALOWE 6 0 1 11
P-PODATKI,OPŁATY LOKALNE 31 0 3 8
W-KARTY: WARSZAWIAKA, DUŻEJ RODZINY 3 0 0 4
J-PRAWA JAZDY 26 1 1 5
M-MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 63 6 3 9
S-OŚWIATA,KULTURA,SPRAWY SPOŁ. 4 0 0 9
A-ARCHITEKTURA, URBANISTYKA 19 0 2 2
G-GEODEZJA, GOSPODARKA GRUNTAMI 12 0 0 5
o-GOSPODARKA ODPADAMI KOM. 4 0 0 24
R-REJESTRACJA POJAZDÓW 85 28 2 3
Y:ZMIANY W DOWODACH REJ. 0 0 0 0
X-ODBIÓR STAŁEGO DOW.REJ. 650 0 1 5
Z: PUNKT PODAWCZY, 500+ 4 0 0 4
K-KASY 18 0 1 5
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
SPRAWY LOKALOWE
PODATKI,OPŁATY LOKALNE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (ZEZWOLENIA NA ALKOHOL)
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY
PRAWA JAZDY
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
OŚWIATA, KULTURA, SPRAWY SPOŁECZNE
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA
GEODEZJA, GOSPODARKA GRUNTAMI
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
REJESTRACJA POJAZDÓW
ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO
PUNKT PODAWCZY, 500 plus
KASY
Urząd Dzielnicy Bielany
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-04-28 11:58
A: ODPANY KOMUNALNE 4 1 0 9
B: ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, GEODEZJA, NIERUCHOMOŚCI 10 1 1 9
C: DROGOWNICTWO, INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 6 0 0 2
D: PŁATNOŚĆ PODATKU, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, DZIERŻAWY, OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA 29 0 1 2
E: KASY - OPŁATY SKARBOWE, OPŁATY USC, PASZPORTOWE, ODPADY, PEŁNOMOCNICTWA, INNE 30 0 0 2
F: 500+ BEZ WYKAZANIA DOCHODU 6 0 0 6
G: PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH 26 0 1 8
H: WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH 25 0 1 4
I: INFORMACJA PODATKOWA, KARTA WARSZAWIAKA 20 4 1 9
J: 500+ Z WYKAZANIEM DOCHODU 1 0 0 1
K: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 7 0 0 5
L: PRAWA JAZDY 25 0 0 7
M: REJESTRACJA - WNIOSKI 57 14 4 8
U: REJESTRACJA - ODBIÓR DOKUMENTÓW 38 1 1 5
P: MELDUNKI - SKŁADANIE WNIOSKÓW 50 1 4 14
R: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 35 1 1 6
S: WPIS DO CEIDG 31 7 1 7
T: ALKOHOL - ZEZWOLENIA 1 0 0 9
N: SPRAWY LOKALOWE, KARTA DUŻEJ RODZINY 11 0 1 5
W: DODATKI MIESZKANIOWE, OBNIŻKI CZYNSZU 27 0 1 9
X:SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 12 27 1 18
Z: WYBORY 1 0 0 6
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ODPADY KOMUNALNE
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, GEODEZJA, NIERUCHOMOŚCI
DROGOWNICTWO, INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
PŁATNOŚĆ PODATKU, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, DZIERŻAWY, OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA
KASY - OPŁATY SKARBOWE, OPŁATY USC, PASZPORTOWE, ODPADY, PEŁNOMOCNICTWA, INNE
500+ BEZ WYKAZANIA DOCHODU
500+ Z WYKAZANIEM DOCHODU
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH
INFORMACJA PODATKOWA, KARTA WARSZAWIAKA
ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR PRAW JAZDY
SKŁADANIE WNIOSKÓW, ZMIANY, WTÓRNIKI, ZGŁOSZENIA ZBYCIA, ADNOTACJE, WYREJESTROWANIE
ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
DOWODY OSOBISTE-SKŁAD. WNIOSKÓW, MELDUNKI, ZAŚWIADCZENIA
ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH
WNIOSEK O WPIS DO CEIDG (nowy, zmiany, wykreślenia, zawieszenia)
ALKOHOL - ZEZWOLENIA
SPRAWY LOKALOWE, KARTA DUŻEJ RODZINY
DODATKI MIESZKANIOWE, OBNIŻKI CZYNSZU
WYBORY
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Rakowiecka 25/27)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-04-28 11:56
Meldunki stałe 8 0 1 12
Meldunki czasowe 11 0 1 6
Meldunki - cudzoziemcy
Wniosek o nadanie numeru PESEL
8 0 0 8
Dowody osobiste – składanie wniosków 43 0 3 9
Dowody osobiste – odbiór 38 0 1 4
Zaświadczenia z akt ewidencji ludności,
Zaświadczenia z akt dowodów osobistych,
Udostępnianie danych,
PESEL - udostępnianie danych
10 0 1 6
Wybory 1 0 0 0
Architektura i budownictwo 17 0 1 3
Geodezja i kataster 0 0 1 0
Infrastruktura 1 0 0 1
Gospodarka nieruchomościami,
Składanie wniosków o bonifikatę
informacja podatkowa
składanie IN,
23 0 0 13
Składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus, od 1-04-2016r. 0 0 0 0
Składanie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0 0 0 0
Budżet partycypacyjny 0 0 0 0
Karta Warszawiaka
Karta Dużej Rodziny
0 4 0 0
Kasa - wpłaty 23 0 2 9
Kasa
 • opłata skarbowa
 • geodezyjna
 • za udostępnienie danych
5 0 0 7
Kasa - wypłaty 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Meldunki - stałe
Meldunki - czasowe
Meldunki - cudzoziemcy,
wniosek o nadanie numeru PESEL
Dowody osobiste – składanie wniosków
Dowody osobiste - odbiór
Zaświadczenia z akt ewidencji ludności,
zaświadczenia z akt dowodów osobistych,
udostępnianie danych,
PESEL - udostępnianie danych
Architektura i budownictwo
Gospodarka nieruchomościami,
składanie wniosków o bonifikatę,
informacja podatkowa,
składanie IN
Składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus
Odpady komunalne
Karty warszawiaka i dużej rodziny
Kasa - wypłaty
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Wiktorska 91A)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-04-28 11:54
Rejestracja pojazdów
Wyrejestrowanie pojazdów z powodu:
 • kasacji
 • kradzieży
 • wywozu za granicę
52 5 6 24
Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych.
Wymiana i wtórniki dodowodów rejestracyjnych.
Zgłoszenia zbycia (sprzedaży) pojazdu.
Zmiany w dowodach rejestracyjnych:
 • współwłaściciel
 • hak
 • gaz

Wtórniki tablic rejestracyjnych,
nalepek kontrolnych,
znaków legalizacyjnych,
dorobienie trzeciej tablicy
316 13 4 8
Prawa jazdy 30 3 1 7
Kasa 371 4 1 3
Zaplanowana rejestracja pojazdów 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych Wymiana i wtórniki dodowodów rejestracyjnych Zgłoszenia zbycia (sprzedaży) pojazdu Zmiany w dowodach rejestracyjnych - współwłaściciel, hak, gaz Wtórniki tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych Dorobienie trzeciej tablicy
Prawa jazdy
Zaplanowana rejestracja pojazdów
Urząd Dzielnicy Ochota
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-04-28 11:59
SPRAWY LOKALOWE 30 1 2 6
REJESTR. POJ - OSOBY FIZYCZNE 245 3 3 5
PRAWA JAZDY 416 0 1 6
REJESTR. POJ - SPRAWY KRÓTKIE 526 4 0 6
KARTA WARSZAWIAKA (e-hologram) 0 0 0 0
DOW. OSOBISTE(SKŁ. DOK.) 716 1 1 7
DOW. OSOBISTE(ODBIÓR) 815 0 1 3
MELDUNKI 918 0 1 6
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 23 1 2 12
WYBORY, ZAŚWIADCZ. 0 0 0 0
ARCHITEKTURA, GEODEZJA 3 0 2 9
KASA 319 0 1 1
500+ 5 0 0 8
ALKOHOL 0 0 0 0
NIERUCHOMOŚCI, PODATKI 307 0 1 27
REJESTR. POJ - OSOBY PRAWNE 0 7 0 0
KARTA DUŻEJ RODZINY 1 0 0 5
GOSP. ODPADAMI KOM. 5 0 0 4
URODZENIA 9 2 1 17
MAŁŻEŃSTWA/ŚLUB WYZNANIOWY 0 0 0 0
REJESTRACJA ZGONÓW 206 0 1 6
ODPISY-SKŁADANIE I ODBIÓR 319 1 2 14
ODPISY-ODBIÓR 0 0 0 0
TRANSKRYPCJE-SKŁADANIE 0 0 0 0
TRANSKRYPCJE-ODBIÓR 0 0 0 0
URODZENIA-UZNANIA 0 0 0 0
JUBILEUSZE 0 0 0 0
WNIOSKI O BONIFIKATĘ 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ARCHITEKTURA, GEODEZJA, INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO
DOWODY OSOBISTE (SKŁADANIE WNIOSKÓW)
DOWODY OSOBISTE (ODBIÓR)
REJESTRACJA POJAZDÓW (OSOBY FIZYCZNE)
REJESTRACJA POJAZDÓW (SPRAWY KRÓTKIE)
SPRAWY LOKALOWE
MELDUNKI
PRAWA JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW (OSOBY PRAWNE)
ALKOHOL
NIERUCHOMOŚCI, PODATKI
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
KARTA WARSZAWIAKA
KARTA DUŻEJ RODZINY
500+ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-04-28 11:56
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków A069 29 6 11
Gospodarka odpadami komunalnymi 0 1 5
Prawa jazdy C041 1 1 3
Dowody rejestracyjne - odbiór D071 4 2 5
Dowody osobiste i meldunki - składanie wniosków E068 3 6 8
Dowody osobiste - odbiór F049 0 2 4
Zdrowie, kultura, sport, oświata, KDR, SK, sprawy różne, 500+ 0 1 3
Architektura, urbanistyka, geodezja, nieruchomości 0 2 5
Działalność gospodarcza I041 2 1 4
Podatki, infrastruktura, ochrona środowiska J039 0 2 3
Kasy K127 0 2 2
Sprawy lokalowe L025 0 2 7
Urząd stanu cywilnego - odpisy U026 1 2 6
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - przyjmowanie wniosków, 500+ N027 2 2 4
Paszporty - składanie wniosków P040 2 2 11
Paszporty - odbiór W028 0 1 8
Urząd stanu cywilnego - rejestracja zgonów 0 1 4
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Urząd stanu cywilnego - odpisy
Paszporty - odbiór
Paszporty - składanie wniosków
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - przyjmowanie wniosków, 500+
Sprawy lokalowe, nadzór właścicielski i nieruchomości
Kasy
Podatki, infrastruktura, ochrona środowiska
Działalność gospodarcza
Architektura, urbanistyka, geodezja, nieruchomości
Zdrowie, kultura, sport, oświata, KDR, SK, sprawy różne, 500+
Dowody osobiste - odbiór
Dowody osobiste i meldunki - składanie wniosków
Dowody rejestracyjne - odbiór
Prawa jazdy
Gospodarka odpadami komunalnymi
Urząd stanu cywilnego - rejestracja zgonów
Urząd Dzielnicy Praga-Północ
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-04-28 11:59
Kasy 0 5 3
500+, świadczenia rodzinne i alimentacyjne Z016 1 5 6
Dodatki mieszkaniowe M006 1 3 38
Podatki i opłaty lokalne H012 2 4 5
Sprawy lokalowe L013 4 4 15
Działalność gospodarcza N019 2 4 6
Ewidencja ludności i dowody osobiste A038 0 3 5
Komunikacja - Rejestracja pojazdów G022 0 3 15
Odbiór praw jazdy 0 1 4
Komunikacja - składanie wniosków - prawo jazdy 0 1 10
Odbiór dowodów rejestracyjnych 0 3 6
Wybory 0 3 0
KDR, Odbiory zaświadczeń 0 4 6
Gospodarka odpadami 0 6 3
Kancelaria – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe 1 9 3
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Kancelaria – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe
Gospodarka odpadami
Wydawanie dowodów rejestracyjnych i praw jazdy
Komunikacja - składanie wniosków - prawa jazdy
Sprawy lokalowe
Komunikacja - rejestracja pojazdów
Działalność gospodarcza
Ewidencja ludności i dowody osobiste
Podatki i opłaty lokalne
Dodatki mieszkaniowe
500+, świadczenia rodzinne i alimentacyjne
KDR, odbiory zaświadczeń
Urząd Dzielnicy Rembertów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-04-28 11:54
Rejestracja pojazdów R024 0 3 18
Prawa jazdy 0 3 8
Ewidencja ludności 0 2 12
Dowody osobiste E005 0 2 13
Kasa 0 1 2
Informacja / Punkt podawczy 0 4 1
Działalność gospodarcza 3 1 1
Świadczenia rodzinne 0 4 20
Fundusz alimentacyjny 0 4 0
Karta Warszawiaka 0 4 4
Karta Dużej Rodziny 0 4 0
Sprawy lokalowe 0 4 0
Oświata 0 3 0
Zezwolenia alkoholowe 0 3 0
Ochrona środowiska 0 4 0
Kultura 0 3 0
Budżet partycypacyjny 0 3 0
Turnusy rehabilitacyjne 0 3 0
Architektura 0 3 0
Urbanistyka B002 0 3 0
Geodezja 1 3 0
Nieruchomości 1 3 0
Infrastruktura 0 3 0
Gospodarka odpadami 0 3 0
500+ 0 4 3
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów
Kultura
Budżet partycypacyjny
Turnusy rehabilitacyjne
Architektura
Urbanistyka
Geodezja
Nieruchomości
Gospodarka odpadami
Program 500+
Ochrona środowiska
Zezwolenia alkoholowe
Oświata
Prawa jazdy
Ewidencja ludności
Dowody osobiste
Działalność gospodarcza
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Karta Warszawiaka
Karta Dużej Rodziny
Sprawy lokalowe
Infrastruktura
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-04-28 11:54
Kancelaria 0 2 6
Kasa 0 1 3
Dodatki mieszkaniowe C020 0 2 8
Zezwolenia na alkohol Z005 0 2 3
Gospodarka odpadami komunalnymi 0 2 5
Karta Warszawiaka Karta Dużej Rodziny 0 6 2
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących 0 0 0
Lokale komunalne 0 2 6
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości 0 2 4
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg) G024 6 1 7
Meldunki, dowody, zaświadczenia 1 2 3
Odbiór Dowodów Osobistych O023 0 2 4
Referendum 0 2 0
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport P015 0 1 8
Użytkowanie wieczyste gruntu U007 0 2 4
Świadczenia Rodzinne, 500+ 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dodatki mieszkaniowe
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport
Odbiór Dowodów osobistych
Meldunki, dowody, zaświadczenia
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg)
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości
Lokale komunalne
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących
Karta Warszawiaka/Karta Dużej Rodziny
Gospodarka odpadami komunalnymi
Zezwolenia na alkohol
Użytkowanie wieczyste gruntu
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Mariańska 5)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-04-28 11:57
Prawa jazdy 1 2 4
Rejestracja pojazdów - osoby prawne B038 1 5 4
Rejestracja pojazdów - osoby fizyczne C031 0 26 16
Wydawanie DR., wymiana DR, adnotacje w DR , zbycia 0 27 6
Informacja 0 3 3
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Prawa jazdy
Rejestracja osób fizycznych
Osoby fizyczne + firmy – wydawanie, wymiana, adnotacje w DR, zgłoszenie zbycia
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowy Świat 39)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-04-28 12:00
Przyjmowanie wniosków A016 0 2 9
Obsługa dłużników alimentacyjnych 2 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Przyjmowanie wniosków
Obsługa dłużników alimentacyjnych
Urząd Dzielnicy Targówek
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-04-28 11:54
Dowody osobiste - składanie wniosków 46 1 0 6
Dowody osobiste - odbiór dokumentów 930 0 1 4
Wymeldowanie, zameldowanie, zaświadczenia 820 0 2 7
Prawa jazdy - odbiór dokumentów 209 0 0 2
Prawa jazdy - składanie wniosków 425 0 1 4
Dowody rejestracyjne - odbiór dokumentów 660 6 1 3
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków 42 36 2 9
Sprawy lokalowe, Dodatki mieszkaniowe 433 0 2 8
Działalność gospodarcza 43 0 2 10
Geodezja, Architektura,Ochrona środowiska 412 0 2 6
Archiwum USC, Odpisy aktów 418 3 2 17
Biuro podawcze, WIFI 17 0 1 6
Kasy 86 0 1 4
500 plus 4 0 0 3
Spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania 0 0 0 0
Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego 6 0 0 10
Awizowane decyzje podatkowe 0 0 0 0
Karta Warszawiaka 1 0 0 11
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dowody osobiste - składanie wniosków
Dowody osobiste - odbiór dokumentów
Wymeldowanie, zameldowanie, zaświadczenia
Prawa jazdy - odbiór dokumentów
Prawa jazdy - składanie wniosków
Dowody rejestracyjne - odbiór dokumentów
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Sprawy lokalowe, Dodatki mieszkaniowe
Działalność gospodarcza
Geodezja, Architektura, Ochrona środowiska
Archiwum USC, Odpisy aktów
Biuro podawcze, WIFI
Kasy
500 plus
Spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania
Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego
Awizowane decyzje podatkowe
Karta Warszawiaka
Urząd Dzielnicy Ursus
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-04-28 12:00
URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, OCHRONA ŚRODO 5 0 2 00:04
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, GEODEZJA, S 8 0 2 00:06
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 15 0 1 00:04
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 24 2 3 00:05
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY 0 1 0 00:00
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACY 5 0 1 00:05
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 17 1 5 00:10
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW 18 5 4 00:35
PRAWA JAZDY 4 0 1 00:06
KASA 47 0 1 00:01
PŁATNOŚCI PODATKÓW 6 0 2 00:02
URZĄD STANU CYWILNEGO 6 0 2 00:15
DZIERŻAWA, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE 3 0 2 00:01
INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO, GOSPODARKA 3 0 1 00:03
PODATEK OD SRODKOW TRANSPORTOWYCH 0 0 2 00:00
ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU 1 0 2 00:00
WYMIANA WTÓRNIK 0 0 0 00:00
WPISY HAK VAT GAZ TAXI L 0 0 0 00:00
CZASOWE WYCOFANIE Z RUCHU 0 0 0 00:00
ZEZWOLENIE NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE 0 0 0 00:00
WYBORY 0 0 1 00:00
ZATRZYMANE, PUNKTY KARNE 0 0 0 00:00
ODPISY 5 0 2 00:14
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH 20 0 2 00:00
500+ 1 0 1 00:10
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY 5 1 1 00:02
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH 6 0 2 00:00
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, GEODEZJA, SPRAWY LOKALOWE,DODATKI MIESZKANIOWE, ENERGETYCZNE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW
PRAWA JAZDY
INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO, GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI, ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
500+
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACY
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY
Urząd Dzielnicy Ursynów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-04-28 12:02
K-REJESTRACJA POJAZDÓW 40 13 3 11
S-ŚWIADCZENIA RODZINNE,ALIMENTACYJNE 8 0 1 12
R-ODBIÓR DOKUMENT. KOMUNIKACYJNYCH 352 11 1 4
P-PRAWA JAZDY-PRZYJMOW. WNIOSKÓW 14 1 0 6
E-ODBIÓR PRAWA JAZDY 6 0 1 2
H-500+ BEZ DOCHODU 0 0 0 0
Z-EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSP.-CEIDG 52 2 1 6
G-KONCESJE ALKOHOLOWE I INNE 3 0 0 5
A-ARCHITEKTURA, GEODEZJA, INFRASTRUKT 26 0 0 6
L-SPRAWY LOKALOWE 6 0 0 15
B-OCHRONA ŚROD.,EDUKACJA,SPORT,... 21 0 0 3
F-KASY WPŁATY 104 0 2 1
D-DOWODY OSOBISTE-PRZYJM.WNIOSKÓW 58 3 2 8
M-ZAMELDOWANIA/WYMELDOWANIA 29 1 1 10
N-DOWODY OSOBISTE-ODBIÓR 38 1 1 6
J-PODATKI I OPŁATY LOKALNE 44 2 1 5
W-KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZ. 11 0 0 5
C-REJESTRACJA DLA FIRM 0 0 0 0
O-ODPADY KOMUNALNE 703 0 0 8
I-500+ Z DOCHODEM 608 0 0 8
X-WYD. ZAŚWIAD. O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 0 0 0 0
Q-SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA 0 0 0 0
T-ZMIANY W DOKUMENTACH 36 14 2 6
Y-DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW 0 0 0 0
USC: A-NOWORODKI 0 0 0 0
USC: B - REJESTRACJA ZGONÓW 207 0 0 18
USC: C - MAŁŻEŃSTWA 0 0 0 0
USC: D - INNE 501 0 0 13
USC: E - ODPISY SKŁADANIE I ODBIÓR 727 3 2 12
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ARCHITEKTURA I PLANOWANIE-PRZESTRZENNE, GEODEZJA I KATASTER, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, DROGOWNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA, OŚWIATA, SPORT I REKREACJA
DOWODY OSOBISTE - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
DOWODY OSOBISTE - ODBIÓR DOKUMENTÓW
ZAMELDOWANIA I WYMELDOWANIA
ODPADY KOMUNALNE
SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY
500+ KAŻDE DZIECKO Z WERYFIKACJĄ DOCHODU
DODATKI MIESZKANIOWE, NAJEM LOKALI
ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE
DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW
REJESTRACJA POJAZDÓW - FIRMY - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
REJESTRACJA POJAZDÓW INDYWIDUALNYCH - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
PRAWA JAZDY - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
ODBIÓR DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH, ZBYCIE POJAZDU
ZMIANY W DOKUMENTACH POJAZDU, WYMIANY, WTÓRNIKI DOKUMENTÓW I TABLIC, ZAŚWIADCZENIA, WYREJESTROWANIE (ZŁOMOWANIE, KRADZIEŻ) ITP.
PRAWA JAZDY - ODBIÓR DOKUMENTÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - KONCESJE ALKOHOLOWE
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)
Urząd Dzielnicy Wawer
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-04-28 12:00
BIURO PODAWCZE 0 1 2
ARCHITEKTURA, GEODEZJA 0 4 6
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 0 4 0
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 0 3 5
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI I011 0 2 4
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 0 4 2
ŚWIADCZENIA RODZINNE Z015 0 1 4
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE 0 1 0
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY 0 1 7
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA D035 4 1 7
INFORMACJA, WYDAWANIE DRUKÓW I FORMULARZY 0 0 0
KASY K090 0 3 3
REJESTRACJA POJAZDÓW R028 0 3 20
PRAWA JAZDY, ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 2 1 4
MELDUNKI I WNIOSKI O DOWODY OSOBISTE E031 0 2 10
DOWODY REJESTRACYJNE: WPISY, ADNOTACJE, ZMIANY 1 3 11
SPRAWY LOKALOWE 0 2 5
500+ 0 1 8
DOWODY REJESTRACYJNE ODBIÓR / WYMIANA F056 2 3 5
ZBYCIE POJAZDU / WYREJESTROWANIE 0 3 0
BUDŻET PARTYCYPACYJNY 0 1 1
ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW - REFERENDUM 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
DZIENNIK PODAWCZY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW
500+
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE
WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I PRAW JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
KARTA WARSZAWIAKA
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE
ŚWIADCZENIA RODZINNE
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PODATKI I OPŁATY LOKALNE IN-15
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
ARCHITEKTURA, GEODEZJA
SPRAWY LOKALOWE
Urząd Dzielnicy Wesoła
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-04-28 12:00
K: Kasa 6 5 1 2
B: Dowody osobiste 22 2 1 12
M: Meldunki 7 0 1 10
E: Sprawy wyborcze 0 0 0 0
R: Rejestracja pojazdów 18 2 2 7
P: Prawa jazdy 6 0 0 8
D: Działalność gospodarcza i zezwolenia 18 0 1 8
F: Podatki 3 0 0 10
O: Odbiór odpadów 2 0 0 15
H: Odpisy aktów USC 7 0 2 15
C: Pozostałe sprawy USC 0 0 0 0
A: Architektura 8 0 1 4
G: Geodezja 0 0 0 0
I: Infrastruktura i drogi 0 0 0 0
S: Ochrona środowiska 0 0 0 0
L: Sprawy lokalowe 2 0 0 15
N: Karta Dużej Rodziny 0 0 0 0
W: Karta Warszawiaka 0 0 0 0
J: Inne 4 0 0 9
T: Rodzina 500 plus 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
DOWODY OSOBISTE
MELDUNKI
SPRAWY WYBORCZE
PRAWA JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ZEZWOLENIA
ODBIÓR ODPADÓW
PODATKI
INFRASTRUKTURA I DROGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
SPRAWY LOKALOWE
KARTA DUŻEJ RODZINY
KARTA WARSZAWIAKA
ARCHITEKTURA
GEODEZJA
RODZINA 500 PLUS
Urząd Dzielnicy Wilanów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-04-28 12:02
Architektura i urbanistyka, sprawy lokalowe, konserwacja zabytków A003 0 3 5
Kancelaria urzędu dzielnicy 0 0 0
Geodezja, ewidencja gruntów, karta dużej rodziny, karta warszawiaka G001 0 3 4
Rodzina 500+ 0 0 0
Prawa jazdy L007 1 1 14
Ewidencja działalności gospodarczej D008 1 2 16
Podatki P014 0 1 7
Rejestracja pojazdów R034 2 3 7
Ochrona środowiska, drogownictwo, gospodarka odpadami komunalnymi, infrastruktura C004 0 2 5
Ewidencja ludności M029 0 2 11
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Architektura i urbanistyka, sprawy lokalowe, konserwacja zabytków
Kancelaria urzędu dzielnicy
Geodezja, ewidencja gruntów, karta dużej rodziny, karta warszawiaka
Rodzina 500+
Prawa jazdy
Ewidencja działalności gospodarczej
Podatki
Rejestracja pojazdów
Ochrona środowiska, drogownictwo, gospodarka odpadami komunalnymi, infrastruktura
Ewidencja ludności
Urząd Dzielnicy Włochy
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-04-28 11:53
Architektura, Geodezja, Ochrona Środowiska, Gospodarka Nieruchomościami 0 2 6
Infrastruktura, Oświata, Zezwolenia na alkohol, Zasoby lokalowe, Podatki lokalne B007 0 6 5
Odpady komunalne 0 4 4
Świadczenia rodzinne Z003 0 4 30
Karta Warszawiaka 0 4 2
Punkt podawczy 0 6 3
Punkt Informacyjny 3 0 0
Dowody osobiste i meldunki E031 0 4 7
Prawo jazdy L015 0 1 11
Rejestracja osób prawnych 0 0 0
Rejestracja pojazdów R025 7 2 18
Wydawanie dowodów rejestracyjnych, wpis GAZ, HAK, L, Współwłaściciel H034 2 1 7
Działalność gospodarcza 0 2 10
Kasy 0 1 2
Wymiar podatku od nieruchomości (rejon Włochy) 0 1 33
Podatek od nieruchomości osoby prawne 0 1 22
Wymiar podatku od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy, Okęcie) 1 0 0
Podatek rolny, zaświadczenia 0 0 0
Podatek od środków transportowych 0 1 0
Wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego 0 1 17
Windykacja nalzęności podatkowych 0 1 0
Odpady komunalne - piętro O004 0 3 74
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja W003 1 1 84
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny 0 0 0
Program 500+ T004 0 3 15
Do kasy 0 1 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Architektura, Geodezja, Ochrona Środowiska, Gospodarka Nieruchomościami
Świadczenia rodzinne
Karta Warszawiaka
Punkt podawczy
Dowody osobiste i meldunki
Prawo jazdy
Rejestracja pojazdów
Księgowanie wpłat z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja
Infrastruktura, Oświata, Zezwolenia na alkohol, Zasoby lokalowe, Podatki lokalne
Podatek rolny, zaświadczenia
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny
Odpady komunalne
Działalność gospodarcza
Podatek od nieruchomości osoby prawne
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy)
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy, Okęcie)
Podatek od środków transportowych
Ustalanie opłaty z tyt. opłaty za gospodarowanie od nieruchomości, rolnego
Postępowanie egzekucyjne
Program 500+
Urząd Dzielnicy Wola
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-04-12 15:44
Meldunki i dowody 113 0 5 00:04
Wydawanie dowodów osobistych 56 0 1 00:04
Kancelaria, sprawy różne 42 0 1 00:01
Architektura, Infrastruktura 5 0 1 00:03
Nieruchomości, Geodezja 43 0 2 00:01
Sprawy lokalowe 58 0 2 00:04
Ochrona Środowiska 0 0 1 00:00
Wydawanie dowodów rejestracyjnych 52 0 1 00:03
Rejestracja pojazdów 94 1 4 00:27
Gospodarka odpadami/Środowisko 5 1 1 00:01
Kasa 189 0 1 00:01
Prawa Jazdy 68 1 1 00:04
Karta Warszawiaka 5 0 1 00:00
Małżeństwa 0 0 0 00:00
Odpisy 0 0 0 00:00
Rejestracja zgonów 0 0 0 00:00
Zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny 0 0 0 00:00
Dłużnicy alimentacyjny 0 0 0 00:00
Świadczenia opiekuńcze, becik 0 0 0 00:00
Zezwolenia alkoholowe 0 0 0 00:00
Ewidencja Działalności Gospodarczej 0 0 0 00:00
Program 500+ Al. Solidarności 2 0 1 00:00
Program 500+ Syreny 0 0 0 00:00
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Meldunki i dowody
Wydawanie dowodów osobistych
Kancelaria, sprawy różne
Architektura, Infrastruktura
Nieruchomości, Geodezja
Sprawy lokalowe
Ochrona Środowiska
Gospodarka odpadami komunalnymi
Karta Warszawiaka
Wydawanie dowodów rejestracyjnych
Rejestracja pojazdów
Prawa Jazdy
Kasa
Program 500plus al. Solidarności
Zezwolenia alkoholowe
Ewidencja Działalności Gospodarczej
Urząd Dzielnicy Żoliborz
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-04-28 12:05
A-DOWODY OSOBISTE 43 0 2 7
M-MELDUNKI 3 1 0 1
D-PRAWA JAZDY 9 4 0 12
C-REJESTRACJA POJAZDÓW 37 10 2 12
L-SPRAWY MIESZKANIOWE 12 0 0 9
G-DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 16 0 0 7
N-ARCHITEKTURA,GEODEZJA,NIERUCHOM 11 0 2 5
P-PASZPORTY SKŁADANIE WNIOSKÓW 12 0 1 15
R-PASZPORTY ODBIERANIE 21 0 1 11
W-WYBORY 2 0 0 3
U-UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 3 0 0 5
Z-ZMIANY WE WPISIE 0 0 0 0
Y-500+ 4 0 0 11
X-KARTY, BUDŻET PARTYCYPACYJNY 4 0 0 1
H. ZEZWOLENIE NA SPRZ. ALKOHOLU 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dowody osobiste
Rejestracja pojazdów
Prawa jazdy
Działalność gospodarcza
Zezwolenie na sprzedaż Alkoholu
Sprawy mieszkaniowe
Meldunki i poświadczenia
Architektura, geodezja, nieruchomości
Świadczenia dla rodziny, 500plus
Zmiany we wpisie działalności gospodrczej

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

I Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego, Obrotu Zagranicznego oraz Zmiany Imion i Nazwisk (ul. Władysława Andersa 5)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-04-28 12:00
URODZENIA 0 0 0 0
MAŁŻEŃSTWA 115 0 0 8
REJESTRACJA ZGONU 201 0 0 34
ODPISY-SKŁADANIE 320 2 2 18
ODPISY-ODBIÓR 408 1 1 8
TRANSKRYPCJE-SKŁADANIE 505 1 2 38
TRANSKRYPCJE-ODBIÓR 609 1 1 23
UZNANIA 0 0 0 0
ZIN 810 0 0 9
INKASENT 309 0 1 3
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odpisy - Składanie wniosków o wydawanie odpisów aktów: urodzeń, małżeństw, zgonów
Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego III (ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 1/3)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-03-04 12:29
A: Paszporty-składanie wniosków 0 0 0 0
B: Paszporty-odbiór dokumentów 0 0 0 0
C: Cudzoziemcy - złożenie wniosku 0 0 0 0
D: Cudzoziemcy - uzupełnienie wniosku 0 0 0 0
O: OPOM – pozostałe sprawy 0 0 0 0
H: Ochrona środowiska 0 0 0 0

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego V (ul. Falęcka 10)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-04-28 11:53
INFORMACJA 0 0 1 0
JUBILEUSZE 0 0 0 0
POWRÓT DO NAZWISKA 400 0 0 2
ODPISY 517 0 2 20
REJESTRACJA ZGONÓW 604 1 1 36

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.