Rezerwacja wizyt

Miasto Stołeczne Warszawa

System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy.

Witamy na stronach Systemu rezerwacji wizyt m.st. Warszawy.

System rezerwacji wizyt umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu kolejek w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy oraz w niektórych wydziałach Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy i biurach Urzędu m.st. Warszawy. Możliwe jest także zarezerwowanie terminu wizyty. Oferowane funkcjonalności nie są obecnie dostępne w przypadku wszystkich komórek organizacyjnych, jednak System jest ciągle rozbudowywany. W związku z tym, że System jest wciąż w fazie rozwoju, może działać w sposób niestabilny. Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Systemu bądź oczekiwanych funkcjonalności można przesyłać na adres rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl. Pomogą nam one usprawnić jego działanie. UWAGA! Adres e-mail rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl nie jest przeznaczony do umawiania się na wizytę w Urzędzie. Wysłane na niego maile z prośbą o umówienie wizyty pozostaną bez odpowiedzi.

INSTRUKCJE

Aby skorzystać z Systemu rezerwacji wizyt należy kliknąć w link Rozwiń znajdujący się pod nazwą wybranej komórki organizacyjnej. System domyślnie wyświetla dane dotyczące stanów kolejek nie starsze niż sprzed 10 minut. Aby uzyskać najświeższe dane, należy nacisnąć przycisk Odśwież znajdujący się pod tabelą ze stanem kolejek wybranej komórki organizacyjnej.

Aby zarezerwować wizytę, należy kliknąć w zakładkę Rezerwuj wizytę. W wyświetlonej tabeli trzeba kliknąć w odpowiednią grupę spraw, a następnie w nowo otwartym okienku zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty, postępując zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami. Po wypełnieniu formularza i zatwierdzeniu wprowadzonych danych wyświetli się potwierdzenie rezerwacji, które można wydrukować. W wybranym dniu, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą, należy za pośrednictwem klawiatury numerycznej umieszczonej obok automatu biletowego wpisać swój numer identyfikacyjny, przydzielony w trakcie procesu rejestracji. Przed rezerwacją terminu najlepiej zapoznać się z informacjami znajdującymi się na stronie miejskiej dotyczącymi dokumentów i załączników koniecznych do załatwienia sprawy.

UWAGA!

 • Nieodebranie numerka przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.
 • Ze wględu na to, iż w poszczególnych komórkach organizacyjnych funkcjonują różne systemy kolejkowe, proces rezerwacji wizyty dla poszczególnych komórek może się nieznacznie różnić. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie aplikacji umożliwiającej rezerwację wizyty w danej komórce.
 • Wymagana jest włączona obsługa Javascript w przeglądarce.
 • W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty można podać imię, nazwisko, telefon oraz adres email. Są to dane podawane opcjonalnie w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem. W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji wizyt m.st. Warszawy w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Biura Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (Aleje Jerozolimskie 28)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-10-23 11:22
UA: Rejestracja-osoby fizyczne 0 2 10
I: Ewidencja instruktorów I301 0 1 10
T: Transport drogowy 0 4 10
UF: Ewidencja ośrodków 0 1 10
UX: Identyfikatory hologramy TAXI 0 4 10
UE: Egzaminy TAXI 0 4 10
UC: Cechy identyfikacyjne 0 1 10
UB: Rejestracja-firmy 0 1 10
G: Ewidencja diagnostów 0 1 10
UI: Ewidencja instruktorów 0 1 10
P: Wydawanie zatrzymanych praw jazdy 0 1 10
UP: Wydawanie zatrzymanych praw jazdy 0 1 10
X: Identyfikatory hologramy TAXI X804 0 4 10
C: Cechy identyfikacyjne 0 1 10
UT: Transport drogowy 0 4 10
UL: Licencje TAXI 0 4 10
UG: Ewidencja diagnostów 0 1 10
F: Ewidencja ośrodków F505 0 1 10
L: Licencje TAXI L605 0 4 10
O: Odbiór dowodu rejestr. O712 1 1 10
B: Rejestracja-firmy B300 0 1 10
E: Egzaminy TAXI E900 0 4 10
A: Rejestracja-osoby fizyczne A012 0 2 10
UO: Odbiór dowodu rejestr. 0 1 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Cechy identyfikacyjne
Egzaminy TAXI
Ewidencja diagnostów
Ewidencja instruktorów
Ewidencja ośrodków
Identyfikatory, hologramy TAXI
Licencje TAXI
Rejestracja-firmy
Rejestracja-osoby fizyczne
Transport drogowy
Wydawanie zatrzymanych praw jazdy
Biuro Geodezji i Katastru (ul. Sandomierska 12)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-10-23 11:22
UA: Ewidencja gruntów i budynków 0 5 10
D: Podziały nieruchomości D303 0 5 10
A: Ewidencja gruntów i budynków A26 0 5 10
K: Kasa E455 0 2 10
O: Odbiór zamówionych dokumentów O921 1 1 10
C: Postępowania administracyjne 0 5 10
UO: Odbiór zamówionych dokumentów 0 1 10
UD: Podziały nieruchomości 0 5 10
UC: Postępowania administracyjne 0 5 10
UF: Przyjmowanie operatów technicznych do weryfikacji i wydawanie operatów do poprawy 0 2 10
H: Narady koordynacyjne H707 0 1 10
UG: Odbiór kopii mapy zasadniczej 0 3 10
B: Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic i placów B102 0 5 10
E: Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i zgłoszenia prac geodezyjnych E459 10 4 10
UB: Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic i placów 0 5 10
UH: Narady koordynacyjne 0 1 10
UE: Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i zgłoszenia prac geodezyjnych 0 4 10
F: Przyjmowanie operatów technicznych do weryfikacji i wydawanie operatów do poprawy F535 2 2 10
G: Odbiór kopii mapy zasadniczej G613 0 3 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Ewidencja gruntów i budynków
Narady koordynacyjne
Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic, placów
Odbiór kopii mapy zasadniczej oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Podziały nieruchomości
Postępowania administracyjne
Przyjmowanie operatów technicznych do weryfikacji i wydawanie operatów do poprawy
Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i zgłoszenia prac geodezyjnych

Dzielnice m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Bemowo
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-10-23 11:22
A - BONIF. UŻ. WIECZ., DRUK IN-15 8 0 0 8
C - SKŁADANIE WNIOSK. PASZPORTOWYCH 13 2 2 5
D - ODBIÓR PASZPORTÓW 14 0 0 4
E - BemowoNET, BEMOWSKA KARTA MIESZKAŃCA 2 0 1 2
F - ZAS. LOKAL., OCHR. ŚROD., INFRASTR. 7 0 0 4
G - GOSPODARKA NIERUCH., ARCHITEKTURA 7 0 0 6
H - ŚWIADCZENIA RODZINNE 15 0 1 11
I - PUNKT PODAWCZY 2 0 0 1
J - KASA PARTER 16 0 2 7
K - KASA PIĘTRO 12 0 1 1
L - REJESTRACJA POJAZDÓW 47 5 3 12
M - PRAWA JAZDY 16 2 1 3
N - RODZINA 500+ ODBIÓR DECYZJI 15 0 0 2
P - MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 78 0 3 7
R - KARTA DUŻEJ RODZINY 0 0 0 0
S - GOSPODARKA ODPADAMI 2 0 0 7
T - ODBIÓR TABLIC I DOWODÓW REJESTR. 22 3 1 4
W - KARTA WARSZAWIAKA 2 0 0 3
Z - RODZINA 500+, WARSZAWSKI BON ŻŁOBK. 4 0 0 5
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
BONIFIKATA OD UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - EWIDENCJA
SKŁADANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
ODBIÓR PASZPORTÓW
BemowoNET - BEZPRZEWODOWY INTERNET
ZASOBY LOKALOWE, OCHRONA ŚRODOWISKA, INRFASTRUKTURA
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
ŚWIADCZENIA RODZINNE
ARCHITEKTURA
REJESTRACJA POJAZDÓW
PRAWA JAZDY
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
KARTA DUŻEJ RODZINY
GOSPODARKA ODPADAMI
ODBIÓR TABLIC I DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
KARTA WARSZAWIAKA
RODZINA 500+ SKŁADANIE WNIOSKÓW
RODZINA 500+ ODBIÓR DECYZJI
Urząd Dzielnicy Białołęka
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-10-23 11:18
I-INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 7 0 1 12
L-SPRAWY LOKALOWE 1 0 0 1
P-PODATKI,OPŁATY LOKALNE 19 0 2 7
W-KARTY: WARSZAWIAKA, DUŻEJ RODZINY 3 0 0 2
J-PRAWA JAZDY 20 0 2 6
M-MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 78 1 5 11
S-SPRAWY SPOŁECZNE 7 0 0 7
A-ARCHITEKTURA, URBANISTYKA 9 0 1 1
G-GEODEZJA, GOSPODARKA GRUNTAMI 8 0 2 4
o-GOSPODARKA ODPADAMI KOM. 2 1 0 2
R-REJESTRACJA POJAZDÓW 67 2 3 3
Y:ZMIANY W DOWODACH REJ. 0 0 0 0
X-ODBIÓR STAŁEGO DOW.REJ. 637 1 1 5
Z: PUNKT PODAWCZY 5 0 2 5
K-KASY 18 0 2 3
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
SPRAWY LOKALOWE
PODATKI,OPŁATY LOKALNE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (ZEZWOLENIA NA ALKOHOL)
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY
PRAWA JAZDY
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
OŚWIATA, KULTURA, SPRAWY SPOŁECZNE
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA
GEODEZJA, GOSPODARKA GRUNTAMI
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
REJESTRACJA POJAZDÓW
ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO
PUNKT PODAWCZY, 500 plus
KASY
Urząd Dzielnicy Bielany
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-10-23 11:18
A: ODPANY KOMUNALNE 2 0 1 2
B: ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, GEODEZJA, NIERUCHOMOŚCI 13 0 1 9
C: DROGOWNICTWO, INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 3 0 0 7
D: PŁATNOŚĆ PODATKU, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, DZIERŻAWY, OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA 12 0 1 2
E: KASY - OPŁATY SKARBOWE, OPŁATY USC, PASZPORTOWE, ODPADY, PEŁNOMOCNICTWA, INNE 27 0 1 2
F: 500+ BEZ WYKAZANIA DOCHODU 10 0 0 9
G: PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH 7 0 0 6
H: WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH 12 0 3 2
I: INFORMACJA PODATKOWA, KARTA WARSZAWIAKA 5 0 1 9
J: 500+ Z WYKAZANIEM DOCHODU 19 3 1 5
K: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 12 2 1 9
L: PRAWA JAZDY 18 0 0 5
M: REJESTRACJA - WNIOSKI 38 7 4 7
U: REJESTRACJA - ODBIÓR DOKUMENTÓW 24 0 1 7
P: MELDUNKI - SKŁADANIE WNIOSKÓW 55 0 5 13
R: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 39 1 1 6
S: WPIS DO CEIDG 13 2 1 10
T: ALKOHOL - ZEZWOLENIA 0 0 0 0
N: SPRAWY LOKALOWE, KARTA DUŻEJ RODZINY,WARSZAWSKI BON ŻŁOBKOWY 6 0 0 12
W: DODATKI MIESZKANIOWE, OBNIŻKI CZYNSZU,WARSZAWSKI BON ŻŁOBKOWY 2 0 0 8
X:SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 0 0 0 0
Z: WYBORY 1 0 0 15
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ODPADY KOMUNALNE
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, GEODEZJA, NIERUCHOMOŚCI
DROGOWNICTWO, INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
PŁATNOŚĆ PODATKU, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, DZIERŻAWY, OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA
KASY - OPŁATY SKARBOWE, OPŁATY USC, PASZPORTOWE, ODPADY, PEŁNOMOCNICTWA, INNE
500+ BEZ WYKAZANIA DOCHODU
500+ Z WYKAZANIEM DOCHODU
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH
INFORMACJA PODATKOWA, KARTA WARSZAWIAKA
ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR PRAW JAZDY
SKŁADANIE WNIOSKÓW, ZMIANY, WTÓRNIKI, ZGŁOSZENIA ZBYCIA, ADNOTACJE, WYREJESTROWANIE
ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
DOWODY OSOBISTE-SKŁAD. WNIOSKÓW, MELDUNKI, ZAŚWIADCZENIA
ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH
WNIOSEK O WPIS DO CEIDG (nowy, zmiany, wykreślenia, zawieszenia)
ALKOHOL - ZEZWOLENIA
SPRAWY LOKALOWE, KARTA DUŻEJ RODZINY
DODATKI MIESZKANIOWE, OBNIŻKI CZYNSZU
WYBORY
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Rakowiecka 25/27)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-10-23 11:30
Meldunki stałe 14 0 1 7
Meldunki czasowe 5 7 1 16
Meldunki - cudzoziemcy
Wniosek o nadanie numeru PESEL
4 3 0 3
Dowody osobiste – składanie wniosków 58 4 4 7
Dowody osobiste – odbiór 49 3 1 3
Zaświadczenia z akt ewidencji ludności,
Zaświadczenia z akt dowodów osobistych,
Udostępnianie danych,
PESEL - udostępnianie danych
13 1 1 9
Wybory 0 0 0 0
Architektura i budownictwo 11 0 1 8
Geodezja i kataster 0 0 0 0
Infrastruktura 1 0 1 1
Gospodarka nieruchomościami,
Składanie wniosków o bonifikatę
informacja podatkowa
składanie IN,
26 1 2 11
Składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus, od 1-04-2016r. 0 0 0 0
Składanie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0 0 0 0
Budżet partycypacyjny 0 0 0 0
Karta Warszawiaka
Karta Dużej Rodziny
0 0 0 0
Kasa - wpłaty 22 0 2 5
Kasa
 • opłata skarbowa
 • geodezyjna
 • za udostępnienie danych
6 0 0 3
Kasa - wypłaty 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Meldunki - stałe
Meldunki - czasowe
Meldunki - cudzoziemcy,
wniosek o nadanie numeru PESEL
Dowody osobiste – składanie wniosków
Dowody osobiste - odbiór
Zaświadczenia z akt ewidencji ludności,
zaświadczenia z akt dowodów osobistych,
udostępnianie danych,
PESEL - udostępnianie danych
Architektura i budownictwo
Gospodarka nieruchomościami,
składanie wniosków o bonifikatę,
informacja podatkowa,
składanie IN
Składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus
Odpady komunalne
Karty warszawiaka i dużej rodziny
Kasa - wypłaty
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Wiktorska 91A)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-10-23 11:20
Rejestracja pojazdów
Wyrejestrowanie pojazdów z powodu:
 • kasacji
 • kradzieży
 • wywozu za granicę
45 8 4 19
Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych.
Wymiana i wtórniki dodowodów rejestracyjnych.
Zgłoszenia zbycia (sprzedaży) pojazdu.
Zmiany w dowodach rejestracyjnych:
 • współwłaściciel
 • hak
 • gaz

Wtórniki tablic rejestracyjnych,
nalepek kontrolnych,
znaków legalizacyjnych,
dorobienie trzeciej tablicy
256 8 3 14
Prawa jazdy 29 3 1 6
Kasa 345 0 2 7
Zaplanowana rejestracja pojazdów 0 0 1 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych Wymiana i wtórniki dodowodów rejestracyjnych Zgłoszenia zbycia (sprzedaży) pojazdu Zmiany w dowodach rejestracyjnych - współwłaściciel, hak, gaz Wtórniki tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych Dorobienie trzeciej tablicy
Prawa jazdy
Zaplanowana rejestracja pojazdów
Urząd Dzielnicy Ochota
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-10-23 11:21
SPRAWY LOKALOWE 13 1 1 12
REJESTR. POJ - OSOBY FIZYCZNE 222 2 3 8
PRAWA JAZDY 410 0 1 11
REJESTR. POJ - SPRAWY KRÓTKIE 510 1 0 10
KARTA WARSZAWIAKA (e-hologram) 1 0 0 39
DOW. OSOBISTE(SKŁ. DOK.) 721 0 2 6
DOW. OSOBISTE(ODBIÓR) 809 0 1 4
MELDUNKI 919 0 1 6
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 4 0 3 38
WYBORY, ZAŚWIADCZ. 0 0 0 0
ARCHITEKTURA, GEODEZJA 1 0 0 4
KASA 205 0 1 1
500+ 1 0 1 0
ALKOHOL 0 0 0 0
NIERUCHOMOŚCI, PODATKI 312 0 2 13
REJESTR. POJ - OSOBY PRAWNE 2 4 1 8
KARTA DUŻEJ RODZINY, BON ŻŁOBKOWY 2 0 0 6
GOSP. ODPADAMI KOM. 1 0 0 2
URODZENIA 3 0 0 29
MAŁŻEŃSTWA/ŚLUB WYZNANIOWY 0 0 0 0
REJESTRACJA ZGONÓW 206 1 3 14
ODPISY-SKŁADANIE I ODBIÓR 309 2 1 12
ODPISY-ODBIÓR 0 0 0 0
TRANSKRYPCJE-SKŁADANIE 0 0 0 0
TRANSKRYPCJE-ODBIÓR 0 0 0 0
URODZENIA-UZNANIA 0 0 0 0
JUBILEUSZE 0 0 0 0
BONIFIKATY, PRZEKSZTAŁCENIA 6 0 0 8
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ARCHITEKTURA, GEODEZJA, INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO
DOWODY OSOBISTE (SKŁADANIE WNIOSKÓW)
DOWODY OSOBISTE (ODBIÓR)
REJESTRACJA POJAZDÓW (OSOBY FIZYCZNE)
REJESTRACJA POJAZDÓW (SPRAWY KRÓTKIE)
SPRAWY LOKALOWE
MELDUNKI
PRAWA JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW (OSOBY PRAWNE)
ALKOHOL
NIERUCHOMOŚCI, PODATKI
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
KARTA WARSZAWIAKA
KARTA DUŻEJ RODZINY
500+ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-10-23 11:22
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków A055 15 5 8
Gospodarka odpadami komunalnymi 0 0 0
Prawa jazdy C036 0 1 4
Dowody rejestracyjne - odbiór D048 9 2 6
Dowody osobiste i meldunki - składanie wniosków E082 3 6 8
Dowody osobiste - odbiór 0 2 4
Zdrowie, kultura, sport, oświata, KDR, SK, sprawy różne, 500+ 0 1 5
Architektura, urbanistyka, geodezja, nieruchomości H024 0 3 11
Działalność gospodarcza I023 0 1 7
Podatki, infrastruktura, ochrona środowiska 0 3 4
Kasy K044 0 3 2
Sprawy lokalowe, Gospodarka odpadami L031 2 3 6
Urząd stanu cywilnego - odpisy U018 0 2 11
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - przyjmowanie wniosków, 500+ N046 1 2 4
Paszporty - składanie wniosków P009 0 2 11
Paszporty - odbiór W011 0 1 5
Urząd stanu cywilnego - rejestracja zgonów Z007 0 1 13
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Urząd stanu cywilnego - odpisy
Paszporty - odbiór
Paszporty - składanie wniosków
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - przyjmowanie wniosków, 500+
Sprawy lokalowe, nadzór właścicielski i nieruchomości
Kasy
Podatki, infrastruktura, ochrona środowiska
Działalność gospodarcza
Architektura, urbanistyka, geodezja, nieruchomości
Zdrowie, kultura, sport, oświata, KDR, SK, sprawy różne, 500+
Dowody osobiste - odbiór
Dowody osobiste i meldunki - składanie wniosków
Dowody rejestracyjne - odbiór
Prawa jazdy
Gospodarka odpadami komunalnymi
Urząd stanu cywilnego - rejestracja zgonów
Urząd Dzielnicy Praga-Północ
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-10-23 11:18
Kancelaria – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe P009 0 11 3
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne, świadczenie rodzinne 500+ Z024 1 6 7
Sprawy lokalowe L011 0 6 9
warszawski bon żłobkowy 0 3 12
Dodatki mieszkaniowe 0 4 6
Podatki i opłaty lokalne H017 1 3 9
Gospodarka odpadami 0 8 0
KDR, Odbiory zaświadczeń 0 4 4
Działalność gospodarcza 0 4 3
Ewidencja ludności i dowody osobiste A056 1 6 4
Komunikacja - składanie wniosków - prawo jazdy 0 1 7
Odbiór praw jazdy F003 0 1 5
Komunikacja - Rejestracja pojazdów G028 0 4 4
Odbiór dowodów rejestracyjnych 1 4 6
Wybory 0 6 0
Kasy K013 2 5 4
Świadczenie wychowawcze 500+ 0 4 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Kancelaria – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe
KDR, odbiory zaświadczeń
Gospodarka odpadami
Wydawanie dowodów rejestracyjnych i praw jazdy
Komunikacja - składanie wniosków - prawa jazdy
Sprawy lokalowe
Komunikacja - rejestracja pojazdów
Działalność gospodarcza
Ewidencja ludności i dowody osobiste
Podatki i opłaty lokalne
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
Świadczenie Wychowawcze 500+
Urząd Dzielnicy Rembertów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-10-23 11:26
Rejestracja pojazdów R030 0 3 11
Prawa jazdy R029 0 3 7
Ewidencja ludności 0 2 8
Dowody osobiste E021 0 2 7
Kasa 0 1 3
Informacja / Punkt podawczy 0 0 0
Działalność gospodarcza 0 1 0
Świadczenia rodzinne 0 4 0
Fundusz alimentacyjny 0 4 0
Karta Warszawiaka 0 5 2
Karta Dużej Rodziny 0 4 0
Sprawy lokalowe 0 4 1
Oświata 0 3 0
Zezwolenia alkoholowe 0 3 0
Ochrona środowiska 0 5 53
Kultura 0 3 0
Budżet partycypacyjny 0 2 0
Turnusy rehabilitacyjne 0 3 0
Architektura 0 5 16
Urbanistyka 0 5 0
Geodezja 0 5 1
Nieruchomości 0 5 0
Infrastruktura 0 5 0
Gospodarka odpadami 0 5 5
500+ A008 0 4 27
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów
Kultura
Budżet partycypacyjny
Turnusy rehabilitacyjne
Architektura
Urbanistyka
Geodezja
Nieruchomości
Gospodarka odpadami
Program 500+
Ochrona środowiska
Zezwolenia alkoholowe
Oświata
Prawa jazdy
Ewidencja ludności
Dowody osobiste
Działalność gospodarcza
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Karta Warszawiaka
Karta Dużej Rodziny
Sprawy lokalowe
Infrastruktura
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-10-23 11:20
Kancelaria A014 0 2 5
Kasa 1 1 3
Dodatki mieszkaniowe 1 2 9
Zezwolenia na alkohol 0 2 6
Gospodarka odpadami komunalnymi 0 2 12
Karta Warszawiaka Karta Dużej Rodziny 0 5 3
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących 0 0 0
Lokale komunalne 0 1 6
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości E008 0 2 5
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg) G012 0 1 7
Meldunki, dowody, zaświadczenia F057 0 5 5
Odbiór Dowodów Osobistych O027 0 5 3
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport P008 3 1 13
Użytkowanie wieczyste gruntu U005 0 2 4
Świadczenia Rodzinne, 500+ 0 0 0
Bon Żłobkowy 0 5 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dodatki mieszkaniowe
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport
Odbiór Dowodów osobistych
Meldunki, dowody, zaświadczenia
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg)
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości
Lokale komunalne
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących
Karta Warszawiaka/Karta Dużej Rodziny
Gospodarka odpadami komunalnymi
Zezwolenia na alkohol
Użytkowanie wieczyste gruntu
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Mariańska 5)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-10-23 11:22
Prawa jazdy 0 1 5
Rejestracja pojazdów - osoby prawne B022 4 7 2
Rejestracja pojazdów - osoby fizyczne C022 1 30 13
Wydawanie DR., wymiana DR, adnotacje w DR , zbycia 0 35 8
Informacja 0 4 3
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Prawa jazdy
Rejestracja osób fizycznych
Osoby fizyczne + firmy – wydawanie, wymiana, adnotacje w DR, zgłoszenie zbycia
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowy Świat 39)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-10-23 11:21
Przyjmowanie wniosków A020 8 4 9
Obsługa dłużników alimentacyjnych 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Przyjmowanie wniosków
Obsługa dłużników alimentacyjnych
Urząd Dzielnicy Targówek
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-10-23 11:22
Dowody osobiste - składanie wniosków 39 0 2 3
Dowody osobiste - odbiór dokumentów 933 0 2 4
Wymeldowanie, zameldowanie, zaświadczenia 817 0 0 5
Prawa jazdy - odbiór dokumentów 203 0 1 8
Prawa jazdy - składanie wniosków 410 0 0 8
Dowody rejestracyjne - odbiór dokumentów 631 4 0 4
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków 43 7 1 6
Sprawy lokalowe, Dodatki mieszkaniowe 414 2 1 9
Działalność gospodarcza 18 0 2 13
Geodezja, Architektura,Ochrona środowiska 408 0 1 2
Archiwum USC, Odpisy aktów 421 2 2 8
Biuro podawcze, WIFI 20 0 1 8
Kasy 53 3 2 4
500 plus 2 0 0 2
Spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania 0 0 0 0
Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego 3 0 0 7
Przekształcenie użytkowania wieczystego 14 0 2 4
Karta Warszawiaka 4 0 0 5
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dowody osobiste - składanie wniosków
Dowody osobiste - odbiór dokumentów
Wymeldowanie, zameldowanie, zaświadczenia
Prawa jazdy - odbiór dokumentów
Prawa jazdy - składanie wniosków
Dowody rejestracyjne - odbiór dokumentów
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Sprawy lokalowe, Dodatki mieszkaniowe
Działalność gospodarcza
Geodezja, Architektura, Ochrona środowiska
Archiwum USC, Odpisy aktów
Biuro podawcze, WIFI
Kasy
500 plus
Spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania
Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego
Przekształcenie użytkowania wieczystego
Karta Warszawiaka
Urząd Dzielnicy Ursus
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-10-23 11:20
URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, OCHRONA ŚRODO 2 0 2 00:01
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, GEODEZJA, S 5 1 2 00:06
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 8 0 1 00:08
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 19 2 4 00:04
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY 5 0 1 00:00
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACY 7 2 0 00:08
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 8 0 4 00:01
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW 15 0 3 00:09
PRAWA JAZDY 6 1 1 00:01
KASA 28 0 2 00:00
PŁATNOŚCI PODATKÓW 2 0 2 00:00
URZĄD STANU CYWILNEGO 5 1 2 00:05
DZIERŻAWA, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE 0 0 2 00:00
INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO, GOSPODARKA 4 0 1 00:34
PODATEK OD SRODKOW TRANSPORTOWYCH 0 0 2 00:00
ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU 1 0 2 00:00
WYMIANA WTÓRNIK 0 0 0 00:00
WPISY HAK VAT GAZ TAXI L 0 0 0 00:00
CZASOWE WYCOFANIE Z RUCHU 0 0 0 00:00
ZEZWOLENIE NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE 0 0 0 00:00
WYBORY 0 0 1 00:00
ZATRZYMANE, PUNKTY KARNE 0 0 0 00:00
ODPISY 7 2 2 00:05
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH 4 0 2 00:02
500+ 8 1 0 00:04
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY 0 0 1 00:00
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH 2 0 2 00:01
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, GEODEZJA, SPRAWY LOKALOWE,DODATKI MIESZKANIOWE, ENERGETYCZNE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW
PRAWA JAZDY
INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO, GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI, ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
500+
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACY
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY
Urząd Dzielnicy Ursynów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-10-23 11:22
K-REJESTRACJA POJAZDÓW 30 3 1 12
S-ŚWIADCZENIA RODZINNE,ALIMENTACYJNE 9 2 1 10
R-ODBIÓR DOKUMENT. KOMUNIKACYJNYCH 333 1 2 6
P-PRAWA JAZDY-PRZYJMOW. WNIOSKÓW 23 4 1 6
E-ODBIÓR PRAWA JAZDY 5 4 0 6
H-BON ŻŁOBKOWY 601 1 0 12
Z-EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSP.-CEIDG 28 1 2 12
G-KONCESJE ALKOHOLOWE I INNE 1 0 0 1
A-ARCHITEKTURA, GEODEZJA, INFRASTRUKT 16 0 1 9
L-SPRAWY LOKALOWE 11 0 2 13
B-OCHRONA ŚROD.,EDUKACJA,SPORT,... 8 0 0 3
F-KASY WPŁATY 65 0 0 2
D-DOWODY OSOBISTE-PRZYJM.WNIOSKÓW 46 3 3 7
M-ZAMELDOWANIA/WYMELDOWANIA 13 3 2 7
N-DOWODY OSOBISTE-ODBIÓR 41 1 0 6
J-PODATKI I OPŁATY LOKALNE 11 0 0 10
W-KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZ. 3 0 0 6
C-REJESTRACJA DLA FIRM 0 0 0 0
O-ODPADY KOMUNALNE 0 0 0 0
I-500+ Z DOCHODEM 615 1 1 5
X-WYD. ZAŚWIAD. O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 0 0 0 0
Q-SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA 0 0 0 0
T-ZMIANY W DOKUMENTACH 20 0 3 6
Y-DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW 1 0 0 10
USC: A-NOWORODKI 0 0 0 0
USC: B - REJESTRACJA ZGONÓW 0 0 0 0
USC: C - MAŁŻEŃSTWA 0 0 0 0
USC: D - INNE 0 0 0 0
USC: E - ODPISY SKŁADANIE I ODBIÓR 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ARCHITEKTURA I PLANOWANIE-PRZESTRZENNE, GEODEZJA I KATASTER, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, DROGOWNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA, OŚWIATA, SPORT I REKREACJA
DOWODY OSOBISTE - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
DOWODY OSOBISTE - ODBIÓR DOKUMENTÓW
ZAMELDOWANIA I WYMELDOWANIA
ODPADY KOMUNALNE
SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY
500+ KAŻDE DZIECKO Z WERYFIKACJĄ DOCHODU
DODATKI MIESZKANIOWE, NAJEM LOKALI
ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE
DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW
REJESTRACJA POJAZDÓW - FIRMY - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
REJESTRACJA POJAZDÓW INDYWIDUALNYCH - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
PRAWA JAZDY - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
ODBIÓR DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH, ZBYCIE POJAZDU
ZMIANY W DOKUMENTACH POJAZDU, WYMIANY, WTÓRNIKI DOKUMENTÓW I TABLIC, ZAŚWIADCZENIA, WYREJESTROWANIE (ZŁOMOWANIE, KRADZIEŻ) ITP.
PRAWA JAZDY - ODBIÓR DOKUMENTÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - KONCESJE ALKOHOLOWE
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)
Urząd Dzielnicy Wawer
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-10-23 11:21
BIURO PODAWCZE 0 2 5
ARCHITEKTURA, GEODEZJA B032 0 4 7
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI B031 0 4 4
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 0 4 7
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI I002 4 4 5
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 1 4 7
ŚWIADCZENIA RODZINNE 0 3 5
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE 0 2 0
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY 0 2 5
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA D008 3 1 8
INFORMACJA, WYDAWANIE DRUKÓW I FORMULARZY 0 0 0
KASY K059 0 2 3
REJESTRACJA POJAZDÓW R021 0 3 21
PRAWA JAZDY, ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH W020 0 1 4
MELDUNKI I WNIOSKI O DOWODY OSOBISTE E023 0 3 13
DOWODY REJESTRACYJNE: WPISY, ADNOTACJE, ZMIANY 0 3 10
SPRAWY LOKALOWE 0 2 8
500+ 0 2 0
DOWODY REJESTRACYJNE ODBIÓR / WYMIANA F032 0 3 14
ZBYCIE POJAZDU / WYREJESTROWANIE 0 3 0
BUDŻET PARTYCYPACYJNY 0 2 0
WYDAWANIE DOKUMENTÓW 0 2 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
DZIENNIK PODAWCZY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW
500+
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE
WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I PRAW JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
KARTA WARSZAWIAKA
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE
ŚWIADCZENIA RODZINNE
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PODATKI I OPŁATY LOKALNE IN-15
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
ARCHITEKTURA, GEODEZJA
SPRAWY LOKALOWE
Urząd Dzielnicy Wesoła
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-10-23 11:22
K: Kasa 8 1 1 3
B: Dowody osobiste 7 0 1 9
M: Meldunki 2 1 0 0
E: Sprawy wyborcze 0 0 0 0
R: Rejestracja pojazdów 16 1 2 8
P: Prawa jazdy 1 0 0 1
D: Działalność gospodarcza i zezwolenia 3 0 1 20
F: Podatki 7 0 0 10
O: Odbiór odpadów 0 0 0 0
H: Odpisy aktów USC 8 0 2 15
C: Pozostałe sprawy USC 1 0 0 0
A: Architektura 6 0 0 9
G: Geodezja 1 0 0 3
I: Infrastruktura i drogi 0 0 0 0
S: Ochrona środowiska 1 0 0 2
L: Sprawy lokalowe 1 0 0 0
N: Karta Dużej Rodziny 0 0 0 0
W: Karta Warszawiaka 0 0 0 0
J: Inne 1 0 0 4
T: 500+ (na II-gie dziecko) 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
DOWODY OSOBISTE
MELDUNKI
SPRAWY WYBORCZE
PRAWA JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ZEZWOLENIA
ODBIÓR ODPADÓW
PODATKI
INFRASTRUKTURA I DROGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
SPRAWY LOKALOWE
KARTA DUŻEJ RODZINY
KARTA WARSZAWIAKA
ARCHITEKTURA
GEODEZJA
RODZINA 500 PLUS
Urząd Dzielnicy Wilanów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-10-23 11:22
Ewidencja ludności M151 1 3 10
Rejestracja pojazdów R012 1 3 7
Kasa 0 0 0
Prawa jazdy L861 0 1 14
Kancelaria, Biuro Podawcze, Warszawski Bon Żłobkowy 0 0 0
Architektura i urbanistyka, sprawy lokalowe, konserwacja zabytków A140 0 3 5
Ochrona środowiska, drogownictwo, infrastruktura C571 0 3 5
Ewidencja działalności gospodarczej D426 0 2 13
Geodezja, ewidencja gruntów, karta dużej rodziny, karta warszawiaka G547 0 3 4
Podatki P088 0 1 8
Gospodarka odpadami komunalnymi O319 0 2 12
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Ewidencja ludności
Rejestracja pojazdów
Kasa
Prawa jazdy
Kancelaria, Biuro Podawcze
Architektura i urbanistyka, sprawy lokalowe, konserwacja zabytków
Ochrona środowiska, drogownictwo, infrastruktura
Ewidencja działalności gospodarczej
Geodezja, ewidencja gruntów, karta dużej rodziny, karta warszawiaka
Podatki
Gospodarka odpadami komunalnymi
Urząd Dzielnicy Włochy
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-10-23 11:27
Architektura, Geodezja, Ochrona Środowiska, Gospodarka Nieruchomościami 0 5 4
Infrastruktura, Oświata, Zezwolenia na alkohol, Zasoby lokalowe, Podatki lokalne 0 6 7
Odpady komunalne 0 4 1
Świadczenia rodzinne 0 5 17
Karta Warszawiaka 0 5 0
Punkt podawczy 0 8 2
Punkt Informacyjny 2 0 0
Dowody osobiste i meldunki E034 0 3 5
Prawo jazdy L007 0 3 6
Rejestracja osób prawnych 0 0 0
Rejestracja pojazdów R026 1 5 15
Wydawanie dowodów rejestracyjnych, wpis GAZ, HAK, L, Współwłaściciel H018 1 3 4
Działalność gospodarcza 0 2 8
Kasy K032 0 2 3
Wymiar podatku od nieruchomości (rejon Włochy) 0 1 0
Podatek od nieruchomości osoby prawne 0 1 0
Wymiar podatku od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy, Okęcie) 0 0 0
Podatek rolny, zaświadczenia 0 0 0
Podatek od środków transportowych 0 0 0
Wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego 0 1 0
Windykacja należności podatkowych 0 0 0
Odpady komunalne - piętro O001 0 2 0
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja 1 1 0
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny S013 2 1 11
Program 500+ 0 5 1
Do kasy 0 0 0
st1 0 0 0
st2 0 0 0
st3 0 0 0
st4 0 0 0
st11 0 0 0
st12 0 0 0
st13 0 0 0
st14 0 0 0
st15 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Architektura, Geodezja, Ochrona Środowiska, Gospodarka Nieruchomościami
Świadczenia rodzinne
Karta Warszawiaka
Punkt podawczy
Dowody osobiste i meldunki
Prawo jazdy
Rejestracja pojazdów
Księgowanie wpłat z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja
Infrastruktura, Oświata, Zezwolenia na alkohol, Zasoby lokalowe, Podatki lokalne
Podatek rolny, zaświadczenia
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny
Odpady komunalne
Działalność gospodarcza
Podatek od nieruchomości osoby prawne
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy)
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy, Okęcie)
Podatek od środków transportowych
Ustalanie opłaty z tyt. opłaty za gospodarowanie od nieruchomości, rolnego
Postępowanie egzekucyjne
Program 500+
Urząd Dzielnicy Wola
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-10-23 11:22
Meldunki i dowody A056 9 4 9
Wydawanie dowodów osobistych 0 1 4
Kancelaria, sprawy różne 0 1 3
Architektura, infrastruktura 0 1 2
Nieruchomości, geodezja E021 0 2 9
Sprawy lokalowe 0 2 6
Ochrona Środowiska 0 2 0
Wydawanie dowodów rejestracyjnych H021 0 1 8
Rejestracja pojazdów I042 17 4 14
Gospodarka odpadami/Środowisko 0 2 1
Kasa K077 0 3 5
Prawa jazdy L023 0 1 6
Karta Warszawiaka 0 1 5
Małżeństwa P004 1 1 49
Odpisy R027 2 3 10
Rejestracja zgonów S015 4 2 23
Zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny 0 3 0
Dłużnicy alimentacyjni 0 3 2
Świadczenia opiekuńcze, becikowe C031 8 3 15
Zezwolenia alkoholowe 0 2 0
Ewidencja Działalności Gospodarczej A008 0 2 12
Do kasy 0 1 0
Program 500+ al. Solidarności 0 2 4
Program 500+ Syreny 0 3 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A - Meldunki i dowody
O - Ochrona środowiska/gospodarka odpadami komunalnymi
M - Karta Warszawiaka, Karta Dużej Rodziny
L - Prawa jazdy
I - Rejestracja pojazdów
H - Wydawanie dowodów rejestracyjnych
F - Sprawy lokalowe
E - Nieruchomości, geodezja
D - Architektura, Infrastruktura
C - Kancelaria
B - Wydawanie dowodów osobistych
P - 500+, Al Solidarności
Urząd Dzielnicy Żoliborz
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-10-23 11:28
A-DOWODY OSOBISTE 31 0 0 7
M-MELDUNKI 7 1 1 4
D-PRAWA JAZDY 11 1 0 3
C-REJESTRACJA POJAZDÓW 27 5 3 15
L-SPRAWY MIESZKANIOWE 9 0 0 11
G-DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 8 0 1 8
N-ARCHITEKTURA,GEODEZJA,NIERUCHOM 9 0 2 2
P-PASZPORTY SKŁADANIE WNIOSKÓW 8 0 1 11
R-PASZPORTY ODBIERANIE 3 0 1 2
W-WYBORY 1 0 1 0
U-UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 0 0 0 0
Z-ZMIANY WE WPISIE 0 0 0 0
Y-500+ 1 0 0 2
X-KARTY, BUDŻET PARTYCYPACYJNY 1 0 0 4
H. ZEZWOLENIE NA SPRZ. ALKOHOLU 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dowody osobiste
Rejestracja pojazdów
Prawa jazdy
Działalność gospodarcza
Zezwolenie na sprzedaż Alkoholu
Sprawy mieszkaniowe
Meldunki i poświadczenia
Architektura, geodezja, nieruchomości
Świadczenia dla rodziny, 500plus
Zmiany we wpisie działalności gospodrczej

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

I Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego, Obrotu Zagranicznego oraz Zmiany Imion i Nazwisk (ul. Władysława Andersa 5)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-10-23 11:22
T: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 2 10
W: Odbiór zamówionych odpisów W507 0 4 10
S: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
UP: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 4 10
UO: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 1 10
UM: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 1 10
UT: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 2 10
D: Zmiana imienia dziecka 0 1 10
M: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa M801 0 1 10
UJ: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 1 10
UZ: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 2 10
UT: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów 0 2 10
UT: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 2 10
UW:Odbiór zamówionych odpisów 0 4 10
UX: Kasa 0 1 10
UI: Informacja 0 0 10
UT: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów 0 2 10
UD: Zmiana imienia dziecka 0 1 10
UI: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 0 1 10
UZ: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 0 2 10
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu Z607 0 2 10
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 4 10
I: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym I003 0 1 10
Z: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 2 10
US: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 1 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń M006 0 1 10
A: Rejestracja noworodków 0 0 10
T: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów T007 0 2 10
I: Informacja 0 0 10
T: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów T311 0 2 10
W: Złożenie wniosku o wydanie odpisu W024 1 4 10
A: Archiwum Zabużańskie 0 0 10
X: Kasa T007 0 1 10
UW: Złożenie wniosku o wydanie odpisu 0 4 10
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 1 10
UM: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 1 10
T: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 2 10
UA: Rejestracja noworodków 0 0 10
UA: Archiwum Zabużańskie 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odbiór zamówionych odpisów aktów
Złożenie wniosku o wydanie odpisów aktów
Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego III (ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 1/3)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-10-23 11:22
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 1 10
W: Odbiór zamówionych odpisów W504 0 2 10
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 1 1 10
T: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
I: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 0 0 10
S: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu S701 0 1 10
UP: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 1 10
Z: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 1 10
UO: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 1 10
UM: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 1 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 1 10
US: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 1 10
D: Zmiana imienia dziecka 0 1 10
UT: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń M003 0 1 10
M: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 1 10
UJ: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 1 10
I: Informacja 0 0 10
T: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów 0 0 10
A: Rejestracja noworodków N806 1 1 10
UZ: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 1 10
T: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów 0 0 10
X: Kasa 0 0 10
UW:Odbiór zamówionych odpisów 0 2 10
UT: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
W: Złożenie wniosku o wydanie odpisu W007 0 2 10
A: Archiwum Zabużańskie A001 0 1 10
UT: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów 0 0 10
UW: Złożenie wniosku o wydanie odpisu 0 2 10
UT: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów 0 0 10
UI: Informacja 0 0 10
UX: Kasa 0 0 10
UM: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 1 10
T: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
UZ: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 0 1 10
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 1 10
UI: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 0 0 10
UD: Zmiana imienia dziecka 0 1 10
UA: Archiwum Zabużańskie 0 1 10
UA: Rejestracja noworodków 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odbiór zamówionych odpisów aktów
Złożenie wniosku o wydanie odpisów aktów
Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego V (ul. Falęcka 10)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-10-23 11:22
S: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 1 10
I: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 0 0 10
W: Odbiór zamówionych odpisów W529 1 3 10
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu Z610 0 2 10
T: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 1 10
Z: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 0 10
UP: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 1 10
US: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 1 10
UM: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 1 10
UO: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 0 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 0 10
M: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 0 10
UT: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
D: Zmiana imienia dziecka 0 0 10
A: Rejestracja noworodków 0 0 10
UZ: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 0 10
I: Informacja 0 1 10
T: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów 0 0 10
UJ: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 1 10
UT: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów 0 0 10
X: Kasa 0 0 10
UT: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
W: Złożenie wniosku o wydanie odpisu W004 0 3 10
A: Archiwum Zabużańskie 0 0 10
UW:Odbiór zamówionych odpisów 0 3 10
T: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów 0 0 10
UI: Informacja 0 1 10
UX: Kasa 0 0 10
UW: Złożenie wniosku o wydanie odpisu 0 3 10
UT: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów 0 0 10
UA: Archiwum Zabużańskie 0 0 10
UA: Rejestracja noworodków 0 0 10
UZ: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 0 2 10
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 0 10
UI: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 0 0 10
UD: Zmiana imienia dziecka 0 0 10
UM: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 0 10
T: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Wydział Archiwum Stanu Cywilnego (ul. Smyczkowa 14)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-10-23 11:22
P: Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska 0 2 10
A: Uzupełnienie aktu A601 0 2 10
S: Sprostowanie aktu stanu cywilnego S202 0 2 10
D: Nadanie dziecku nazwiska 0 2 10
I: Inna sprawa I505 0 2 10
W: Odbiór zamówionych dokumentów W702 0 2 10
O: Uznanie ojcostwa O101 0 2 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.