Rezerwacja wizyt

Miasto Stołeczne Warszawa

System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy.

Witamy na stronach Systemu rezerwacji wizyt m.st. Warszawy.

System rezerwacji wizyt umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu kolejek w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy oraz w niektórych wydziałach Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy i biurach Urzędu m.st. Warszawy. Możliwe jest także zarezerwowanie terminu wizyty. Oferowane funkcjonalności nie są obecnie dostępne w przypadku wszystkich komórek organizacyjnych, jednak System jest ciągle rozbudowywany. W związku z tym, że System jest wciąż w fazie rozwoju, może działać w sposób niestabilny. Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Systemu bądź oczekiwanych funkcjonalności można przesyłać na adres rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl. Pomogą nam one usprawnić jego działanie. UWAGA! Adres e-mail rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl nie jest przeznaczony do umawiania się na wizytę w Urzędzie. Wysłane na niego maile z prośbą o umówienie wizyty pozostaną bez odpowiedzi.

INSTRUKCJE

Aby skorzystać z Systemu rezerwacji wizyt należy kliknąć w link Rozwiń znajdujący się pod nazwą wybranej komórki organizacyjnej. System domyślnie wyświetla dane dotyczące stanów kolejek nie starsze niż sprzed 10 minut. Aby uzyskać najświeższe dane, należy nacisnąć przycisk Odśwież znajdujący się pod tabelą ze stanem kolejek wybranej komórki organizacyjnej.

Aby zarezerwować wizytę, należy kliknąć w zakładkę Rezerwuj wizytę. W wyświetlonej tabeli trzeba kliknąć w odpowiednią grupę spraw, a następnie w nowo otwartym okienku zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty, postępując zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami. Po wypełnieniu formularza i zatwierdzeniu wprowadzonych danych wyświetli się potwierdzenie rezerwacji, które można wydrukować. W wybranym dniu, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą, należy za pośrednictwem klawiatury numerycznej umieszczonej obok automatu biletowego wpisać swój numer identyfikacyjny, przydzielony w trakcie procesu rejestracji. Przed rezerwacją terminu najlepiej zapoznać się z informacjami znajdującymi się na stronie miejskiej dotyczącymi dokumentów i załączników koniecznych do załatwienia sprawy.

UWAGA!

 • Nieodebranie numerka przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.
 • Ze wględu na to, iż w poszczególnych komórkach organizacyjnych funkcjonują różne systemy kolejkowe, proces rezerwacji wizyty dla poszczególnych komórek może się nieznacznie różnić. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie aplikacji umożliwiającej rezerwację wizyty w danej komórce.
 • Wymagana jest włączona obsługa Javascript w przeglądarce.
 • W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty można podać imię, nazwisko, telefon oraz adres email. Są to dane podawane opcjonalnie w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem. W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji wizyt m.st. Warszawy w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Biura Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (Aleje Jerozolimskie 28)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-01-19 17:47
UA: Rejestracja-osoby fizyczne U113 0 0 10
I: Ewidencja instruktorów I301 0 0 10
T: Transport drogowy T703 0 0 10
UF: Ewidencja ośrodków 0 0 10
UX: Identyfikatory hologramy TAXI 0 0 10
UC: Cechy identyfikacyjne 0 0 10
UE: Egzaminy TAXI 0 0 10
UB: Rejestracja-firmy 0 0 10
G: Ewidencja diagnostów G400 0 0 10
UI: Ewidencja instruktorów 0 0 10
P: Wydawanie zatrzymanych praw jazdy P101 0 0 10
UP: Wydawanie zatrzymanych praw jazdy 0 0 10
X: Identyfikatory hologramy TAXI X814 0 0 10
C: Cechy identyfikacyjne C208 0 0 10
UT: Transport drogowy 0 0 10
UL: Licencje TAXI 0 0 10
UG: Ewidencja diagnostów 0 0 10
F: Ewidencja ośrodków F503 0 0 10
L: Licencje TAXI L626 0 0 10
O: Odbiór dowodu rejestr. O761 0 0 10
B: Rejestracja-firmy B312 0 0 10
E: Egzaminy TAXI E906 0 0 10
A: Rejestracja-osoby fizyczne A032 0 0 10
UO: Odbiór dowodu rejestr. 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Cechy identyfikacyjne
Egzaminy TAXI
Ewidencja diagnostów
Ewidencja instruktorów
Ewidencja ośrodków
Identyfikatory, hologramy TAXI
Licencje TAXI
Rejestracja-firmy
Rejestracja-osoby fizyczne
Transport drogowy
Wydawanie zatrzymanych praw jazdy
Biuro Geodezji i Katastru (ul. Sandomierska 12)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-01-19 17:47
UA: Ewidencja gruntów i budynków 0 0 10
D: Podziały nieruchomości D308 0 0 10
A: Ewidencja gruntów i budynków A77 0 0 10
B: Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic i placów B107 0 0 10
K: Kasa E454 0 0 10
E: Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i zgłoszenia prac geodezyjnych E454 0 0 10
UB: Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic i placów 0 0 10
O: Odbiór zamówionych dokumentów O974 0 0 10
C: Postępowania administracyjne C201 0 0 10
UO: Odbiór zamówionych dokumentów 0 0 10
UD: Podziały nieruchomości 0 0 10
UC: Postępowania administracyjne 0 0 10
UH: Narady koordynacyjne 0 0 10
UE: Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i zgłoszenia prac geodezyjnych 0 0 10
F: Przyjmowanie operatów technicznych do weryfikacji i wydawanie operatów do poprawy F589 0 0 10
UF: Przyjmowanie operatów technicznych do weryfikacji i wydawanie operatów do poprawy 0 0 10
H: Narady koordynacyjne H742 0 0 10
G: Odbiór kopii mapy zasadniczej G646 0 0 10
UG: Odbiór kopii mapy zasadniczej 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Ewidencja gruntów i budynków
Narady koordynacyjne
Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic, placów
Odbiór kopii mapy zasadniczej oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Podziały nieruchomości
Postępowania administracyjne
Przyjmowanie operatów technicznych do weryfikacji i wydawanie operatów do poprawy
Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i zgłoszenia prac geodezyjnych

Dzielnice m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Bemowo
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-01-19 17:47
A - BONIF. UŻ. WIECZ., DRUK IN-18 10 0 0 8
C - SKŁADANIE WNIOSK. PASZPORTOWYCH 72 0 0 7
D - ODBIÓR PASZPORTÓW 48 0 0 4
E - BEMOWSKA KARTA MIESZKAŃCA 5 0 0 2
F - ZAS. LOKAL., OCHR. ŚROD., INFRASTR. 21 0 0 7
G - GOSPODARKA NIERUCH., ARCHITEKTURA 25 0 0 5
H - ŚWIADCZENIA RODZINNE 47 0 0 8
I - PUNKT PODAWCZY 37 0 0 4
J - KASA PARTER 60 0 0 6
K - KASA PIĘTRO 34 3 0 2
L - REJESTRACJA POJAZDÓW 88 0 0 16
M - PRAWA JAZDY 61 0 0 5
N - RODZINA 500+ ODBIÓR DECYZJI 11 0 0 4
P - MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 205 0 0 8
R - BemowoNET, KARTA DUŻEJ RODZINY 7 0 0 2
S - GOSPODARKA ODPADAMI 3 0 0 2
T - ODBIÓR TABLIC I DOWODÓW REJESTR. 63 0 0 6
W - KARTA WARSZAWIAKA 6 0 0 3
Z - RODZINA 500+, WARSZAWSKI BON ŻŁOBK. 7 0 0 4
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
BONIFIKATA OD UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - EWIDENCJA
SKŁADANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
ODBIÓR PASZPORTÓW
BemowoNET - BEZPRZEWODOWY INTERNET
ZASOBY LOKALOWE, OCHRONA ŚRODOWISKA, INRFASTRUKTURA
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
ŚWIADCZENIA RODZINNE
ARCHITEKTURA
REJESTRACJA POJAZDÓW
PRAWA JAZDY
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
KARTA DUŻEJ RODZINY
GOSPODARKA ODPADAMI
ODBIÓR TABLIC I DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
KARTA WARSZAWIAKA
RODZINA 500+ SKŁADANIE WNIOSKÓW
RODZINA 500+ ODBIÓR DECYZJI
Urząd Dzielnicy Białołęka
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-01-19 17:46
I-INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 62 0 0 3
L-SPRAWY LOKALOWE 34 0 0 5
P-PODATKI,OPŁATY LOKALNE 89 0 0 8
W-KARTY: WARSZAWIAKA, DUŻEJ RODZINY 10 0 0 7
J-PRAWA JAZDY 83 0 0 3
M-MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 158 0 0 8
S-SPRAWY SPOŁECZNE 14 1 0 8
A-ARCHITEKTURA, URBANISTYKA 34 0 0 2
G-GEODEZJA, GOSPODARKA GRUNTAMI 24 0 0 8
o-GOSPODARKA ODPADAMI KOM. 10 0 0 22
R-REJESTRACJA POJAZDÓW 91 0 0 5
Y:ZMIANY W DOWODACH REJ. 0 0 0 0
X-ODBIÓR STAŁEGO DOW.REJ. 661 0 0 6
Z: PUNKT PODAWCZY 16 0 0 7
K-KASY 33 0 0 3
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
SPRAWY LOKALOWE
PODATKI,OPŁATY LOKALNE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (ZEZWOLENIA NA ALKOHOL)
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY
PRAWA JAZDY
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
OŚWIATA, KULTURA, SPRAWY SPOŁECZNE
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA
GEODEZJA, GOSPODARKA GRUNTAMI
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
REJESTRACJA POJAZDÓW
ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO
PUNKT PODAWCZY, 500 plus
KASY
Urząd Dzielnicy Bielany
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-01-19 17:52
A: ODPANY KOMUNALNE 20 0 0 4
B: ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, GEODEZJA, NIERUCHOMOŚCI 23 0 0 14
C: DROGOWNICTWO, INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 7 0 0 10
D: PŁATNOŚĆ PODATKU, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, DZIERŻAWY, OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA 43 0 0 2
E: KASY - OPŁATY SKARBOWE, OPŁATY USC, PASZPORTOWE, ODPADY, PEŁNOMOCNICTWA, INNE 71 0 0 2
F: 500+ BEZ WYKAZANIA DOCHODU 4 0 0 2
G: PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH 64 0 0 8
H: WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH 46 0 0 4
I: INFORMACJA PODATKOWA, KARTA WARSZAWIAKA 31 0 0 14
J: 500+ Z WYKAZANIEM DOCHODU 8 0 0 8
K: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 12 0 0 4
L: PRAWA JAZDY 51 0 0 6
M: REJESTRACJA - WNIOSKI 86 0 0 7
U: REJESTRACJA - ODBIÓR DOKUMENTÓW 61 0 0 7
P: MELDUNKI - SKŁADANIE WNIOSKÓW 117 0 0 14
R: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 77 0 0 6
S: WPIS DO CEIDG 40 0 0 12
T: ALKOHOL - ZEZWOLENIA 21 0 0 4
N: SPRAWY LOKALOWE, KARTA DUŻEJ RODZINY,WARSZAWSKI BON ŻŁOBKOWY 11 0 0 5
W: DODATKI MIESZKANIOWE, OBNIŻKI CZYNSZU,WARSZAWSKI BON ŻŁOBKOWY 14 0 0 13
X:SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 0 0 0 0
Z: WYBORY 1 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ODPADY KOMUNALNE
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, GEODEZJA, NIERUCHOMOŚCI
DROGOWNICTWO, INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
PŁATNOŚĆ PODATKU, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, DZIERŻAWY, OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA
KASY - OPŁATY SKARBOWE, OPŁATY USC, PASZPORTOWE, ODPADY, PEŁNOMOCNICTWA, INNE
500+ BEZ WYKAZANIA DOCHODU
500+ Z WYKAZANIEM DOCHODU
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH
INFORMACJA PODATKOWA, KARTA WARSZAWIAKA
ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR PRAW JAZDY
SKŁADANIE WNIOSKÓW, ZMIANY, WTÓRNIKI, ZGŁOSZENIA ZBYCIA, ADNOTACJE, WYREJESTROWANIE
ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
DOWODY OSOBISTE-SKŁAD. WNIOSKÓW, MELDUNKI, ZAŚWIADCZENIA
ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH
WNIOSEK O WPIS DO CEIDG (nowy, zmiany, wykreślenia, zawieszenia)
ALKOHOL - ZEZWOLENIA
SPRAWY LOKALOWE, KARTA DUŻEJ RODZINY
DODATKI MIESZKANIOWE, OBNIŻKI CZYNSZU
WYBORY
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Rakowiecka 25/27)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-01-19 17:52
Meldunki stałe 20 0 0 7
Meldunki czasowe 25 0 0 6
Meldunki - cudzoziemcy
Wniosek o nadanie numeru PESEL
28 0 0 11
Dowody osobiste – składanie wniosków 92 0 0 8
Dowody osobiste – odbiór 139 0 0 2
Zaświadczenia z akt ewidencji ludności,
Zaświadczenia z akt dowodów osobistych,
Udostępnianie danych,
PESEL - udostępnianie danych
24 0 0 14
Wybory 0 0 0 0
Architektura i budownictwo 33 0 0 8
Geodezja i kataster 2 0 0 29
Infrastruktura 2 0 0 0
Gospodarka nieruchomościami,
Składanie wniosków o bonifikatę
informacja podatkowa
składanie IN,
83 0 0 10
Składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus, od 1-04-2016r. 0 0 0 0
Składanie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0 0 0 0
Budżet partycypacyjny 0 0 0 0
Karta Warszawiaka
Karta Dużej Rodziny
0 0 0 0
Kasa - wpłaty 96 0 0 5
Kasa
 • opłata skarbowa
 • geodezyjna
 • za udostępnienie danych
36 0 0 4
Kasa - wypłaty 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Meldunki - stałe
Meldunki - czasowe
Meldunki - cudzoziemcy,
wniosek o nadanie numeru PESEL
Dowody osobiste – składanie wniosków
Dowody osobiste - odbiór
Zaświadczenia z akt ewidencji ludności,
zaświadczenia z akt dowodów osobistych,
udostępnianie danych,
PESEL - udostępnianie danych
Architektura i budownictwo
Gospodarka nieruchomościami,
składanie wniosków o bonifikatę,
informacja podatkowa,
składanie IN
Składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus
Odpady komunalne
Karty warszawiaka i dużej rodziny
Kasa - wypłaty
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Wiktorska 91A)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-01-19 17:53
Rejestracja pojazdów
Wyrejestrowanie pojazdów z powodu:
 • kasacji
 • kradzieży
 • wywozu za granicę
86 0 0 28
Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych.
Wymiana i wtórniki dodowodów rejestracyjnych.
Zgłoszenia zbycia (sprzedaży) pojazdu.
Zmiany w dowodach rejestracyjnych:
 • współwłaściciel
 • hak
 • gaz

Wtórniki tablic rejestracyjnych,
nalepek kontrolnych,
znaków legalizacyjnych,
dorobienie trzeciej tablicy
324 0 0 14
Prawa jazdy 105 0 0 3
Kasa 411 0 0 6
Zaplanowana rejestracja pojazdów 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych Wymiana i wtórniki dodowodów rejestracyjnych Zgłoszenia zbycia (sprzedaży) pojazdu Zmiany w dowodach rejestracyjnych - współwłaściciel, hak, gaz Wtórniki tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych Dorobienie trzeciej tablicy
Prawa jazdy
Zaplanowana rejestracja pojazdów
Urząd Dzielnicy Ochota
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-01-19 17:46
SPRAWY LOKALOWE 35 0 0 7
REJESTR. POJ - OSOBY FIZYCZNE 273 0 0 9
PRAWA JAZDY 441 0 0 6
Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego 0 0 0 0
KARTA WARSZAWIAKA (e-hologram) 0 0 0 0
DOW. OSOBISTE(SKŁ. DOK.) 760 0 0 7
DOW. OSOBISTE(ODBIÓR) 859 0 0 4
MELDUNKI 935 0 0 8
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 37 0 0 13
WYBORY, ZAŚWIADCZ. 0 0 0 0
ARCHITEKTURA, GEODEZJA 3 0 0 5
KASA 273 0 0 2
500+ 4 0 0 9
ALKOHOL 0 0 0 0
NIERUCHOMOŚCI, PODATKI 328 0 0 8
REJESTR. POJ - OSOBY PRAWNE 0 3 0 0
KARTA DUŻEJ RODZINY, BON ŻŁOBKOWY 4 0 0 5
GOSP. ODPADAMI KOM. 1 0 0 2
URODZENIA 8 0 0 12
MAŁŻEŃSTWA/ŚLUB WYZNANIOWY 0 0 0 0
REJESTRACJA ZGONÓW 207 0 0 39
ODPISY-SKŁADANIE I ODBIÓR 342 0 0 12
ODPISY-ODBIÓR 0 0 0 0
TRANSKRYPCJE-SKŁADANIE 0 0 0 0
TRANSKRYPCJE-ODBIÓR 0 0 0 0
URODZENIA-UZNANIA 0 0 0 0
JUBILEUSZE 0 0 0 0
BONIFIKATY, PRZEKSZTAŁCENIA 8 0 0 8
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ARCHITEKTURA, GEODEZJA, INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO
DOWODY OSOBISTE (SKŁADANIE WNIOSKÓW)
DOWODY OSOBISTE (ODBIÓR)
REJESTRACJA POJAZDÓW (OSOBY FIZYCZNE)
REJESTRACJA POJAZDÓW (SPRAWY KRÓTKIE)
SPRAWY LOKALOWE
MELDUNKI
PRAWA JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW (OSOBY PRAWNE)
ALKOHOL
NIERUCHOMOŚCI, PODATKI
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
KARTA WARSZAWIAKA
KARTA DUŻEJ RODZINY
500+ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-01-19 17:46
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków A127 0 2 2
Gospodarka odpadami komunalnymi 0 0 0
Prawa jazdy 0 0 4
Dowody rejestracyjne - odbiór 0 0 6
Dowody osobiste i meldunki - składanie wniosków 0 0 7
Dowody osobiste - odbiór 0 0 4
Zdrowie, kultura, sport, oświata, KDR, SK, sprawy różne, 500+ 0 0 4
Architektura, urbanistyka, geodezja, nieruchomości 0 0 6
Działalność gospodarcza 0 1 5
Podatki, infrastruktura, ochrona środowiska 0 0 4
Kasy 0 0 2
Sprawy lokalowe, Gospodarka odpadami 0 0 8
Urząd stanu cywilnego - odpisy U054 0 1 8
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - przyjmowanie wniosków, 500+ 0 1 4
Paszporty - składanie wniosków 0 0 7
Paszporty - odbiór 0 0 4
Urząd stanu cywilnego - rejestracja zgonów 0 0 7
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Urząd stanu cywilnego - odpisy
Paszporty - odbiór
Paszporty - składanie wniosków
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - przyjmowanie wniosków, 500+
Sprawy lokalowe, nadzór właścicielski i nieruchomości
Kasy
Podatki, infrastruktura, ochrona środowiska
Działalność gospodarcza
Architektura, urbanistyka, geodezja, nieruchomości
Zdrowie, kultura, sport, oświata, KDR, SK, sprawy różne, 500+
Dowody osobiste - odbiór
Dowody osobiste i meldunki - składanie wniosków
Dowody rejestracyjne - odbiór
Prawa jazdy
Gospodarka odpadami komunalnymi
Urząd stanu cywilnego - rejestracja zgonów
Urząd Dzielnicy Praga-Północ
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-01-19 17:47
Kancelaria – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe 0 5 4
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne, świadczenie rodzinne 500+ 0 5 9
Sprawy lokalowe 0 2 9
warszawski bon żłobkowy 0 2 0
Dodatki mieszkaniowe 0 2 10
Podatki i opłaty lokalne 0 2 4
Gospodarka odpadami 0 4 7
KDR, Odbiory zaświadczeń 0 3 3
Działalność gospodarcza 0 6 5
Ewidencja ludności i dowody osobiste A102 0 4 5
Komunikacja - składanie wniosków - prawo jazdy 0 0 5
Odbiór praw jazdy 0 0 3
Komunikacja - Rejestracja pojazdów 0 0 3
Odbiór dowodów rejestracyjnych 0 0 5
Wybory 0 4 0
Kasy 0 6 7
Świadczenie wychowawcze 500+ 0 2 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Kancelaria – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe
KDR, odbiory zaświadczeń
Gospodarka odpadami
Wydawanie dowodów rejestracyjnych i praw jazdy
Komunikacja - składanie wniosków - prawa jazdy
Sprawy lokalowe
Komunikacja - rejestracja pojazdów
Działalność gospodarcza
Ewidencja ludności i dowody osobiste
Podatki i opłaty lokalne
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
Świadczenie Wychowawcze 500+
Urząd Dzielnicy Rembertów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-01-19 17:53
Rejestracja pojazdów 0 0 9
Prawa jazdy 0 0 8
Ewidencja ludności 0 0 23
Dowody osobiste 0 0 7
Kasa 0 0 3
Informacja / Punkt podawczy 11 0 0
Działalność gospodarcza 3 0 0
Świadczenia rodzinne 0 0 3
Fundusz alimentacyjny 0 0 0
Karta Warszawiaka 0 0 0
Karta Dużej Rodziny 0 0 30
Sprawy lokalowe 0 0 30
Oświata 0 0 8
Zezwolenia alkoholowe 0 0 0
Ochrona środowiska 0 0 0
Kultura 0 0 0
Budżet partycypacyjny 0 0 0
Turnusy rehabilitacyjne 0 0 0
Architektura 0 0 10
Urbanistyka 0 0 3
Geodezja 0 0 9
Nieruchomości 0 0 27
Infrastruktura 0 0 3
Gospodarka odpadami 0 0 19
500+ 0 0 1
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów
Kultura
Budżet partycypacyjny
Turnusy rehabilitacyjne
Architektura
Urbanistyka
Geodezja
Nieruchomości
Gospodarka odpadami
Program 500+
Ochrona środowiska
Zezwolenia alkoholowe
Oświata
Prawa jazdy
Ewidencja ludności
Dowody osobiste
Działalność gospodarcza
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Karta Warszawiaka
Karta Dużej Rodziny
Sprawy lokalowe
Infrastruktura
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-01-19 17:44
Kancelaria 0 0 3
Kasa 0 0 3
Dodatki mieszkaniowe 0 1 9
Zezwolenia na alkohol Z020 0 1 5
Gospodarka odpadami komunalnymi 0 1 4
Karta Warszawiaka Karta Dużej Rodziny 0 1 2
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących 0 0 0
Lokale komunalne 0 0 4
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości 0 0 5
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg) 0 1 7
Meldunki, dowody, zaświadczenia 0 0 6
Odbiór Dowodów Osobistych 0 0 3
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport 0 0 8
Użytkowanie wieczyste gruntu 0 0 4
Świadczenia Rodzinne, 500+ 0 0 0
Bon Żłobkowy 0 1 3
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dodatki mieszkaniowe
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport
Odbiór Dowodów osobistych
Meldunki, dowody, zaświadczenia
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg)
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości
Lokale komunalne
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących
Karta Warszawiaka/Karta Dużej Rodziny
Gospodarka odpadami komunalnymi
Zezwolenia na alkohol
Użytkowanie wieczyste gruntu
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Mariańska 5)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-01-19 17:46
Prawa jazdy 0 0 7
Rejestracja pojazdów - osoby prawne 0 1 6
Rejestracja pojazdów - osoby fizyczne 0 4 8
Wydawanie DR., wymiana DR, adnotacje w DR , zbycia D073 0 4 5
Informacja 0 1 4
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Prawa jazdy
Rejestracja osób fizycznych
Osoby fizyczne + firmy – wydawanie, wymiana, adnotacje w DR, zgłoszenie zbycia
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowy Świat 39)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-01-19 17:44
Przyjmowanie wniosków 0 3 9
Obsługa dłużników alimentacyjnych 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Przyjmowanie wniosków
Obsługa dłużników alimentacyjnych
Urząd Dzielnicy Targówek
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-01-19 17:47
Dowody osobiste - składanie wniosków 108 0 0 4
Dowody osobiste - odbiór dokumentów 904 0 0 4
Wymeldowanie, zameldowanie, zaświadczenia 850 0 0 6
Prawa jazdy - odbiór dokumentów 226 0 0 2
Prawa jazdy - składanie wniosków 442 0 0 3
Dowody rejestracyjne - odbiór dokumentów 646 0 0 3
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków 96 0 0 11
Sprawy lokalowe, Dodatki mieszkaniowe 437 0 0 8
Działalność gospodarcza 58 0 0 11
Geodezja, Architektura,Ochrona środowiska 436 0 0 5
Archiwum USC, Odpisy aktów 454 0 0 14
Biuro podawcze, WIFI 53 0 0 6
Kasy 140 1 0 3
500 plus 3 0 0 3
Spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania 0 0 0 0
Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego 4 0 0 8
Przekształcenie użytkowania wieczystego 8 0 0 5
Karta Warszawiaka 7 0 0 2
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dowody osobiste - składanie wniosków
Dowody osobiste - odbiór dokumentów
Wymeldowanie, zameldowanie, zaświadczenia
Prawa jazdy - odbiór dokumentów
Prawa jazdy - składanie wniosków
Dowody rejestracyjne - odbiór dokumentów
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Sprawy lokalowe, Dodatki mieszkaniowe
Działalność gospodarcza
Geodezja, Architektura, Ochrona środowiska
Archiwum USC, Odpisy aktów
Biuro podawcze, WIFI
Kasy
500 plus
Spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania
Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego
Przekształcenie użytkowania wieczystego
Karta Warszawiaka
Urząd Dzielnicy Ursus
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-01-09 16:00
URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, OCHRONA ŚRODO 21 0 2 00:04
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, GEODEZJA, S 45 0 2 00:12
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 36 0 1 00:15
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 77 0 0 00:05
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY 58 0 0 00:03
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACY 14 0 1 00:09
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 26 0 1 00:08
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW 39 0 1 00:12
PRAWA JAZDY 17 0 0 00:04
KASA 93 1 0 00:01
PŁATNOŚCI PODATKÓW 28 0 1 00:21
URZĄD STANU CYWILNEGO 11 0 0 00:08
DZIERŻAWA, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE 26 0 0 00:02
INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO, GOSPODARKA 10 0 0 00:08
PODATEK OD SRODKOW TRANSPORTOWYCH 5 0 1 00:05
ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU 1 0 1 00:59
WYMIANA WTÓRNIK 0 0 0 00:00
WPISY HAK VAT GAZ TAXI L 0 0 0 00:00
CZASOWE WYCOFANIE Z RUCHU 0 0 0 00:00
ZEZWOLENIE NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE 0 0 0 00:00
WYBORY 3 0 0 00:48
ZATRZYMANE, PUNKTY KARNE 0 0 0 00:00
ODPISY 14 0 0 00:07
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH 29 0 0 00:03
500+ 9 0 1 00:06
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY 8 0 0 00:02
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH 6 0 0 00:02
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, GEODEZJA, SPRAWY LOKALOWE,DODATKI MIESZKANIOWE, ENERGETYCZNE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW
PRAWA JAZDY
INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO, GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI, ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
500+
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACY
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY
Urząd Dzielnicy Ursynów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-01-19 17:47
K-REJESTRACJA POJAZDÓW 65 0 0 14
S-ŚWIADCZENIA RODZINNE,ALIMENTACYJNE 12 0 0 39
R-ODBIÓR DOKUMENT. KOMUNIKACYJNYCH 399 0 0 4
P-PRAWA JAZDY-PRZYJMOW. WNIOSKÓW 46 0 0 6
E-ODBIÓR PRAWA JAZDY 34 0 0 3
H-BON ŻŁOBKOWY 0 0 0 0
Z-EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSP.-CEIDG 101 0 0 5
G-KONCESJE ALKOHOLOWE I INNE 31 0 0 3
A-ARCHITEKTURA, GEODEZJA, INFRASTRUKT 50 0 0 6
L-SPRAWY LOKALOWE 11 0 0 8
B-OCHRONA ŚROD.,EDUKACJA,SPORT,... 53 0 0 4
F-KASY WPŁATY 202 0 0 1
D-DOWODY OSOBISTE-PRZYJM.WNIOSKÓW 118 0 0 9
M-ZAMELDOWANIA/WYMELDOWANIA 34 0 0 12
N-DOWODY OSOBISTE-ODBIÓR 124 0 0 6
J-PODATKI I OPŁATY LOKALNE 52 0 0 8
W-KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZ. 13 0 0 3
C-REJESTRACJA DLA FIRM 0 0 0 0
O-ODPADY KOMUNALNE 706 0 0 4
I-500+ Z DOCHODEM 619 0 0 8
X-WYD. ZAŚWIAD. O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 0 0 0 0
Q-SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA 0 0 0 0
T-ZMIANY W DOKUMENTACH 64 0 0 5
Y-DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW 2 0 0 9
USC: A-NOWORODKI 0 0 0 0
USC: B - REJESTRACJA ZGONÓW 204 0 0 64
USC: C - MAŁŻEŃSTWA 0 0 0 0
USC: D - INNE 504 0 0 39
USC: E - ODPISY SKŁADANIE I ODBIÓR 710 0 0 36
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ARCHITEKTURA I PLANOWANIE-PRZESTRZENNE, GEODEZJA I KATASTER, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, DROGOWNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA, OŚWIATA, SPORT I REKREACJA
DOWODY OSOBISTE - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
DOWODY OSOBISTE - ODBIÓR DOKUMENTÓW
ZAMELDOWANIA I WYMELDOWANIA
ODPADY KOMUNALNE
SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY
500+ KAŻDE DZIECKO Z WERYFIKACJĄ DOCHODU
DODATKI MIESZKANIOWE, NAJEM LOKALI
ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE
DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW
REJESTRACJA POJAZDÓW - FIRMY - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
REJESTRACJA POJAZDÓW INDYWIDUALNYCH - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
PRAWA JAZDY - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
ODBIÓR DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH, ZBYCIE POJAZDU
ZMIANY W DOKUMENTACH POJAZDU, WYMIANY, WTÓRNIKI DOKUMENTÓW I TABLIC, ZAŚWIADCZENIA, WYREJESTROWANIE (ZŁOMOWANIE, KRADZIEŻ) ITP.
PRAWA JAZDY - ODBIÓR DOKUMENTÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - KONCESJE ALKOHOLOWE
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)
Urząd Dzielnicy Wawer
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-01-19 17:46
BIURO PODAWCZE 0 1 3
ARCHITEKTURA, GEODEZJA 0 1 4
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 0 1 3
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 0 1 5
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 0 1 2
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 0 1 4
ŚWIADCZENIA RODZINNE 0 0 4
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE 0 1 3
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY 0 1 7
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 0 0 6
INFORMACJA, WYDAWANIE DRUKÓW I FORMULARZY 0 0 0
KASY 0 0 4
REJESTRACJA POJAZDÓW 0 1 18
PRAWA JAZDY, ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 0 0 4
MELDUNKI I WNIOSKI O DOWODY OSOBISTE 0 0 7
DOWODY REJESTRACYJNE: WPISY, ADNOTACJE, ZMIANY 0 2 6
SPRAWY LOKALOWE 0 1 2
500+ 0 0 0
DOWODY REJESTRACYJNE ODBIÓR / WYMIANA 0 2 4
ZBYCIE POJAZDU / WYREJESTROWANIE 0 2 0
BUDŻET PARTYCYPACYJNY 0 0 1
WYDAWANIE DOKUMENTÓW 0 1 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
DZIENNIK PODAWCZY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW
500+
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE
WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I PRAW JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
KARTA WARSZAWIAKA
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE
ŚWIADCZENIA RODZINNE
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PODATKI I OPŁATY LOKALNE IN-15
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
ARCHITEKTURA, GEODEZJA
SPRAWY LOKALOWE
Urząd Dzielnicy Wesoła
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-01-19 17:45
K: Kasa 31 0 0 3
B: Dowody osobiste 22 0 0 13
M: Meldunki 7 0 0 21
E: Sprawy wyborcze 0 0 0 0
R: Rejestracja pojazdów 32 0 0 9
P: Prawa jazdy 8 0 0 6
D: Działalność gospodarcza i zezwolenia 24 0 0 2
F: Podatki 6 0 0 3
O: Odbiór odpadów 5 0 0 2
H: Odpisy aktów USC 12 0 0 22
C: Pozostałe sprawy USC 7 0 0 17
A: Architektura 5 0 0 15
G: Geodezja 2 0 0 7
I: Infrastruktura i drogi 1 0 0 1
S: Ochrona środowiska 1 0 0 6
L: Sprawy lokalowe 2 0 0 2
N: Karta Dużej Rodziny 0 0 0 0
W: Karta Warszawiaka 0 0 0 0
J: Inne 16 0 0 3
T: 500+ (na II-gie dziecko) 5 0 0 8
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
DOWODY OSOBISTE
MELDUNKI
SPRAWY WYBORCZE
PRAWA JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ZEZWOLENIA
ODBIÓR ODPADÓW
PODATKI
INFRASTRUKTURA I DROGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
SPRAWY LOKALOWE
KARTA DUŻEJ RODZINY
KARTA WARSZAWIAKA
ARCHITEKTURA
GEODEZJA
RODZINA 500 PLUS
Urząd Dzielnicy Wilanów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-01-19 17:47
Ewidencja ludności M073 0 0 10
Rejestracja pojazdów R036 0 1 7
Kasa 0 0 0
Prawa jazdy L267 0 0 14
Kancelaria, Biuro Podawcze, Warszawski Bon Żłobkowy 0 0 0
Architektura i urbanistyka, sprawy lokalowe, konserwacja zabytków A107 0 1 5
Ochrona środowiska, drogownictwo, infrastruktura C931 0 1 5
Ewidencja działalności gospodarczej D720 0 0 11
Geodezja, ewidencja gruntów, karta dużej rodziny, karta warszawiaka G983 0 1 4
Podatki P857 0 0 8
Gospodarka odpadami komunalnymi O590 0 1 12
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Ewidencja ludności
Rejestracja pojazdów
Kasa
Prawa jazdy
Kancelaria, Biuro Podawcze
Architektura i urbanistyka, sprawy lokalowe, konserwacja zabytków
Ochrona środowiska, drogownictwo, infrastruktura
Ewidencja działalności gospodarczej
Geodezja, ewidencja gruntów, karta dużej rodziny, karta warszawiaka
Podatki
Gospodarka odpadami komunalnymi
Urząd Dzielnicy Włochy
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-01-19 17:53
Architektura, Geodezja, Ochrona Środowiska, Gospodarka Nieruchomościami 0 1 3
Infrastruktura, Oświata, Zezwolenia na alkohol, Zasoby lokalowe, Podatki lokalne 0 0 6
Odpady komunalne 0 0 1
Świadczenia rodzinne 0 0 13
Karta Warszawiaka 0 0 0
Punkt podawczy 0 1 7
Punkt Informacyjny 7 0 0
Dowody osobiste i meldunki 0 1 5
Prawo jazdy 0 1 5
Rejestracja osób prawnych 0 0 0
Rejestracja pojazdów 0 2 25
Wydawanie dowodów rejestracyjnych, wpis GAZ, HAK, L, Współwłaściciel 0 2 4
Działalność gospodarcza 0 0 9
Kasy 0 1 3
Wymiar podatku od nieruchomości (rejon Włochy) 0 0 11
Podatek od nieruchomości osoby prawne 0 0 0
Wymiar podatku od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy, Okęcie) 2 0 0
Podatek rolny, zaświadczenia 0 0 0
Podatek od środków transportowych 0 0 1
Wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego 2 0 0
Windykacja należności podatkowych 0 0 1
Odpady komunalne - piętro 0 0 64
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja 0 0 0
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny 5 0 0
Program 500+ 0 0 38
Do kasy 0 0 0
st1 0 0 0
st2 0 0 0
st3 0 0 0
st4 0 0 0
st11 0 0 0
st12 0 0 0
st13 0 0 0
st14 0 0 0
st15 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Architektura, Geodezja, Ochrona Środowiska, Gospodarka Nieruchomościami
Świadczenia rodzinne
Karta Warszawiaka
Punkt podawczy
Dowody osobiste i meldunki
Prawo jazdy
Rejestracja pojazdów
Księgowanie wpłat z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja
Infrastruktura, Oświata, Zezwolenia na alkohol, Zasoby lokalowe, Podatki lokalne
Podatek rolny, zaświadczenia
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny
Odpady komunalne
Działalność gospodarcza
Podatek od nieruchomości osoby prawne
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy)
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy, Okęcie)
Podatek od środków transportowych
Ustalanie opłaty z tyt. opłaty za gospodarowanie od nieruchomości, rolnego
Postępowanie egzekucyjne
Program 500+
Urząd Dzielnicy Wola
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-01-19 17:45
Meldunki i dowody 0 3 6
Wydawanie dowodów osobistych 0 1 4
Kancelaria, sprawy różne 0 1 2
Architektura, infrastruktura 0 0 3
Nieruchomości, geodezja 0 0 5
Sprawy lokalowe 0 0 7
Ochrona Środowiska 0 0 0
Wydawanie dowodów rejestracyjnych H079 0 1 5
Rejestracja pojazdów I085 20 4 11
Gospodarka odpadami/Środowisko 0 0 3
Kasa 0 0 2
Prawa jazdy 0 0 3
Karta Warszawiaka 0 0 3
Małżeństwa 0 1 24
Odpisy R062 0 2 11
Rejestracja zgonów 0 1 21
Zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny 0 0 0
Dłużnicy alimentacyjni 0 0 1
Świadczenia opiekuńcze, becikowe 0 0 7
Zezwolenia alkoholowe 0 2 3
Ewidencja Działalności Gospodarczej A092 0 2 7
Do kasy 0 0 0
Program 500+ al. Solidarności 0 0 5
Program 500+ Syreny 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A - Meldunki i dowody
O - Ochrona środowiska/gospodarka odpadami komunalnymi
M - Karta Warszawiaka, Karta Dużej Rodziny
L - Prawa jazdy
I - Rejestracja pojazdów
H - Wydawanie dowodów rejestracyjnych
F - Sprawy lokalowe
E - Nieruchomości, geodezja
D - Architektura, Infrastruktura
C - Kancelaria
B - Wydawanie dowodów osobistych
P - 500+, Al Solidarności
Urząd Dzielnicy Żoliborz
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-01-19 17:44
E-DOWODY OSOBISTE 92 0 0 6
REZERWA 0 0 0 0
C-PRAWA JAZDY 58 0 0 16
REZERWA 0 0 0 0
L-SPRAWY MIESZKANIOWE 15 0 0 9
G-REJESTRACJA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZEJ 29 0 0 6
N-ARCHITEKTURA,GEODEZJA,NIERUCHOM 21 0 0 10
P-PASZPORTY SKŁADANIE WNS 26 0 0 17
o-PASZPORTY ODBIÓR 28 0 0 14
W-WYBORY 0 0 0 0
Y-ŚWIADCZENIA DLA RODZINY, KARTY 11 0 0 35
REZERWA 0 0 0 0
K-KASY 26 0 0 3
I-KSIĘGOWOŚĆ DZIERŻAWY 0 0 1 0
F-REJ. POJ. OSOBY PRAWNE 4 0 0 9
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dowody osobiste
Rejestracja pojazdów
Prawa jazdy
Działalność gospodarcza
Zezwolenie na sprzedaż Alkoholu
Sprawy mieszkaniowe
Meldunki i poświadczenia
Architektura, geodezja, nieruchomości
Świadczenia dla rodziny, 500plus
Zmiany we wpisie działalności gospodrczej

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

I Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego, Obrotu Zagranicznego oraz Zmiany Imion i Nazwisk (ul. Władysława Andersa 5)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-01-19 17:47
T: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
W: Odbiór zamówionych odpisów W533 0 0 10
S: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 2 0 10
UP: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 0 10
UO: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 0 10
UM: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 0 10
UT: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
D: Zmiana imienia dziecka D001 0 0 10
M: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 0 10
UJ: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 0 10
UZ: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 0 10
UT: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów 0 0 10
UT: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
UW:Odbiór zamówionych odpisów 0 0 10
UX: Kasa 0 0 10
UI: Informacja 0 0 10
UT: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów 0 0 10
UD: Zmiana imienia dziecka 0 0 10
UI: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 0 0 10
UZ: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 0 0 10
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu Z614 0 0 10
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem P603 0 0 10
I: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym I025 0 0 10
Z: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 0 10
US: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego J001 0 0 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń M029 0 0 10
A: Rejestracja noworodków 0 0 10
T: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów T046 0 0 10
I: Informacja 0 0 10
T: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów T318 0 0 10
W: Złożenie wniosku o wydanie odpisu W078 0 0 10
A: Archiwum Zabużańskie 0 0 10
X: Kasa W043 3 0 10
UW: Złożenie wniosku o wydanie odpisu 0 0 10
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka O002 2 0 10
UM: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 0 10
T: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
UA: Rejestracja noworodków 0 0 10
UA: Archiwum Zabużańskie 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odbiór zamówionych odpisów aktów
Złożenie wniosku o wydanie odpisów aktów
Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego III (ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 1/3)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-01-19 17:47
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 0 10
W: Odbiór zamówionych odpisów W506 0 0 10
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 0 0 10
T: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
I: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 0 0 10
S: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
UP: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 0 10
Z: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 0 10
UO: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 0 10
UM: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 0 10
US: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
D: Zmiana imienia dziecka D001 0 0 10
UT: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń M010 0 0 10
M: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 0 10
UJ: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 0 10
I: Informacja 0 0 10
T: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów 0 0 10
A: Rejestracja noworodków N808 0 0 10
UZ: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 0 10
T: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów 0 0 10
X: Kasa 0 0 10
UW:Odbiór zamówionych odpisów 0 0 10
UT: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
W: Złożenie wniosku o wydanie odpisu W019 0 0 10
A: Archiwum Zabużańskie 2 0 10
UT: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów 0 0 10
UW: Złożenie wniosku o wydanie odpisu 0 0 10
UT: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów 0 0 10
UI: Informacja 0 0 10
UX: Kasa 0 0 10
UM: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 0 10
T: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
UZ: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 0 0 10
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka O002 0 0 10
UI: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 0 0 10
UD: Zmiana imienia dziecka 0 0 10
UA: Archiwum Zabużańskie 0 0 10
UA: Rejestracja noworodków 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odbiór zamówionych odpisów aktów
Złożenie wniosku o wydanie odpisów aktów
Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego V (ul. Falęcka 10)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-01-19 17:47
S: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
I: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 0 0 10
W: Odbiór zamówionych odpisów W512 0 0 10
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu Z613 0 1 10
T: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 0 10
Z: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 0 10
UP: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 0 10
US: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
UM: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 0 10
UO: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 0 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 0 10
M: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 0 10
UT: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
D: Zmiana imienia dziecka 0 0 10
A: Rejestracja noworodków 0 0 10
UZ: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 0 10
I: Informacja 0 0 10
T: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów 0 0 10
UJ: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 0 10
UT: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów 0 0 10
X: Kasa 0 0 10
UT: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
W: Złożenie wniosku o wydanie odpisu W027 0 0 10
A: Archiwum Zabużańskie 0 0 10
UW:Odbiór zamówionych odpisów 0 0 10
T: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów 0 0 10
UI: Informacja 0 0 10
UX: Kasa 0 0 10
UW: Złożenie wniosku o wydanie odpisu 0 0 10
UT: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów 0 0 10
UA: Archiwum Zabużańskie 0 0 10
UA: Rejestracja noworodków 0 0 10
UZ: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 0 1 10
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 0 10
UI: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 0 0 10
UD: Zmiana imienia dziecka 0 0 10
UM: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 0 10
T: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Wydział Archiwum Stanu Cywilnego (ul. Smyczkowa 14)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-01-19 17:47
P: Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska P302 0 0 10
A: Uzupełnienie aktu A602 0 0 10
S: Sprostowanie aktu stanu cywilnego S206 0 0 10
D: Nadanie dziecku nazwiska D403 0 0 10
I: Inna sprawa I507 0 0 10
W: Odbiór zamówionych dokumentów W712 0 0 10
O: Uznanie ojcostwa 0 0 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.