Rezerwacja wizyt

Miasto Stołeczne Warszawa

System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy.

Witamy na stronach Systemu rezerwacji wizyt m.st. Warszawy.

System rezerwacji wizyt umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu kolejek w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy oraz w niektórych wydziałach Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy i biurach Urzędu m.st. Warszawy. Możliwe jest także zarezerwowanie terminu wizyty. Oferowane funkcjonalności nie są obecnie dostępne w przypadku wszystkich komórek organizacyjnych, jednak System jest ciągle rozbudowywany. W związku z tym, że System jest wciąż w fazie rozwoju, może działać w sposób niestabilny. Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Systemu bądź oczekiwanych funkcjonalności można przesyłać na adres rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl. Pomogą nam one usprawnić jego działanie. UWAGA! Adres e-mail rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl nie jest przeznaczony do umawiania się na wizytę w Urzędzie. Wysłane na niego maile z prośbą o umówienie wizyty pozostaną bez odpowiedzi.

INSTRUKCJE

Aby skorzystać z Systemu rezerwacji wizyt należy kliknąć w link Rozwiń znajdujący się pod nazwą wybranej komórki organizacyjnej. System domyślnie wyświetla dane dotyczące stanów kolejek nie starsze niż sprzed 10 minut. Aby uzyskać najświeższe dane, należy nacisnąć przycisk Odśwież znajdujący się pod tabelą ze stanem kolejek wybranej komórki organizacyjnej.

Aby zarezerwować wizytę, należy kliknąć w zakładkę Rezerwuj wizytę. W wyświetlonej tabeli trzeba kliknąć w odpowiednią grupę spraw, a następnie w nowo otwartym okienku zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty, postępując zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami. Po wypełnieniu formularza i zatwierdzeniu wprowadzonych danych wyświetli się potwierdzenie rezerwacji, które można wydrukować. W przypadku podania adresu e-mail i/lub numeru telefonu po wcześniejszej akceptacji regulaminu, system wyśle potwierdzenie rezerwacji wizyty na wskazany adres i/lub numer. W wybranym dniu, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą, należy za pośrednictwem klawiatury numerycznej umieszczonej obok automatu biletowego wpisać numer identyfikacyjny, przydzielony w trakcie procesu rejestracji. Przed rezerwacją terminu najlepiej zapoznać się z informacjami znajdującymi się na stronie miejskiej dotyczącymi dokumentów i załączników koniecznych do załatwienia sprawy.

UWAGA!

 • Nieodebranie numerka przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.
 • Codziennie o północy system udostępnia bilety na kolejny dzień.
 • Ze względu na to, iż w poszczególnych komórkach organizacyjnych funkcjonują różne systemy kolejkowe, proces rezerwacji wizyty dla poszczególnych komórek może się nieznacznie różnić. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie aplikacji umożliwiającej rezerwację wizyty w danej komórce.
 • Wymagana jest włączona obsługa Javascript w przeglądarce.
 • W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty można podać imię, nazwisko, telefon oraz adres email. Są to dane podawane opcjonalnie w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem. W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji wizyt m.st. Warszawy w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Biura Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (Aleje Jerozolimskie 28)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-02-22 17:06
UA: Rejestracja-osoby fizyczne U117 0 0 60
I: Ewidencja instruktorów I300 0 0 10
T: Transport drogowy T714 0 0 10
UF: Ewidencja ośrodków 0 0 10
UX: Identyfikatory hologramy TAXI 0 0 10
UC: Cechy identyfikacyjne 0 0 10
UE: Egzaminy TAXI 0 0 10
UB: Rejestracja-firmy 0 0 60
G: Ewidencja diagnostów G403 0 0 10
UI: Ewidencja instruktorów 0 0 10
P: Wydawanie zatrzymanych praw jazdy P100 0 0 60
UP: Wydawanie zatrzymanych praw jazdy 0 0 60
X: Identyfikatory hologramy TAXI X810 0 0 10
C: Cechy identyfikacyjne C204 0 0 10
UT: Transport drogowy 0 0 10
UL: Licencje TAXI 0 0 10
UG: Ewidencja diagnostów 0 0 10
F: Ewidencja ośrodków F502 0 0 10
L: Licencje TAXI L636 0 0 10
O: Odbiór dowodu rejestr. O764 0 0 60
B: Rejestracja-firmy B303 0 0 60
E: Egzaminy TAXI E917 0 0 10
A: Rejestracja-osoby fizyczne A052 0 0 60
UO: Odbiór dowodu rejestr. 0 0 60
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Cechy identyfikacyjne
Egzaminy TAXI
Ewidencja diagnostów
Ewidencja instruktorów
Ewidencja ośrodków
Identyfikatory, hologramy TAXI
Licencje TAXI
Rejestracja-firmy
Rejestracja-osoby fizyczne
Transport drogowy
Wydawanie zatrzymanych praw jazdy
Biuro Geodezji i Katastru (ul. Sandomierska 12)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-02-22 17:06
UA: Ewidencja gruntów i budynków 0 0 10
D: Podziały nieruchomości D316 0 0 10
A: Ewidencja gruntów i budynków A20 0 0 10
B: Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic i placów B111 0 0 10
K: Kasa K262 0 0 60
E: Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i zgłoszenia prac geodezyjnych E401 0 0 10
UB: Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic i placów 0 0 10
O: Odbiór zamówionych dokumentów O906 0 0 10
C: Postępowania administracyjne C202 0 0 10
UO: Odbiór zamówionych dokumentów 0 0 10
UD: Podziały nieruchomości 0 0 10
UC: Postępowania administracyjne 0 0 10
UH: Narady koordynacyjne 0 0 10
UE: Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i zgłoszenia prac geodezyjnych 0 0 10
F: Przyjmowanie operatów technicznych do weryfikacji i wydawanie operatów do poprawy F511 0 0 10
Usługa techniczna 0 0 1
UF: Przyjmowanie operatów technicznych do weryfikacji i wydawanie operatów do poprawy 0 0 10
H: Narady koordynacyjne H747 0 0 10
UG: Odbiór kopii mapy zasadniczej 0 0 10
G: Odbiór kopii mapy zasadniczej G660 1 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Ewidencja gruntów i budynków
Narady koordynacyjne
Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic, placów
Odbiór kopii mapy zasadniczej oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Podziały nieruchomości
Postępowania administracyjne
Przyjmowanie operatów technicznych do weryfikacji i wydawanie operatów do poprawy
Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i zgłoszenia prac geodezyjnych

Dzielnice m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Bemowo
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-02-22 17:06
A - BONIF. UŻ. WIECZ., DRUK IN-18 63 0 0 6
C - SKŁADANIE WNIOSK. PASZPORTOWYCH 69 0 0 10
D - ODBIÓR PASZPORTÓW 38 0 0 5
E - BEMOWSKA KARTA MIESZKAŃCA 1 0 0 4
F - ZAS. LOKAL., OCHR. ŚROD., INFRASTR. 19 0 0 4
G - GOSPODARKA NIERUCH., ARCHITEKTURA 35 0 0 5
H - ŚWIADCZENIA RODZINNE 27 0 0 17
I - PUNKT PODAWCZY 23 0 0 3
J - KASA PARTER 294 0 0 2
K - KASA PIĘTRO 114 1 0 2
L - REJESTRACJA POJAZDÓW 98 0 0 16
M - PRAWA JAZDY 66 0 0 5
N - RODZINA 500+ ODBIÓR DECYZJI 8 0 0 1
P - MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 161 0 0 8
R - BemowoNET, KARTA DUŻEJ RODZINY 3 0 0 2
S - GOSPODARKA ODPADAMI 4 0 0 1
T - ODBIÓR TABLIC I DOWODÓW REJESTR. 54 0 0 8
W - KARTA WARSZAWIAKA 4 0 0 3
Z - RODZINA 500+, WARSZAWSKI BON ŻŁOBK. 9 0 0 5
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
BONIFIKATA OD UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - EWIDENCJA
SKŁADANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
ODBIÓR PASZPORTÓW
BemowoNET - BEZPRZEWODOWY INTERNET
ZASOBY LOKALOWE, OCHRONA ŚRODOWISKA, INRFASTRUKTURA
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
ŚWIADCZENIA RODZINNE
ARCHITEKTURA
REJESTRACJA POJAZDÓW
PRAWA JAZDY
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
KARTA DUŻEJ RODZINY
GOSPODARKA ODPADAMI
ODBIÓR TABLIC I DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
KARTA WARSZAWIAKA
RODZINA 500+ SKŁADANIE WNIOSKÓW
RODZINA 500+ ODBIÓR DECYZJI
Urząd Dzielnicy Białołęka
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-02-22 17:05
I-INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 14 0 0 12
L-SPRAWY LOKALOWE, OŚWIATA, KULTURA 9 0 0 5
P-PODATKI, OPŁATY LOKALNE 127 0 0 7
W-KARTY: WARSZAWIAKA, DUŻEJ RODZINY 8 0 0 11
J-PRAWA JAZDY 63 0 0 2
M-MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 132 0 0 15
S-SPRAWY SPOŁECZNE, 500+, BON ŻŁOBKOWY 20 0 0 9
A-ARCHITEKTURA, URBANISTYKA 43 0 0 2
G-GEODEZJA, GOSPODARKA GRUNTAMI 34 0 0 4
o-GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 8 0 0 5
R-REJESTRACJA POJAZDÓW 122 15 0 4
X-ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRAC. 682 0 0 3
Z-PUNKT PODAWCZY 11 0 0 6
K-KASY 77 1 0 1
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
SPRAWY LOKALOWE, OŚWIATA, KULTURA
PODATKI, OPŁATY LOKALNE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (ZEZWOLENIA NA ALKOHOL)
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY
PRAWA JAZDY
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
SPRAWY SPOŁECZNE, ŚWIADCZENIE 500+, BON ŻŁOBKOWY
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA
GEODEZJA, GOSPODARKA GRUNTAMI
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
REJESTRACJA POJAZDÓW
ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO
PUNKT PODAWCZY
KASY
Urząd Dzielnicy Bielany
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-02-22 17:06
UZ: Wybory 0 0 10
J: 500+ z wykazaniem dochodu J014 0 0 10
Bez numerka 1004 0 0 10
UV: Odbiór praw jazdy 0 0 10
(Nieakt.) Zatrzymane praw jazdy; punkty; wyroki 1 0 10
Kasa przesł. prio. G069 0 0 10
E: Kasa E151 0 0 10
UO: Rejestracja poj. - odbiór dow rejestr (firmy) 0 0 60
A: Odpady komunalne A025 0 0 60
W: Dodatki mieszk i obniżki czynszu W026 0 0 10
M: Rejestracja poj. - skł. wn. (osoby fiz) M094 0 0 10
UA: Odpady komunalne 0 0 60
N: Sprawy lokalowe i Karta Dużej Rodz i bon żł. N040 0 0 60
D: Płatność: podatku i użytkow i dzierż i zaj pasa D503 0 0 60
(Nieakt.) Postęp. adm. w sprawach meld. 3 0 60
V: Odbiór praw jazdy V013 0 0 10
UX: Rejestracja pojazdów - skł. wnios. (firmy) 0 0 10
US: Działalność gosp - wpis do CEIDG 0 0 60
T: Działalność gosp. - Alkohol T002 0 0 60
G: Paszporty - składanie wniosków G069 0 0 10
L: Prawa jazdy - składanie wniosków L032 0 0 10
B: Architektura i geodezja B091 0 0 10
H: Paszporty - odbiór H042 0 0 10
R: Odbiór dowodów osobistych R063 0 0 10
UB: Architektura i geodezja 0 0 10
F: 500+ bez wykazania dochodu F009 0 0 10
I: Informacja podatkowa i Karta Warszawiaka I067 0 0 60
UG: Paszporty - składanie wniosków 0 0 10
P: Dowody osobiste - skład. wniosków P131 0 0 60
Z: Wybory Z002 0 0 10
UT: Działalność gosp - Alkohol 0 0 60
X: Rejestracja pojazdów - skł. wnios. (firmy) 1 0 10
C: Infrastruktura i ochrona środowiska C009 0 0 10
UU: Rejestracja poj. - odbiór dow rejestr (osoby fiz) 0 0 10
UC: Infrastr. i ochrona środowiska 0 0 10
U: Rejestracja poj. - odbiór dow. rejestr.(osoby fiz) U054 0 0 10
UR: Odbiór dowodów os. 0 0 10
UD: Płatność: podatku; użytkow; dzierż; zajęcie 0 0 60
UH: Paszporty - odbiór 0 0 10
UF: 500+ bez wykazania dochodu 0 0 10
UI: Informacja podatkowa i Karta Warszawiaka 0 0 60
UL: Prawa jazdy - składanie wniosków 0 0 10
(Nieakt) USC 1 0 10
UK: Świadczenia rodzinne i fundusz aliment. 0 0 60
UW: Dodatki mieszk i obniżki czynszu 0 0 10
UN: Sprawy lokalowe; Karta Dużej Rodz; bon żł. 0 0 60
UJ: 500+ z wykazaniem dochodu 0 0 10
K: Świadczenia rodzinne i fundusz aliment. K018 0 0 60
Kasa przesłani D503 0 0 10
O: Rejestracja pojazdów - odbiór dow rejestr (firmy) 0 0 60
UE: Kasa 0 0 10
UM: Rejestracja poj. - skł. wn. (osoby fiz) M910 0 0 10
Usługa techniczna 0 0 1
S: Działalność gosp - wpis do CEIDG 2 0 60
UP: Dowody osobiste - skład. wniosków 0 0 60
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
500+ bez wykazania dochodu
500+ z wykazaniem dochodu
Alkohol - zezwolenia
Architektura, geodezja
Dodatki mieszkaniowe, obniżki czynszu
Dowody osobiste - odbiór
Dowody osobiste - składanie wniosków
Informacja podatkowa, Karta Warszawiaka
Infrastruktura, ochrona środowiska
Kasa
Odbiór dokumentów paszportowych
Odpady komunalne
Prawa jazdy - odbiór praw jazdy
Prawa jazdy - składanie wniosków
Płatność: podatku, użytkowania, dzierżawy, za zajęcie pasa
Rejestracja pojazdów - odbiór dowodów rejestracyjnych przez osoby fizyczne
Rejestracja pojazdów - odbiór dowodów rejestracyjnych przez osoby prawne (firmy)
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków przez osoby fizyczne
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków przez osoby prawne (firmy)
Składanie wniosków paszportowych
Sprawy lokalowe, Karta Dużej Rodziny, bon żłobkowy
Wniosek o wpis do CEIDG
Wybory
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Rakowiecka 25/27)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-02-22 17:15
Meldunki stałe 42 0 0 12
Meldunki czasowe 26 0 0 8
Meldunki - cudzoziemcy
Wniosek o nadanie numeru PESEL
54 0 0 7
Dowody osobiste – składanie wniosków 108 0 0 11
Dowody osobiste – odbiór 93 0 0 4
Zaświadczenia z akt ewidencji ludności,
Zaświadczenia z akt dowodów osobistych,
Udostępnianie danych,
PESEL - udostępnianie danych
41 0 0 10
Wybory 0 0 0 0
Architektura i budownictwo 42 0 0 6
Geodezja i kataster 3 0 0 0
Infrastruktura 7 0 0 2
Gospodarka nieruchomościami,
Składanie wniosków o bonifikatę
informacja podatkowa
składanie IN,
212 0 0 8
Składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus, od 1-04-2016r. 0 0 0 0
Składanie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0 0 0 0
Budżet partycypacyjny 0 0 0 0
Karta Warszawiaka
Karta Dużej Rodziny
0 0 0 0
Kasa - wpłaty 388 0 0 5
Kasa
 • opłata skarbowa
 • geodezyjna
 • za udostępnienie danych
77 0 0 2
Kasa - wypłaty 3 0 1 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Meldunki - stałe
Meldunki - czasowe
Meldunki - cudzoziemcy,
wniosek o nadanie numeru PESEL
Dowody osobiste – składanie wniosków
Dowody osobiste - odbiór
Zaświadczenia z akt ewidencji ludności,
zaświadczenia z akt dowodów osobistych,
udostępnianie danych,
PESEL - udostępnianie danych
Architektura i budownictwo
Gospodarka nieruchomościami,
składanie wniosków o bonifikatę,
informacja podatkowa,
składanie IN
Składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus
Odpady komunalne
Karty warszawiaka i dużej rodziny
Kasa - wypłaty
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Wiktorska 91A)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-02-22 17:02
Rejestracja pojazdów
Wyrejestrowanie pojazdów z powodu:
 • kasacji
 • kradzieży
 • wywozu za granicę
111 0 0 23
Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych.
Wymiana i wtórniki dodowodów rejestracyjnych.
Zgłoszenia zbycia (sprzedaży) pojazdu.
Zmiany w dowodach rejestracyjnych:
 • współwłaściciel
 • hak
 • gaz

Wtórniki tablic rejestracyjnych,
nalepek kontrolnych,
znaków legalizacyjnych,
dorobienie trzeciej tablicy
364 0 1 11
Prawa jazdy 87 0 0 4
Kasa 431 0 0 6
Zaplanowana rejestracja pojazdów 600 0 0 1
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych Wymiana i wtórniki dodowodów rejestracyjnych Zgłoszenia zbycia (sprzedaży) pojazdu Zmiany w dowodach rejestracyjnych - współwłaściciel, hak, gaz Wtórniki tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych Dorobienie trzeciej tablicy
Prawa jazdy
Zaplanowana rejestracja pojazdów
Urząd Dzielnicy Ochota
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-02-22 17:05
SPRAWY LOKALOWE 49 0 0 5
REJESTR. POJ - OSOBY FIZYCZNE 305 0 0 7
PRAWA JAZDY 443 0 0 4
Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego 0 0 0 0
KARTA WARSZAWIAKA (e-hologram) 0 0 0 0
DOW. OSOBISTE(SKŁ. DOK.) 733 0 0 8
DOW. OSOBISTE(ODBIÓR) 838 0 0 3
MELDUNKI 945 0 0 9
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 16 0 0 19
WYBORY, ZAŚWIADCZ. 0 0 0 0
ARCHITEKTURA, GEODEZJA 14 0 0 5
KASA 272 0 0 3
500+ 0 0 0 0
ALKOHOL 100 0 0 0
NIERUCHOMOŚCI, PODATKI 405 0 0 8
REJESTR. POJ - OSOBY PRAWNE 0 8 0 0
KARTA DUŻEJ RODZINY, BON ŻŁOBKOWY 2 0 0 9
GOSP. ODPADAMI KOM. 20 0 0 3
URODZENIA 11 0 0 41
MAŁŻEŃSTWA/ŚLUB WYZNANIOWY 0 0 0 0
REJESTRACJA ZGONÓW 211 0 0 17
ODPISY-SKŁADANIE I ODBIÓR 334 0 1 8
ODPISY-ODBIÓR 0 0 0 0
TRANSKRYPCJE-SKŁADANIE 0 0 0 0
TRANSKRYPCJE-ODBIÓR 0 0 0 0
URODZENIA-UZNANIA 0 0 0 0
JUBILEUSZE 0 0 0 0
BONIFIKATY, PRZEKSZTAŁCENIA 28 0 0 6
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ARCHITEKTURA, GEODEZJA, INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO
DOWODY OSOBISTE (SKŁADANIE WNIOSKÓW)
DOWODY OSOBISTE (ODBIÓR)
REJESTRACJA POJAZDÓW (OSOBY FIZYCZNE)
REJESTRACJA POJAZDÓW (SPRAWY KRÓTKIE)
SPRAWY LOKALOWE
MELDUNKI
PRAWA JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW (OSOBY PRAWNE)
ALKOHOL
NIERUCHOMOŚCI, PODATKI
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
KARTA WARSZAWIAKA
KARTA DUŻEJ RODZINY
500+ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-02-22 17:02
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków 0 0 1
Gospodarka odpadami komunalnymi 0 0 0
Prawa jazdy 0 0 3
Dowody rejestracyjne - odbiór 0 0 6
Dowody osobiste i meldunki - składanie wniosków E159 0 1 6
Dowody osobiste - odbiór 0 2 4
Zdrowie, kultura, sport, oświata, KDR, SK, sprawy różne, 500+ 0 0 3
Architektura, urbanistyka, geodezja, nieruchomości 0 0 5
Działalność gospodarcza 0 0 8
Podatki, infrastruktura, ochrona środowiska 0 0 4
Kasy K430 0 2 3
Sprawy lokalowe, Gospodarka odpadami 0 0 6
Urząd stanu cywilnego - odpisy U055 0 2 8
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - przyjmowanie wniosków, 500+ 0 0 3
Paszporty - składanie wniosków 0 0 8
Paszporty - odbiór 0 0 4
Urząd stanu cywilnego - rejestracja zgonów 0 1 4
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Urząd stanu cywilnego - odpisy
Paszporty - odbiór
Paszporty - składanie wniosków
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - przyjmowanie wniosków, 500+
Sprawy lokalowe, nadzór właścicielski i nieruchomości
Kasy
Podatki, infrastruktura, ochrona środowiska
Działalność gospodarcza
Architektura, urbanistyka, geodezja, nieruchomości
Zdrowie, kultura, sport, oświata, KDR, SK, sprawy różne, 500+
Dowody osobiste - odbiór
Dowody osobiste i meldunki - składanie wniosków
Dowody rejestracyjne - odbiór
Prawa jazdy
Gospodarka odpadami komunalnymi
Urząd stanu cywilnego - rejestracja zgonów
Urząd Dzielnicy Praga-Północ
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-02-22 17:06
Kancelaria – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe 0 7 4
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne, świadczenie rodzinne 500+ 0 5 7
Sprawy lokalowe 0 4 8
warszawski bon żłobkowy 0 2 2
Dodatki mieszkaniowe 0 4 4
Podatki i opłaty lokalne 0 2 4
Gospodarka odpadami 0 6 23
KDR, Odbiory zaświadczeń 0 3 5
Działalność gospodarcza 0 5 4
Ewidencja ludności i dowody osobiste 0 3 5
Komunikacja - składanie wniosków - prawo jazdy 0 0 6
Odbiór praw jazdy 0 0 4
Komunikacja - Rejestracja pojazdów 0 1 5
Odbiór dowodów rejestracyjnych 0 1 7
Wybory 0 3 0
Kasy 0 7 3
Świadczenie wychowawcze 500+ 0 2 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Kancelaria – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe
KDR, odbiory zaświadczeń
Gospodarka odpadami
Wydawanie dowodów rejestracyjnych i praw jazdy
Komunikacja - składanie wniosków - prawa jazdy
Sprawy lokalowe
Komunikacja - rejestracja pojazdów
Działalność gospodarcza
Ewidencja ludności i dowody osobiste
Podatki i opłaty lokalne
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
Świadczenie Wychowawcze 500+
Urząd Dzielnicy Rembertów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-02-22 17:03
Rejestracja pojazdów 0 0 10
Prawa jazdy 0 0 13
Ewidencja ludności 0 0 4
Dowody osobiste 0 0 5
Kasa 2 0 3
Informacja / Punkt podawczy 9 0 0
Działalność gospodarcza 0 0 1
Świadczenia rodzinne 0 0 6
Fundusz alimentacyjny 0 0 0
Karta Warszawiaka 0 0 0
Karta Dużej Rodziny 0 0 0
Sprawy lokalowe 0 0 1
Oświata 0 0 72
Zezwolenia alkoholowe 0 0 3
Ochrona środowiska 0 0 0
Kultura 0 0 0
Budżet partycypacyjny 0 0 0
Turnusy rehabilitacyjne 0 0 0
Architektura 0 0 4
Urbanistyka 0 0 34
Geodezja 0 0 3
Nieruchomości 0 0 6
Infrastruktura 0 0 2
Gospodarka odpadami 0 0 12
500+ 0 0 18
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów
Kultura
Budżet partycypacyjny
Turnusy rehabilitacyjne
Architektura
Urbanistyka
Geodezja
Nieruchomości
Gospodarka odpadami
Program 500+
Ochrona środowiska
Zezwolenia alkoholowe
Oświata
Prawa jazdy
Ewidencja ludności
Dowody osobiste
Działalność gospodarcza
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Karta Warszawiaka
Karta Dużej Rodziny
Sprawy lokalowe
Infrastruktura
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-02-22 17:06
Kancelaria 0 0 2
Kasa 0 2 3
Dodatki mieszkaniowe 0 0 8
Zezwolenia na alkohol 0 0 8
Gospodarka odpadami komunalnymi 0 0 3
Karta Warszawiaka Karta Dużej Rodziny 0 0 2
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących 0 0 0
Lokale komunalne 0 0 4
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości 0 0 3
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg) 0 0 9
Meldunki, dowody, zaświadczenia 0 0 6
Odbiór Dowodów Osobistych 0 0 3
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport 0 0 4
Użytkowanie wieczyste gruntu 0 0 3
Świadczenia Rodzinne, 500+ 0 0 0
Bon Żłobkowy 0 0 11
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dodatki mieszkaniowe
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport
Odbiór Dowodów osobistych
Meldunki, dowody, zaświadczenia
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg)
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości
Lokale komunalne
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących
Karta Warszawiaka/Karta Dużej Rodziny
Gospodarka odpadami komunalnymi
Zezwolenia na alkohol
Użytkowanie wieczyste gruntu
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Mariańska 5)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-02-22 17:06
Prawa jazdy 0 0 3
Rejestracja pojazdów - osoby prawne 0 1 1
Rejestracja pojazdów - osoby fizyczne 1 2 11
Wydawanie DR., wymiana DR, adnotacje w DR , zbycia 0 2 6
Informacja 2 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Prawa jazdy
Rejestracja osób fizycznych
Osoby fizyczne + firmy – wydawanie, wymiana, adnotacje w DR, zgłoszenie zbycia
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowy Świat 39)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-02-22 17:06
Przyjmowanie wniosków 2 3 8
Obsługa dłużników alimentacyjnych 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Przyjmowanie wniosków
Obsługa dłużników alimentacyjnych
Urząd Dzielnicy Targówek
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-02-22 17:06
Dowody osobiste - składanie wniosków 79 0 0 6
Dowody osobiste - odbiór dokumentów 967 0 0 4
Wymeldowanie, zameldowanie, zaświadczenia 864 0 0 7
Prawa jazdy - odbiór dokumentów 215 0 0 3
Prawa jazdy - składanie wniosków 433 0 0 4
Dowody rejestracyjne - odbiór dokumentów 656 0 1 4
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków 97 0 0 7
Sprawy lokalowe, Dodatki mieszkaniowe 439 0 0 6
Działalność gospodarcza 34 0 0 15
Geodezja, Architektura,Ochrona środowiska 481 0 0 3
Archiwum USC, Odpisy aktów 443 0 0 10
Biuro podawcze, WIFI 71 0 0 3
Kasy 262 0 0 3
500 plus 6 0 0 1
Spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania 0 0 0 0
Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego 3 0 0 2
Przekształcenie użytkowania wieczystego 18 0 0 2
Karta Warszawiaka 4 0 0 7
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dowody osobiste - składanie wniosków
Dowody osobiste - odbiór dokumentów
Wymeldowanie, zameldowanie, zaświadczenia
Prawa jazdy - odbiór dokumentów
Prawa jazdy - składanie wniosków
Dowody rejestracyjne - odbiór dokumentów
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Sprawy lokalowe, Dodatki mieszkaniowe
Działalność gospodarcza
Geodezja, Architektura, Ochrona środowiska
Archiwum USC, Odpisy aktów
Biuro podawcze, WIFI
Kasy
500 plus
Spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania
Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego
Przekształcenie użytkowania wieczystego
Karta Warszawiaka
Urząd Dzielnicy Ursus
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-02-22 17:06
URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, OCHRONA ŚRODO 0 0 21
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, GEODEZJA, S 0 0 2
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 0 1 11
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 1 0 8
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY 1 0 1
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACY 0 0 7
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 0 0 10
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW 0 0 7
PRAWA JAZDY 0 0 6
KASA 11 0 2
PŁATNOŚCI PODATKÓW 0 0 3
URZĄD STANU CYWILNEGO 0 1 23
DZIERŻAWA, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE 0 0 3
INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO, GOSPODARKA 0 0 2
PODATEK OD SRODKOW TRANSPORTOWYCH 0 0 2
ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU 0 0 3
WYMIANA WTÓRNIK 0 0 0
WPISY HAK VAT GAZ TAXI L 0 0 0
CZASOWE WYCOFANIE Z RUCHU 0 0 0
ZEZWOLENIE NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE 0 0 0
WYBORY 0 0 1
ZATRZYMANE, PUNKTY KARNE 0 0 0
ODPISY 0 1 16
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH 0 0 10
500+ 0 0 12
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY 0 0 6
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH 0 0 5
ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 0 0 7
FIRMY - REJESTRACJA POJAZDÓWV 0 0 6
ZAŚWIADCZENIE DO ŚLUBU KONKORDATOWEGO 0 1 1
WARSZAWSKI BON ŻŁOBKOWY, KARTA DUŻEJ RODZINY 0 0 16
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
500+
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
WYMIANA WTÓRNIK
ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU
PODATEK OD SRODKOW TRANSPORTOWYCH
INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO, GOSPODARKA
DZIERŻAWA, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE
URZĄD STANU CYWILNEGO
PŁATNOŚCI PODATKÓW
PRAWA JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACYJNE
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, GEODEZJA
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY
Urząd Dzielnicy Ursynów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-02-22 17:02
K-REJESTRACJA POJAZDÓW 58 0 0 14
S-ŚWIADCZENIA RODZINNE,ALIMENTACYJNE 19 0 0 23
R-ODBIÓR DOKUMENT. KOMUNIKACYJNYCH 367 0 0 5
P-PRAWA JAZDY-PRZYJMOW. WNIOSKÓW 48 0 0 5
E-ODBIÓR PRAWA JAZDY 21 0 0 3
H-BON ŻŁOBKOWY 0 0 0 0
Z-EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSP.-CEIDG 52 0 0 7
G-KONCESJE ALKOHOLOWE I INNE 2 0 0 34
A-ARCHITEKTURA, GEODEZJA, INFRASTRUKT 90 0 0 6
L-SPRAWY LOKALOWE 30 0 0 7
B-OCHRONA ŚROD.,EDUKACJA,SPORT,... 42 0 0 4
F-KASY WPŁATY 289 0 0 3
D-DOWODY OSOBISTE-PRZYJM.WNIOSKÓW 100 0 0 10
M-ZAMELDOWANIA/WYMELDOWANIA 63 0 0 11
N-DOWODY OSOBISTE-ODBIÓR 73 0 0 6
J-PODATKI I OPŁATY LOKALNE 94 0 0 6
W-KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZ. 7 0 0 5
C-REJESTRACJA DLA FIRM 0 0 0 0
O-ODPADY KOMUNALNE 708 0 0 6
I-500+ Z DOCHODEM 603 0 0 17
X-WYD. ZAŚWIAD. O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 0 0 0 0
Q-SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA 0 0 0 0
T-ZMIANY W DOKUMENTACH 46 0 0 10
Y-DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW 2 0 0 6
USC: A-NOWORODKI 0 0 0 0
USC: B - REJESTRACJA ZGONÓW 205 0 0 36
USC: C - ODPISY SKŁADANIE I ODBIÓR 0 0 0 0
USC: D - INNE 517 0 0 26
USC: E - MAŁŻEŃSTWA 713 0 0 37
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ARCHITEKTURA I PLANOWANIE-PRZESTRZENNE, GEODEZJA I KATASTER, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, DROGOWNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA, OŚWIATA, SPORT I REKREACJA
DOWODY OSOBISTE - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
DOWODY OSOBISTE - ODBIÓR DOKUMENTÓW
ZAMELDOWANIA I WYMELDOWANIA
ODPADY KOMUNALNE
SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY
500+ KAŻDE DZIECKO Z WERYFIKACJĄ DOCHODU
DODATKI MIESZKANIOWE, NAJEM LOKALI
ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE
DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW
REJESTRACJA POJAZDÓW - FIRMY - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
REJESTRACJA POJAZDÓW INDYWIDUALNYCH - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
PRAWA JAZDY - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
ODBIÓR DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH, ZBYCIE POJAZDU
ZMIANY W DOKUMENTACH POJAZDU, WYMIANY, WTÓRNIKI DOKUMENTÓW I TABLIC, ZAŚWIADCZENIA, WYREJESTROWANIE (ZŁOMOWANIE, KRADZIEŻ) ITP.
PRAWA JAZDY - ODBIÓR DOKUMENTÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - KONCESJE ALKOHOLOWE
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)
Urząd Dzielnicy Wawer
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-02-22 17:06
BIURO PODAWCZE 0 1 5
ARCHITEKTURA, GEODEZJA 0 1 4
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 0 1 5
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 0 1 2
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 0 1 2
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 0 1 4
ŚWIADCZENIA RODZINNE 0 0 3
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE 0 1 0
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY 0 1 4
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 0 0 8
INFORMACJA, WYDAWANIE DRUKÓW I FORMULARZY 0 0 0
KASY 0 0 3
REJESTRACJA POJAZDÓW 0 1 18
PRAWA JAZDY, ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 0 0 4
MELDUNKI I WNIOSKI O DOWODY OSOBISTE 0 0 8
DOWODY REJESTRACYJNE: WPISY, ADNOTACJE, ZMIANY 0 1 4
SPRAWY LOKALOWE 0 1 5
500+ 0 0 0
DOWODY REJESTRACYJNE ODBIÓR / WYMIANA 0 1 6
ZBYCIE POJAZDU / WYREJESTROWANIE 0 1 0
BUDŻET PARTYCYPACYJNY 0 0 0
WYDAWANIE DOKUMENTÓW 0 1 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
DZIENNIK PODAWCZY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW
500+
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE
WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I PRAW JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
KARTA WARSZAWIAKA
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE
ŚWIADCZENIA RODZINNE
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PODATKI I OPŁATY LOKALNE IN-15
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
ARCHITEKTURA, GEODEZJA
SPRAWY LOKALOWE
Urząd Dzielnicy Wesoła
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-02-22 17:06
K: Kasa 10 0 1 3
B: Dowody osobiste 17 0 0 27
M: Meldunki 9 0 0 30
E: Sprawy wyborcze 0 0 0 0
R: Rejestracja pojazdów 36 0 0 7
P: Prawa jazdy 5 0 0 8
D: Działalność gospodarcza i zezwolenia 9 0 0 5
F: Podatki 8 0 0 9
O: Odbiór odpadów 2 0 0 3
H: Odpisy aktów USC 14 0 0 11
C: Pozostałe sprawy USC 3 0 0 12
A: Architektura 11 0 0 6
G: Geodezja 3 0 0 16
I: Infrastruktura i drogi 1 0 0 16
S: Ochrona środowiska 2 0 0 16
L: Sprawy lokalowe 2 0 0 23
N: Karta Dużej Rodziny 1 0 0 0
W: Karta Warszawiaka 0 0 0 0
J: Inne 10 0 0 9
T: 500+ (na II-gie dziecko) 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
DOWODY OSOBISTE
MELDUNKI
SPRAWY WYBORCZE
PRAWA JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ZEZWOLENIA
ODBIÓR ODPADÓW
PODATKI
INFRASTRUKTURA I DROGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
SPRAWY LOKALOWE
KARTA DUŻEJ RODZINY
KARTA WARSZAWIAKA
ARCHITEKTURA
GEODEZJA
RODZINA 500 PLUS
Urząd Dzielnicy Wilanów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-02-22 17:10
Ewidencja ludności M039 0 0 10
Rejestracja pojazdów R037 0 0 7
Kasa 0 0 0
Prawa jazdy L823 0 0 14
Kancelaria, Biuro Podawcze, Warszawski Bon Żłobkowy 0 0 0
Architektura i urbanistyka, sprawy lokalowe, konserwacja zabytków A468 0 1 5
Ochrona środowiska, drogownictwo, infrastruktura C070 0 1 5
Ewidencja działalności gospodarczej D210 0 0 11
Geodezja, ewidencja gruntów, karta dużej rodziny, karta warszawiaka G198 0 1 4
Podatki P686 0 1 8
Gospodarka odpadami komunalnymi O693 0 1 12
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Ewidencja ludności
Rejestracja pojazdów
Kasa
Prawa jazdy
Kancelaria, Biuro Podawcze
Architektura i urbanistyka, sprawy lokalowe, konserwacja zabytków
Ochrona środowiska, drogownictwo, infrastruktura
Ewidencja działalności gospodarczej
Geodezja, ewidencja gruntów, karta dużej rodziny, karta warszawiaka
Podatki
Gospodarka odpadami komunalnymi
Urząd Dzielnicy Włochy
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-02-22 17:03
Architektura, Geodezja, Ochrona Środowiska, Gospodarka Nieruchomościami 0 1 6
Infrastruktura, Oświata, Zezwolenia na alkohol, Zasoby lokalowe, Podatki lokalne 0 0 5
Odpady komunalne 0 0 10
Świadczenia rodzinne 0 0 7
Karta Warszawiaka 0 0 9
Punkt podawczy 0 1 1
Punkt Informacyjny 8 0 0
Dowody osobiste i meldunki 0 1 5
Prawo jazdy 0 2 7
Rejestracja osób prawnych 0 0 0
Rejestracja pojazdów 0 2 19
Wydawanie dowodów rejestracyjnych, wpis GAZ, HAK, L, Współwłaściciel 0 2 7
Działalność gospodarcza 0 0 21
Kasy 0 1 2
Wymiar podatku od nieruchomości (rejon Włochy) 2 0 0
Podatek od nieruchomości osoby prawne 0 0 2
Wymiar podatku od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy, Okęcie) 9 0 0
Podatek rolny, zaświadczenia 0 0 0
Podatek od środków transportowych 1 0 0
Wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego 2 0 0
Windykacja należności podatkowych 0 0 6
Odpady komunalne - piętro 0 0 192
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja 0 0 12
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny 0 0 29
Program 500+ 0 0 40
Do kasy 0 0 0
st1 0 0 0
st2 0 0 0
st3 0 0 0
st4 0 0 0
st11 0 0 0
st12 0 0 0
st13 0 0 0
st14 0 0 0
st15 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Architektura, Geodezja, Ochrona Środowiska, Gospodarka Nieruchomościami
Świadczenia rodzinne
Karta Warszawiaka
Punkt podawczy
Dowody osobiste i meldunki
Prawo jazdy
Rejestracja pojazdów
Księgowanie wpłat z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja
Infrastruktura, Oświata, Zezwolenia na alkohol, Zasoby lokalowe, Podatki lokalne
Podatek rolny, zaświadczenia
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny
Odpady komunalne
Działalność gospodarcza
Podatek od nieruchomości osoby prawne
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy)
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy, Okęcie)
Podatek od środków transportowych
Ustalanie opłaty z tyt. opłaty za gospodarowanie od nieruchomości, rolnego
Postępowanie egzekucyjne
Program 500+
Urząd Dzielnicy Wola
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-02-22 17:05
Meldunki i dowody A124 0 3 9
Wydawanie dowodów osobistych 0 1 4
Kancelaria, sprawy różne 0 0 2
Architektura, infrastruktura 0 0 2
Nieruchomości, geodezja E118 0 1 4
Sprawy lokalowe 0 0 4
Ochrona Środowiska 0 1 0
Wydawanie dowodów rejestracyjnych 0 0 5
Rejestracja pojazdów I119 4 3 2
Gospodarka odpadami/Środowisko 0 1 5
Kasa K357 0 2 3
Prawa jazdy 0 0 3
Karta Warszawiaka 0 1 6
Małżeństwa 0 1 4
Odpisy R089 0 2 8
Rejestracja zgonów S019 0 2 41
Zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny 0 0 0
Dłużnicy alimentacyjni 0 0 1
Świadczenia opiekuńcze, becikowe 0 0 7
Zezwolenia alkoholowe 0 2 0
Ewidencja Działalności Gospodarczej A026 0 2 12
Do kasy 0 1 1
Program 500+ al. Solidarności 0 1 6
Program 500+ Syreny 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A - Meldunki i dowody
O - Ochrona środowiska/gospodarka odpadami komunalnymi
M - Karta Warszawiaka, Karta Dużej Rodziny
L - Prawa jazdy
I - Rejestracja pojazdów
H - Wydawanie dowodów rejestracyjnych
F - Sprawy lokalowe
E - Nieruchomości, geodezja
D - Architektura, Infrastruktura
C - Kancelaria
B - Wydawanie dowodów osobistych
P - 500+, Al Solidarności
Urząd Dzielnicy Żoliborz
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-02-22 17:18
E-DOWODY OSOBISTE 53 0 0 5
B-POD. NIER. FIZ. INFORMACJA OGÓLNA 6 0 1 7
C-PRAWA JAZDY 94 0 0 7
X-POD. NIER. FIZ. INFO. O TOCZ. SPR 209 0 1 13
D-KSIĘGOWOŚĆ PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 0 0 1 0
L-SPRAWY MIESZKANIOWE 15 0 0 4
G-REJESTRACJA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZEJ 16 0 0 6
N-ARCHITEKTURA,GEODEZJA,NIERUCHOM 44 0 0 7
P-PASZPORTY SKŁADANIE WNS 24 0 0 11
o-PASZPORTY ODBIÓR 20 0 0 17
A-KSIĘGOWOŚĆ OPŁATY 608 0 0 5
W-WYBORY 1 0 0 11
Y-ŚWIADCZENIA DLA RODZINY, KARTY 3 0 1 77
K-KASY 61 0 0 2
I-KSIĘGOWOŚĆ DZIERŻAWY 1 0 1 0
F-REJ. POJ. OSOBY PRAWNE 9 0 0 0
H-HANDEL, ZEZW. NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU 901 0 0 4
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dowody osobiste
Rejestracja pojazdów
Prawa jazdy
Działalność gospodarcza
Zezwolenie na sprzedaż Alkoholu
Sprawy mieszkaniowe
Meldunki i poświadczenia
Architektura, geodezja, nieruchomości
Świadczenia dla rodziny, 500plus
Zmiany we wpisie działalności gospodrczej

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

I Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego, Obrotu Zagranicznego oraz Zmiany Imion i Nazwisk (ul. Władysława Andersa 5)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-02-22 17:06
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu Z602 0 0 10
T: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
W: Odbiór zamówionych odpisów W526 0 0 10
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem P602 0 0 10
S: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
I: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym I017 0 0 10
UP: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 0 10
Z: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 0 10
UO: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 0 10
US: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego J001 0 0 10
UM: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 0 10
UT: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
D: Zmiana imienia dziecka 0 0 10
M: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 0 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń M025 0 0 10
UJ: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 0 10
UZ: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 0 10
A: Rejestracja noworodków 0 0 10
T: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów T054 0 0 10
I: Informacja 0 0 10
T: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów T321 0 0 10
UT: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów 0 0 10
UT: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
UW:Odbiór zamówionych odpisów 0 0 10
A: Archiwum Zabużańskie 0 0 10
W: Złożenie wniosku o wydanie odpisu W078 0 0 10
X: Kasa 0 0 60
UX: Kasa 0 0 60
UI: Informacja 0 0 10
UT: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów 0 0 10
UW: Złożenie wniosku o wydanie odpisu 0 0 10
UI: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 0 0 10
UD: Zmiana imienia dziecka 0 0 10
UZ: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 0 0 10
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka O006 0 0 10
UM: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 0 10
T: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu T601 0 0 10
UA: Archiwum Zabużańskie 0 0 10
UA: Rejestracja noworodków 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odbiór zamówionych odpisów aktów
Złożenie wniosku o wydanie odpisów aktów
Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego III (ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 1/3)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-02-22 17:06
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 0 10
W: Odbiór zamówionych odpisów W507 0 0 10
T: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu Z605 0 0 10
I: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 0 0 10
S: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
UP: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 0 10
Z: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 0 10
UO: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 0 10
UM: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 0 10
US: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
D: Zmiana imienia dziecka 0 0 10
UT: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń M010 0 0 10
M: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 0 10
UJ: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 0 10
I: Informacja 0 0 10
T: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów 0 0 10
A: Rejestracja noworodków N808 0 0 10
UZ: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 0 10
T: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów 0 0 10
X: Kasa 0 0 10
A: Archiwum Zabużańskie A001 0 0 10
UT: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
UW:Odbiór zamówionych odpisów 0 0 10
W: Złożenie wniosku o wydanie odpisu W024 0 0 10
UT: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów 0 0 10
UW: Złożenie wniosku o wydanie odpisu 0 0 10
UT: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów 0 0 10
UI: Informacja 0 0 10
UX: Kasa 0 0 10
T: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
UM: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 0 10
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka O002 0 0 10
UZ: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 0 0 10
UD: Zmiana imienia dziecka 0 0 10
UI: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 0 0 10
UA: Rejestracja noworodków 0 0 10
UA: Archiwum Zabużańskie 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odbiór zamówionych odpisów aktów
Złożenie wniosku o wydanie odpisów aktów
Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego V (ul. Falęcka 10)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-02-22 17:06
S: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu S702 0 0 10
I: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 0 0 10
W: Odbiór zamówionych odpisów W514 0 1 10
T: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu Z611 0 0 10
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 0 10
Z: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 0 10
UP: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 0 10
US: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
UM: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego J001 0 0 10
UO: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 0 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 0 10
M: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 0 10
UT: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
D: Zmiana imienia dziecka 0 0 10
UZ: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 0 10
A: Rejestracja noworodków 0 0 10
I: Informacja I901 0 0 10
T: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów 0 0 10
UJ: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 0 10
UT: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów 0 0 10
X: Kasa 0 0 10
A: Archiwum Zabużańskie 0 0 10
UT: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
UW:Odbiór zamówionych odpisów 0 0 10
W: Złożenie wniosku o wydanie odpisu W026 0 1 10
T: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów 0 0 10
UI: Informacja 0 0 10
UX: Kasa 0 0 10
UW: Złożenie wniosku o wydanie odpisu 0 0 10
UT: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów 0 0 10
UA: Rejestracja noworodków 0 0 10
UA: Archiwum Zabużańskie 0 0 10
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 0 10
UZ: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 0 0 10
UD: Zmiana imienia dziecka 0 0 10
UI: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 0 0 10
T: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
UM: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 0 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Wydział Archiwum Stanu Cywilnego (ul. Smyczkowa 14)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-02-22 17:06
P: Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska P302 0 2 10
A: Uzupełnienie aktu A607 0 2 10
S: Sprostowanie aktu stanu cywilnego S209 0 2 10
D: Nadanie dziecku nazwiska 0 2 10
I: Inna sprawa I511 0 2 10
O: Uznanie ojcostwa 0 2 10
W: Odbiór zamówionych dokumentów W710 0 2 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.