Rezerwacja wizyt

Miasto Stołeczne Warszawa

System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy.

Witamy na stronach Systemu rezerwacji wizyt m.st. Warszawy.

System rezerwacji wizyt umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu kolejek w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy oraz w niektórych wydziałach Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy i biurach Urzędu m.st. Warszawy. Możliwe jest także zarezerwowanie terminu wizyty. Oferowane funkcjonalności nie są obecnie dostępne w przypadku wszystkich komórek organizacyjnych, jednak System jest ciągle rozbudowywany. W związku z tym, że System jest wciąż w fazie rozwoju, może działać w sposób niestabilny. Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Systemu bądź oczekiwanych funkcjonalności można przesyłać na adres rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl. Pomogą nam one usprawnić jego działanie. UWAGA! Adres e-mail rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl nie jest przeznaczony do umawiania się na wizytę w Urzędzie. Wysłane na niego maile z prośbą o umówienie wizyty pozostaną bez odpowiedzi.

INSTRUKCJE

Aby skorzystać z Systemu rezerwacji wizyt należy kliknąć w link Rozwiń znajdujący się pod nazwą wybranej komórki organizacyjnej. System domyślnie wyświetla dane dotyczące stanów kolejek nie starsze niż sprzed 10 minut. Aby uzyskać najświeższe dane, należy nacisnąć przycisk Odśwież znajdujący się pod tabelą ze stanem kolejek wybranej komórki organizacyjnej.

Aby zarezerwować wizytę, należy kliknąć w zakładkę Rezerwuj wizytę. W wyświetlonej tabeli trzeba kliknąć w odpowiednią grupę spraw, a następnie w nowo otwartym okienku zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty, postępując zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami. Po wypełnieniu formularza i zatwierdzeniu wprowadzonych danych wyświetli się potwierdzenie rezerwacji, które można wydrukować. W wybranym dniu, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą, należy za pośrednictwem klawiatury numerycznej umieszczonej obok automatu biletowego wpisać swój numer identyfikacyjny, przydzielony w trakcie procesu rejestracji. Przed rezerwacją terminu najlepiej zapoznać się z informacjami znajdującymi się na stronie miejskiej dotyczącymi dokumentów i załączników koniecznych do załatwienia sprawy.

UWAGA!

 • Nieodebranie numerka przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.
 • Ze wględu na to, iż w poszczególnych komórkach organizacyjnych funkcjonują różne systemy kolejkowe, proces rezerwacji wizyty dla poszczególnych komórek może się nieznacznie różnić. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie aplikacji umożliwiającej rezerwację wizyty w danej komórce.
 • Wymagana jest włączona obsługa Javascript w przeglądarce.
 • W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty można podać imię, nazwisko, telefon oraz adres email. Są to dane podawane opcjonalnie w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem. W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji wizyt m.st. Warszawy w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Biura Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (Aleje Jerozolimskie 28)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-02-28 15:29
rchiwalna)R-Rejestracja pojazdów 0 0 0 0
Wydawanie zatrzymanych praw jazdy 104 0 0 23
Cechy identyfikacyjne 212 0 1 9
Ewidencja instruktorów 302 0 1 1
Ewidencja diagnostów 402 0 0 0
Ewidencja ośrodków 504 0 0 3
Licencje "TAXI" 637 0 2 32
Transport drogowy 706 0 0 41
Oznakowanie "TAXI" 811 0 0 27
Egzaminy "TAXI" 911 0 1 13
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Cechy identyfikacyjne
Egzaminy TAXI
Ewidencja instruktorów
Ewidencja diagnostów
Ewidencja ośrodków
Licencje TAXI
Wydawanie zatrzymanych praw jazdy
Rejestracja pojazdów
Transport drogowy
Oznakowanie "TAXI"
Biuro Geodezji i Katastru (ul. Sandomierska 12)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-02-28 15:32
Ewidencja gruntów i budynków 3 0 5 12
Numer.porz.i nazewn.ulic, placów 103 0 0 44
Postępowania administracyjne 203 0 0 0
Zamówienia na kopie mapy zasad. 364 1 1 7
Obsługa prac geod.-wydawanie mater. 407 5 3 5
Obsługa prac geod.-przyjmow. oper. 587 0 0 6
Odbiór kopi mapy zasad. 654 0 2 5
Obsługa Zespołu Uzgadniania Dok.Proj 739 0 1 7
Odbiór zam. dokumentów 57 3 1 6
rezerwa 0 0 0 0
Kasa 404 0 2 1
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Ewidencja gruntów i budynków, udostępnianie danych - wypisy, wyrysy, zaświadczenia z ewidencji gruntów i budynków, zgłaszanie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków
Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic, placów, składanie wniosków o nadanie numeru porządkowego lub o zaświadczenie o numerze porządkowym
Postępowania administracyjne, rozgraniczanie nieruchomości, postępowania ewidencyjne i klasyfikacja gruntów
Zamówienia i odbiór kopii mapy zasadniczej oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Obsługa prac geodezyjnych, składanie zgłoszeń prac geodezyjnych, wydawanie materiałów do zgłoszonych prac geodezyjnych oraz materiałów po ewidencji
Biuro Ochrony Środowiska, Ogólnomiejski Punkt Obsługi Mieszkańców (OPOM), Terenowy Punkt Paszportowy (pl. Starynkiewicza 7/9)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-02-28 15:32
A: Paszporty-składanie wniosków 62 0 0 12
B: Paszporty-odbiór dokumentów 40 0 0 5
C: Cudzoziemcy - złożenie wniosku 0 0 0 0
D: Cudzoziemcy - uzupełnienie wniosku 508 0 0 14
O: OPOM – pozostałe sprawy 700 0 0 7
H: Ochrona środowiska 8 0 1 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Paszporty - Skladanie wniosków
Paszporty - Odbiór dokumentów
Cudzoziemcy - Złożenie wniosku - Uwaga! Każdy wniosek o legalizację pobytu wymaga rezerwacji odrębnego terminu wizyty
Zbycie pojazdu, wtórnik prawa jazdy, akty USC
Karty wędkarskie i łowiectwa podwodnego, rejestracja sprzętu do połowu ryb, zwierzęta egzotyczne

Dzielnice m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Bemowo
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-02-28 15:32
A - BONIF. UŻ. WIECZ., DRUK IN-15 25 0 0 5
C - SKŁADANIE WNIOSK. PASZPORTOWYCH 57 0 1 13
D - ODBIÓR PASZPORTÓW 33 0 0 6
E - BemowoNET, BEMOWSKA KARTA MIESZKAŃCA 8 0 0 6
F - ZAS. LOKAL., OCHR. ŚROD., INFRASTR. 21 0 0 5
G - GOSPODARKA NIERUCH., ARCHITEKTURA 51 0 0 4
H - ŚWIADCZENIA RODZINNE 35 1 1 11
I - PUNKT PODAWCZY 16 0 1 2
J - KASA PARTER 287 0 1 2
K - KASA PIĘTRO 96 0 0 2
L - REJESTRACJA POJAZDÓW 103 0 1 12
M - PRAWA JAZDY 43 0 1 4
N - RODZINA 500+ ODBIÓR DECYZJI 5 0 0 0
P - MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 171 0 2 7
R - KARTA DUŻEJ RODZINY 5 0 0 11
S - GOSPODARKA ODPADAMI 7 0 0 1
T - ODBIÓR TABLIC I DOWODÓW REJESTR. 58 0 0 2
W - KARTA WARSZAWIAKA 4 0 0 1
Z - RODZINA 500+ SKŁADANIE WNIOSKÓW 40 0 0 5
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
BONIFIKATA OD UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - EWIDENCJA
SKŁADANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
ODBIÓR PASZPORTÓW
BemowoNET - BEZPRZEWODOWY INTERNET
ZASOBY LOKALOWE, OCHRONA ŚRODOWISKA, INRFASTRUKTURA
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
ŚWIADCZENIA RODZINNE
ARCHITEKTURA
REJESTRACJA POJAZDÓW
PRAWA JAZDY
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
KARTA DUŻEJ RODZINY
GOSPODARKA ODPADAMI
ODBIÓR TABLIC I DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
KARTA WARSZAWIAKA
RODZINA 500+ SKŁADANIE WNIOSKÓW
RODZINA 500+ ODBIÓR DECYZJI
Urząd Dzielnicy Białołęka
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-02-28 15:32
I-INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 26 0 1 6
L-SPRAWY LOKALOWE 24 0 1 5
P-PODATKI,OPŁATY LOKALNE 157 0 3 4
W-KARTY: WARSZAWIAKA, DUŻEJ RODZINY 11 0 0 7
J-PRAWA JAZDY 60 0 2 4
M-MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 151 0 5 12
S-OŚWIATA,KULTURA,SPRAWY SPOŁ. 14 0 0 1
A-ARCHITEKTURA, URBANISTYKA 38 0 1 2
G-GEODEZJA, GOSPODARKA GRUNTAMI 28 0 1 1
o-GOSPODARKA ODPADAMI KOM. 11 0 1 6
R-REJESTRACJA POJAZDÓW 71 0 0 5
Y:ZMIANY W DOWODACH REJ. 327 0 0 5
X-ODBIÓR STAŁEGO DOW.REJ. 669 1 4 6
Z: PUNKT PODAWCZY, 500+ 16 0 0 7
K-KASY 112 0 2 2
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
SPRAWY LOKALOWE
PODATKI,OPŁATY LOKALNE
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY
PRAWA JAZDY
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
OŚWIATA, KULTURA, SPRAWY SPOŁECZNE
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA
GEODEZJA, GOSPODARKA GRUNTAMI
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
REJESTRACJA POJAZDÓW
ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO
ZMIANY W DOWODACH REJESTRACYJNYCH
PUNKT PODAWCZY, 500+
KASY
Urząd Dzielnicy Bielany
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-02-28 15:37
A: ODPANY KOMUNALNE 11 0 0 6
B: ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, GEODEZJA, NIERUCHOMOŚCI 68 0 0 3
C: DROGOWNICTWO, INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 14 0 0 2
D: PŁATNOŚĆ PODATKU, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, DZIERŻAWY, OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA 354 4 2 1
E: KASY - OPŁATY SKARBOWE, OPŁATY USC, PASZPORTOWE, ODPADY, PEŁNOMOCNICTWA, INNE 84 0 0 1
F: 500+ BEZ WYKAZANIA DOCHODU 22 0 0 7
G: PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH 37 0 0 4
H: WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH 31 0 0 3
I: INFORMACJA PODATKOWA, KARTA WARSZAWIAKA 77 0 2 8
J: 500+ Z WYKAZANIEM DOCHODU 17 0 0 10
K: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 41 0 0 6
L: PRAWA JAZDY 45 0 0 9
M: REJESTRACJA - WNIOSKI 92 0 2 8
U: REJESTRACJA - ODBIÓR DOKUMENTÓW 59 0 1 6
P: MELDUNKI - SKŁADANIE WNIOSKÓW 102 0 4 13
R: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 54 1 1 8
S: WPIS DO CEIDG 84 0 0 5
T: ALKOHOL - ZEZWOLENIA 1 0 0 0
N: SPRAWY LOKALOWE, KARTA DUŻEJ RODZINY 19 0 0 9
W: DODATKI MIESZKANIOWE, OBNIŻKI CZYNSZU 54 0 2 11
X:SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 0 49 0 0
Z: WYBORY 2 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ODPADY KOMUNALNE
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, GEODEZJA, NIERUCHOMOŚCI
DROGOWNICTWO, INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
PŁATNOŚĆ PODATKU, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, DZIERŻAWY, OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA
KASY - OPŁATY SKARBOWE, OPŁATY USC, PASZPORTOWE, ODPADY, PEŁNOMOCNICTWA, INNE
500+ BEZ WYKAZANIA DOCHODU
500+ Z WYKAZANIEM DOCHODU
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH
INFORMACJA PODATKOWA, KARTA WARSZAWIAKA
ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR PRAW JAZDY
SKŁADANIE WNIOSKÓW, ZMIANY, WTÓRNIKI, ZGŁOSZENIA ZBYCIA, ADNOTACJE, WYREJESTROWANIE
ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
DOWODY OSOBISTE-SKŁAD. WNIOSKÓW, MELDUNKI, ZAŚWIADCZENIA
ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH
WNIOSEK O WPIS DO CEIDG (nowy, zmiany, wykreślenia, zawieszenia)
ALKOHOL - ZEZWOLENIA
SPRAWY LOKALOWE, KARTA DUŻEJ RODZINY
DODATKI MIESZKANIOWE, OBNIŻKI CZYNSZU
WYBORY
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Rakowiecka 25/27)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-02-28 15:33
Meldunki stałe 50 0 4 10
Meldunki czasowe 22 0 1 8
Meldunki - cudzoziemcy
Wniosek o nadanie numeru PESEL
9 0 0 5
Dowody osobiste – składanie wniosków 107 0 0 10
Dowody osobiste – odbiór 72 0 2 4
Zaświadczenia z akt ewidencji ludności,
Zaświadczenia z akt dowodów osobistych,
Udostępnianie danych,
PESEL - udostępnianie danych
31 0 1 9
Wybory 4 0 0 0
Architektura i budownictwo 49 0 1 4
Geodezja i kataster 10 0 2 1
Infrastruktura 13 0 0 1
Gospodarka nieruchomościami,
Składanie wniosków o bonifikatę
informacja podatkowa
składanie IN,
204 0 1 5
Składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus, od 1-04-2016r. 0 0 0 0
Składanie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0 0 0 0
Budżet partycypacyjny 0 0 0 0
Karta Warszawiaka
Karta Dużej Rodziny
194 0 2 3
Kasa - wpłaty 434 1 4 4
Kasa
 • opłata skarbowa
 • geodezyjna
 • za udostępnienie danych
72 0 1 2
Kasa - wypłaty 8 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Meldunki - stałe
Meldunki - czasowe
Meldunki - cudzoziemcy,
wniosek o nadanie numeru PESEL
Dowody osobiste – składanie wniosków
Dowody osobiste - odbiór
Zaświadczenia z akt ewidencji ludności,
zaświadczenia z akt dowodów osobistych,
udostępnianie danych,
PESEL - udostępnianie danych
Architektura i budownictwo
Gospodarka nieruchomościami,
składanie wniosków o bonifikatę,
informacja podatkowa,
składanie IN
Składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus
Odpady komunalne
Karty warszawiaka i dużej rodziny
Kasa - wypłaty
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Wiktorska 91A)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-02-28 15:30
Rejestracja pojazdów
Wyrejestrowanie pojazdów z powodu:
 • kasacji
 • kradzieży
 • wywozu za granicę
110 0 0 16
Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych.
Wymiana i wtórniki dodowodów rejestracyjnych.
Zgłoszenia zbycia (sprzedaży) pojazdu.
Zmiany w dowodach rejestracyjnych:
 • współwłaściciel
 • hak
 • gaz

Wtórniki tablic rejestracyjnych,
nalepek kontrolnych,
znaków legalizacyjnych,
dorobienie trzeciej tablicy
365 0 0 11
Prawa jazdy 68 1 1 5
Kasa 426 0 1 3
Zaplanowana rejestracja pojazdów 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych Wymiana i wtórniki dodowodów rejestracyjnych Zgłoszenia zbycia (sprzedaży) pojazdu Zmiany w dowodach rejestracyjnych - współwłaściciel, hak, gaz Wtórniki tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych Dorobienie trzeciej tablicy
Prawa jazdy
Zaplanowana rejestracja pojazdów
Urząd Dzielnicy Ochota
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-02-28 15:32
SPRAWY LOKALOWE 54 0 1 7
REJESTR. POJ - OSOBY FIZYCZNE 241 0 0 4
PRAWA JAZDY 427 0 1 5
REJESTR. POJ - SPRAWY KRÓTKIE 556 1 1 5
KARTA WARSZAWIAKA (e-hologram) 2 0 0 2
DOW. OSOBISTE(SKŁ. DOK.) 751 0 2 8
DOW. OSOBISTE(ODBIÓR) 829 1 1 3
MELDUNKI 939 0 1 6
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 48 0 3 16
WYBORY, ZAŚWIADCZ. 0 0 0 0
ARCHITEKTURA, GEODEZJA 10 0 0 4
KASA 188 0 1 2
500+ 0 0 0 0
ALKOHOL 100 0 0 0
NIERUCHOMOŚCI, PODATKI 394 3 2 9
REJESTR. POJ - OSOBY PRAWNE 20 0 2 23
KARTA DUŻEJ RODZINY 4 0 0 5
GOSP. ODPADAMI KOM. 8 0 0 7
URODZENIA 13 0 3 36
MAŁŻEŃSTWA/ŚLUB WYZNANIOWY 0 0 0 0
REJESTRACJA ZGONÓW 205 0 0 23
ODPISY-SKŁADANIE I ODBIÓR 347 0 1 6
ODPISY-ODBIÓR 0 0 0 0
TRANSKRYPCJE-SKŁADANIE 0 0 0 0
TRANSKRYPCJE-ODBIÓR 0 0 0 0
URODZENIA-UZNANIA 0 0 0 0
JUBILEUSZE 801 0 0 13
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ARCHITEKTURA, GEODEZJA, INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO
DOWODY OSOBISTE (SKŁADANIE WNIOSKÓW)
DOWODY OSOBISTE (ODBIÓR)
REJESTRACJA POJAZDÓW (OSOBY FIZYCZNE)
REJESTRACJA POJAZDÓW (SPRAWY KRÓTKIE)
SPRAWY LOKALOWE
MELDUNKI
PRAWA JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW (OSOBY PRAWNE)
ALKOHOL
NIERUCHOMOŚCI, PODATKI
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
KARTA WARSZAWIAKA
KARTA DUŻEJ RODZINY
500+ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-02-28 15:36
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków 0 7 2
Gospodarka odpadami komunalnymi 0 1 5
Prawa jazdy C068 0 1 3
Dowody rejestracyjne - odbiór D120 0 2 6
Dowody osobiste i meldunki - składanie wniosków E173 0 1 6
Dowody osobiste - odbiór F098 0 2 4
Zdrowie, kultura, sport, oświata, KDR, SK, sprawy różne, 500+ G044 1 2 3
Architektura, urbanistyka, geodezja, nieruchomości 0 2 4
Działalność gospodarcza I102 0 1 4
Podatki, infrastruktura, ochrona środowiska 1 3 4
Kasy K535 0 5 3
Sprawy lokalowe L112 2 3 5
Urząd stanu cywilnego - odpisy U067 0 2 9
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - przyjmowanie wniosków, 500+ N058 0 2 7
Paszporty - składanie wniosków 0 0 13
Paszporty - odbiór W044 0 1 8
Urząd stanu cywilnego - rejestracja zgonów 0 1 4
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Urząd stanu cywilnego - odpisy
Paszporty - odbiór
Paszporty - składanie wniosków
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - przyjmowanie wniosków, 500+
Sprawy lokalowe, nadzór właścicielski i nieruchomości
Kasy
Podatki, infrastruktura, ochrona środowiska
Działalność gospodarcza
Architektura, urbanistyka, geodezja, nieruchomości
Zdrowie, kultura, sport, oświata, KDR, SK, sprawy różne, 500+
Dowody osobiste - odbiór
Dowody osobiste i meldunki - składanie wniosków
Dowody rejestracyjne - odbiór
Prawa jazdy
Gospodarka odpadami komunalnymi
Urząd stanu cywilnego - rejestracja zgonów
Urząd Dzielnicy Praga-Północ
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-02-28 15:30
Kancelaria – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe 0 8 3
500+, świadczenia rodzinne i alimentacyjne Z001 0 4 7
Dodatki mieszkaniowe 0 3 6
Podatki i opłaty lokalne H007 0 4 2
Sprawy lokalowe L043 0 4 5
Działalność gospodarcza N048 0 3 4
Ewidencja ludności i dowody osobiste A099 0 4 4
Komunikacja - Rejestracja pojazdów G029 0 4 9
Odbiór praw jazdy F011 0 1 4
Komunikacja - składanie wniosków - prawo jazdy 1 1 7
Odbiór dowodów rejestracyjnych D019 1 4 6
Kasy 1 5 2
Wybory 0 4 0
KDR, Odbiory zaświadczeń 0 5 2
Gospodarka odpadami 0 5 11
500+ 0 0 16
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Kancelaria – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe
Gospodarka odpadami
Wydawanie dowodów rejestracyjnych i praw jazdy
Komunikacja - składanie wniosków - prawa jazdy
Sprawy lokalowe
Komunikacja - rejestracja pojazdów
Działalność gospodarcza
Ewidencja ludności i dowody osobiste
Podatki i opłaty lokalne
Dodatki mieszkaniowe
500+, świadczenia rodzinne i alimentacyjne
KDR, odbiory zaświadczeń
Urząd Dzielnicy Rembertów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-02-28 15:39
Rejestracja pojazdów R035 0 2 7
Prawa jazdy R036 0 2 10
Ewidencja ludności 0 3 34
Dowody osobiste 0 3 10
Kasa K150 4 1 3
Informacja / Punkt podawczy 0 3 2
Działalność gospodarcza 1 0 1
Świadczenia rodzinne A019 0 3 12
Fundusz alimentacyjny 0 3 0
Karta Warszawiaka 0 5 14
Karta Dużej Rodziny 0 3 14
Sprawy lokalowe 0 3 9
Oświata 0 3 0
Zezwolenia alkoholowe 0 3 0
Ochrona środowiska 0 5 9
Kultura 0 3 0
Budżet partycypacyjny 0 3 0
Turnusy rehabilitacyjne 0 3 1
Architektura 0 4 6
Urbanistyka 0 4 0
Geodezja 0 4 6
Nieruchomości 0 4 8
Infrastruktura 0 4 1
Gospodarka odpadami 0 4 14
500+ A024 0 3 29
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów
Kultura
Budżet partycypacyjny
Turnusy rehabilitacyjne
Architektura
Urbanistyka
Geodezja
Nieruchomości
Gospodarka odpadami
Program 500+
Ochrona środowiska
Zezwolenia alkoholowe
Oświata
Prawa jazdy
Ewidencja ludności
Dowody osobiste
Działalność gospodarcza
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Karta Warszawiaka
Karta Dużej Rodziny
Sprawy lokalowe
Infrastruktura
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-02-28 15:33
Kancelaria A049 0 2 2
Kasa 0 2 3
Dodatki mieszkaniowe C048 0 4 7
Zezwolenia na alkohol 0 4 4
Gospodarka odpadami komunalnymi 0 4 3
Karta Warszawiaka Karta Dużej Rodziny 0 7 2
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących 1 0 0
Sprawy lokalowe D036 0 1 7
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości E061 1 2 3
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg) G082 0 1 6
Meldunki, dowody, zaświadczenia F143 3 5 6
Odbiór Dowodów Osobistych O045 1 5 4
Referendum 0 5 5
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport P126 2 2 6
Użytkowanie wieczyste gruntu 2 2 3
Świadczenia Rodzinne, 500+ 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dodatki mieszkaniowe
Użytkowanie wieczyste gruntu
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport
Odbiór Dowodów osobistych
Meldunki, dowody, zaświadczenia
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg)
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości
Sprawy lokalowe
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących
Karta Warszawiaka/Karta Dużej Rodziny
Gospodarka odpadami komunalnymi
Zezwolenia na alkohol
Świadczenia Rodzinne, Program 500+
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Mariańska 5)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-02-28 15:34
Prawa jazdy A028 2 1 6
Rejestracja pojazdów - osoby prawne B067 0 7 3
Rejestracja pojazdów - osoby fizyczne 2 21 14
Wydawanie DR., wymiana DR, adnotacje w DR , zbycia D053 0 24 8
Informacja 0 3 2
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Prawa jazdy
Rejestracja osób fizycznych
Osoby fizyczne + firmy – wydawanie, wymiana, adnotacje w DR, zgłoszenie zbycia
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowy Świat 39)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-02-28 15:33
Przyjmowanie wniosków A031 0 4 9
Obsługa dłużników alimentacyjnych 0 1 2
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Przyjmowanie wniosków
Obsługa dłużników alimentacyjnych
Urząd Dzielnicy Targówek
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-02-28 15:34
Dowody osobiste - składanie wniosków 110 0 3 5
Dowody osobiste - odbiór dokumentów 943 0 1 4
Wymeldowanie, zameldowanie, zaświadczenia 864 0 0 7
Prawa jazdy - odbiór dokumentów 209 0 1 3
Prawa jazdy - składanie wniosków 423 0 0 4
Dowody rejestracyjne - odbiór dokumentów 650 0 3 4
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków 120 0 0 8
Sprawy lokalowe,
Dodatki mieszkaniowe
469 0 1 8
Działalność gospodarcza 79 0 2 9
Geodezja, Architektura,Ochrona środowiska 470 0 1 4
Archiwum USC, Odpisy aktów 483 1 2 8
Biuro podawcze, WIFI 56 0 1 3
Kasy 57 0 2 2
500 plus 4 0 0 2
Spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania 0 0 0 0
Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego 4 0 0 3
Awizowane decyzje podatkowe 0 0 0 0
Karta Warszawiaka 11 0 0 3
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dowody osobiste - składanie wniosków
Dowody osobiste - odbiór dokumentów
Wymeldowanie, zameldowanie, zaświadczenia
Prawa jazdy - odbiór dokumentów
Prawa jazdy - składanie wniosków
Dowody rejestracyjne - odbiór dokumentów
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Sprawy lokalowe, Dodatki mieszkaniowe
Działalność gospodarcza
Geodezja, Architektura, Ochrona środowiska
Archiwum USC, Odpisy aktów
Biuro podawcze, WIFI
Kasy
500 plus
Spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania
Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego
Awizowane decyzje podatkowe
Karta Warszawiaka
Urząd Dzielnicy Ursus
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-02-28 15:30
URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, OCHRONA ŚRODO 18 0 1 00:22
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, GEODEZJA, S 49 3 1 00:25
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 36 1 1 00:16
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 48 0 4 00:06
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY 13 0 1 00:02
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACY 32 1 2 00:10
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 14 0 4 00:03
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW 36 1 3 00:17
PRAWA JAZDY 14 0 1 00:05
KASA 250 4 2 00:06
PŁATNOŚCI PODATKÓW 164 0 1 00:06
URZĄD STANU CYWILNEGO 17 0 2 00:12
DZIERŻAWA, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE 123 0 2 00:02
INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO, GOSPODARKA 28 0 1 00:05
PODATEK OD SRODKOW TRANSPORTOWYCH 9 0 1 00:31
ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU 6 0 1 00:05
WYMIANA WTÓRNIK 0 0 0 00:00
WPISY HAK VAT GAZ TAXI L 0 0 0 00:00
CZASOWE WYCOFANIE Z RUCHU 0 0 0 00:00
ZEZWOLENIE NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE 0 0 0 00:00
ZATRZYMANE, PUNKTY KARNE 0 0 0 00:00
WYBORY 1 0 1 00:02
ODPISY 19 0 2 00:09
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH 22 0 2 00:01
500+ 16 0 2 00:08
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY 0 12 0 00:00
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH 23 0 2 00:03
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, GEODEZJA, SPRAWY LOKALOWE,DODATKI MIESZKANIOWE, ENERGETYCZNE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW
PRAWA JAZDY
INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO, GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI, ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
500+
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACY
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY
Urząd Dzielnicy Ursynów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-02-28 15:36
K-REJESTRACJA POJAZDÓW 78 0 3 10
S-ŚWIADCZENIA RODZINNE,ALIMENTACYJNE 25 0 1 12
R-ODBIÓR DOKUMENT. KOMUNIKACYJNYCH 370 0 3 6
P-PRAWA JAZDY-PRZYJMOW. WNIOSKÓW 41 0 1 6
E-ODBIÓR PRAWA JAZDY 16 1 0 4
H-500+ BEZ DOCHODU 0 0 0 0
Z-EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSP.-CEIDG 100 2 2 6
G-KONCESJE ALKOHOLOWE I INNE 10 0 0 5
A-ARCHITEKTURA, GEODEZJA, INFRASTRUKT 65 0 1 4
L-SPRAWY LOKALOWE 28 0 1 7
B-OCHRONA ŚROD.,EDUKACJA,SPORT,... 42 0 0 5
F-KASY WPŁATY 319 0 1 2
D-DOWODY OSOBISTE-PRZYJM.WNIOSKÓW 115 0 2 8
M-ZAMELDOWANIA/WYMELDOWANIA 51 3 2 10
N-DOWODY OSOBISTE-ODBIÓR 67 1 0 5
J-INF. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH 106 0 1 4
W-KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZ. 14 0 0 4
C-REJESTRACJA DLA FIRM 0 0 0 0
O-ODPADY KOMUNALNE 712 0 0 6
I-500+ Z DOCHODEM 627 0 0 9
X-WYD. ZAŚWIAD. O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 0 0 0 0
Q-SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA 0 0 0 0
T-ZMIANY W DOKUMENTACH 48 0 0 7
Y-DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW 2 0 0 12
USC: A-NOWORODKI 0 0 0 0
USC: B - ZGONY 206 0 1 44
USC: C - MAŁŻEŃSTWA 0 0 0 0
USC: D - RÓŻNE 500 1 0 0
USC: E - ODPISY 748 0 0 13
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ARCHITEKTURA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE, GEODEZJA I KATASTER, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, DROGOWNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA, OŚWIATA, SPORT I REKREACJA
DOWODY OSOBISTE - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
DOWODY OSOBISTE - ODBIÓR DOKUMENTÓW
ZAMELDOWANIA I WYMELDOWANIA
ODPADY KOMUNALNE
SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY
500+ DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO BEZ WERYFIKACJI DOCHODU
500+ KAŻDE DZIECKO Z WERYFIKACJĄ DOCHODU
DODATKI MIESZKANIOWE, NAJEM LOKALI
ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE
DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW
REJESTRACJA POJAZDÓW - FIRMY - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
REJESTRACJA POJAZDÓW INDYWIDUALNYCH - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
PRAWA JAZDY - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
ODBIÓR DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH, ZBYCIE POJAZDU
ZMIANY W DOKUMENTACH POJAZDU, WYMIANY, WTÓRNIKI DOKUMENTÓW I TABLIC, ZAŚWIADCZENIA, WYREJESTROWANIE (ZŁOMOWANIE, KRADZIEŻ) ITP.
PRAWA JAZDY - ODBIÓR DOKUMENTÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - KONCESJE ALKOHOLOWE
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)
Urząd Dzielnicy Wawer
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-02-28 15:31
BIURO PODAWCZE 0 2 2
ARCHITEKTURA, GEODEZJA B159 5 3 3
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 0 3 1
PODATKI I OPŁATY LOKALNE B161 1 4 2
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 0 4 2
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 1 3 2
ŚWIADCZENIA RODZINNE 0 1 7
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE 0 3 17
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY 0 2 3
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 0 1 6
INFORMACJA, WYDAWANIE DRUKÓW I FORMULARZY 0 0 0
KASY 0 2 3
REJESTRACJA POJAZDÓW R046 0 4 19
PRAWA JAZDY, ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH W056 0 1 4
MELDUNKI I WNIOSKI O DOWODY OSOBISTE E060 0 3 8
DOWODY REJESTRACYJNE: WPISY, ADNOTACJE, ZMIANY 0 2 5
SPRAWY LOKALOWE 0 2 6
500+ 0 1 4
DOWODY REJESTRACYJNE ODBIÓR / WYMIANA F083 0 2 4
ZBYCIE POJAZDU / WYREJESTROWANIE 0 2 0
BUDŻET PARTYCYPACYJNY 0 1 0
ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW - REFERENDUM G005 0 2 5
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
DZIENNIK PODAWCZY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW
500+
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE
WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I PRAW JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
KARTA WARSZAWIAKA
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE
ŚWIADCZENIA RODZINNE
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PODATKI I OPŁATY LOKALNE IN-15
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
ARCHITEKTURA, GEODEZJA
SPRAWY LOKALOWE
Urząd Dzielnicy Wesoła
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-02-28 15:31
K: Kasa 95 0 1 2
B: Dowody osobiste 19 0 1 23
M: Meldunki 2 0 0 11
E: Sprawy wyborcze 0 0 0 0
R: Rejestracja pojazdów 29 0 1 8
P: Prawa jazdy 5 0 0 7
D: Działalność gospodarcza i zezwolenia 18 0 0 3
F: Podatki 11 0 0 11
O: Odbiór odpadów 9 0 0 7
H: Odpisy aktów USC 12 0 0 29
C: Pozostałe sprawy USC 6 0 0 9
A: Architektura 15 0 0 9
G: Geodezja 0 0 0 0
I: Infrastruktura i drogi 1 0 0 13
S: Ochrona środowiska 8 0 0 6
L: Sprawy lokalowe 3 0 0 4
N: Karta Dużej Rodziny 1 0 0 4
W: Karta Warszawiaka 2 0 0 3
J: Inne 4 0 1 0
T: Rodzina 500 plus 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
DOWODY OSOBISTE
MELDUNKI
SPRAWY WYBORCZE
PRAWA JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ZEZWOLENIA
ODBIÓR ODPADÓW
PODATKI
INFRASTRUKTURA I DROGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
SPRAWY LOKALOWE
KARTA DUŻEJ RODZINY
KARTA WARSZAWIAKA
ARCHITEKTURA
GEODEZJA
RODZINA 500 PLUS
Urząd Dzielnicy Wilanów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-02-28 15:36
Architektura i urbanistyka, sprawy lokalowe, konserwacja zabytków A017 0 3 5
Kancelaria urzędu dzielnicy 0 0 0
Geodezja, ewidencja gruntów, karta dużej rodziny, karta warszawiaka G016 0 3 4
Rodzina 500+ 0 0 0
Prawa jazdy L014 0 1 14
Ewidencja działalności gospodarczej D023 0 3 16
Podatki P049 0 1 9
Rejestracja pojazdów R016 1 2 7
Ochrona środowiska, drogownictwo, gospodarka odpadami komunalnymi, infrastruktura C020 1 3 6
Ewidencja ludności M058 1 2 11
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Architektura i urbanistyka, sprawy lokalowe, konserwacja zabytków
Kancelaria urzędu dzielnicy
Geodezja, ewidencja gruntów, karta dużej rodziny, karta warszawiaka
Rodzina 500+
Prawa jazdy
Ewidencja działalności gospodarczej
Podatki
Rejestracja pojazdów
Ochrona środowiska, drogownictwo, gospodarka odpadami komunalnymi, infrastruktura
Ewidencja ludności
Urząd Dzielnicy Włochy
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-02-28 15:33
Architektura, Geodezja, Ochrona Środowiska, Gospodarka Nieruchomościami A024 0 2 3
Infrastruktura, Oświata, Zezwolenia na alkohol, Zasoby lokalowe, Podatki lokalne 0 5 8
Odpady komunalne 0 2 24
Świadczenia rodzinne Z010 1 3 16
Karta Warszawiaka 0 3 1
Punkt podawczy 0 6 3
Punkt Informacyjny 5 0 0
Dowody osobiste i meldunki E050 0 3 5
Prawo jazdy 0 2 12
Rejestracja osób prawnych 0 0 0
Rejestracja pojazdów R044 0 3 16
Wydawanie dowodów rejestracyjnych, wpis GAZ, HAK, L, Współwłaściciel 0 1 7
Działalność gospodarcza 0 2 10
Kasy 0 1 2
Wymiar podatku od nieruchomości (rejon Włochy) 0 1 15
Podatek od nieruchomości osoby prawne P083 0 1 12
Wymiar podatku od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy, Okęcie) P031 7 1 60
Podatek rolny, zaświadczenia 1 0 0
Podatek od środków transportowych 0 1 6
Wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego 0 1 3
Windykacja nalzęności podatkowych 0 1 1
Odpady komunalne - piętro O001 0 2 24
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja P086 0 1 3
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny 1 1 4
Program 500+ 0 2 22
Do kasy 0 1 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Architektura, Geodezja, Ochrona Środowiska, Gospodarka Nieruchomościami
Świadczenia rodzinne
Karta Warszawiaka
Punkt podawczy
Dowody osobiste i meldunki
Prawo jazdy
Rejestracja pojazdów
Księgowanie wpłat z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja
Infrastruktura, Oświata, Zezwolenia na alkohol, Zasoby lokalowe, Podatki lokalne
Podatek rolny, zaświadczenia
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny
Odpady komunalne
Działalność gospodarcza
Podatek od nieruchomości osoby prawne
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy)
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy, Okęcie)
Podatek od środków transportowych
Ustalanie opłaty z tyt. opłaty za gospodarowanie od nieruchomości, rolnego
Postępowanie egzekucyjne
Program 500+
Urząd Dzielnicy Wola
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-02-28 15:35
Meldunki i dowody 129 2 5 00:11
Wydawanie dowodów osobistych 63 2 1 00:02
Kancelaria, sprawy różne 142 0 1 00:07
Architektura, Infrastruktura 15 0 1 00:01
Nieruchomości, Geodezja 103 0 2 00:04
Sprawy lokalowe 111 0 2 00:12
Ochrona Środowiska 0 0 2 00:00
Wydawanie dowodów rejestracyjnych 65 0 1 00:04
Rejestracja pojazdów 98 8 3 01:10
Gospodarka odpadami/Środowisko 14 0 2 00:00
Kasa 416 15 3 00:39
Prawa Jazdy 72 1 1 00:05
Karta Warszawiaka 13 0 2 00:00
Małżeństwa 3 0 1 00:10
Odpisy 79 1 3 00:17
Rejestracja zgonów 32 0 2 00:11
Zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny 23 1 2 00:13
Dłużnicy alimentacyjny 3 0 2 00:09
Świadczenia opiekuńcze, becik 14 0 2 00:25
Zezwolenia alkoholowe 1 0 2 00:08
Ewidencja Działalności Gospodarczej 79 0 2 00:08
Program 500+ Al. Solidarności 3 0 2 00:00
Program 500+ Syreny 14 0 2 00:07
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Meldunki i dowody
Wydawanie dowodów osobistych
Kancelaria, sprawy różne
Architektura, Infrastruktura
Nieruchomości, Geodezja
Sprawy lokalowe
Ochrona Środowiska
Gospodarka odpadami komunalnymi
Karta Warszawiaka
Wydawanie dowodów rejestracyjnych
Rejestracja pojazdów
Prawa Jazdy
Kasa
Program 500plus al. Solidarności
Zezwolenia alkoholowe
Ewidencja Działalności Gospodarczej
Urząd Dzielnicy Żoliborz
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-02-28 15:32
A-DOWODY OSOBISTE 50 0 0 11
M-MELDUNKI 14 0 1 5
D-PRAWA JAZDY 20 0 0 3
C-REJESTRACJA POJAZDÓW 75 0 2 8
L-SPRAWY MIESZKANIOWE 33 0 1 8
G-DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 36 5 1 8
N-ARCHITEKTURA,GEODEZJA,NIERUCHOM 25 0 0 4
P-PASZPORTY SKŁADANIE WNIOSKÓW 33 0 1 10
R-PASZPORTY ODBIERANIE 14 0 1 20
W-WYBORY 1 0 0 10
U-UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 4 0 0 18
Z-ZMIANY WE WPISIE 0 0 0 0
Y-500+ 12 0 0 8
X-KARTY, BUDŻET PARTYCYPACYJNY 6 0 0 5
H. ZEZWOLENIE NA SPRZ. ALKOHOLU 5 0 0 8
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dowody osobiste
Rejestracja pojazdów
Prawa jazdy
Działalność gospodarcza
Zezwolenie na sprzedaż Alkoholu
Sprawy mieszkaniowe
Meldunki i poświadczenia
Architektura, geodezja, nieruchomości
Świadczenia dla rodziny, 500plus
Zmiany we wpisie działalności gospodrczej

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

I Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego, Obrotu Zagranicznego oraz Zmiany Imion i Nazwisk (ul. Władysława Andersa 5)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-02-28 15:31
URODZENIA 0 0 0 0
MAŁŻEŃSTWA 137 0 1 11
REJESTRACJA ZGONU 201 0 0 75
ODPISY-SKŁADANIE 398 2 4 10
ODPISY-ODBIÓR 424 0 0 6
TRANSKRYPCJE-SKŁADANIE 534 2 2 12
TRANSKRYPCJE-ODBIÓR 623 1 0 16
UZNANIA 0 0 0 0
ZIN 811 0 0 7
INKASENT 388 0 1 2
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odpisy - Składanie wniosków o wydawanie odpisów aktów: urodzeń, małżeństw, zgonów
Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego III (ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 1/3)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-01-10 13:16
URODZENIA 0 0 0 0
MAŁŻEŃSTWA 113 0 0 12
REJESTRACJA ZGONU 203 0 1 22
ODPISY-SKŁADANIE 349 0 3 7
ODPISY-ODBIÓR 411 0 0 16
TRANSKRYPCJE-SKŁADANIE 513 1 0 16
TRANSKRYPCJE-ODBIÓR 616 2 2 11
UZNANIA 0 0 0 0
ZIN 801 0 0 5
INKASENT 345 0 1 2

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest jeszcze przez Urząd świadczona.

Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego V (ul. Falęcka 10)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-02-28 15:31
INFORMACJA 4 0 1 2
JUBILEUSZE 0 0 0 0
POWRÓT DO NAZWISKA 0 0 0 0
ODPISY 556 0 3 21
REJESTRACJA ZGONÓW 612 0 2 46

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest jeszcze przez Urząd świadczona.