Rezerwacja wizyt

Miasto Stołeczne Warszawa

System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy.

Witamy na stronach Systemu rezerwacji wizyt m.st. Warszawy.

System rezerwacji wizyt umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu kolejek w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy oraz w niektórych wydziałach Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy i biurach Urzędu m.st. Warszawy. Możliwe jest także zarezerwowanie terminu wizyty. Oferowane funkcjonalności nie są obecnie dostępne w przypadku wszystkich komórek organizacyjnych, jednak System jest ciągle rozbudowywany. W związku z tym, że System jest wciąż w fazie rozwoju, może działać w sposób niestabilny. Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Systemu bądź oczekiwanych funkcjonalności można przesyłać na adres rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl. Pomogą nam one usprawnić jego działanie. UWAGA! Adres e-mail rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl nie jest przeznaczony do umawiania się na wizytę w Urzędzie. Wysłane na niego maile z prośbą o umówienie wizyty pozostaną bez odpowiedzi.

UWAGA!

Zablokowano internetową rezerwację wizyt na pl. Starynkiewicza 7/9 do Ogólnomiejskiego Punktu Obsługi Mieszkańców oraz Terenowego Punktu Paszportowego z uwagi na planowany remont budynku.

INSTRUKCJE

Aby skorzystać z Systemu rezerwacji wizyt należy kliknąć w link Rozwiń znajdujący się pod nazwą wybranej komórki organizacyjnej. System domyślnie wyświetla dane dotyczące stanów kolejek nie starsze niż sprzed 10 minut. Aby uzyskać najświeższe dane, należy nacisnąć przycisk Odśwież znajdujący się pod tabelą ze stanem kolejek wybranej komórki organizacyjnej.

Aby zarezerwować wizytę, należy kliknąć w zakładkę Rezerwuj wizytę. W wyświetlonej tabeli trzeba kliknąć w odpowiednią grupę spraw, a następnie w nowo otwartym okienku zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty, postępując zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami. Po wypełnieniu formularza i zatwierdzeniu wprowadzonych danych wyświetli się potwierdzenie rezerwacji, które można wydrukować. W wybranym dniu, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą, należy za pośrednictwem klawiatury numerycznej umieszczonej obok automatu biletowego wpisać swój numer identyfikacyjny, przydzielony w trakcie procesu rejestracji. Przed rezerwacją terminu najlepiej zapoznać się z informacjami znajdującymi się na stronie miejskiej dotyczącymi dokumentów i załączników koniecznych do załatwienia sprawy.

UWAGA!

 • Nieodebranie numerka przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.
 • Ze wględu na to, iż w poszczególnych komórkach organizacyjnych funkcjonują różne systemy kolejkowe, proces rezerwacji wizyty dla poszczególnych komórek może się nieznacznie różnić. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie aplikacji umożliwiającej rezerwację wizyty w danej komórce.
 • Wymagana jest włączona obsługa Javascript w przeglądarce.
 • W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty można podać imię, nazwisko, telefon oraz adres email. Są to dane podawane opcjonalnie w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem. W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji wizyt m.st. Warszawy w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Biura Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (Aleje Jerozolimskie 28)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-05-24 13:38
rchiwalna)R-Rejestracja pojazdów 0 0 0 0
Wydawanie zatrzymanych praw jazdy 101 0 0 3
Cechy identyfikacyjne 206 1 0 16
Ewidencja instruktorów 0 0 0 0
Ewidencja diagnostów 400 0 0 2
Ewidencja ośrodków 500 0 0 1
Licencje "TAXI" 631 0 2 19
Transport drogowy 702 0 0 23
Oznakowanie "TAXI" 808 1 1 16
Egzaminy "TAXI" 907 1 0 7
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Cechy identyfikacyjne
Egzaminy TAXI
Ewidencja instruktorów
Ewidencja diagnostów
Ewidencja ośrodków
Licencje TAXI
Wydawanie zatrzymanych praw jazdy
Rejestracja pojazdów
Transport drogowy
Oznakowanie "TAXI"
Biuro Geodezji i Katastru (ul. Sandomierska 12)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-05-24 13:30
Ewidencja gruntów i budynków 73 0 4 14
Numer.porz.i nazewn.ulic, placów 105 0 0 16
Postępowania administracyjne 207 0 0 9
Zamówienia na kopie mapy zasad. 0 0 0 0
Obsługa prac geod.-wydawanie mater. 644 1 5 6
Obsługa prac geod.-przyjmow. oper. 577 1 1 3
Odbiór kopi mapy zasad. 48 0 1 2
Obsługa Zespołu Uzgadniania Dok.Proj 735 0 0 8
Odbiór zam. dokumentów 49 0 2 6
rezerwa 0 0 0 0
Kasa 640 0 2 1
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Ewidencja gruntów i budynków, udostępnianie danych - wypisy, wyrysy, zaświadczenia z ewidencji gruntów i budynków, zgłaszanie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków
Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic, placów, składanie wniosków o nadanie numeru porządkowego lub o zaświadczenie o numerze porządkowym
Postępowania administracyjne, rozgraniczanie nieruchomości, postępowania ewidencyjne i klasyfikacja gruntów
Zamówienia i odbiór kopii mapy zasadniczej oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Obsługa prac geodezyjnych, składanie zgłoszeń prac geodezyjnych, wydawanie materiałów do zgłoszonych prac geodezyjnych oraz materiałów po ewidencji

Dzielnice m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Bemowo
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-05-24 13:30
A - BONIF. UŻ. WIECZ., DRUK IN-15 7 0 0 6
C - SKŁADANIE WNIOSK. PASZPORTOWYCH 44 0 1 11
D - ODBIÓR PASZPORTÓW 36 0 1 6
E - BemowoNET, BEMOWSKA KARTA MIESZKAŃCA 4 0 0 2
F - ZAS. LOKAL., OCHR. ŚROD., INFRASTR. 13 0 0 9
G - GOSPODARKA NIERUCH., ARCHITEKTURA 19 0 2 5
H - ŚWIADCZENIA RODZINNE 12 0 1 22
I - PUNKT PODAWCZY 9 0 0 4
J - KASA PARTER 35 0 1 1
K - KASA PIĘTRO 81 0 1 2
L - REJESTRACJA POJAZDÓW 73 15 3 14
M - PRAWA JAZDY 35 0 1 5
N - RODZINA 500+ ODBIÓR DECYZJI 3 0 0 3
P - MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 139 0 2 9
R - KARTA DUŻEJ RODZINY 1 0 0 0
S - GOSPODARKA ODPADAMI 1 0 0 11
T - ODBIÓR TABLIC I DOWODÓW REJESTR. 47 7 1 6
W - KARTA WARSZAWIAKA 1 0 0 4
Z - RODZINA 500+ SKŁADANIE WNIOSKÓW 4 0 0 8
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
BONIFIKATA OD UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - EWIDENCJA
SKŁADANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
ODBIÓR PASZPORTÓW
BemowoNET - BEZPRZEWODOWY INTERNET
ZASOBY LOKALOWE, OCHRONA ŚRODOWISKA, INRFASTRUKTURA
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
ŚWIADCZENIA RODZINNE
ARCHITEKTURA
REJESTRACJA POJAZDÓW
PRAWA JAZDY
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
KARTA DUŻEJ RODZINY
GOSPODARKA ODPADAMI
ODBIÓR TABLIC I DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
KARTA WARSZAWIAKA
RODZINA 500+ SKŁADANIE WNIOSKÓW
RODZINA 500+ ODBIÓR DECYZJI
Urząd Dzielnicy Białołęka
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-05-24 13:28
I-INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 20 0 1 10
L-SPRAWY LOKALOWE 10 0 0 8
P-PODATKI,OPŁATY LOKALNE 28 0 3 6
W-KARTY: WARSZAWIAKA, DUŻEJ RODZINY 4 0 0 1
J-PRAWA JAZDY 48 0 2 5
M-MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 110 4 5 12
S-OŚWIATA,KULTURA,SPRAWY SPOŁ. 5 1 0 8
A-ARCHITEKTURA, URBANISTYKA 26 0 2 2
G-GEODEZJA, GOSPODARKA GRUNTAMI 16 0 0 5
o-GOSPODARKA ODPADAMI KOM. 4 1 0 2
R-REJESTRACJA POJAZDÓW 97 9 3 4
Y:ZMIANY W DOWODACH REJ. 0 1 0 0
X-ODBIÓR STAŁEGO DOW.REJ. 654 4 1 7
Z: PUNKT PODAWCZY, 500+ 16 0 0 10
K-KASY 44 2 2 5
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
SPRAWY LOKALOWE
PODATKI,OPŁATY LOKALNE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (ZEZWOLENIA NA ALKOHOL)
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY
PRAWA JAZDY
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
OŚWIATA, KULTURA, SPRAWY SPOŁECZNE
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA
GEODEZJA, GOSPODARKA GRUNTAMI
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
REJESTRACJA POJAZDÓW
ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO
PUNKT PODAWCZY, 500 plus
KASY
Urząd Dzielnicy Bielany
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-05-24 13:34
A: ODPANY KOMUNALNE 6 0 0 4
B: ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, GEODEZJA, NIERUCHOMOŚCI 10 0 0 5
C: DROGOWNICTWO, INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 4 0 0 4
D: PŁATNOŚĆ PODATKU, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, DZIERŻAWY, OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA 26 0 1 3
E: KASY - OPŁATY SKARBOWE, OPŁATY USC, PASZPORTOWE, ODPADY, PEŁNOMOCNICTWA, INNE 36 0 1 2
F: 500+ BEZ WYKAZANIA DOCHODU 5 0 0 5
G: PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH 52 0 2 5
H: WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH 30 0 1 3
I: INFORMACJA PODATKOWA, KARTA WARSZAWIAKA 13 0 1 11
J: 500+ Z WYKAZANIEM DOCHODU 9 0 1 8
K: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 23 2 1 12
L: PRAWA JAZDY 24 1 2 13
M: REJESTRACJA - WNIOSKI 67 6 4 9
U: REJESTRACJA - ODBIÓR DOKUMENTÓW 55 0 1 5
P: MELDUNKI - SKŁADANIE WNIOSKÓW 93 2 5 10
R: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 56 0 1 5
S: WPIS DO CEIDG 21 0 2 13
T: ALKOHOL - ZEZWOLENIA 0 0 0 0
N: SPRAWY LOKALOWE, KARTA DUŻEJ RODZINY 10 0 1 10
W: DODATKI MIESZKANIOWE, OBNIŻKI CZYNSZU 11 0 0 14
X:SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 22 17 1 13
Z: WYBORY 2 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ODPADY KOMUNALNE
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, GEODEZJA, NIERUCHOMOŚCI
DROGOWNICTWO, INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
PŁATNOŚĆ PODATKU, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, DZIERŻAWY, OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA
KASY - OPŁATY SKARBOWE, OPŁATY USC, PASZPORTOWE, ODPADY, PEŁNOMOCNICTWA, INNE
500+ BEZ WYKAZANIA DOCHODU
500+ Z WYKAZANIEM DOCHODU
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH
INFORMACJA PODATKOWA, KARTA WARSZAWIAKA
ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR PRAW JAZDY
SKŁADANIE WNIOSKÓW, ZMIANY, WTÓRNIKI, ZGŁOSZENIA ZBYCIA, ADNOTACJE, WYREJESTROWANIE
ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
DOWODY OSOBISTE-SKŁAD. WNIOSKÓW, MELDUNKI, ZAŚWIADCZENIA
ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH
WNIOSEK O WPIS DO CEIDG (nowy, zmiany, wykreślenia, zawieszenia)
ALKOHOL - ZEZWOLENIA
SPRAWY LOKALOWE, KARTA DUŻEJ RODZINY
DODATKI MIESZKANIOWE, OBNIŻKI CZYNSZU
WYBORY
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Rakowiecka 25/27)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-05-24 13:29
Meldunki stałe 28 0 1 8
Meldunki czasowe 10 0 1 13
Meldunki - cudzoziemcy
Wniosek o nadanie numeru PESEL
9 0 0 14
Dowody osobiste – składanie wniosków 76 1 3 10
Dowody osobiste – odbiór 54 2 1 4
Zaświadczenia z akt ewidencji ludności,
Zaświadczenia z akt dowodów osobistych,
Udostępnianie danych,
PESEL - udostępnianie danych
8 2 1 6
Wybory 1 0 0 0
Architektura i budownictwo 27 0 0 7
Geodezja i kataster 0 0 0 0
Infrastruktura 4 0 1 4
Gospodarka nieruchomościami,
Składanie wniosków o bonifikatę
informacja podatkowa
składanie IN,
44 1 2 8
Składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus, od 1-04-2016r. 0 0 0 0
Składanie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0 0 0 0
Budżet partycypacyjny 0 0 0 0
Karta Warszawiaka
Karta Dużej Rodziny
0 3 0 0
Kasa - wpłaty 43 0 2 6
Kasa
 • opłata skarbowa
 • geodezyjna
 • za udostępnienie danych
11 0 0 8
Kasa - wypłaty 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Meldunki - stałe
Meldunki - czasowe
Meldunki - cudzoziemcy,
wniosek o nadanie numeru PESEL
Dowody osobiste – składanie wniosków
Dowody osobiste - odbiór
Zaświadczenia z akt ewidencji ludności,
zaświadczenia z akt dowodów osobistych,
udostępnianie danych,
PESEL - udostępnianie danych
Architektura i budownictwo
Gospodarka nieruchomościami,
składanie wniosków o bonifikatę,
informacja podatkowa,
składanie IN
Składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus
Odpady komunalne
Karty warszawiaka i dużej rodziny
Kasa - wypłaty
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Wiktorska 91A)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-05-24 13:30
Rejestracja pojazdów
Wyrejestrowanie pojazdów z powodu:
 • kasacji
 • kradzieży
 • wywozu za granicę
91 7 6 16
Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych.
Wymiana i wtórniki dodowodów rejestracyjnych.
Zgłoszenia zbycia (sprzedaży) pojazdu.
Zmiany w dowodach rejestracyjnych:
 • współwłaściciel
 • hak
 • gaz

Wtórniki tablic rejestracyjnych,
nalepek kontrolnych,
znaków legalizacyjnych,
dorobienie trzeciej tablicy
358 7 4 7
Prawa jazdy 43 0 1 5
Kasa 397 0 2 5
Zaplanowana rejestracja pojazdów 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych Wymiana i wtórniki dodowodów rejestracyjnych Zgłoszenia zbycia (sprzedaży) pojazdu Zmiany w dowodach rejestracyjnych - współwłaściciel, hak, gaz Wtórniki tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych Dorobienie trzeciej tablicy
Prawa jazdy
Zaplanowana rejestracja pojazdów
Urząd Dzielnicy Ochota
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-05-24 13:38
SPRAWY LOKALOWE 13 0 1 13
REJESTR. POJ - OSOBY FIZYCZNE 244 0 0 10
PRAWA JAZDY 422 0 1 4
REJESTR. POJ - SPRAWY KRÓTKIE 526 2 1 7
KARTA WARSZAWIAKA (e-hologram) 3 0 0 11
DOW. OSOBISTE(SKŁ. DOK.) 735 1 1 7
DOW. OSOBISTE(ODBIÓR) 825 0 0 3
MELDUNKI 916 0 1 7
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 12 0 2 15
WYBORY, ZAŚWIADCZ. 0 0 0 0
ARCHITEKTURA, GEODEZJA 4 0 1 15
KASA 244 1 0 1
500+ 0 0 0 0
ALKOHOL 0 0 0 0
NIERUCHOMOŚCI, PODATKI 317 0 0 15
REJESTR. POJ - OSOBY PRAWNE 7 0 0 1
KARTA DUŻEJ RODZINY 1 0 1 0
GOSP. ODPADAMI KOM. 2 0 0 3
URODZENIA 12 0 2 37
MAŁŻEŃSTWA/ŚLUB WYZNANIOWY 0 0 0 0
REJESTRACJA ZGONÓW 206 0 1 37
ODPISY-SKŁADANIE I ODBIÓR 324 0 2 17
ODPISY-ODBIÓR 0 0 0 0
TRANSKRYPCJE-SKŁADANIE 0 0 0 0
TRANSKRYPCJE-ODBIÓR 0 0 0 0
URODZENIA-UZNANIA 0 0 0 0
JUBILEUSZE 800 0 0 0
WNIOSKI O BONIFIKATĘ 2 0 1 7
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ARCHITEKTURA, GEODEZJA, INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO
DOWODY OSOBISTE (SKŁADANIE WNIOSKÓW)
DOWODY OSOBISTE (ODBIÓR)
REJESTRACJA POJAZDÓW (OSOBY FIZYCZNE)
REJESTRACJA POJAZDÓW (SPRAWY KRÓTKIE)
SPRAWY LOKALOWE
MELDUNKI
PRAWA JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW (OSOBY PRAWNE)
ALKOHOL
NIERUCHOMOŚCI, PODATKI
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
KARTA WARSZAWIAKA
KARTA DUŻEJ RODZINY
500+ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-05-24 13:37
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków A075 22 6 11
Gospodarka odpadami komunalnymi S010 0 1 9
Prawa jazdy C065 1 1 4
Dowody rejestracyjne - odbiór D108 6 2 5
Dowody osobiste i meldunki - składanie wniosków E134 4 7 7
Dowody osobiste - odbiór 0 2 4
Zdrowie, kultura, sport, oświata, KDR, SK, sprawy różne, 500+ 0 2 3
Architektura, urbanistyka, geodezja, nieruchomości 0 2 5
Działalność gospodarcza 0 2 6
Podatki, infrastruktura, ochrona środowiska 0 2 3
Kasy K174 6 3 3
Sprawy lokalowe L043 0 3 10
Urząd stanu cywilnego - odpisy U052 0 2 5
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - przyjmowanie wniosków, 500+ 0 2 3
Paszporty - składanie wniosków P063 0 2 8
Paszporty - odbiór W043 0 1 6
Urząd stanu cywilnego - rejestracja zgonów 0 1 7
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Urząd stanu cywilnego - odpisy
Paszporty - odbiór
Paszporty - składanie wniosków
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - przyjmowanie wniosków, 500+
Sprawy lokalowe, nadzór właścicielski i nieruchomości
Kasy
Podatki, infrastruktura, ochrona środowiska
Działalność gospodarcza
Architektura, urbanistyka, geodezja, nieruchomości
Zdrowie, kultura, sport, oświata, KDR, SK, sprawy różne, 500+
Dowody osobiste - odbiór
Dowody osobiste i meldunki - składanie wniosków
Dowody rejestracyjne - odbiór
Prawa jazdy
Gospodarka odpadami komunalnymi
Urząd stanu cywilnego - rejestracja zgonów
Urząd Dzielnicy Praga-Północ
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-05-24 13:28
Kasy E006 0 5 5
500+, świadczenia rodzinne i alimentacyjne Z020 0 3 11
Dodatki mieszkaniowe 0 3 11
Podatki i opłaty lokalne 0 3 5
Sprawy lokalowe L022 1 5 6
Działalność gospodarcza N011 2 5 12
Ewidencja ludności i dowody osobiste A056 0 5 5
Komunikacja - Rejestracja pojazdów G027 0 3 12
Odbiór praw jazdy 0 1 4
Komunikacja - składanie wniosków - prawo jazdy 0 1 9
Odbiór dowodów rejestracyjnych 1 3 5
Wybory 0 5 0
KDR, Odbiory zaświadczeń 0 4 2
Gospodarka odpadami 0 7 15
Kancelaria – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe 0 9 3
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Kancelaria – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe
Gospodarka odpadami
Wydawanie dowodów rejestracyjnych i praw jazdy
Komunikacja - składanie wniosków - prawa jazdy
Sprawy lokalowe
Komunikacja - rejestracja pojazdów
Działalność gospodarcza
Ewidencja ludności i dowody osobiste
Podatki i opłaty lokalne
Dodatki mieszkaniowe
500+, świadczenia rodzinne i alimentacyjne
KDR, odbiory zaświadczeń
Urząd Dzielnicy Rembertów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-05-24 13:30
Rejestracja pojazdów R059 0 2 9
Prawa jazdy 0 2 7
Ewidencja ludności 0 3 3
Dowody osobiste 0 3 7
Kasa 0 1 3
Informacja / Punkt podawczy 0 1 0
Działalność gospodarcza 2 1 1
Świadczenia rodzinne 0 2 91
Fundusz alimentacyjny 0 2 0
Karta Warszawiaka A005 0 4 3
Karta Dużej Rodziny 0 2 30
Sprawy lokalowe 0 2 28
Oświata 0 1 0
Zezwolenia alkoholowe 0 1 0
Ochrona środowiska 0 2 0
Kultura 0 1 0
Budżet partycypacyjny 0 2 0
Turnusy rehabilitacyjne 0 1 0
Architektura 1 3 9
Urbanistyka 0 2 0
Geodezja 0 3 6
Nieruchomości 0 3 0
Infrastruktura 0 3 5
Gospodarka odpadami 0 2 3
500+ 0 2 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów
Kultura
Budżet partycypacyjny
Turnusy rehabilitacyjne
Architektura
Urbanistyka
Geodezja
Nieruchomości
Gospodarka odpadami
Program 500+
Ochrona środowiska
Zezwolenia alkoholowe
Oświata
Prawa jazdy
Ewidencja ludności
Dowody osobiste
Działalność gospodarcza
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Karta Warszawiaka
Karta Dużej Rodziny
Sprawy lokalowe
Infrastruktura
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-05-24 13:33
Kancelaria A034 2 2 3
Kasa B064 0 1 3
Dodatki mieszkaniowe 0 3 6
Zezwolenia na alkohol Z011 0 3 7
Gospodarka odpadami komunalnymi 0 3 4
Karta Warszawiaka Karta Dużej Rodziny 0 7 3
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących 0 1 0
Lokale komunalne D018 0 2 8
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości 0 2 4
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg) 0 1 10
Meldunki, dowody, zaświadczenia F094 0 5 8
Odbiór Dowodów Osobistych O043 0 5 4
Referendum 0 5 1
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport P027 0 2 17
Użytkowanie wieczyste gruntu U017 0 2 3
Świadczenia Rodzinne, 500+ 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dodatki mieszkaniowe
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport
Odbiór Dowodów osobistych
Meldunki, dowody, zaświadczenia
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg)
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości
Lokale komunalne
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących
Karta Warszawiaka/Karta Dużej Rodziny
Gospodarka odpadami komunalnymi
Zezwolenia na alkohol
Użytkowanie wieczyste gruntu
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Mariańska 5)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-05-24 13:30
Prawa jazdy 1 2 6
Rejestracja pojazdów - osoby prawne 0 6 2
Rejestracja pojazdów - osoby fizyczne C042 1 26 14
Wydawanie DR., wymiana DR, adnotacje w DR , zbycia D040 0 26 8
Informacja E028 0 3 5
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Prawa jazdy
Rejestracja osób fizycznych
Osoby fizyczne + firmy – wydawanie, wymiana, adnotacje w DR, zgłoszenie zbycia
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowy Świat 39)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-05-24 13:29
Przyjmowanie wniosków 0 2 10
Obsługa dłużników alimentacyjnych 0 1 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Przyjmowanie wniosków
Obsługa dłużników alimentacyjnych
Urząd Dzielnicy Targówek
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-05-24 13:30
Dowody osobiste - składanie wniosków 56 0 4 5
Dowody osobiste - odbiór dokumentów 930 0 0 4
Wymeldowanie, zameldowanie, zaświadczenia 831 0 0 7
Prawa jazdy - odbiór dokumentów 208 0 0 2
Prawa jazdy - składanie wniosków 427 0 1 4
Dowody rejestracyjne - odbiór dokumentów 657 0 3 4
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków 81 0 1 8
Sprawy lokalowe, Dodatki mieszkaniowe 418 0 2 9
Działalność gospodarcza 19 0 2 13
Geodezja, Architektura,Ochrona środowiska 417 0 2 5
Archiwum USC, Odpisy aktów 429 1 2 18
Biuro podawcze, WIFI 21 0 1 5
Kasy 102 0 2 4
500 plus 5 0 0 2
Spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania 0 0 0 0
Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego 1 0 0 2
Awizowane decyzje podatkowe 0 0 0 0
Karta Warszawiaka 2 0 0 6
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dowody osobiste - składanie wniosków
Dowody osobiste - odbiór dokumentów
Wymeldowanie, zameldowanie, zaświadczenia
Prawa jazdy - odbiór dokumentów
Prawa jazdy - składanie wniosków
Dowody rejestracyjne - odbiór dokumentów
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Sprawy lokalowe, Dodatki mieszkaniowe
Działalność gospodarcza
Geodezja, Architektura, Ochrona środowiska
Archiwum USC, Odpisy aktów
Biuro podawcze, WIFI
Kasy
500 plus
Spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania
Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego
Awizowane decyzje podatkowe
Karta Warszawiaka
Urząd Dzielnicy Ursus
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-05-24 13:35
URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, OCHRONA ŚRODO 12 0 2 00:01
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, GEODEZJA, S 17 0 2 00:07
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 9 0 1 00:04
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 45 0 4 00:16
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY 7 0 1 00:00
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACY 11 0 1 00:07
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 28 1 5 00:13
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW 27 3 4 00:31
PRAWA JAZDY 10 0 1 00:10
KASA 63 1 2 00:02
PŁATNOŚCI PODATKÓW 17 0 2 00:23
URZĄD STANU CYWILNEGO 8 0 3 00:05
DZIERŻAWA, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE 2 0 2 00:01
INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO, GOSPODARKA 6 0 1 00:02
PODATEK OD SRODKOW TRANSPORTOWYCH 0 0 2 00:00
ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU 1 0 2 00:02
WYMIANA WTÓRNIK 0 0 0 00:00
WPISY HAK VAT GAZ TAXI L 0 0 0 00:00
CZASOWE WYCOFANIE Z RUCHU 0 0 0 00:00
ZEZWOLENIE NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE 0 0 0 00:00
WYBORY 0 0 2 00:00
ZATRZYMANE, PUNKTY KARNE 0 0 0 00:00
ODPISY 9 0 3 00:05
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH 21 0 2 00:02
500+ 3 0 1 00:04
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY 7 0 1 00:01
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH 10 0 2 00:01
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, GEODEZJA, SPRAWY LOKALOWE,DODATKI MIESZKANIOWE, ENERGETYCZNE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW
PRAWA JAZDY
INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO, GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI, ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
500+
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACY
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY
Urząd Dzielnicy Ursynów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-05-24 13:30
K-REJESTRACJA POJAZDÓW 54 8 3 13
S-ŚWIADCZENIA RODZINNE,ALIMENTACYJNE 11 0 0 10
R-ODBIÓR DOKUMENT. KOMUNIKACYJNYCH 357 2 1 5
P-PRAWA JAZDY-PRZYJMOW. WNIOSKÓW 32 2 2 6
E-ODBIÓR PRAWA JAZDY 15 2 0 1
H-500+ BEZ DOCHODU 0 0 0 0
Z-EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSP.-CEIDG 27 0 1 13
G-KONCESJE ALKOHOLOWE I INNE 1 1 1 0
A-ARCHITEKTURA, GEODEZJA, INFRASTRUKT 31 1 1 9
L-SPRAWY LOKALOWE 14 0 0 6
B-OCHRONA ŚROD.,EDUKACJA,SPORT,... 19 0 0 3
F-KASY WPŁATY 130 1 2 2
D-DOWODY OSOBISTE-PRZYJM.WNIOSKÓW 89 3 3 8
M-ZAMELDOWANIA/WYMELDOWANIA 27 2 2 11
N-DOWODY OSOBISTE-ODBIÓR 55 2 1 7
J-PODATKI I OPŁATY LOKALNE 12 2 1 10
W-KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZ. 5 0 0 1
C-REJESTRACJA DLA FIRM 0 0 0 0
O-ODPADY KOMUNALNE 710 0 0 4
I-500+ Z DOCHODEM 606 0 1 7
X-WYD. ZAŚWIAD. O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 0 0 0 0
Q-SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA 0 0 0 0
T-ZMIANY W DOKUMENTACH 54 5 1 5
Y-DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW 0 0 0 0
USC: A-NOWORODKI 0 0 0 0
USC: B - REJESTRACJA ZGONÓW 207 0 1 55
USC: C - MAŁŻEŃSTWA 0 0 0 0
USC: D - INNE 507 0 0 18
USC: E - ODPISY SKŁADANIE I ODBIÓR 729 0 2 18
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ARCHITEKTURA I PLANOWANIE-PRZESTRZENNE, GEODEZJA I KATASTER, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, DROGOWNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA, OŚWIATA, SPORT I REKREACJA
DOWODY OSOBISTE - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
DOWODY OSOBISTE - ODBIÓR DOKUMENTÓW
ZAMELDOWANIA I WYMELDOWANIA
ODPADY KOMUNALNE
SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY
500+ KAŻDE DZIECKO Z WERYFIKACJĄ DOCHODU
DODATKI MIESZKANIOWE, NAJEM LOKALI
ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE
DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW
REJESTRACJA POJAZDÓW - FIRMY - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
REJESTRACJA POJAZDÓW INDYWIDUALNYCH - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
PRAWA JAZDY - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
ODBIÓR DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH, ZBYCIE POJAZDU
ZMIANY W DOKUMENTACH POJAZDU, WYMIANY, WTÓRNIKI DOKUMENTÓW I TABLIC, ZAŚWIADCZENIA, WYREJESTROWANIE (ZŁOMOWANIE, KRADZIEŻ) ITP.
PRAWA JAZDY - ODBIÓR DOKUMENTÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - KONCESJE ALKOHOLOWE
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)
Urząd Dzielnicy Wawer
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-05-24 13:29
BIURO PODAWCZE B068 0 1 3
ARCHITEKTURA, GEODEZJA B065 0 5 4
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 0 5 4
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 0 5 8
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 0 5 6
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 0 5 4
ŚWIADCZENIA RODZINNE 0 2 4
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE 0 1 0
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY 0 1 5
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 1 9
INFORMACJA, WYDAWANIE DRUKÓW I FORMULARZY 0 0 0
KASY K136 0 2 3
REJESTRACJA POJAZDÓW R033 0 4 14
PRAWA JAZDY, ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH W048 0 1 4
MELDUNKI I WNIOSKI O DOWODY OSOBISTE E041 0 3 9
DOWODY REJESTRACYJNE: WPISY, ADNOTACJE, ZMIANY F056 0 3 8
SPRAWY LOKALOWE 0 1 8
500+ 0 2 2
DOWODY REJESTRACYJNE ODBIÓR / WYMIANA F059 0 3 5
ZBYCIE POJAZDU / WYREJESTROWANIE 0 3 0
BUDŻET PARTYCYPACYJNY 0 1 0
WYDAWANIE DOKUMENTÓW 0 1 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
DZIENNIK PODAWCZY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW
500+
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE
WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I PRAW JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
KARTA WARSZAWIAKA
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE
ŚWIADCZENIA RODZINNE
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PODATKI I OPŁATY LOKALNE IN-15
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
ARCHITEKTURA, GEODEZJA
SPRAWY LOKALOWE
Urząd Dzielnicy Wesoła
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-05-24 13:28
K: Kasa 32 0 2 2
B: Dowody osobiste 14 1 0 11
M: Meldunki 5 0 1 38
E: Sprawy wyborcze 0 0 0 0
R: Rejestracja pojazdów 34 0 0 8
P: Prawa jazdy 9 0 0 8
D: Działalność gospodarcza i zezwolenia 5 0 0 10
F: Podatki 3 0 0 6
O: Odbiór odpadów 3 0 0 11
H: Odpisy aktów USC 10 0 0 18
C: Pozostałe sprawy USC 4 0 1 9
A: Architektura 7 0 0 6
G: Geodezja 0 0 0 0
I: Infrastruktura i drogi 2 0 0 24
S: Ochrona środowiska 0 0 0 0
L: Sprawy lokalowe 0 0 0 0
N: Karta Dużej Rodziny 0 0 0 0
W: Karta Warszawiaka 0 0 0 0
J: Inne 3 0 0 11
T: Rodzina 500 plus 1 0 0 2
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
DOWODY OSOBISTE
MELDUNKI
SPRAWY WYBORCZE
PRAWA JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ZEZWOLENIA
ODBIÓR ODPADÓW
PODATKI
INFRASTRUKTURA I DROGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
SPRAWY LOKALOWE
KARTA DUŻEJ RODZINY
KARTA WARSZAWIAKA
ARCHITEKTURA
GEODEZJA
RODZINA 500 PLUS
Urząd Dzielnicy Wilanów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-05-24 13:30
Architektura i urbanistyka, sprawy lokalowe, konserwacja zabytków A009 0 3 5
Kancelaria urzędu dzielnicy 0 0 0
Geodezja, ewidencja gruntów, karta dużej rodziny, karta warszawiaka G005 0 3 4
Rodzina 500+ 0 0 0
Prawa jazdy L015 1 1 14
Ewidencja działalności gospodarczej D004 0 1 16
Podatki P021 1 1 7
Rejestracja pojazdów R031 1 3 7
Ochrona środowiska, drogownictwo, infrastruktura C006 0 3 5
Ewidencja ludności M064 1 3 11
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Architektura i urbanistyka, sprawy lokalowe, konserwacja zabytków
Kancelaria urzędu dzielnicy
Geodezja, ewidencja gruntów, karta dużej rodziny, karta warszawiaka
Rodzina 500+
Prawa jazdy
Ewidencja działalności gospodarczej
Podatki
Rejestracja pojazdów
Ochrona środowiska, drogownictwo, gospodarka odpadami komunalnymi, infrastruktura
Ewidencja ludności
Urząd Dzielnicy Włochy
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-05-24 13:37
Architektura, Geodezja, Ochrona Środowiska, Gospodarka Nieruchomościami 0 2 2
Infrastruktura, Oświata, Zezwolenia na alkohol, Zasoby lokalowe, Podatki lokalne 0 7 15
Odpady komunalne 0 3 1
Świadczenia rodzinne Z006 0 5 20
Karta Warszawiaka 0 5 3
Punkt podawczy G004 0 7 5
Punkt Informacyjny 4 0 0
Dowody osobiste i meldunki E033 0 4 9
Prawo jazdy 0 2 14
Rejestracja osób prawnych 0 0 0
Rejestracja pojazdów R043 0 3 16
Wydawanie dowodów rejestracyjnych, wpis GAZ, HAK, L, Współwłaściciel 0 1 7
Działalność gospodarcza 0 2 9
Kasy K061 1 1 3
Wymiar podatku od nieruchomości (rejon Włochy) 0 1 0
Podatek od nieruchomości osoby prawne 0 1 0
Wymiar podatku od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy, Okęcie) P001 1 1 0
Podatek rolny, zaświadczenia 0 0 0
Podatek od środków transportowych 2 1 0
Wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego P006 0 1 0
Windykacja nalzęności podatkowych 1 0 0
Odpady komunalne - piętro O001 0 3 0
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja 0 1 0
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny S004 0 1 46
Program 500+ 0 4 1
Do kasy 0 1 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Architektura, Geodezja, Ochrona Środowiska, Gospodarka Nieruchomościami
Świadczenia rodzinne
Karta Warszawiaka
Punkt podawczy
Dowody osobiste i meldunki
Prawo jazdy
Rejestracja pojazdów
Księgowanie wpłat z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja
Infrastruktura, Oświata, Zezwolenia na alkohol, Zasoby lokalowe, Podatki lokalne
Podatek rolny, zaświadczenia
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny
Odpady komunalne
Działalność gospodarcza
Podatek od nieruchomości osoby prawne
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy)
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy, Okęcie)
Podatek od środków transportowych
Ustalanie opłaty z tyt. opłaty za gospodarowanie od nieruchomości, rolnego
Postępowanie egzekucyjne
Program 500+
Urząd Dzielnicy Wola
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-05-24 13:29
Meldunki i dowody A085 1 9 6
Wydawanie dowodów osobistych B063 2 1 4
Kancelaria, sprawy różne C028 1 1 4
Architektura, infrastruktura D010 0 2 7
Nieruchomości, geodezja E041 1 3 4
Sprawy lokalowe F034 0 3 6
Ochrona Środowiska 0 2 0
Wydawanie dowodów rejestracyjnych H064 1 1 5
Rejestracja pojazdów I086 6 15 11
Gospodarka odpadami/Środowisko O010 0 3 4
Kasa 6 3 3
Prawa jazdy L035 2 4 7
Karta Warszawiaka 0 3 11
Małżeństwa P016 0 3 23
Odpisy R054 0 10 11
Rejestracja zgonów S012 0 3 29
Zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny A015 1 2 7
Dłużnicy alimentacyjni 0 2 2
Świadczenia opiekuńcze, becikowe 0 2 4
Zezwolenia alkoholowe 0 7 0
Ewidencja Działalności Gospodarczej A018 0 7 13
Do kasy 0 1 0
Program 500+ al. Solidarności 0 3 7
Program 500+ Syreny 0 2 6
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A - Meldunki i dowody
O - Ochrona środowiska/gospodarka odpadami komunalnymi
M - Karta Warszawiaka, Karta Dużej Rodziny
L - Prawa jazdy
I - Rejestracja pojazdów
H - Wydawanie dowodów rejestracyjnych
F - Sprawy lokalowe
E - Nieruchomości, geodezja
D - Architektura, Infrastruktura
C - Kancelaria
B - Wydawanie dowodów osobistych
P - 500+, Al Solidarności
Urząd Dzielnicy Żoliborz
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-05-24 13:41
A-DOWODY OSOBISTE 51 2 1 6
M-MELDUNKI 10 1 0 11
D-PRAWA JAZDY 12 6 1 17
C-REJESTRACJA POJAZDÓW 44 3 1 14
L-SPRAWY MIESZKANIOWE 13 0 2 9
G-DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 6 0 0 7
N-ARCHITEKTURA,GEODEZJA,NIERUCHOM 4 0 0 2
P-PASZPORTY SKŁADANIE WNIOSKÓW 34 0 1 12
R-PASZPORTY ODBIERANIE 17 0 1 11
W-WYBORY 0 0 0 0
U-UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 0 0 0 0
Z-ZMIANY WE WPISIE 1 0 0 4
Y-500+ 7 0 0 8
X-KARTY, BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2 0 0 2
H. ZEZWOLENIE NA SPRZ. ALKOHOLU 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dowody osobiste
Rejestracja pojazdów
Prawa jazdy
Działalność gospodarcza
Zezwolenie na sprzedaż Alkoholu
Sprawy mieszkaniowe
Meldunki i poświadczenia
Architektura, geodezja, nieruchomości
Świadczenia dla rodziny, 500plus
Zmiany we wpisie działalności gospodrczej

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

I Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego, Obrotu Zagranicznego oraz Zmiany Imion i Nazwisk (ul. Władysława Andersa 5)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-05-24 13:29
URODZENIA 0 0 0 0
MAŁŻEŃSTWA 121 0 0 8
REJESTRACJA ZGONU 205 1 1 28
ODPISY-SKŁADANIE 356 0 3 13
ODPISY-ODBIÓR 419 0 1 16
TRANSKRYPCJE-SKŁADANIE 526 3 1 15
TRANSKRYPCJE-ODBIÓR 615 4 1 9
UZNANIA 0 0 0 0
ZIN 813 0 1 10
INKASENT 346 0 1 3
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odpisy - Składanie wniosków o wydawanie odpisów aktów: urodzeń, małżeństw, zgonów
Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego III (ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 1/3)

Wystąpił problem z usługą. Prosimy spróbować później.

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego V (ul. Falęcka 10)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-05-24 13:29
INFORMACJA 3 0 1 6
JUBILEUSZE 200 0 0 10
POWRÓT DO NAZWISKA 0 0 0 0
ODPISY 533 0 3 25
REJESTRACJA ZGONÓW 602 0 2 119

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.