Rezerwacja wizyt

Miasto Stołeczne Warszawa

System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy.

Witamy na stronach Systemu rezerwacji wizyt m.st. Warszawy.

System rezerwacji wizyt umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu kolejek oraz umówienie wizyty do stanowisk obsługi bezpośredniej w Wydziałach Obsługi Mieszkańców, delegaturach Biura Administracji i Spraw Obywatelskich oraz innych wybranych punktach obsługi w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy oraz w niektórych wydziałach Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy i biurach Urzędu m.st. Warszawy. Oferowane funkcjonalności nie są obecnie dostępne w przypadku wszystkich komórek organizacyjnych, jednak System jest ciągle rozbudowywany. W związku z tym, że System jest wciąż w fazie rozwoju, może działać w sposób niestabilny. Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Systemu bądź oczekiwanych funkcjonalności można przesyłać na adres rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl. Pomogą nam one usprawnić jego działanie. UWAGA! Adres e-mail rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl nie jest przeznaczony do umawiania się na wizytę w Urzędzie. Wysłane na niego maile z prośbą o umówienie wizyty pozostaną bez odpowiedzi.

INSTRUKCJE

Aby skorzystać z Systemu rezerwacji wizyt należy kliknąć w link Rozwiń znajdujący się pod nazwą wybranej komórki organizacyjnej. System domyślnie wyświetla dane dotyczące stanów kolejek nie starsze niż sprzed 10 minut. Aby uzyskać najświeższe dane, należy nacisnąć przycisk Odśwież znajdujący się pod tabelą ze stanem kolejek wybranej komórki organizacyjnej.

Aby zarezerwować wizytę, należy kliknąć w zakładkę Rezerwuj wizytę. W wyświetlonej tabeli trzeba kliknąć w odpowiednią grupę spraw, a następnie w nowo otwartym okienku zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty, postępując zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami. Po wypełnieniu formularza i zatwierdzeniu wprowadzonych danych wyświetli się potwierdzenie rezerwacji, które można wydrukować. W przypadku podania adresu e-mail i/lub numeru telefonu po wcześniejszej akceptacji regulaminu, system wyśle potwierdzenie rezerwacji wizyty na wskazany adres i/lub numer. W wybranym dniu, co najmniej 10 minut przed umówioną wizytą, należy za pośrednictwem klawiatury numerycznej umieszczonej obok automatu biletowego wpisać numer identyfikacyjny, przydzielony w trakcie procesu rejestracji. Przed rezerwacją terminu najlepiej zapoznać się z informacjami znajdującymi się na stronie miejskiej dotyczącymi dokumentów i załączników koniecznych do załatwienia sprawy.

UWAGA!

  • Nieodebranie numerka przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.
  • Codziennie o północy system udostępnia bilety na kolejny dzień.
  • Ze względu na to, iż w poszczególnych komórkach organizacyjnych funkcjonują różne systemy kolejkowe, proces rezerwacji wizyty dla poszczególnych komórek może się nieznacznie różnić. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie aplikacji umożliwiającej rezerwację wizyty w danej komórce.
  • Wymagana jest włączona obsługa Javascript w przeglądarce.
  • W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty można podać imię, nazwisko, telefon oraz adres email. Są to dane podawane opcjonalnie w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem. W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji wizyt m.st. Warszawy w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Biura Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Geodezji i Katastru (ul. Sandomierska 12)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:13
D: Podziały nieruchomości D302 0 0 10
A: Ewidencja gruntów i budynków A23 0 0 10
B: Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic i placów B101 0 0 10
K: Kasa K212 0 0 10
E: Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i zgłoszenia prac geodezyjnych E451 0 0 10
O: Odbiór zamówionych dokumentów O959 0 0 10
C: Postępowania administracyjne 0 0 10
F: Przyjmowanie operatów technicznych do weryfikacji i wydawanie operatów do poprawy F527 0 0 10
H: Narady koordynacyjne H716 0 0 10
G: Odbiór kopii mapy zasadniczej G645 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Ewidencja gruntów i budynków
Narady koordynacyjne
Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic, placów
Odbiór kopii mapy zasadniczej oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Podziały nieruchomości
Postępowania administracyjne
Przyjmowanie operatów technicznych do weryfikacji i wydawanie operatów do poprawy
Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i zgłoszenia prac geodezyjnych
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (ul. Kruczkowskiego 2)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:13
L: Licencja TAXI 0 0 40
T: Transport drogowy 0 0 60
Y: Licencje TAXI 2020 0 0 40
G: Dane osobowe - wnioski 0 0 10
F: Odbiór dowodów 0 0 10
K: Odbiór dow. rejestracyjnych cudzoziemcy 0 0 60
B: Rejestracja pojazdów 0 0 10
J: Rejestracja pojazdów cudzoziemcy 0 0 60
E: Dowody osobiste 0 0 10
C: Odbiór dow. rejestracyjnych 0 0 10
W: Wybory 0 0 10
X: Identyfikatory TAXI 0 0 20
H: PESEL - wnioski 0 0 10
A: Prawa jazdy 0 0 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Centrum Obsługi Podatnika (ul. Obozowa 57)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:16
Podatki i opłaty 0 2 0
Kasy 0 1 0
Egzekucja administracyjna 0 0 0

Wystąpił problem z usługą. Prosimy spróbować później.

Dzielnice m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Bemowo
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:13
B: Działalność gospodarcza 0 0 10
D: Paszporty - odbiór 0 0 10
E: Warszawski bon żłobkowy 0 0 10
G: Geodezja nieruchomości architektura 0 0 10
J: Kasa - parter 0 0 10
N: Wybory 0 0 10
UJ: Kasa - parter 0 0 10
C: Paszporty - składanie wniosków 0 0 10
I: Punkt podawczy 0 0 10
R: Sprawy seniorów 0 0 10
A: Użytkowanie wieczyste 0 0 10
T: Odbiór tablic i dowodów rejestracyjnych 8 0 10
Z: Rodzina 500+ Dobry start 300+ 0 0 10
H: Świedczenia rodzinne 0 0 10
M: Prawa jazdy 5 0 10
S: Gospodarka odpadami 0 0 10
F: Infrastruktura ochrona środ. zasoby lokalowe 0 0 10
L: Rejestracja pojazdów 8 0 10
P: Meldunki dowody osobiste 8 0 10
W: Karta Warszawiaka karta dużej rodziny 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A: Użytkowanie wieczyste
B: Działalność gospodarcza
C: Paszporty - składanie wniosków
D: Paszporty - odbiór
E: Warszawski bon żłobkowy
F: Infrastruktura, Ochrona środowiska
G: Geodezja, Nieruchomości, Architektura
H: Świadczenia rodzinne
I: Punkt podawczy
J: Kasa - parter
K: Kasa - I piętro
L: Rejestracja pojazdów
M: Prawa jazdy
P: Meldunki, dowody osobiste
R: Sprawy seniorów
S: Gospodarka odpadami
T: Odbiór tablic i dowodów rejestracyjnych
W: Karta Warszawiaka, Karta dużej rodziny
Z: Rodzina 500+, Dobry start 300+
Urząd Dzielnicy Białołęka
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:13
K: KASY 8 0 60
R: REJESTRACJA POJAZDÓW - SKŁADANIE WNIOSKÓW 0 0 60
I: INFRASTRUKTURA | OCHRONA ŚRODOWISKA I034 0 0 60
C: ŚWIADCZENIA RODZINNE C015 0 0 60
Z: PUNKT PODAWCZY Z019 0 0 60
A: ARCHITEKTURA | URBANISTYKA A029 0 0 10
P: PODATKI | OPŁATY LOKALNE P021 0 0 60
X: REJESTRACJA POJAZDÓW - ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO 0 0 60
W: KARTA WARSZAWIAKA | KARTA DUŻEJ RODZINY W002 0 0 60
G: GEODEZJA | GOSPODARKA GRUNTAMI G019 0 0 10
S: SPRAWY SPOŁECZNE - ŚWIADCZENIE 500+ | DOBRY START 300+ | BON ŻŁOBKOWY S040 0 0 10
O: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI O007 0 0 60
J: PRAWA JAZDY 0 0 60
L: SPRAWY LOKALOWE | OŚWIATA | KULTURA L009 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A: ARCHITEKTURA | URBANISTYKA
C: ŚWIADCZENIA RODZINNE
G: GEODEZJA | GOSPODARKA GRUNTAMI
I: INFRASTRUKTURA | OCHRONA ŚRODOWISKA
J: PRAWA JAZDY
K: KASY
L: SPRAWY LOKALOWE | OŚWIATA | KULTURA
M: MELDUNKI | DOWODY OSOBISTE
O: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
P: PODATKI | OPŁATY LOKALNE
R: REJESTRACJA POJAZDÓW
S: SPRAWY SPOŁECZNE - ŚWIADCZENIE 500+ | DOBRY START 300+ | BON ŻŁOBKOWY
W: KARTA WARSZAWIAKA | KARTA DUŻEJ RODZINY
X: ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO
Z: PUNKT PODAWCZY
Urząd Dzielnicy Bielany
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:13
C: WPISANIE: GAZU| HAKA| TAXI| VAT 0 0 10
E: KASY - PEŁNOMOCNICTWA| ODPADY| PODATKI| OPŁATY: SKARBOWE| USC| PASZPORTOWE| INNE 3 0 10
O: 300+ DOBRY START| 500+ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 0 0 30
A: ODPADY KOMUNALNE| UŻYTKOWANIE WIECZYSTE| PRZEKSZTAŁCENIA A001 0 0 60
W: DODATKI| OBNIŻKI CZYNSZU 0 0 10
M: REJESTRACJA| ZMIANY| WTÓRNIKI| ZBYCIE| WYREJESTROWANIE (OSOBY FIZYCZNE) 0 0 20
N: SPRAWY LOKALOWE| KARTA DUŻEJ RODZINY| BON ŻŁOBKOWY 0 0 60
D: PŁATNOŚĆ| UŻYTKOWANIA| PRZEKSZTAŁCENIA| DZIERŻAWY| ZA ZAJĘCIE PASA 0 0 60
T: ALKOHOL – ZEZWOLENIA 0 0 60
G: SKŁADANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH G001 0 0 10
L: SKŁADANIE WNIOSKÓW| ODBIÓR PRAW JAZDY 0 0 10
B: ARCHITEKTURA|GEODEZJA| OCHRONA ŚRODOWISKA| INFRASTRUKTURA| 0 0 10
H: ODBIÓR PASZPORTÓW 0 0 10
R: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 0 0 10
I: INFORMACJA PODATKOWA| KARTA WARSZAWIAKA 0 0 60
P: SKŁADANIE WNIOSKÓW: ZAMELDOWANIA| WYMELDOWANIA| DOWODY OSOBISTE| ZAŚWIADCZENIA 0 1 60
Z: WYBORY 6 0 10
X: ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH (OSOBY PRAWNE) 0 0 10
U: ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH (OSOBY FIZYCZNE) 0 0 10
K: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 0 0 60
S: WPIS DO CEIDG 0 0 60
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A: ODPADY KOMUNALNE UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, PRZEKSZTAŁCENIA
B: ARCHITEKTURA, GEODEZJA
C: WPISAGAZU, HAKA, TAXI , VAT
D: PŁATNOŚĆ: PODATKU, UŻYTKOWANIA, DZIERŻAWY, ZA ZAJĘCIE PASA
E: KASY - PEŁNOMOCNICTWA, ODPADY, OPŁATY SKARBUSC, PASZPORTOWE, INNE
G: PASZPORTY - SKŁADANIE WNIOSKÓW
H: PASZPORTY ODBIÓR
I: INFORMACJA PODATKOWA, KARTA WARSZAWIAKA
K: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
L: PRAWA JAZDY SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR PRAW JAZDY
M: REJESTRACJA POJAZDÓW - SKŁADANIE WNIOSKÓW - ZMIANY, WTÓRNIKI, ZBYCIE, ADNOTACJE, WYREJESTROWANIE (OSOBY FIZYCZNE)
N: SPRAWY LOKALOWE, KARTA DUŻEJ RODZINY, BON ŻŁOBKOWY
O: 300 + DOBRY START
P: SKŁADANIE WNIOSKÓW: ZAMELDOWANIA, WYMELDOWANIA, DOWODY OSOBISTE, ZAŚWIADCZENIA
R: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH
S: CEIDG – WNIOSKI
T: ALKOHOL - ZEZWOLENIA
U: ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH (OSOBY FIZYCZNE)
W: DODATKI MIESZKANIOWE, OBNIŻKI CZYNSZU
Z: WYBORY
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Rakowiecka 25/27)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:13
A: Meldunki stałe 0 0 10
G: Geodezja i kataster 0 0 10
L: Budżet Obywatelski 0 0 10
I: Infrastruktura 0 0 60
F: Zaśw. z akt 0 0 10
N: Gospodarka Nieruchomościami Informacja Podatkowa i składanie druków IN DN 0 0 10
Z: Rodzina 500 plus Dobry start 300 plus Karta DR Karta Warszawiaka 0 0 10
K: Kasa 0 0 60
W: Wybory 0 0 60
X: Przekształcenie Użytkowania Wieczystego 0 0 15
D: Dowody osobiste - składanie wniosków 0 0 60
E: Dowody osobiste - odbiór 0 0 60
S: Opłata Skarbowa 0 0 60
C: Wniosek o nadanie numeru Pesel 0 0 10
B: Meldunki czasowe 0 0 10
M: Architektura i budownictwo 0 0 10
R: Wypłaty 0 0 10
H: Odpady komunalne 0 0 60
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A Meldunki - stałe
B Meldunki - czasowe
C Wniosek o nadanie numeru PESEL
D Dowody osobiste - składanie wniosków
E Dowody osobiste - odbiór
F Zaświadczenia z akt ewidencji ludności, dowodów osobistych, udostępnianie danych, PESEL - udostępnianie danych
G Geodezja i kataster
Gospodarka nieruchomościami, Użytkowanie wieczyste, informacja podatkowa, składanie druków IN i DN
H Odpady komunalne
I Infrastruktura
M Architektura i budownictwo
R Kasa - wypłaty
Z Rodzina 500 plus, Dobry Start 300 plus, Karta Warszawiaka, Bon Żłobkowy
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Wiktorska 91A)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:13
D: Prawa jazdy 11 0 10
Z: Zaplanowana rejestracja pojazdów 0 0 10
A: Rejestracja pojazdów 0 0 10
K: Kasy K076 0 0 10
B: Odbiór dowodów rejestracyjnych 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
B Odbiór,wymiana,wtórniki,zmiany dow. rejestr, Zgł.zbycia, hak,gaz,trzecia tablica, wtórnik tab. rej.
D Prawa jazdy
Z Zaplanowana rejestracja pojazdów
Urząd Dzielnicy Ochota
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:13
USC D: ODPISY - SKŁADANIE SKŁADANIE I ODBIÓR 0 0 10
USC B: MAŁŻEŃSTWA | ŚLUB CYWILNY I WYZNANIOWY 0 0 10
Piętro5 VC: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - WPIS DO CEIDG 0 0 60
H: ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ | Dobry start | 300+ 0 0 10
L: LOKALE KOMUNALNE | DODATKI MIESZKANIOWE 0 0 60
K: KASA 0 0 60
T: KARTA DUŻEJ RODZINY BON ŻŁOBKOWY 0 0 60
P: PRAWA JAZDY - SKŁADANIE I ODBIÓR WNIOSKÓW 0 0 10
D: DOWODY OSOBISTE - SKŁADANIE DOKUMENTÓW 0 0 60
N: NIERUCHOMOŚCI | PODATKI 0 0 10
F: ALKOHOL - ZEZWOLENIA 0 0 10
USC I: JUBILEUSZE 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA 0 0 10
USC C: REJESTRACJA AKTU ZGONU 0 0 10
A: ARCHITEKTURA | GEODEZJA | DROGOWNICTWO | INFRASTRUKTURA 0 0 60
G: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 0 0 60
O: ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH | ZMIANY W DOKUMENTACH 0 0 60
R: REJESTRACJA POJAZDÓW - SKŁADANIE WNIOSKÓW | WYDAWANIE WTÓRNIKÓW 0 0 60
E: DOWODY OSOBISTE - ODBIÓR 0 0 60
B: KARTA WARSZAWIAKA | e-hologram 0 0 10
M: MELDUNKI | PESEL | POŚWIADCZENIA | ZAŚWIADCZENIA 0 0 10
VPiętro5 Z: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - ZEZWOLENIA NA ALKOHOL 0 0 60
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A: ARCHITEKTURA | GEODEZJA | DROGOWNICTWO | INFRASTRUKTURA
B: KARTA WARSZAWIAKA | e-hologram
D: DOWODY OSOBISTE - SKŁADANIE DOKUMENTÓW
E: DOWODY OSOBISTE - ODBIÓR
F: ALKOHOL - ZEZWOLENIA
G: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
H: ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ | Dobry start | 300+
K: KASA
L: LOKALE KOMUNALNE | DODATKI MIESZKANIOWE
M: MELDUNKI | PESEL | POŚWIADCZENIA | ZAŚWIADCZENIA
N: NIERUCHOMOŚCI | PODATKI
O: ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH | ZMIANY W DOKUMENTACH
P: PRAWA JAZDY - SKŁADANIE I ODBIÓR WNIOSKÓW
Piętro5 C: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - WPIS DO CEIDG
Piętro5 Z: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
R: REJESTRACJA POJAZDÓW - SKŁADANIE WNIOSKÓW | WYDAWANIE WTÓRNIKÓW
T: KARTA DUŻEJ RODZINY BON ŻŁOBKOWY
USC A: REJESTRACJA URODZEŃ
USC B: MAŁŻEŃSTWA - ŚLUB CYWILNY
USC B: MAŁŻEŃSTWA - ŚLUB WYZNANIOWY
USC C: REJESTRACJA AKTU ZGONU
USC D: ODPISY - SKŁADANIE I ODBIÓR
USC I: JUBILEUSZE 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA
W: WYBORY - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:21
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków 0 0 0
Prawa jazdy 0 0 0
Dowody rejestracyjne - odbiór 0 0 0
Dowody osobiste i meldunki - składanie wniosków 0 0 0
Dowody osobiste - odbiór 0 0 0
Sprawy różne, kultura, sport, oświata, SK, odpady komunalne 0 0 0
Architektura, urbanistyka, geodezja, nieruchomości 0 0 0
Działalność gospodarcza 0 0 0
Podatki, infrastruktura, ochrona środowiska 0 0 0
Kasy 0 0 0
Sprawy lokalowe 0 0 0
Urząd stanu cywilnego - odpisy 0 0 0
Sprawy społeczne 0 0 0
Paszporty - składanie wniosków 0 0 0
Paszporty - odbiór 0 0 0
Urząd stanu cywilnego - rejestracja zgonów 0 0 0
Obywatel 0 0 0

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Urząd Dzielnicy Praga-Północ
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:12
Kancelaria – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe 0 6 0
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne 0 5 0
Sprawy lokalowe 0 4 0
Warszawski bon żłobkowy 0 2 0
Dodatki mieszkaniowe 0 3 0
Podatki i opłaty lokalne 0 2 0
Gospodarka odpadami 0 5 0
KDR, Odbiory zaświadczeń 0 3 0
Działalność gospodarcza 0 5 0
Meldunki, dowody osobiste 0 5 0
Komunikacja - składanie wniosków - prawo jazdy 0 1 0
Odbiór praw jazdy 0 1 0
Komunikacja - Rejestracja pojazdów 0 5 0
Odbiór dowodów rejestracyjnych 0 5 0
Wybory 0 4 0
Kasy 0 7 0
Rodzina 500+, Dobry Start 300+ 0 3 0
Dobry Start 300+, 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Kancelaria – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe
KDR, odbiory zaświadczeń
Gospodarka odpadami
Wydawanie dowodów rejestracyjnych i praw jazdy
Komunikacja - składanie wniosków - prawa jazdy
Sprawy lokalowe
Komunikacja - rejestracja pojazdów
Działalność gospodarcza
Ewidencja ludności i dowody osobiste
Podatki i opłaty lokalne
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
Rodzina 500+, Dobry Start 300+
Urząd Dzielnicy Rembertów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:19
Rejestracja pojazdów 0 0 0
Prawa jazdy 0 0 0
Ewidencja ludności 0 0 0
Dowody osobiste 0 0 0
Kasa 0 0 0
Informacja / Punkt podawczy 0 0 0
Działalność gospodarcza 0 0 0
Świadczenia rodzinne 0 0 0
Fundusz alimentacyjny 0 0 0
Karta Warszawiaka 0 0 0
Karta Dużej Rodziny 0 0 0
Sprawy lokalowe 0 0 0
Oświata 0 0 0
Zezwolenia alkoholowe 0 0 0
Ochrona środowiska 0 0 0
Kultura 0 0 0
Budżet obywatelski 0 0 0
Turnusy rehabilitacyjne 0 0 0
Architektura 0 0 0
Urbanistyka 0 0 0
Geodezja 0 0 0
Nieruchomości 0 0 0
Infrastruktura 0 0 0
Gospodarka odpadami 0 0 0
500+ 0 0 0
Dobry start 300+ 0 0 0
Podatki 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów
Kultura
Budżet obywatelski
Turnusy rehabilitacyjne
Architektura
Urbanistyka
Geodezja
Nieruchomości
Gospodarka odpadami
Program 500+
Infrastruktura
Ochrona środowiska
Zezwolenia alkoholowe
Prawa jazdy
Ewidencja ludności
Dowody osobiste
Działalność gospodarcza
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Karta Warszawiaka
Karta Dużej Rodziny
Sprawy lokalowe
Oświata
Dobry start 300+
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:12
Kancelaria 0 0 0
Kasa 0 0 0
Dodatki mieszkaniowe 0 0 0
Zezwolenia na alkohol 0 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 0 0 0
Karta Warszawiaka 0 0 0
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących 0 0 0
Lokale komunalne 0 0 0
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości 0 0 0
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg) 0 0 0
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport 0 0 0
Użytkowanie wieczyste gruntu 0 0 0
Bon Żłobkowy 0 0 0
Świadczenia 300+, 500+, KARTA DUŻEJ RODZINY 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dodatki mieszkaniowe
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg)
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości
Lokale komunalne
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących
Karta Warszawiaka/Karta Dużej Rodziny
Gospodarka odpadami komunalnymi
Zezwolenia na alkohol
Użytkowanie wieczyste gruntu
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowy Świat 39)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:14
Przyjmowanie wniosków 0 3 0
Obsługa dłużników alimentacyjnych 0 0 0
Uzupełnianie złożonych wniosków - wezwania 0 3 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Przyjmowanie wniosków
Obsługa dłużników alimentacyjnych
Uzupełnianie złożonych wniosków - wezwania
Urząd Dzielnicy Targówek
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:13
E: Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego 0 0 20
M: Meldunki | zaświadczenia 0 0 10
L: Sprawy lokalowe | Dodatki mieszkaniowe 0 0 20
J: Małżeństwa 0 0 10
P: Prawa jazdy - odbiór praw jazdy 0 0 15
D: Dowody osobiste 0 0 10
G: Działalność gospodarcza G002 0 0 60
N: Karta Warszawiaka 0 1 10
O: Odpisy 0 0 10
C: Dowody osobiste - składanie wniosków 0 0 20
U: Rejestracja urodzeń 0 0 10
B: Biuro podawcze | WIFI B049 0 1 10
A: Geodezja | Architektura | Ochrona środowiska 0 1 30
W: Dowody rejestracyjne - odbiór dowodów rejestracyjnych 0 0 10
F: Przekształcenie użytkowania wieczystego 0 1 10
R: Rejestracja pojazdów - składanie wniosków 0 0 20
K: Kasa K132 0 0 60
Z: Zgłoszenie zgonu 0 0 10
H: BON ŻŁOBKOWY | 500+ | 300+ 0 1 15
S: Prawa jazdy - składanie wniosków 0 0 20
U: Archiwum USC | Odpisy aktów 0 0 10
Q: Sprawy podatkowe 0 1 30
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
B: PUNKT PODAWCZY | OŚWIATA | OCHRONA ŚRODOWISKA | BUDŻET PARTYCYPACYJNY
USC J: Rejestracja małżeństw cywilnych
USC J: Rejestracja małżeństw wyznaniowych
USC J: Zaświadczenia do ślubu za granicą
USC O: Odpisy - Odbiór
USC O: Odpisy - Składanie
USC U: Archiwum USC | Odpisy aktów
USC U: Oświadczenia o zmianie imienia dziecka
USC U: Rejestracja urodzeń
USC U: Uznanie ojcostwa
USC Z: Zgłoszenie zgonu
A: Geodezja | Architektura | Ochrona środowiska
B: Biuro podawcze | WIFI
D: Dowody osobiste
F: Przekształcenie użytkowania wieczystego
G: Działalność gospodarcza - zezw. na Alkohol - koncesje
H: BON ŻŁOBKOWY | 500+ | 300+
K: Kasa
L: Sprawy lokalowe | Dodatki mieszkaniowe
M: Meldunki | zaświadczenia
N: Karta Warszawiaka
P: Prawa jazdy - odbiór praw jazdy
Q: Sprawy podatkowe
R: Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
S: Prawa jazdy - składanie wniosków
W: Dowody rejestracyjne - odbiór dowodów rejestracyjnych
X: Deklaracje odpady
Y: Spis wyborców | zaświadczenia
Referat Świadczeń Rodzinnych Urzędu Dzielnicy Targówek (ul. Wincentego 87)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:13
Rodzina 500+ 0 0 10
Fundusz alimentacyjny 0 0 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Urząd Dzielnicy Ursus
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:12
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, GEODEZJA 0 0 0
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, SPRAWY LOKALOWE 0 0 0
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 0 0 0
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 0 0 0
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACY 0 0 0
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 0 0 0
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW 0 0 0
PRAWA JAZDY 0 0 0
*KASA* 0 0 0
URZĄD STANU CYWILNEGO 0 1 0
DZIERŻAWA, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE 0 0 0
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, KARTA DUŻEJ RODZINY 0 0 0
WYMIANA WTÓRNIK 0 0 0
WPISY HAK VAT GAZ TAXI L 0 0 0
CZASOWE WYCOFANIE Z RUCHU 0 0 0
ZEZWOLENIE NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE 0 0 0
WYBORY 0 0 0
ZATRZYMANE, PUNKTY KARNE 0 0 0
ODPISY 0 1 0
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH 0 0 0
500+, DOBRY START 300+ 0 0 0
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY 0 0 0
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH 0 0 0
ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 0 0 0
ZAŚWIADCZENIE DO ŚLUBU KONKORDATOWEGO 0 1 0
BON ŻŁOBKOWY, ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU 0 0 0
ODPADY KOMUNALNE - SKŁADANIE DEKLARACJI 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, GEODEZJA
ODPISY
Dobry start 300+
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY
500+
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
WYMIANA WTÓRNIK
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, KARTA DUŻEJ RODZINY
DZIERŻAWA, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE
URZĄD STANU CYWILNEGO
PRAWA JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACYJNE
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, SPRAWY LOKALOWE
ZAŚWIADCZENIE DO ŚLUBU KONKORDATOWEGO
Urząd Dzielnicy Ursynów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:13
L: DODATKI MIESZKANIOWE | NAJEM LOKALI 0 0 90
F: KASY - WPŁATY 0 0 60
Y: DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW 0 0 10
X: WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 0 0 60
G: KONCESJE ALKOHOLOWE 0 0 60
H: WARSZAWSKI BON ŻŁOBKOWY 0 0 60
O: ODPADY KOMUNALNE 0 0 60
Z: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) 0 0 60
T: ZMIANY W DOK. POJAZDU | WYMIANY | WTÓRNIKI | ZAŚW | WYREJ. 0 0 60
B: PUNKT PODAWCZY | OŚWIATA | OCHRONA ŚRODOWISKA | BUDŻET PARTYCYPACYJNY 0 0 60
K: INDYWIDUALNA REJESTRACJA POJ. | PRZEREJESTR - SKŁADANIE WNIOSKÓW 0 0 90
E: ODBIÓR PRAW JAZDY 0 0 60
V: DOBRY START 300+ 0 0 2
Q: PAKIETY WYBORCZE, SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA 0 0 60
C: Rejestracja pojazdów firmowych 0 0 180
N: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 0 0 60
M: MELDUNKI i PESEL 0 0 10
I: RODZINA 500+ 0 0 10
A: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA | GEODEZJA | NIERUCHOMOŚCI | INFRASTRUKTURA | DROGOWNICTWO 0 0 60
R: ODBIÓR DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH | ZBYCIE POJAZDU 0 0 60
D: DOWODY OSOBISTE - SKŁADANIE WNIOSKÓW 0 0 60
P: PRAWA JAZDY - SKŁADANIE WNIOSKÓW 0 0 60
S: ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE 0 0 60
J: PODATKI I OPŁATY LOKALNE 0 0 60
W: KARTA WARSZAWIAKA | KARTA DUŻEJ RODZINY 0 0 120
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA | GEODEZJA | NIERUCHOMOŚCI | INFRASTRUKTURA | DROGOWNICTWO
B: PUNKT PODAWCZY | OŚWIATA | OCHRONA ŚRODOWISKA | BUDŻET PARTYCYPACYJNY
C: REJESTRACJA POJAZDÓW POWYŻEJ 5 SZTUK OS. PRAWNE - Umówienie wizyty wyłącznie telefonicznie Tel 224437356, 224437373, 224437345
D: DOWODY OSOBISTE - SKŁADANIE WNIOSKÓW
E: ODBIÓR PRAW JAZDY
G: KONCESJE ALKOHOLOWE
H: WARSZAWSKI BON ŻŁOBKOWY
J: PODATKI I OPŁATY LOKALNE
K: INDYWIDUALNA REJESTRACJA POJ. | PRZEREJESTR - SKŁADANIE WNIOSKÓW
L: DODATKI MIESZKANIOWE | NAJEM LOKALI
M: MELDUNKI i PESEL
N: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH
O: ODPADY KOMUNALNE
P: PRAWA JAZDY - SKŁADANIE WNIOSKÓW
Q: PAKIETY WYBORCZE, SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA
R: ODBIÓR DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH | ZBYCIE POJAZDU
S: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
T: ZMIANY W DOK. POJAZDU | WYMIANY | WTÓRNIKI | ZAŚW | WYREJ.
F: Kasy – wpłaty
I: Rodzina 500+
V: 300 + DOBRY START
W: KARTA WARSZAWIAKA | KARTA DUŻEJ RODZINY
X: WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
Y: DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW
Z: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)
Urząd Dzielnicy Wawer
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:15
ARCHITEKTURA, GEODEZJA 0 1 0
BIURO PODAWCZE 0 1 0
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 0 1 0
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 0 2 0
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 0 2 0
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 0 1 0
ŚWIADCZENIA RODZINNE 0 1 0
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE 0 1 0
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY 0 1 0
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 0 0 0
INFORMACJA, WYDAWANIE DRUKÓW I FORMULARZY 0 0 0
KASY 0 0 0
REJESTRACJA POJAZDÓW 0 2 0
PRAWA JAZDY 0 0 0
WNIOSKI DOWODY OSOBISTE 0 1 0
DOWODY REJESTRACYJNE: WPISY, ADNOTACJE, ZMIANY 0 0 0
SPRAWY LOKALOWE 0 1 0
500+ 0 1 0
DOWODY REJESTRACYJNE ODBIÓR / WYMIANA 0 0 0
ZBYCIE POJAZDU / WYREJESTROWANIE 0 0 0
BUDŻET PARTYCYPACYJNY 0 0 0
WYDAWANIE DOKUMENTÓW 0 0 0
MELDUNKI I EWIDENCJA LUDNOŚCI 0 0 0
ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 0 0 0
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
DZIENNIK PODAWCZY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW
500+
WYDAWANIE PRAW JAZDY
EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE
WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
REJESTRACJA POJAZDÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
KARTA WARSZAWIAKA
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE
ŚWIADCZENIA RODZINNE
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PODATKI I OPŁATY LOKALNE IN-15
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
ARCHITEKTURA, GEODEZJA
SPRAWY LOKALOWE
Urząd Dzielnicy Wesoła
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:14
K: Kasa 0 0 0 0
B: Dowody osobiste 0 0 0 0
M: Meldunki 0 0 0 0
E: Sprawy wyborcze 0 0 0 0
R: Rejestracja pojazdów 0 0 0 0
P: Prawa jazdy 0 0 0 0
D: Działalność gospodarcza i zezwolenia 0 0 0 0
F: Podatki 0 0 0 0
O: Odbiór odpadów 0 0 0 0
H: Odpisy aktów USC 0 0 0 0
C: Pozostałe sprawy USC 0 0 0 0
A: Architektura 0 0 0 0
G: Geodezja 0 0 0 0
I: Infrastruktura i drogi 0 0 0 0
S: Ochrona środowiska 0 0 0 0
L: Sprawy lokalowe 0 0 0 0
N: Karta Dużej Rodziny 0 0 0 0
W: Karta Warszawiaka 0 0 0 0
J: Inne 0 0 0 0
T: Rodzina 500+ 0 0 0 0
V: Dobry start 300+ 0 0 0 0
Z: Rodzinne, inne świadczenia 0 0 0 0
X: Odbiór dokumentów 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
DOWODY OSOBISTE
MELDUNKI
SPRAWY WYBORCZE
PRAWA JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ZEZWOLENIA
ODBIÓR ODPADÓW
PODATKI
INFRASTRUKTURA I DROGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
SPRAWY LOKALOWE
KARTA DUŻEJ RODZINY
KARTA WARSZAWIAKA
ARCHITEKTURA
GEODEZJA
RODZINA 500+
DOBRY START 300+
ODBIÓR DOKUMENTÓW
Urząd Dzielnicy Wilanów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:13
Ewidencja ludności 0 0 0
Rejestracja pojazdów 0 0 0
Prawa jazdy 0 0 0
500+, 300+Dobry Start 0 0 0
Architektura i urbanistyka, sprawy lokalowe, konserwacja zabytków 0 0 0
Ochrona środowiska, drogownictwo, infrastruktura 0 0 0
Działalność gospodarcza 0 0 0
Geodezja, ewidencja gruntów, karta dużej rodziny, karta warszawiaka 0 0 0
Podatki 0 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 0 0 0
Firmy-Rejestracja pojazdów 0 0 0
0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Ewidencja ludności
Rejestracja pojazdów
Prawa jazdy
500+, 300+Dobry Start
Architektura i urbanistyka, sprawy lokalowe, konserwacja zabytków
Ochrona środowiska, drogownictwo, infrastruktura
Działalność gospodarcza
Geodezja, ewidencja gruntów, karta dużej rodziny, karta warszawiaka
Podatki
Gospodarka odpadami komunalnymi
Firmy-Rejestracja pojazdów
Urząd Dzielnicy Włochy
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:12
Architektura, Geodezja, Ochrona Środowiska, Gospodarka Nieruchomościami 0 0 0
Infrastruktura, Oświata, Zezwolenia na alkohol, Zasoby lokalowe, Podatki lokalne 0 0 0
Odpady komunalne 0 0 0
Świadczenia rodzinne 0 0 0
Karta Warszawiaka 0 0 0
Punkt podawczy 0 0 0
Punkt Informacyjny 0 0 0
Dowody osobiste i meldunki 0 0 0
Prawo jazdy 0 0 0
Pojazd - Klient instytucjonalny 0 0 0
Rejestracja pojazdów, wymiana dowodu rejestracyjnego, GAZ, HAK, L, współwłaściciel 0 0 0
Odbiór dowodu rejestracyjnego, zgłoszenie zbycia pojazdu 0 0 0
Działalność gospodarcza 0 0 0
Kasy 0 0 0
Wymiar podatku od nieruchomości (rejon Włochy) 0 0 0
Podatek od nieruchomości osoby prawne 0 0 0
Wymiar podatku od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy, Okęcie) 0 0 0
Podatek rolny, zaświadczenia 0 0 0
Podatek od środków transportowych 0 0 0
Wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego 0 0 0
Windykacja należności podatkowych 0 0 0
Odpady komunalne - piętro 0 0 0
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja 0 0 0
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny 0 0 0
Program 500+ 0 0 0
Do kasy 0 0 0
st1 0 0 0
st2 0 0 0
st3 0 0 0
st4 0 0 0
st11 0 0 0
st12 0 0 0
st13 0 0 0
st14 0 0 0
st15 0 0 0
Dobry start 300+, 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Architektura, Geodezja, Ochrona Środowiska, Gospodarka Nieruchomościami
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja
Księgowanie wpłat z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Prawo jazdy
Dowody osobiste i meldunki
Punkt podawczy
Karta Warszawiaka
Świadczenia rodzinne
Infrastruktura, Oświata, Zezwolenia na alkohol, Zasoby lokalowe, Podatki lokalne
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny
Działalność gospodarcza
Odpady komunalne
Program 500+, Dobry Start 300+
Urząd Dzielnicy Wola
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:11
Meldunki i dowody 0 0 0
Wydawanie dowodów osobistych 0 0 0
Kancelaria, sprawy różne 0 0 0
Architektura, infrastruktura 0 0 0
Nieruchomości, geodezja 0 0 0
Sprawy lokalowe 0 0 0
Ochrona Środowiska 0 0 0
Wydawanie dowodów rejestracyjnych 0 0 0
Rejestracja pojazdów 0 0 0
Gospodarka odpadami/Środowisko 0 0 0
Kasa 0 0 0
Prawa jazdy 0 0 0
Karta Warszawiaka 0 0 0
Małżeństwa 0 0 0
Odpisy 0 0 0
Rejestracja zgonów 0 0 0
Zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny 0 0 0
Dłużnicy alimentacyjni 0 0 0
Świadczenia opiekuńcze, becikowe 0 0 0
Zezwolenia alkoholowe 0 0 0
Ewidencja Działalności Gospodarczej 0 0 0
Do kasy 0 0 0
Program 500+ al. Solidarności 0 0 0
Program 500+ Syreny 0 0 0
Dobry start 300+ 0 0 0
Dobry start "300+" Syreny 0 0 0
Wybory 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A - Meldunki i dowody
O - Ochrona środowiska/gospodarka odpadami komunalnymi
M - Karta Warszawiaka, Karta Dużej Rodziny
L - Prawa jazdy
I - Rejestracja pojazdów
H - Wydawanie dowodów rejestracyjnych
F - Sprawy lokalowe
E - Nieruchomości, geodezja
D - Architektura, Infrastruktura
C - Kancelaria
B - Wydawanie dowodów osobistych
P - 500+, Al Solidarności
Urząd Dzielnicy Żoliborz
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:13
E: Dowody osobiste Meldunki E067 0 0 10
F: Rejestracja pojazdów osoby prawne Leasingi 0 0 60
Y: Świadczenia dla rodzin Y023 0 0 10
J: Osoby niesłyszące 0 0 10
H: Handel Zezwolenia na sprzedaż alkoholu H003 0 0 60
X: Podatek od nieruch. - info o toczących się postep. 0 0 10
G: Działalność gospodarcza G009 0 0 60
W: Wybory 0 0 60
N: Ochrona środo. Odpady Geodezja Karty N025 0 0 60
K: Kasy K041 0 0 60
C: Rejestracja pojazdów Prawa jazdy C095 0 0 10
P: Paszporty składanie wniosków 0 0 60
L: Sprawy mieszkaniowe L016 0 0 10
O: Paszporty odbiór dokumantów 0 0 60

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

I Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego, Obrotu Zagranicznego oraz Zmiany Imion i Nazwisk (ul. Władysława Andersa 5)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:13
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 0 0 10
T: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 0 10
S: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
I: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 0 0 10
Z: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 0 10
Sprostowanie lub uzupełnienie aktów 0 0 10
D: Zmiana imienia dziecka 0 0 10
M: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 0 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 0 10
A: Rejestracja noworodków 0 0 10
T: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów 0 0 10
T: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów 0 0 10
W: Złożenie wniosku oraz odbiór zamówionych odpisów 0 0 10
X: Kasa 0 0 60
C: Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 0 0 60
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 0 10
T: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego III (ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 1/3)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:13
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 0 10
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 0 0 10
S: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
Z: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 0 10
D: Zmiana imienia dziecka 0 0 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 0 10
M: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 0 10
A: Rejestracja noworodków 0 0 10
W: Złożenie wniosku oraz odbiór zamówionych odpisów 0 0 10
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 0 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego V al. KEN 61
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:13
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 0 0 10
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 0 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 0 10
Sprostowanie lub uzupełnienie aktów 0 0 10
I: Informacja 0 0 10
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 0 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego V (ul. Falęcka 10)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:13
S: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
I: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 0 0 10
T: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 0 0 10
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 0 10
Sprostowanie lub uzupełnienie aktów 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 0 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 0 10
D: Zmiana imienia dziecka 0 0 10
A: Rejestracja noworodków 0 0 10
I: Informacja 0 0 10
T: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów 0 0 10
W: Złożenie wniosku oraz odbiór zamówionych odpisów 0 0 10
C: Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 0 0 60
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 0 10
T: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Wydział Archiwum Stanu Cywilnego (ul. Smyczkowa 14)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:13
P: Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska 0 0 10
A: Uzupełnienie aktu 0 0 10
S: Sprostowanie aktu stanu cywilnego 0 0 10
D: Nadanie dziecku nazwiska 0 0 10
I: Inna sprawa 0 0 10
O: Uznanie ojcostwa 0 0 10
W: Odbiór zamówionych dokumentów 0 0 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Sekcja Obrotu Zagranicznego I Wydziału Rejestracji (ul. Chałubińskiego 8)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2020-08-13 22:12
Złożenie wniosku o wpisanie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego 0 1 0
Odbiór dokumentów 0 1 0

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.