Rezerwacja wizyt

Miasto Stołeczne Warszawa

System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy.

Witamy na stronach Systemu rezerwacji wizyt m.st. Warszawy.

System rezerwacji wizyt umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu kolejek oraz umówienie wizyty do stanowisk obsługi bezpośredniej w Wydziałach Obsługi Mieszkańców, delegaturach Biura Administracji i Spraw Obywatelskich oraz innych wybranych punktach obsługi w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy oraz w niektórych wydziałach Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy i biurach Urzędu m.st. Warszawy. Oferowane funkcjonalności nie są obecnie dostępne w przypadku wszystkich komórek organizacyjnych, jednak System jest ciągle rozbudowywany. W związku z tym, że System jest wciąż w fazie rozwoju, może działać w sposób niestabilny. Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Systemu bądź oczekiwanych funkcjonalności można przesyłać na adres rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl. Pomogą nam one usprawnić jego działanie. UWAGA! Adres e-mail rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl nie jest przeznaczony do umawiania się na wizytę w Urzędzie. Wysłane na niego maile z prośbą o umówienie wizyty pozostaną bez odpowiedzi.

INSTRUKCJE

Aby skorzystać z Systemu rezerwacji wizyt należy kliknąć w link Rozwiń znajdujący się pod nazwą wybranej komórki organizacyjnej. System domyślnie wyświetla dane dotyczące stanów kolejek nie starsze niż sprzed 10 minut. Aby uzyskać najświeższe dane, należy nacisnąć przycisk Odśwież znajdujący się pod tabelą ze stanem kolejek wybranej komórki organizacyjnej.

Aby zarezerwować wizytę, należy kliknąć w zakładkę Rezerwuj wizytę. W wyświetlonej tabeli trzeba kliknąć w odpowiednią grupę spraw, a następnie w nowo otwartym okienku zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty, postępując zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami. Po wypełnieniu formularza i zatwierdzeniu wprowadzonych danych wyświetli się potwierdzenie rezerwacji, które można wydrukować. W przypadku podania adresu e-mail i/lub numeru telefonu po wcześniejszej akceptacji regulaminu, system wyśle potwierdzenie rezerwacji wizyty na wskazany adres i/lub numer. W wybranym dniu, co najmniej 10 minut przed umówioną wizytą, należy za pośrednictwem klawiatury numerycznej umieszczonej obok automatu biletowego wpisać numer identyfikacyjny, przydzielony w trakcie procesu rejestracji. Przed rezerwacją terminu najlepiej zapoznać się z informacjami znajdującymi się na stronie miejskiej dotyczącymi dokumentów i załączników koniecznych do załatwienia sprawy.

UWAGA!

 • Nieodebranie numerka przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.
 • Codziennie o północy system udostępnia bilety na kolejny dzień.
 • Ze względu na to, iż w poszczególnych komórkach organizacyjnych funkcjonują różne systemy kolejkowe, proces rezerwacji wizyty dla poszczególnych komórek może się nieznacznie różnić. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie aplikacji umożliwiającej rezerwację wizyty w danej komórce.
 • Wymagana jest włączona obsługa Javascript w przeglądarce.
 • W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty można podać imię, nazwisko, telefon oraz adres email. Są to dane podawane opcjonalnie w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem. W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji wizyt m.st. Warszawy w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Biura Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (Aleje Jerozolimskie 28)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-10-16 03:50
I: Ewidencja instruktorów 0 0 10
T: Transport drogowy 0 0 10
G: Ewidencja diagnostów 0 0 10
P: Wydawanie zatrzymanych praw jazdy 0 0 60
X: Identyfikatory hologramy TAXI 0 0 10
C: Cechy identyfikacyjne 0 0 10
F: Ewidencja ośrodków 0 0 10
L: Licencje TAXI 0 0 10
B: Rejestracja-firmy 0 0 60
E: Egzaminy TAXI 0 0 10
A: Rejestracja-osoby fizyczne 0 0 60
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Egzaminy TAXI
Ewidencja diagnostów
Ewidencja instruktorów
Ewidencja ośrodków
Identyfikatory, hologramy TAXI
K: INDYWIDUALNA REJESTRACJA POJ. | PRZEREJESTR - SKŁADANIE WNIOSKÓW
Licencje TAXI
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków przez osoby prawne
Transport drogowy
Wydawanie zatrzymanych praw jazdy
Biuro Geodezji i Katastru (ul. Sandomierska 12)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-10-16 03:50
D: Podziały nieruchomości 0 0 10
A: Ewidencja gruntów i budynków 0 0 10
B: Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic i placów 0 0 10
K: Kasa 0 0 10
E: Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i zgłoszenia prac geodezyjnych 0 0 10
O: Odbiór zamówionych dokumentów 0 0 10
C: Postępowania administracyjne 0 0 10
F: Przyjmowanie operatów technicznych do weryfikacji i wydawanie operatów do poprawy 0 0 10
H: Narady koordynacyjne 0 0 10
G: Odbiór kopii mapy zasadniczej 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Ewidencja gruntów i budynków
Narady koordynacyjne
Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic, placów
Odbiór kopii mapy zasadniczej oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Podziały nieruchomości
Postępowania administracyjne
Przyjmowanie operatów technicznych do weryfikacji i wydawanie operatów do poprawy
Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i zgłoszenia prac geodezyjnych

Dzielnice m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Bemowo
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-10-16 3:50
A - BONIF. UŻ. WIECZ., DRUK IN-18 0 0 0 0
C - SKŁADANIE WNIOSK. PASZPORTOWYCH 0 0 0 0
D - ODBIÓR PASZPORTÓW 0 0 0 0
E - WARSZAWSKI BON ŻŁOBKOWY 0 0 0 0
F - ZAS. LOKAL., OCHR. ŚROD., INFRASTR. 0 0 0 0
G - GOSPODARKA NIERUCH., ARCHITEKTURA 0 0 0 0
H - ŚWIADCZENIA RODZINNE 0 0 0 0
I - PUNKT PODAWCZY 0 0 0 0
J - KASA PARTER 0 0 0 0
K - KASA PIĘTRO 0 0 0 0
L - REJESTRACJA POJAZDÓW 0 0 0 0
M - PRAWA JAZDY 0 0 0 0
N - RODZINA 500+, DOBRY START 300+ 0 0 0 0
P - MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 0 0 0 0
R - SPRAWY SENIORÓW 0 0 0 0
S - GOSPODARKA ODPADAMI 0 0 0 0
T - ODBIÓR TABLIC I DOWODÓW REJESTR. 0 0 0 0
W - KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZ. 0 0 0 0
Z - RODZINA 500+, DOBRY START 300+ 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
BONIFIKATA OD UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - EWIDENCJA
SKŁADANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
ODBIÓR PASZPORTÓW
WARSZAWSKI BON ŻŁOBKOWY
ZASOBY LOKALOWE, OCHRONA ŚRODOWISKA, INRFASTRUKTURA
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
ŚWIADCZENIA RODZINNE
ARCHITEKTURA
REJESTRACJA POJAZDÓW
PRAWA JAZDY
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
KARTA DUŻEJ RODZINY
GOSPODARKA ODPADAMI
ODBIÓR TABLIC I DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
KARTA WARSZAWIAKA
DOBRY START 300+, RODZINA 500+ SKŁADANIE WNIOSKÓW
RODZINA 500+ ODBIÓR DECYZJI
Urząd Dzielnicy Białołęka
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-10-16 3:49
I-INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 0 0 0 0
L-SPRAWY LOKALOWE, OŚWIATA, KULTURA 0 0 0 0
P-PODATKI, OPŁATY LOKALNE 0 0 0 0
W-KARTY: WARSZAWIAKA, DUŻEJ RODZINY 0 0 0 0
J-PRAWA JAZDY 0 0 0 0
M-MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 0 0 0 0
S-SPRAWY SPOŁECZNE, 500+, BON ŻŁOBKOWY 0 0 0 0
A-ARCHITEKTURA, URBANISTYKA 0 0 0 0
G-GEODEZJA, GOSPODARKA GRUNTAMI 0 0 0 0
o-GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 0 0 0 0
R-REJESTRACJA POJAZDÓW 0 0 0 0
X-ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRAC. 0 0 0 0
Z-PUNKT PODAWCZY 0 0 0 0
K-KASY 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
SPRAWY LOKALOWE, OŚWIATA, KULTURA
PODATKI, OPŁATY LOKALNE
ŚWIADCZENIA RODZINNE
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY
PRAWA JAZDY
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
SPRAWY SPOŁECZNE, ŚWIADCZENIE 500+, DOBRY START 300+, BON ŻŁOBKOWY
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA
GEODEZJA, GOSPODARKA GRUNTAMI
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
REJESTRACJA POJAZDÓW
ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO
PUNKT PODAWCZY
KASY
Urząd Dzielnicy Bielany
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-10-16 03:50
J: 500+ z wykazaniem dochodu 0 0 15
A: Odpady komunalne 0 0 60
O: 300 + DOBRY START 0 0 30
W: Dodatki mieszk i obniżki czynszu 0 0 10
N: Sprawy lokalowe i Karta Dużej Rodz i bon żł. 0 0 60
T: Działalność gosp. - Alkohol 0 0 60
G: Paszporty - składanie wniosków 0 0 10
H: Paszporty - odbiór 0 0 10
R: Odbiór dowodów osobistych 0 0 10
F: 500+ bez wykazania dochodu 0 0 10
Z: Wybory 0 0 10
K: Świadczenia rodzinne i fundusz aliment. 0 0 60
E: Kasa 0 0 10
M: Rejestracja poj. - skł. wn. (osoby fiz) 0 0 10
D: Płatność: podatku i użytkow i dzierż i zaj pasa 0 0 60
L: Prawa jazdy - składanie wniosków 0 0 10
B: Architektura i geodezja 0 0 10
I: Informacja podatkowa i Karta Warszawiaka 0 0 60
P: Dowody osobiste - skład. wniosków 0 0 60
X: Rejestracja pojazdów - skł. wnios. (os. prawne) 0 0 10
C: Infrastruktura i ochrona środowiska 0 0 10
U: Rejestracja poj. - odbiór dow. rejestr.(osoby fiz) 0 0 10
S: Działalność gosp - wpis do CEIDG 0 0 60
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A: ODPADY KOMUNALNE
B: ARCHITEKTURA, GEODEZJA
C: INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
D: PŁATNOŚĆ: PODATKU, UŻYTKOWANIA, DZIERŻAWY, ZA ZAJĘCIE PASA
E: KASY - PEŁNOMOCNICTWA, ODPADY, OPŁATY SKARBOWE: USC, PASZPORTOWE, INNE
F: 500+ BEZ WYKAZANIA DOCHODU
G: PASZPORTY - SKŁADANIE WNIOSKÓW
H: PASZPORTY ODBIÓR
I: INFORMACJA PODATKOWA, KARTA WARSZAWIAKA
J: 500+ Z WYKAZANIEM DOCHODU
K: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
L: PRAWA JAZDY SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR PRAW JAZDY
M: REJESTRACJA POJAZDÓW - SKŁADANIE WNIOSKÓW - ZMIANY, WTÓRNIKI, ZBYCIE, ADNOTACJE, WYREJESTROWANIE (OSOBY FIZYCZNE)
N: SPRAWY LOKALOWE, KARTA DUŻEJ RODZINY, BON ŻŁOBKOWY
O: 300 + DOBRY START
P: SKŁADANIE WNIOSKÓW: ZAMELDOWANIA, WYMELDOWANIA, DOWODY OSOBISTE, ZAŚWIADCZENIA
R: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH
S: CEIDG – WNIOSKI
T: ALKOHOL - ZEZWOLENIA
U: ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH (OSOBY FIZYCZNE)
W: DODATKI MIESZKANIOWE, OBNIŻKI CZYNSZU
X: REJESTRACJA POJAZDÓW - SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH (OSOBY PRAWNE)
Z: WYBORY
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Rakowiecka 25/27)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-10-16 3:50
Meldunki stałe 0 0 0 0
Meldunki czasowe 0 0 0 0
Meldunki - cudzoziemcy
Wniosek o nadanie numeru PESEL
0 0 0 0
Dowody osobiste – składanie wniosków 0 0 0 0
Dowody osobiste – odbiór 0 0 0 0
Zaświadczenia z akt ewidencji ludności,
Zaświadczenia z akt dowodów osobistych,
Udostępnianie danych,
PESEL - udostępnianie danych
0 0 0 0
Wybory 0 0 0 0
Architektura i budownictwo 0 0 0 0
Geodezja i kataster 0 0 0 0
Infrastruktura 0 0 0 0
Gospodarka nieruchomościami,
Składanie wniosków o bonifikatę
informacja podatkowa
składanie IN,
0 0 0 0
Rodzina 500 Plus, Dobry start 300 Plus 0 0 0 0
Składanie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0 0 0 0
Budżet partycypacyjny 0 0 0 0
Karta Warszawiaka
Karta Dużej Rodziny
0 0 0 0
Kasa - wpłaty 0 0 0 0
Kasa
 • opłata skarbowa
 • geodezyjna
 • za udostępnienie danych
0 0 0 0
Kasa - wypłaty 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Meldunki - stałe
Meldunki - czasowe
Meldunki - cudzoziemcy,
wniosek o nadanie numeru PESEL
Dowody osobiste – składanie wniosków
Dowody osobiste - odbiór
Zaświadczenia z akt ewidencji ludności,
zaświadczenia z akt dowodów osobistych,
udostępnianie danych,
PESEL - udostępnianie danych
Architektura i budownictwo
Gospodarka nieruchomościami,
składanie wniosków o bonifikatę,
informacja podatkowa,
składanie IN
Rodzina 500 Plus, Dobry start 300 Plus
Odpady komunalne
Karty warszawiaka i dużej rodziny
Kasa - wypłaty
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Wiktorska 91A)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-10-16 3:53
Rejestracja pojazdów
Wyrejestrowanie pojazdów z powodu:
 • kasacji
 • kradzieży
 • wywozu za granicę
0 0 0 0
Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych.
Wymiana i wtórniki dodowodów rejestracyjnych.
Zgłoszenia zbycia (sprzedaży) pojazdu.
Zmiany w dowodach rejestracyjnych:
 • współwłaściciel
 • hak
 • gaz

Wtórniki tablic rejestracyjnych,
nalepek kontrolnych,
znaków legalizacyjnych,
dorobienie trzeciej tablicy
0 0 0 0
Prawa jazdy 0 0 0 0
Kasa 0 0 0 0
Zaplanowana rejestracja pojazdów 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych Wymiana i wtórniki dodowodów rejestracyjnych Zgłoszenia zbycia (sprzedaży) pojazdu Zmiany w dowodach rejestracyjnych - współwłaściciel, hak, gaz Wtórniki tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych Dorobienie trzeciej tablicy
Prawa jazdy
Zaplanowana rejestracja pojazdów
Urząd Dzielnicy Ochota
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-10-16 3:50
SPRAWY LOKALOWE 0 0 0 0
REJESTRACJA POJAZDÓW 0 0 0 0
PRAWA JAZDY 0 0 0 0
KARTA WARSZAWIAKA (e-hologram) 0 0 0 0
DOW. OSOBISTE(SKŁ. DOK.) 0 0 0 0
DOW. OSOBISTE(ODBIÓR) 0 0 0 0
MELDUNKI 0 0 0 0
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 0 0 0 0
WYBORY, ZAŚWIADCZ. 0 0 0 0
ARCHITEKTURA, GEODEZJA 0 0 0 0
KASA 0 0 0 0
500+, 300+ 0 0 0 0
ALKOHOL 0 0 0 0
NIERUCHOMOŚCI, PODATKI 0 0 0 0
ODBIÓR DOW. REJESTRACYJNYCH 0 0 0 0
KARTA DUŻEJ RODZINY, BON ŻŁOBKOWY 0 0 0 0
GOSP. ODPADAMI KOM. 0 0 0 0
URODZENIA 0 0 0 0
MAŁŻEŃSTWA/ŚLUB WYZNANIOWY 0 0 0 0
REJESTRACJA AKTU ZGONU 0 0 0 0
ODPISY-SKŁADANIE I ODBIÓR 0 0 0 0
ODPISY-ODBIÓR 0 0 0 0
TRANSKRYPCJE-SKŁADANIE 0 0 0 0
TRANSKRYPCJE-ODBIÓR 0 0 0 0
URODZENIA-UZNANIA 0 0 0 0
JUBILEUSZE 0 0 0 0
BONIFIKATY, PRZEKSZTAŁCENIA 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ARCHITEKTURA, GEODEZJA, INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO
DOWODY OSOBISTE (SKŁADANIE WNIOSKÓW)
DOWODY OSOBISTE (ODBIÓR)
REJESTRACJA POJAZDÓW
SPRAWY LOKALOWE
MELDUNKI
WNIOSKI O BONIFIKATĘ
PRAWA JAZDY
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
ALKOHOL
NIERUCHOMOŚCI, PODATKI
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
KARTA WARSZAWIAKA
KARTA DUŻEJ RODZINY
500+ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, Dobry start 300+
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-10-16 03:51
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków 0 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 0 0 0
Prawa jazdy 0 0 0
Dowody rejestracyjne - odbiór 0 0 0
Dowody osobiste i meldunki - składanie wniosków 0 0 0
Dowody osobiste - odbiór 0 0 0
Zdrowie, kultura, sport, oświata, KDR, SK, sprawy różne, 500+ 0 0 0
Architektura, urbanistyka, geodezja, nieruchomości 0 1 0
Działalność gospodarcza 0 0 0
Podatki, infrastruktura, ochrona środowiska 0 0 0
Kasy 0 0 0
Sprawy lokalowe, Gospodarka odpadami 0 0 0
Urząd stanu cywilnego - odpisy 0 2 0
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - przyjmowanie wniosków 0 0 0
Paszporty - składanie wniosków 0 0 0
Paszporty - odbiór 0 0 0
Urząd stanu cywilnego - rejestracja zgonów 0 1 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Urząd stanu cywilnego - odpisy
Paszporty - odbiór
Paszporty - składanie wniosków
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - przyjmowanie wniosków, 500+
Sprawy lokalowe, nadzór właścicielski i nieruchomości
Kasy
Podatki, infrastruktura, ochrona środowiska
Działalność gospodarcza
Architektura, urbanistyka, geodezja, nieruchomości
Zdrowie, kultura, sport, oświata, KDR, SK, sprawy różne, 500+
Dowody osobiste - odbiór
Dowody osobiste i meldunki - składanie wniosków
Dowody rejestracyjne - odbiór
Prawa jazdy
Gospodarka odpadami komunalnymi
Urząd stanu cywilnego - rejestracja zgonów
Urząd Dzielnicy Praga-Północ
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-10-16 03:48
Kancelaria – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe 0 5 0
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne 0 5 0
Sprawy lokalowe 0 2 0
Warszawski bon żłobkowy 0 2 0
Dodatki mieszkaniowe 0 2 0
Podatki i opłaty lokalne 0 1 0
Gospodarka odpadami 0 4 0
KDR, Odbiory zaświadczeń 0 3 0
Działalność gospodarcza 0 6 0
Meldunki, dowody osobiste 0 3 0
Komunikacja - składanie wniosków - prawo jazdy 0 2 0
Odbiór praw jazdy 0 2 0
Komunikacja - Rejestracja pojazdów 0 0 0
Odbiór dowodów rejestracyjnych 0 0 0
Wybory 0 3 0
Kasy 0 7 0
Świadczenie wychowawcze 500+ na drugie i kolejne dziecko 0 2 0
Dobry Start 300+, 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Kancelaria – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe
Świadczenie Wychowawcze 500+
KDR, odbiory zaświadczeń
Gospodarka odpadami
Wydawanie dowodów rejestracyjnych i praw jazdy
Komunikacja - składanie wniosków - prawa jazdy
Sprawy lokalowe
Komunikacja - rejestracja pojazdów
Działalność gospodarcza
Ewidencja ludności i dowody osobiste
Podatki i opłaty lokalne
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
Dobry Start "300+"
Urząd Dzielnicy Rembertów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-10-16 03:52
Rejestracja pojazdów 0 0 0
Prawa jazdy 0 0 0
Ewidencja ludności 0 0 0
Dowody osobiste 0 0 0
Kasa 0 0 0
Informacja / Punkt podawczy 0 0 0
Działalność gospodarcza 0 0 0
Świadczenia rodzinne 0 0 0
Fundusz alimentacyjny 0 0 0
Karta Warszawiaka 0 0 0
Karta Dużej Rodziny 0 0 0
Sprawy lokalowe 0 0 0
Oświata 0 0 0
Zezwolenia alkoholowe 0 0 0
Ochrona środowiska 0 0 0
Kultura 0 0 0
Budżet partycypacyjny 0 0 0
Turnusy rehabilitacyjne 0 0 0
Architektura 0 0 0
Urbanistyka 0 0 0
Geodezja 0 0 0
Nieruchomości 0 0 0
Infrastruktura 0 0 0
Gospodarka odpadami 0 0 0
500+ 0 0 0
Dobry start 300+ 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów
Kultura
Budżet partycypacyjny
Turnusy rehabilitacyjne
Architektura
Urbanistyka
Geodezja
Nieruchomości
Gospodarka odpadami
Program 500+
Infrastruktura
Ochrona środowiska
Zezwolenia alkoholowe
Prawa jazdy
Ewidencja ludności
Dowody osobiste
Działalność gospodarcza
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Karta Warszawiaka
Karta Dużej Rodziny
Sprawy lokalowe
Oświata
Dobry start 300+
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-10-16 03:48
Kancelaria 0 0 0
Kasa 0 0 0
Dodatki mieszkaniowe 0 0 0
Zezwolenia na alkohol 0 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 0 0 0
Karta Warszawiaka Karta Dużej Rodziny 0 0 0
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących 0 0 0
Lokale komunalne 0 0 0
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości 0 0 0
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg) 0 0 0
Meldunki, dowody, zaświadczenia 0 1 0
Odbiór Dowodów Osobistych 0 1 0
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport 0 0 0
Użytkowanie wieczyste gruntu 0 0 0
Bon Żłobkowy 0 0 0
Świadczenia 300+, 500+ 0 0 0
Wybory 0 2 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dodatki mieszkaniowe
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport
Odbiór Dowodów osobistych
Meldunki, dowody, zaświadczenia
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg)
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości
Lokale komunalne
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących
Karta Warszawiaka/Karta Dużej Rodziny
Gospodarka odpadami komunalnymi
Zezwolenia na alkohol
Użytkowanie wieczyste gruntu
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Mariańska 5)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-10-16 03:49
Prawa jazdy 0 0 0
Rejestracja pojazdów - osoby prawne 0 1 0
Rejestracja pojazdów - osoby fizyczne 0 4 0
Wydawanie DR., wymiana DR, adnotacje w DR , zbycia 0 4 0
Informacja 0 1 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Prawa jazdy
Rejestracja osób fizycznych
Osoby fizyczne + firmy – wydawanie, wymiana, adnotacje w DR, zgłoszenie zbycia
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowy Świat 39)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-10-10 12:05
Przyjmowanie wniosków 0 8 4
Obsługa dłużników alimentacyjnych 0 0 0
Uzupełnianie złożonych wniosków - wezwania B024 0 3 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Przyjmowanie wniosków
Obsługa dłużników alimentacyjnych
Uzupełnianie złożonych wniosków - wezwania
Urząd Dzielnicy Targówek
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-10-16 3:50
Dowody osobiste - składanie wniosków 0 0 0 0
Dowody osobiste - odbiór dokumentów 0 0 0 0
Wymeldowanie, zameldowanie, zaświadczenia 0 0 0 0
Prawa jazdy - odbiór dokumentów 0 0 0 0
Prawa jazdy - składanie wniosków 0 0 0 0
Dowody rejestracyjne - odbiór dokumentów 0 0 0 0
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków 0 0 0 0
Sprawy lokalowe, Dodatki mieszkaniowe 0 0 0 0
Działalność gospodarcza 0 0 0 0
Geodezja, Architektura,Ochrona środowiska 0 0 0 0
Archiwum USC, Odpisy aktów 0 0 0 0
Biuro podawcze, WIFI 0 0 0 0
Kasy 0 0 0 0
500 plus 0 0 0 0
Spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania 0 0 0 0
Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego 0 0 0 0
Przekształcenie użytkowania wieczystego 0 0 0 0
Karta Warszawiaka 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dowody osobiste - składanie wniosków
Dowody osobiste - odbiór dokumentów
Wymeldowanie, zameldowanie, zaświadczenia
Prawa jazdy - odbiór dokumentów
Prawa jazdy - składanie wniosków
Dowody rejestracyjne - odbiór dokumentów
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Sprawy lokalowe, Dodatki mieszkaniowe
Działalność gospodarcza
Geodezja, Architektura, Ochrona środowiska
Archiwum USC, Odpisy aktów
Biuro podawcze, WIFI
Kasy
500 plus
Spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania
Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego
Przekształcenie użytkowania wieczystego
Karta Warszawiaka
Urząd Dzielnicy Ursus
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-10-16 03:50
URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, OCHRONA ŚRODO 0 0 0
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, GEODEZJA, S 0 0 0
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 0 0 0
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 0 0 0
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY 0 0 0
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACY 0 0 0
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 0 0 0
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW 0 0 0
PRAWA JAZDY 0 0 0
KASA 0 0 0
PŁATNOŚCI PODATKÓW 0 0 0
URZĄD STANU CYWILNEGO 0 0 0
DZIERŻAWA, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE 0 0 0
INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO, GOSPODARKA 0 0 0
PODATEK OD SRODKOW TRANSPORTOWYCH 0 0 0
ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU 0 0 0
WYMIANA WTÓRNIK 0 0 0
WPISY HAK VAT GAZ TAXI L 0 0 0
CZASOWE WYCOFANIE Z RUCHU 0 0 0
ZEZWOLENIE NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE 0 0 0
WYBORY 0 0 0
ZATRZYMANE, PUNKTY KARNE 0 0 0
ODPISY 0 0 0
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH 0 0 0
500+ 0 0 0
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY 0 0 0
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH 0 0 0
ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 0 0 0
ZAŚWIADCZENIE DO ŚLUBU KONKORDATOWEGO 0 0 0
WARSZAWSKI BON ŻŁOBKOWY, KARTA DUŻEJ RODZINY 0 0 0
DOBRY START 300+ 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO, GOSPODARKA
PODATEK OD SRODKOW TRANSPORTOWYCH
ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU
WYMIANA WTÓRNIK
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
500+
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH
DZIERŻAWA, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE
URZĄD STANU CYWILNEGO
PŁATNOŚCI PODATKÓW
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, GEODEZJA
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACYJNE
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW
PRAWA JAZDY
Dobry start 300+
Urząd Dzielnicy Ursynów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-10-16 03:50
Y: DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW 0 0 10
X: WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 0 0 60
G: KONCESJE ALKOHOLOWE 0 0 60
O: ODPADY KOMUNALNE 0 0 60
Z: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) 0 0 60
K: INDYWIDUALNA REJESTRACJA POJ. | PRZEREJESTR - SKŁADANIE WNIOSKÓW 0 0 90
E: ODBIÓR PRAW JAZDY 0 0 60
V: DOBRY START 300+ 0 0 90
P: PRAWA JAZDY - SKŁADANIE WNIOSKÓW 0 0 60
L: DODATKI MIESZKANIOWE | NAJEM LOKALI 0 0 90
F: KASY - WPŁATY 0 0 60
H: WARSZAWSKI BON ŻŁOBKOWY 0 0 60
T: ZMIANY W DOK. POJAZDU | WYMIANY | WTÓRNIKI | ZAŚW | WYREJ. 0 0 60
B: PUNKT PODAWCZY | OŚWIATA | OCHRONA ŚRODOWISKA | BUDŻET PARTYCYPACYJNY 0 0 60
Q: PAKIETY WYBORCZE, SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA 0 0 60
C: Rejestracja pojazdów firmowych 0 0 180
M: MELDUNKI i PESEL 0 0 10
N: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 0 0 60
I: RODZINA 500+ 0 0 10
A: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA | GEODEZJA | NIERUCHOMOŚCI | INFRASTRUKTURA | DROGOWNICTWO 0 0 60
D: DOWODY OSOBISTE - SKŁADANIE WNIOSKÓW 0 0 60
R: ODBIÓR DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH | ZBYCIE POJAZDU 0 0 60
S: ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE 0 0 60
J: PODATKI I OPŁATY LOKALNE 0 0 60
W: KARTA WARSZAWIAKA | KARTA DUŻEJ RODZINY 0 0 120
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA | GEODEZJA | NIERUCHOMOŚCI | INFRASTRUKTURA | DROGOWNICTWO
B: PUNKT PODAWCZY | OŚWIATA | OCHRONA ŚRODOWISKA | BUDŻET PARTYCYPACYJNY
C: REJESTRACJA POJAZDÓW FIRMOWYCH - Umówienie wizyty wyłącznie telefonicznie Tel 224437356, 224437373, 224437345
D: DOWODY OSOBISTE - SKŁADANIE WNIOSKÓW
E: ODBIÓR PRAW JAZDY
G: KONCESJE ALKOHOLOWE
H: WARSZAWSKI BON ŻŁOBKOWY
J: PODATKI I OPŁATY LOKALNE
K: INDYWIDUALNA REJESTRACJA POJ. | PRZEREJESTR - SKŁADANIE WNIOSKÓW
L: DODATKI MIESZKANIOWE | NAJEM LOKALI
M: MELDUNKI i PESEL
N: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH
O: ODPADY KOMUNALNE
P: PRAWA JAZDY - SKŁADANIE WNIOSKÓW
Q: PAKIETY WYBORCZE, SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA
R: ODBIÓR DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH | ZBYCIE POJAZDU
RODZINA 500+
S: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
T: ZMIANY W DOK. POJAZDU | WYMIANY | WTÓRNIKI | ZAŚW | WYREJ.
V: 300 + DOBRY START
W: KARTA WARSZAWIAKA | KARTA DUŻEJ RODZINY
X: WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
Y: DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW
Z: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)
Urząd Dzielnicy Wawer
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-10-16 03:49
BIURO PODAWCZE 0 1 0
ARCHITEKTURA, GEODEZJA 0 1 0
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 0 1 0
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 0 1 0
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 0 1 0
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 0 1 0
ŚWIADCZENIA RODZINNE 0 0 0
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE 0 1 0
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY 0 1 0
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 0 0 0
INFORMACJA, WYDAWANIE DRUKÓW I FORMULARZY 0 0 0
KASY 0 0 0
REJESTRACJA POJAZDÓW 0 1 0
PRAWA JAZDY, ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 0 0 0
MELDUNKI I WNIOSKI O DOWODY OSOBISTE 0 1 0
DOWODY REJESTRACYJNE: WPISY, ADNOTACJE, ZMIANY 0 0 0
SPRAWY LOKALOWE 0 1 0
500+ 0 0 0
DOWODY REJESTRACYJNE ODBIÓR / WYMIANA 0 0 0
ZBYCIE POJAZDU / WYREJESTROWANIE 0 0 0
BUDŻET PARTYCYPACYJNY 0 0 0
WYDAWANIE DOKUMENTÓW 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
DZIENNIK PODAWCZY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW
500+
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE
WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I PRAW JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
KARTA WARSZAWIAKA
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE
ŚWIADCZENIA RODZINNE
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PODATKI I OPŁATY LOKALNE IN-15
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
ARCHITEKTURA, GEODEZJA
SPRAWY LOKALOWE
Urząd Dzielnicy Wesoła
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-10-16 3:49
K: Kasa 0 0 0 0
B: Dowody osobiste 0 0 0 0
M: Meldunki 0 0 0 0
E: Sprawy wyborcze 0 0 0 0
R: Rejestracja pojazdów 0 0 0 0
P: Prawa jazdy 0 0 0 0
D: Działalność gospodarcza i zezwolenia 0 0 0 0
F: Podatki 0 0 0 0
O: Odbiór odpadów 0 0 0 0
H: Odpisy aktów USC 0 0 0 0
C: Pozostałe sprawy USC 0 0 0 0
A: Architektura 0 0 0 0
G: Geodezja 0 0 0 0
I: Infrastruktura i drogi 0 0 0 0
S: Ochrona środowiska 0 0 0 0
L: Sprawy lokalowe 0 0 0 0
N: Karta Dużej Rodziny 0 0 0 0
W: Karta Warszawiaka 0 0 0 0
J: Inne 0 0 0 0
T: Rodzina 500+ 0 0 0 0
V: Dobry start 300+ 0 0 0 0
Z: Rodzinne, inne świadczenia 0 0 0 0
X: Odbiór dokumentów 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
DOWODY OSOBISTE
MELDUNKI
SPRAWY WYBORCZE
PRAWA JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ZEZWOLENIA
ODBIÓR ODPADÓW
PODATKI
INFRASTRUKTURA I DROGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
SPRAWY LOKALOWE
KARTA DUŻEJ RODZINY
KARTA WARSZAWIAKA
ARCHITEKTURA
GEODEZJA
RODZINA 500+
DOBRY START 300+
Urząd Dzielnicy Wilanów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-10-16 03:50
Ewidencja ludności 0 0 0
Rejestracja pojazdów 0 0 0
Prawa jazdy 0 0 0
Architektura i urbanistyka, sprawy lokalowe, konserwacja zabytków 0 0 0
Ochrona środowiska, drogownictwo, infrastruktura 0 0 0
Działalność gospodarcza 0 0 0
Geodezja, ewidencja gruntów, karta dużej rodziny, karta warszawiaka 0 0 0
Podatki 0 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 0 0 0
Firmy-Rejestracja pojazdów 0 0 0
0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Ewidencja ludności
Rejestracja pojazdów
Prawa jazdy
Architektura i urbanistyka, sprawy lokalowe, konserwacja zabytków
Ochrona środowiska, drogownictwo, infrastruktura
Działalność gospodarcza
Geodezja, ewidencja gruntów, karta dużej rodziny, karta warszawiaka
Podatki
Gospodarka odpadami komunalnymi
Firmy-Rejestracja pojazdów
Dobry start 300+
Urząd Dzielnicy Włochy
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-10-16 03:52
Architektura, Geodezja, Ochrona Środowiska, Gospodarka Nieruchomościami 0 1 0
Infrastruktura, Oświata, Zezwolenia na alkohol, Zasoby lokalowe, Podatki lokalne 0 0 0
Odpady komunalne 0 0 0
Świadczenia rodzinne 0 0 0
Karta Warszawiaka 0 0 0
Punkt podawczy 0 1 0
Punkt Informacyjny 0 0 0
Dowody osobiste i meldunki 0 1 0
Prawo jazdy 0 2 0
Rejestracja osób prawnych 0 0 0
Rejestracja pojazdów 0 1 0
Wydawanie dowodów rejestracyjnych, wpis GAZ, HAK, L, Współwłaściciel 0 2 0
Działalność gospodarcza 0 0 0
Kasy 0 1 0
Wymiar podatku od nieruchomości (rejon Włochy) 0 0 0
Podatek od nieruchomości osoby prawne 0 0 0
Wymiar podatku od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy, Okęcie) 0 0 0
Podatek rolny, zaświadczenia 0 0 0
Podatek od środków transportowych 0 0 0
Wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego 0 0 0
Windykacja należności podatkowych 0 0 0
Odpady komunalne - piętro 0 0 0
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja 0 0 0
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny 0 0 0
Program 500+ 0 0 0
Do kasy 0 0 0
st1 0 0 0
st2 0 0 0
st3 0 0 0
st4 0 0 0
st11 0 0 0
st12 0 0 0
st13 0 0 0
st14 0 0 0
st15 0 0 0
Dobry start 300+, 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Architektura, Geodezja, Ochrona Środowiska, Gospodarka Nieruchomościami
Świadczenia rodzinne
Karta Warszawiaka
Punkt podawczy
Dowody osobiste i meldunki
Prawo jazdy
Rejestracja pojazdów
Księgowanie wpłat z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja
Program 500+
Infrastruktura, Oświata, Zezwolenia na alkohol, Zasoby lokalowe, Podatki lokalne
Podatek rolny, zaświadczenia
Odpady komunalne
Działalność gospodarcza
Podatek od nieruchomości osoby prawne
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy)
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy, Okęcie)
Podatek od środków transportowych
Ustalanie opłaty z tyt. opłaty za gospodarowanie od nieruchomości, rolnego
Postępowanie egzekucyjne
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny
Dobry start 300+
Urząd Dzielnicy Wola
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-10-16 03:50
Meldunki i dowody 0 0 0
Wydawanie dowodów osobistych 0 0 0
Kancelaria, sprawy różne 0 0 0
Architektura, infrastruktura 0 0 0
Nieruchomości, geodezja 0 0 0
Sprawy lokalowe 0 0 0
Ochrona Środowiska 0 0 0
Wydawanie dowodów rejestracyjnych 0 0 0
Rejestracja pojazdów 0 0 0
Gospodarka odpadami/Środowisko 0 0 0
Kasa 0 0 0
Prawa jazdy 0 0 0
Karta Warszawiaka 0 0 0
Małżeństwa 0 0 0
Odpisy 0 0 0
Rejestracja zgonów 0 0 0
Zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny 0 0 0
Dłużnicy alimentacyjni 0 0 0
Świadczenia opiekuńcze, becikowe 0 0 0
Zezwolenia alkoholowe 0 0 0
Ewidencja Działalności Gospodarczej 0 0 0
Do kasy 0 0 0
Program 500+ al. Solidarności 0 0 0
Program 500+ Syreny 0 0 0
Dobry start 300+ 0 0 0
Dobry start "300+" Syreny 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A - Meldunki i dowody
O - Ochrona środowiska/gospodarka odpadami komunalnymi
M - Karta Warszawiaka, Karta Dużej Rodziny
L - Prawa jazdy
I - Rejestracja pojazdów
H - Wydawanie dowodów rejestracyjnych
F - Sprawy lokalowe
E - Nieruchomości, geodezja
D - Architektura, Infrastruktura
C - Kancelaria
B - Wydawanie dowodów osobistych
P - 500+, Al Solidarności
Urząd Dzielnicy Żoliborz
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-10-16 3:51
EWIDENCJA LUDNOŚCI Dowody osobiste, meldunki, poświadczenia 0 0 0 0
KOMUNIKACJA Rejestracja pojazdów, prawa jazdy 0 0 0 0
Sprawy mieszkaniowe 0 0 0 0
Działalność gospodarcza 0 0 0 0
Ochrona środowiska, odpady komunalne, użytkowanie wieczyste, architektura, geodezja, infrastruktura, nieruchomości. Karty: warszawiaka, małego warszawiaka, dużej rodziny, Budżet partycypacyjny, Bon żłobkowy 0 0 0 0
Paszporty – składanie wniosków 0 0 0 0
Paszporty - odbiór 0 0 0 0
Świadczenia dla rodziny, 500+, Dobry start 300+ 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejstracja pojazdów, prawa jazdy
Dowody osobiste, meldunki i poświadczenia
Rejestracja pojazdów - osoby prawne, leasingi
Działalność gospodarcza
Sprawy mieszkaniowe
Ochrona środowiska, odpady komunalne, użytkowanie wieczyste, architektura, geodezja, nieruchomości, karty, budżet partypacyjny
Paszporty - składanie wniosków
Świadczenia dla rodziny, 500plus, Dobry start 300plus

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

I Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego, Obrotu Zagranicznego oraz Zmiany Imion i Nazwisk (ul. Władysława Andersa 5)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-10-16 03:50
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 0 0 10
T: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 0 10
S: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
I: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 0 0 10
Z: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 0 10
Sprostowanie lub uzupełnienie aktów 0 0 10
D: Zmiana imienia dziecka 3 0 10
M: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 0 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 0 10
A: Rejestracja noworodków 0 0 10
T: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów 0 0 10
T: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów 0 0 10
W: Złożenie wniosku oraz odbiór zamówionych odpisów 0 0 10
X: Kasa 0 0 60
C: Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 0 0 60
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 1 0 10
T: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odbiór zamówionych odpisów aktów
Złożenie wniosku o wydanie odpisów aktów
Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego III (ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 1/3)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-10-16 03:50
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 0 10
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 0 0 10
S: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
Z: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 0 10
D: Zmiana imienia dziecka 0 0 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 0 10
M: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 0 10
A: Rejestracja noworodków 0 0 10
W: Złożenie wniosku oraz odbiór zamówionych odpisów 0 0 10
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odbiór zamówionych odpisów aktów
Złożenie wniosku o wydanie odpisów aktów
Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego V al. KEN 61
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-10-16 03:50
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 0 0 10
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 0 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 0 10
Sprostowanie lub uzupełnienie aktów 0 0 10
I: Informacja 0 0 10
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 0 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego V (ul. Falęcka 10)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-10-16 03:50
S: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
I: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 0 0 10
T: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 0 0 10
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 0 10
Sprostowanie lub uzupełnienie aktów 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 0 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 0 10
D: Zmiana imienia dziecka 0 0 10
A: Rejestracja noworodków 0 0 10
I: Informacja 0 0 10
T: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów 0 0 10
W: Złożenie wniosku oraz odbiór zamówionych odpisów 0 0 10
C: Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 0 0 60
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 0 10
T: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Wydział Archiwum Stanu Cywilnego (ul. Smyczkowa 14)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-10-16 03:50
P: Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska 0 0 10
A: Uzupełnienie aktu 0 0 10
S: Sprostowanie aktu stanu cywilnego 0 0 10
I: Inna sprawa 0 0 10
D: Nadanie dziecku nazwiska 0 0 10
W: Odbiór zamówionych dokumentów 0 0 10
O: Uznanie ojcostwa 0 0 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.