Rezerwacja wizyt

Miasto Stołeczne Warszawa

System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy.

Witamy na stronach Systemu rezerwacji wizyt m.st. Warszawy.

System rezerwacji wizyt umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu kolejek oraz umówienie wizyty do stanowisk obsługi bezpośredniej w Wydziałach Obsługi Mieszkańców, delegaturach Biura Administracji i Spraw Obywatelskich oraz innych wybranych punktach obsługi w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy oraz w niektórych wydziałach Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy i biurach Urzędu m.st. Warszawy. Oferowane funkcjonalności nie są obecnie dostępne w przypadku wszystkich komórek organizacyjnych, jednak System jest ciągle rozbudowywany. W związku z tym, że System jest wciąż w fazie rozwoju, może działać w sposób niestabilny. Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Systemu bądź oczekiwanych funkcjonalności można przesyłać na adres rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl. Pomogą nam one usprawnić jego działanie. UWAGA! Adres e-mail rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl nie jest przeznaczony do umawiania się na wizytę w Urzędzie. Wysłane na niego maile z prośbą o umówienie wizyty pozostaną bez odpowiedzi.

INSTRUKCJE

Aby skorzystać z Systemu rezerwacji wizyt należy kliknąć w link Rozwiń znajdujący się pod nazwą wybranej komórki organizacyjnej. System domyślnie wyświetla dane dotyczące stanów kolejek nie starsze niż sprzed 10 minut. Aby uzyskać najświeższe dane, należy nacisnąć przycisk Odśwież znajdujący się pod tabelą ze stanem kolejek wybranej komórki organizacyjnej.

Aby zarezerwować wizytę, należy kliknąć w zakładkę Rezerwuj wizytę. W wyświetlonej tabeli trzeba kliknąć w odpowiednią grupę spraw, a następnie w nowo otwartym okienku zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty, postępując zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami. Po wypełnieniu formularza i zatwierdzeniu wprowadzonych danych wyświetli się potwierdzenie rezerwacji, które można wydrukować. W przypadku podania adresu e-mail i/lub numeru telefonu po wcześniejszej akceptacji regulaminu, system wyśle potwierdzenie rezerwacji wizyty na wskazany adres i/lub numer. W wybranym dniu, co najmniej 10 minut przed umówioną wizytą, należy za pośrednictwem klawiatury numerycznej umieszczonej obok automatu biletowego wpisać numer identyfikacyjny, przydzielony w trakcie procesu rejestracji. Przed rezerwacją terminu najlepiej zapoznać się z informacjami znajdującymi się na stronie miejskiej dotyczącymi dokumentów i załączników koniecznych do załatwienia sprawy.

UWAGA!

  • Nieodebranie numerka przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.
  • Codziennie o północy system udostępnia bilety na kolejny dzień.
  • Ze względu na to, iż w poszczególnych komórkach organizacyjnych funkcjonują różne systemy kolejkowe, proces rezerwacji wizyty dla poszczególnych komórek może się nieznacznie różnić. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie aplikacji umożliwiającej rezerwację wizyty w danej komórce.
  • Wymagana jest włączona obsługa Javascript w przeglądarce.
  • W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty można podać imię, nazwisko, telefon oraz adres email. Są to dane podawane opcjonalnie w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem. W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji wizyt m.st. Warszawy w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Biura Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Geodezji i Katastru (ul. Sandomierska 12)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-10-21 22:27
A: Ewidencja gruntów i budynków A07 0 0 10
D: Podziały nieruchomości D307 0 0 10
B: Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic i placów B104 0 0 10
K: Kasa K242 0 0 10
E: Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i zgłoszenia prac geodezyjnych E429 0 0 10
O: Odbiór zamówionych dokumentów O973 0 0 10
C: Postępowania administracyjne C201 0 0 10
F: Przyjmowanie operatów technicznych do weryfikacji i wydawanie operatów do poprawy F569 0 0 10
H: Narady koordynacyjne H715 0 0 10
G: Odbiór kopii mapy zasadniczej G644 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Ewidencja gruntów i budynków
Narady koordynacyjne
Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic, placów
Odbiór kopii mapy zasadniczej oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Podziały nieruchomości
Postępowania administracyjne
Przyjmowanie operatów technicznych do weryfikacji i wydawanie operatów do poprawy
Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i zgłoszenia prac geodezyjnych
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (ul. Kruczkowskiego 2)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-10-21 22:27
T: Transport drogowy T011 0 0 10
G: Dane osobowe - wnioski G007 0 0 10
F: Odbiór dowodów F072 0 0 10
B: Rejestracja pojazdów B097 0 0 10
K: Odbiór dow. rejestracyjnych cudzoziemcy K065 0 0 60
J: Rejestracja pojazdów cudzoziemcy J068 0 0 60
X: Identyfikatory TAXI X017 0 0 10
A: Prawa jazdy A075 0 0 10
D: Wymiana dowodów rejestracyjnych D073 0 0 60
L: Licencja TAXI L029 0 0 10
Y: Egzaminy TAXI Y007 0 0 10
E: Dowody osobiste E164 0 0 10
C: Odbiór dow. rejestracyjnych C074 0 0 10
W: Wybory W026 0 0 10
H: PESEL - wnioski H056 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
B: Rejestracja pojazdów
C: Odbiór dowodów rejestracyjnych
D: Wymiana dowodów rejestracyjnych, wtórniki, adnotacje, zgłoszenia zbycia, wyrejestrowania
E: Dowody osobiste, meldunki, żaświadczenia
G: Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych osobowych
H: Przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL
J: Cudzoziemcy - rejestracja pojazdów (osoby fizyczne)
K: Cudzoziemcy - Odbiór dowodów rejestracyjnych, wtórniki, adnotacje, zgłoszenia zbycia, adnotacje
L: Licencje TAXI
T: Transport drogowy
X: Identyfikatory, hologramy TAXI
Y: Egazaminy TAXI

Dzielnice m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Bemowo
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-10-21 22:27
B: Działalność gospodarcza B029 0 0 10
D: Paszporty - odbiór D059 0 0 10
N: Rodzina 500+ Dobry start 300+ 0 0 10
E: Warszawski bon żłobkowy E002 0 0 10
G: Geodezja nieruchomości architektura G114 1 0 10
C: Paszporty - składanie wniosków C082 0 0 10
I: Punkt podawczy I026 0 0 10
R: Sprawy seniorów R002 0 0 10
A: Użytkowanie wieczyste 0 0 10
T: Odbiór tablic i dowodów rejestracyjnych T079 0 0 10
Z: Rodzina 500+ Dobry start 300+ Z014 0 0 10
H: Świedczenia rodzinne H067 0 0 10
M: Prawa jazdy M061 0 0 10
S: Gospodarka odpadami S002 0 0 10
F: Infrastruktura ochrona środ. zasoby lokalowe F034 1 0 10
L: Rejestracja pojazdów L127 0 0 10
P: Meldunki dowody osobiste P194 0 0 10
W: Karta Warszawiaka karta dużej rodziny W013 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A: Użytkowanie wieczyste
B: Działalność gospodarcza
D: Paszporty - odbiór
E: Warszawski bon żłobkowy
F: Infrastruktura, Ochrona środowiska
G: Geodezja, nieruchomości, architektura
H: Świadczenia rodzinne
I: Punkt podawczy
L: Rejestracja pojazdów
M: Prawa jazdy
N: Rodzina 500+, Dobry start 300+
P: Meldunki, dowody osobiste
R: Sprawy seniorów
S: Gospodarka odpadami
T: Odbiór tablic i dowodów rejestracyjnych
W: Karta Warszawiaka, Karta dużej rodziny
Z: Rodzina 500+, Dobry start 300+
Urząd Dzielnicy Białołęka
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-10-21 22:27
I: INFRASTRUKTURA | OCHRONA ŚRODOWISKA I029 0 0 60
C: ŚWIADCZENIA RODZINNE C029 0 0 60
S: SPRAWY SPOŁECZNE - ŚWIADCZENIE 500+ | DOBRY START 300+ | BON ŻŁOBKOWY S024 0 0 10
O: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI O014 0 0 60
K: KASY R161 0 0 60
R: REJESTRACJA POJAZDÓW - SKŁADANIE WNIOSKÓW R161 0 0 60
Z: PUNKT PODAWCZY Z013 0 0 60
P: PODATKI | OPŁATY LOKALNE P062 0 0 60
A: ARCHITEKTURA | URBANISTYKA A050 0 0 10
X: REJESTRACJA POJAZDÓW - ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO X084 0 0 60
W: KARTA WARSZAWIAKA | KARTA DUŻEJ RODZINY W015 0 0 60
G: GEODEZJA | GOSPODARKA GRUNTAMI G067 0 0 10
J: PRAWA JAZDY J089 0 0 60
L: SPRAWY LOKALOWE | OŚWIATA | KULTURA L014 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A: ARCHITEKTURA | URBANISTYKA
C: ŚWIADCZENIA RODZINNE
G: GEODEZJA | GOSPODARKA GRUNTAMI
I: INFRASTRUKTURA | OCHRONA ŚRODOWISKA
J: PRAWA JAZDY
K: KASY
L: SPRAWY LOKALOWE | OŚWIATA | KULTURA
M: MELDUNKI | DOWODY OSOBISTE
O: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
P: PODATKI | OPŁATY LOKALNE
R: REJESTRACJA POJAZDÓW
S: SPRAWY SPOŁECZNE - ŚWIADCZENIE 500+ | DOBRY START 300+ | BON ŻŁOBKOWY
W: KARTA WARSZAWIAKA | KARTA DUŻEJ RODZINY
X: ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO
Z: PUNKT PODAWCZY
Urząd Dzielnicy Bielany
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-10-21 22:27
A: ODPADY KOMUNALNE| UŻYTKOWANIE WIECZYSTE| PRZEKSZTAŁCENIA A143 0 0 60
O: 300+ DOBRY START| 500+ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE O046 0 0 30
W: DODATKI| OBNIŻKI CZYNSZU W016 0 0 10
N: SPRAWY LOKALOWE| KARTA DUŻEJ RODZINY| BON ŻŁOBKOWY N048 0 0 60
T: ALKOHOL – ZEZWOLENIA T004 0 0 60
G: SKŁADANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH G047 0 0 10
H: ODBIÓR PASZPORTÓW H045 0 0 10
R: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH R064 0 0 10
Z: WYBORY Z001 0 0 10
K: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY K040 0 0 60
E: KASY - PEŁNOMOCNICTWA| ODPADY| OPŁATY: SKARBOWE| USC| PASZPORTOWE| INNE E084 0 0 10
M: SKŁADANIE WNIOSKÓW - ZMIANY| WTÓRNIKI| ZBYCIE| ADNOTACJE| WYREJESTROWANIE (OSOBY FIZYCZNE) M114 0 0 10
D: PŁATNOŚĆ PODATKU| UŻYTKOWANIA| DZIERŻAWY| ZA ZAJĘCIE PASA D069 0 0 60
B: ARCHITEKTURA|GEODEZJA| INFRASTRUKTURA| OCHRONA ŚRODOWISKA B046 0 0 10
L: SKŁADANIE WNIOSKÓW| ODBIÓR PRAW JAZDY L066 0 0 10
I: INFORMACJA PODATKOWA| KARTA WARSZAWIAKA I020 0 0 60
P: SKŁADANIE WNIOSKÓW: ZAMELDOWANIA| WYMELDOWANIA| DOWODY OSOBISTE| ZAŚWIADCZENIA P121 0 0 60
X: ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH (OSOBY PRAWNE) 0 0 10
U: ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH (OSOBY FIZYCZNE) U080 0 0 10
S: WPIS DO CEIDG S035 0 0 60
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A: ODPADY KOMUNALNE
B: ARCHITEKTURA, GEODEZJA
D: PŁATNOŚĆ: PODATKU, UŻYTKOWANIA, DZIERŻAWY, ZA ZAJĘCIE PASA
E: KASY - PEŁNOMOCNICTWA, ODPADY, OPŁATY SKARBUSC, PASZPORTOWE, INNE
G: PASZPORTY - SKŁADANIE WNIOSKÓW
H: PASZPORTY ODBIÓR
I: INFORMACJA PODATKOWA, KARTA WARSZAWIAKA
K: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
L: PRAWA JAZDY SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR PRAW JAZDY
M: REJESTRACJA POJAZDÓW - SKŁADANIE WNIOSKÓW - ZMIANY, WTÓRNIKI, ZBYCIE, ADNOTACJE, WYREJESTROWANIE (OSOBY FIZYCZNE)
N: SPRAWY LOKALOWE, KARTA DUŻEJ RODZINY, BON ŻŁOBKOWY
O: 300 + DOBRY START
P: SKŁADANIE WNIOSKÓW: ZAMELDOWANIA, WYMELDOWANIA, DOWODY OSOBISTE, ZAŚWIADCZENIA
R: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH
S: CEIDG – WNIOSKI
T: ALKOHOL - ZEZWOLENIA
U: ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH (OSOBY FIZYCZNE)
W: DODATKI MIESZKANIOWE, OBNIŻKI CZYNSZU
X: REJESTRACJA POJAZDÓW - SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH (OSOBY PRAWNE)
Z: WYBORY
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Rakowiecka 25/27)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-10-21 22:27
A: Meldunki stałe A051 0 0 10
G: Geodezja i kataster G006 0 0 10
L: Budżet Obywatelski 0 0 10
I: Infrastruktura I022 0 0 60
F: Zaśw. z akt F046 0 0 10
N: Gospodarka Nieruchomościami Informacja Podatkowa i składanie druków IN DN N092 0 0 10
Z: Rodzina 500 plus Dobry start 300 plus Karta DR Karta Warszawiaka Z008 0 1 10
K: Kasa K112 0 0 60
W: Wybory W001 0 0 60
X: Przekształcenie Użytkowania Wieczystego X278 0 0 15
D: Dowody osobiste - składanie wniosków D085 0 0 60
E: Dowody osobiste - odbiór E113 0 0 60
S: Opłata Skarbowa S031 0 0 60
C: Wniosek o nadanie numeru Pesel C044 0 0 10
B: Meldunki czasowe B058 0 0 10
M: Architektura i budownictwo M044 0 0 10
R: Wypłaty R006 0 0 10
H: Odpady komunalne H011 0 1 60
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A Meldunki - stałe
B Meldunki - czasowe
C Meldunki - cudzoziemcy, wniosek o nadanie numeru PESEL
D Dowody osobiste - składanie wniosków
E Dowody osobiste - odbiór
F Zaświadczenia z akt ewidencji ludności, dowodów osobistych, udostępnianie danych, PESEL - udostępnianie danych
H Odpady komunalne
K Kasa - wypłaty
M Architektura i budownictwo
N Gospodarka nieruchomościami, składanie wniosków o bonifikatę, informacja podatkowa, składanie IN
Z Rodzina 500 plus, Dobry Start 300 plus, Karta Warszawiaka, Bon Żłobkowy
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Wiktorska 91A)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-10-21 22:27
D: Prawa jazdy D090 0 0 10
Z: Zaplanowana rejestracja pojazdów 0 0 10
A: Rejestracja pojazdów A124 0 0 10
K: Kasy K157 0 0 10
B: Odbiór dowodów rejestracyjnych B148 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
B Odbiór dowodów rejetracyjnych
D Prawa jazdy
Z Zaplanowana rejestracja pojazdów
Urząd Dzielnicy Ochota
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-10-21 22:27
USC D: ODPISY - SKŁADANIE SKŁADANIE I ODBIÓR D585 0 0 10
USC B: MAŁŻEŃSTWA | ŚLUB CYWILNY I WYZNANIOWY B504 0 0 10
I: PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 0 0 10
Piętro5 VC: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - WPIS DO CEIDG 0 0 60
H: ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ | Dobry start | 300+ H004 0 0 10
L: LOKALE KOMUNALNE | DODATKI MIESZKANIOWE L042 0 0 60
K: KASA K047 0 0 60
T: KARTA DUŻEJ RODZINY BON ŻŁOBKOWY T009 0 0 60
P: PRAWA JAZDY - SKŁADANIE I ODBIÓR WNIOSKÓW P046 0 0 10
D: DOWODY OSOBISTE - SKŁADANIE DOKUMENTÓW D055 0 0 60
N: NIERUCHOMOŚCI | PODATKI N145 0 0 10
F: ALKOHOL - ZEZWOLENIA 0 0 10
USC I: JUBILEUSZE 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA I503 0 0 10
USC C: REJESTRACJA AKTU ZGONU C532 0 0 10
A: ARCHITEKTURA | GEODEZJA | DROGOWNICTWO | INFRASTRUKTURA A012 0 0 60
G: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI G010 0 0 60
O: ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH | ZMIANY W DOKUMENTACH O068 0 0 60
R: REJESTRACJA POJAZDÓW - SKŁADANIE WNIOSKÓW | WYDAWANIE WTÓRNIKÓW R083 0 0 60
E: DOWODY OSOBISTE - ODBIÓR E052 0 0 60
B: KARTA WARSZAWIAKA | e-hologram B002 0 0 10
M: MELDUNKI | PESEL | POŚWIADCZENIA | ZAŚWIADCZENIA M080 0 0 10
VPiętro5 Z: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - ZEZWOLENIA NA ALKOHOL 0 0 60
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A: ARCHITEKTURA | GEODEZJA | DROGOWNICTWO | INFRASTRUKTURA
B: KARTA WARSZAWIAKA | e-hologram
D: DOWODY OSOBISTE - SKŁADANIE DOKUMENTÓW
E: DOWODY OSOBISTE - ODBIÓR
F: ALKOHOL - ZEZWOLENIA
G: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
H: ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ | Dobry start | 300+
I: PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
K: KASA
L: LOKALE KOMUNALNE | DODATKI MIESZKANIOWE
M: MELDUNKI | PESEL | POŚWIADCZENIA | ZAŚWIADCZENIA
N: NIERUCHOMOŚCI | PODATKI
O: ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH | ZMIANY W DOKUMENTACH
P: PRAWA JAZDY - SKŁADANIE I ODBIÓR WNIOSKÓW
Piętro5 C: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - WPIS DO CEIDG
Piętro5 Z: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
R: REJESTRACJA POJAZDÓW - SKŁADANIE WNIOSKÓW | WYDAWANIE WTÓRNIKÓW
T: KARTA DUŻEJ RODZINY BON ŻŁOBKOWY
USC A: REJESTRACJA URODZEŃ
USC B: MAŁŻEŃSTWA - ŚLUB CYWILNY
USC B: MAŁŻEŃSTWA - ŚLUB WYZNANIOWY
USC C: REJESTRACJA AKTU ZGONU
USC D: ODPISY - SKŁADANIE
USC E: ODPISY - ODBIÓR
USC I: JUBILEUSZE 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA
W: WYBORY - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-10-21 22:29
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków 0 3 0
Prawa jazdy 0 0 0
Dowody rejestracyjne - odbiór 0 2 0
Dowody osobiste i meldunki - składanie wniosków 0 2 0
Dowody osobiste - odbiór 0 4 0
Sprawy różne, kultura, sport, oświata, SK, odpady komunalne 0 0 0
Architektura, urbanistyka, geodezja, nieruchomości 0 1 0
Działalność gospodarcza 0 1 0
Podatki, infrastruktura, ochrona środowiska 0 0 0
Kasy 0 3 0
Sprawy lokalowe 0 1 0
Urząd stanu cywilnego - odpisy 0 2 0
Sprawy społeczne 0 0 0
Paszporty - składanie wniosków 0 0 0
Paszporty - odbiór 0 0 0
Urząd stanu cywilnego - rejestracja zgonów 0 1 0
Obywatel 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Urząd stanu cywilnego - odpisy
Paszporty - odbiór
Paszporty - składanie wniosków
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - przyjmowanie wniosków, 500+
Sprawy lokalowe
Kasy
Podatki, infrastruktura, ochrona środowiska
Działalność gospodarcza
Architektura, urbanistyka, geodezja, nieruchomości
Sprawy różne, kultura, sport, oświata, SK, odpady komunalne
Dowody osobiste - odbiór
Dowody osobiste i meldunki - składanie wniosków
Dowody rejestracyjne - odbiór
Prawa jazdy
Urząd stanu cywilnego - rejestracja zgonów
Urząd Dzielnicy Praga-Północ
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-10-21 22:26
Kancelaria – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe 0 6 0
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne 0 4 0
Sprawy lokalowe 0 4 0
Warszawski bon żłobkowy 0 1 0
Dodatki mieszkaniowe 0 2 0
Podatki i opłaty lokalne 0 1 0
Gospodarka odpadami 0 5 0
KDR, Odbiory zaświadczeń 0 2 0
Działalność gospodarcza 0 4 0
Meldunki, dowody osobiste 0 6 0
Komunikacja - składanie wniosków - prawo jazdy 0 1 0
Odbiór praw jazdy 0 1 0
Komunikacja - Rejestracja pojazdów 0 2 0
Odbiór dowodów rejestracyjnych 0 2 0
Wybory 0 5 0
Kasy 0 8 0
Rodzina 500+, Dobry Start 300+ 0 4 0
Dobry Start 300+, 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Kancelaria – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe
KDR, odbiory zaświadczeń
Gospodarka odpadami
Wydawanie dowodów rejestracyjnych i praw jazdy
Komunikacja - składanie wniosków - prawa jazdy
Sprawy lokalowe
Komunikacja - rejestracja pojazdów
Działalność gospodarcza
Ewidencja ludności i dowody osobiste
Podatki i opłaty lokalne
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
Rodzina 500+, Dobry Start 300+
Urząd Dzielnicy Rembertów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-10-21 22:28
Rejestracja pojazdów 0 0 0
Prawa jazdy 0 0 0
Ewidencja ludności 0 0 0
Dowody osobiste 0 0 0
Kasa 0 0 0
Informacja / Punkt podawczy 0 0 0
Działalność gospodarcza 0 0 0
Świadczenia rodzinne 0 0 0
Fundusz alimentacyjny 0 0 0
Karta Warszawiaka 0 0 0
Karta Dużej Rodziny 0 0 0
Sprawy lokalowe 0 0 0
Oświata 0 0 0
Zezwolenia alkoholowe 0 0 0
Ochrona środowiska 0 0 0
Kultura 0 0 0
Budżet obywatelski 0 0 0
Turnusy rehabilitacyjne 0 0 0
Architektura 0 0 0
Urbanistyka 0 0 0
Geodezja 0 0 0
Nieruchomości 0 0 0
Infrastruktura 0 0 0
Gospodarka odpadami 0 0 0
500+ 0 0 0
Dobry start 300+ 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów
Kultura
Budżet obywatelski
Turnusy rehabilitacyjne
Architektura
Urbanistyka
Geodezja
Nieruchomości
Gospodarka odpadami
Program 500+
Infrastruktura
Ochrona środowiska
Zezwolenia alkoholowe
Prawa jazdy
Ewidencja ludności
Dowody osobiste
Działalność gospodarcza
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Karta Warszawiaka
Karta Dużej Rodziny
Sprawy lokalowe
Oświata
Dobry start 300+
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-10-21 22:25
Kancelaria 0 0 0
Kasa 0 1 0
Dodatki mieszkaniowe 0 4 0
Zezwolenia na alkohol 0 4 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 0 4 0
Karta Warszawiaka Karta Dużej Rodziny 0 4 0
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących 0 1 0
Lokale komunalne 0 0 0
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości 0 0 0
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg) 0 3 0
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport 0 0 0
Użytkowanie wieczyste gruntu 0 0 0
Bon Żłobkowy 0 4 0
Świadczenia 300+, 500+ 0 4 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dodatki mieszkaniowe
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg)
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości
Lokale komunalne
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących
Karta Warszawiaka/Karta Dużej Rodziny
Gospodarka odpadami komunalnymi
Zezwolenia na alkohol
Użytkowanie wieczyste gruntu
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowy Świat 39)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-10-21 22:26
Przyjmowanie wniosków 0 23 0
Obsługa dłużników alimentacyjnych 0 0 0
Uzupełnianie złożonych wniosków - wezwania 0 19 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Przyjmowanie wniosków
Obsługa dłużników alimentacyjnych
Uzupełnianie złożonych wniosków - wezwania
Urząd Dzielnicy Targówek
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-10-21 22:27
E: Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego E004 0 0 20
M: Wymeldowanie | zameldowanie | zaświadczenia M099 0 0 10
L: Sprawy lokalowe | Dodatki mieszkaniowe L059 0 0 20
J: Małżeństwa J004 0 0 10
P: Prawa jazdy - odbiór praw jazdy P019 0 0 15
D: Dowody osobiste - odbiór dokumentów D045 0 0 10
G: Działalność gospodarcza G043 0 0 60
N: Karta Warszawiaka N014 0 2 10
O: Odpisy O078 0 0 10
C: Dowody osobiste - składanie wniosków C077 0 0 20
U: Rejestracja urodzeń U514 0 0 10
B: Biuro podawcze | WIFI B136 0 2 10
A: Geodezja | Architektura | Ochrona środowiska A036 0 0 30
W: Dowody rejestracyjne - odbiór dowodów rejestracyjnych W071 0 0 10
F: Przekształcenie użytkowania wieczystego F283 0 2 10
R: Rejestracja pojazdów - składanie wniosków R118 0 0 20
K: Kasa F283 0 0 60
Z: Zgłoszenie zgonu Z022 0 0 10
H: BON ŻŁOBKOWY | 500+ | 300+ H010 0 2 15
S: Prawa jazdy - składanie wniosków S039 0 0 20
U: Archiwum USC | Odpisy aktów 0 0 10
Q: Deklaracje na podatek od nieruchomości Q040 0 2 30
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
USC J: Rejestracja małżeństw cywilnych
USC J: Rejestracja małżeństw wyznaniowych
USC J: Zaświadczenia do ślubu za granicą
USC O: Odpisy - Odbiór
USC O: Odpisy - Składanie
USC U: Archiwum USC | Odpisy aktów
USC U: Oświadczenia o zmianie imienia dziecka
USC U: Rejestracja urodzeń
USC U: Uznanie ojcostwa
USC Z: Zgłoszenie zgonu
A: Geodezja | Architektura | Ochrona środowiska
B: Biuro podawcze | WIFI
C: Dowody osobiste - składanie wniosków
D: Dowody osobiste - odbiór dokumentów
E: Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego
F: Przekształcenie użytkowania wieczystego
G: Działalność gospodarcza - zezw. na Alkohol - koncesje
G: Działalność gospodarcza - wpis do CEIDG
H: BON ŻŁOBKOWY | 500+ | 300+
K: Kasa
L: Sprawy lokalowe | Dodatki mieszkaniowe
M: Wymeldowanie | zameldowanie | zaświadczenia
N: Karta Warszawiaka
P: Prawa jazdy - odbiór praw jazdy
Q: Deklaracje na podatek od nieruchomości
R: Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
S: Prawa jazdy - składanie wniosków
W: Dowody rejestracyjne - odbiór dowodów rejestracyjnych
Y: Spis wyborców | zaświadczenia o prawie do głosowania
Referat Świadczeń Rodzinnych Urzędu Dzielnicy Targówek (ul. Wincentego 87)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-10-21 22:27
Rodzina 500+ 550 0 1 10
Fundusz alimentacyjny 006 0 0 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Urząd Dzielnicy Ursus
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-10-21 22:27
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, GEODEZJA 0 0 0
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, SPRAWY LOKALOWE 0 0 0
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 0 0 0
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 0 0 0
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY 0 0 0
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACY 0 0 0
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 0 0 0
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW 0 0 0
PRAWA JAZDY 0 0 0
KASA 0 0 0
PŁATNOŚCI PODATKÓW 0 0 0
URZĄD STANU CYWILNEGO 0 0 0
DZIERŻAWA, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE 0 0 0
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, KARTA DUŻEJ RODZINY 0 0 0
PODATEK OD SRODKOW TRANSPORTOWYCH 0 0 0
ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU 0 0 0
WYMIANA WTÓRNIK 0 0 0
WPISY HAK VAT GAZ TAXI L 0 0 0
CZASOWE WYCOFANIE Z RUCHU 0 0 0
ZEZWOLENIE NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE 0 0 0
WYBORY 0 0 0
ZATRZYMANE, PUNKTY KARNE 0 0 0
ODPISY 0 0 0
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH 0 0 0
500+ 0 0 0
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY 0 0 0
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH 0 0 0
ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 0 0 0
ZAŚWIADCZENIE DO ŚLUBU KONKORDATOWEGO 0 0 0
GOSP. ODPADAMI KOMUNALNYMI, ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU, BON ŻŁOBKOWY 0 0 0
DOBRY START 300+ 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, GEODEZJA
PODATEK OD SRODKOW TRANSPORTOWYCH
ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU
WYMIANA WTÓRNIK
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
500+
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH
Dobry start 300+
ODPISY
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, KARTA DUŻEJ RODZINY
DZIERŻAWA, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE
URZĄD STANU CYWILNEGO
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, SPRAWY LOKALOWE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACYJNE
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW
PRAWA JAZDY
PŁATNOŚCI PODATKÓW
ZAŚWIADCZENIE DO ŚLUBU KONKORDATOWEGO
Urząd Dzielnicy Ursynów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-10-21 22:27
Y: DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW Y002 0 0 10
X: WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 0 0 60
G: KONCESJE ALKOHOLOWE G010 0 0 60
O: ODPADY KOMUNALNE O015 0 0 60
Z: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) Z063 0 0 60
K: INDYWIDUALNA REJESTRACJA POJ. | PRZEREJESTR - SKŁADANIE WNIOSKÓW K103 0 0 90
E: ODBIÓR PRAW JAZDY E046 0 0 60
V: DOBRY START 300+ 0 0 2
P: PRAWA JAZDY - SKŁADANIE WNIOSKÓW P078 0 0 60
L: DODATKI MIESZKANIOWE | NAJEM LOKALI L032 0 0 90
F: KASY - WPŁATY F255 0 0 60
H: WARSZAWSKI BON ŻŁOBKOWY H001 0 0 60
T: ZMIANY W DOK. POJAZDU | WYMIANY | WTÓRNIKI | ZAŚW | WYREJ. T078 0 0 60
B: PUNKT PODAWCZY | OŚWIATA | OCHRONA ŚRODOWISKA | BUDŻET PARTYCYPACYJNY B042 0 0 60
Q: PAKIETY WYBORCZE, SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA 0 0 60
C: Rejestracja pojazdów firmowych 1 0 180
M: MELDUNKI i PESEL M112 0 0 10
N: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH N088 0 0 60
I: RODZINA 500+ I020 0 0 10
A: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA | GEODEZJA | NIERUCHOMOŚCI | INFRASTRUKTURA | DROGOWNICTWO A227 0 0 60
D: DOWODY OSOBISTE - SKŁADANIE WNIOSKÓW D081 0 0 60
R: ODBIÓR DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH | ZBYCIE POJAZDU R110 0 0 60
S: ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE S022 0 0 60
J: PODATKI I OPŁATY LOKALNE J102 0 0 60
W: KARTA WARSZAWIAKA | KARTA DUŻEJ RODZINY W022 0 0 120
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA | GEODEZJA | NIERUCHOMOŚCI | INFRASTRUKTURA | DROGOWNICTWO
B: PUNKT PODAWCZY | OŚWIATA | OCHRONA ŚRODOWISKA | BUDŻET PARTYCYPACYJNY
C: REJESTRACJA POJAZDÓW FIRMOWYCH - Umówienie wizyty wyłącznie telefonicznie Tel 224437356, 224437373, 224437345
D: DOWODY OSOBISTE - SKŁADANIE WNIOSKÓW
E: ODBIÓR PRAW JAZDY
G: KONCESJE ALKOHOLOWE
H: WARSZAWSKI BON ŻŁOBKOWY
J: PODATKI I OPŁATY LOKALNE
K: INDYWIDUALNA REJESTRACJA POJ. | PRZEREJESTR - SKŁADANIE WNIOSKÓW
L: DODATKI MIESZKANIOWE | NAJEM LOKALI
M: MELDUNKI i PESEL
N: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH
O: ODPADY KOMUNALNE
P: PRAWA JAZDY - SKŁADANIE WNIOSKÓW
Q: PAKIETY WYBORCZE, SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA
R: ODBIÓR DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH | ZBYCIE POJAZDU
S: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
T: ZMIANY W DOK. POJAZDU | WYMIANY | WTÓRNIKI | ZAŚW | WYREJ.
I: Rodzina 500+
V: 300 + DOBRY START
W: KARTA WARSZAWIAKA | KARTA DUŻEJ RODZINY
X: WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
Y: DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW
Z: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)
Urząd Dzielnicy Wawer
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-10-21 22:27
BIURO PODAWCZE 0 1 0
ARCHITEKTURA, GEODEZJA 0 2 0
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 0 2 0
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 0 3 0
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 0 3 0
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 0 2 0
ŚWIADCZENIA RODZINNE 0 2 0
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE 0 1 0
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY 0 1 0
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 0 0 0
INFORMACJA, WYDAWANIE DRUKÓW I FORMULARZY 0 0 0
KASY 0 0 0
REJESTRACJA POJAZDÓW 0 2 0
PRAWA JAZDY 0 0 0
WNIOSKI DOWODY OSOBISTE 0 1 0
DOWODY REJESTRACYJNE: WPISY, ADNOTACJE, ZMIANY 0 1 0
SPRAWY LOKALOWE 0 1 0
500+ 0 1 0
DOWODY REJESTRACYJNE ODBIÓR / WYMIANA 0 1 0
ZBYCIE POJAZDU / WYREJESTROWANIE 0 1 0
BUDŻET PARTYCYPACYJNY 0 0 0
WYDAWANIE DOKUMENTÓW 0 0 0
MELDUNKI I EWIDENCJA LUDNOŚCI 0 0 0
ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 0 0 0
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
DZIENNIK PODAWCZY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW
500+
WYDAWANIE PRAW JAZDY
EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE
WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
REJESTRACJA POJAZDÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
KARTA WARSZAWIAKA
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE
ŚWIADCZENIA RODZINNE
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PODATKI I OPŁATY LOKALNE IN-15
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
ARCHITEKTURA, GEODEZJA
SPRAWY LOKALOWE
Urząd Dzielnicy Wesoła
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-10-21 22:26
K: Kasa 15 6 1 4
B: Dowody osobiste 24 0 0 8
M: Meldunki 15 1 0 26
E: Sprawy wyborcze 0 0 0 0
R: Rejestracja pojazdów 51 0 0 6
P: Prawa jazdy 17 0 0 6
D: Działalność gospodarcza i zezwolenia 6 0 0 7
F: Podatki 7 0 0 13
O: Odbiór odpadów 6 0 0 4
H: Odpisy aktów USC 25 0 0 8
C: Pozostałe sprawy USC 7 0 0 13
A: Architektura 15 0 0 16
G: Geodezja 3 0 0 3
I: Infrastruktura i drogi 0 0 0 0
S: Ochrona środowiska 1 0 0 0
L: Sprawy lokalowe 2 0 0 22
N: Karta Dużej Rodziny 1 0 0 4
W: Karta Warszawiaka 6 0 0 3
J: Inne 11 0 0 12
T: Rodzina 500+ 2 0 0 5
V: Dobry start 300+ 900 0 0 1
Z: Rodzinne, inne świadczenia 7 0 0 4
X: Odbiór dokumentów 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
DOWODY OSOBISTE
MELDUNKI
SPRAWY WYBORCZE
PRAWA JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ZEZWOLENIA
ODBIÓR ODPADÓW
PODATKI
INFRASTRUKTURA I DROGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
SPRAWY LOKALOWE
KARTA DUŻEJ RODZINY
KARTA WARSZAWIAKA
ARCHITEKTURA
GEODEZJA
RODZINA 500+
DOBRY START 300+
ODBIÓR DOKUMENTÓW
Urząd Dzielnicy Wilanów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-10-21 22:27
Ewidencja ludności 0 0 0
Rejestracja pojazdów 0 0 0
Prawa jazdy 0 0 0
500+, 300+Dobry Start 0 0 0
Architektura i urbanistyka, sprawy lokalowe, konserwacja zabytków 0 0 0
Ochrona środowiska, drogownictwo, infrastruktura 0 0 0
Działalność gospodarcza 0 0 0
Geodezja, ewidencja gruntów, karta dużej rodziny, karta warszawiaka 0 0 0
Podatki 0 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 0 0 0
Firmy-Rejestracja pojazdów 0 0 0
0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Ewidencja ludności
Rejestracja pojazdów
Prawa jazdy
500+, 300+Dobry Start
Architektura i urbanistyka, sprawy lokalowe, konserwacja zabytków
Ochrona środowiska, drogownictwo, infrastruktura
Działalność gospodarcza
Geodezja, ewidencja gruntów, karta dużej rodziny, karta warszawiaka
Podatki
Gospodarka odpadami komunalnymi
Firmy-Rejestracja pojazdów
Urząd Dzielnicy Włochy
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-10-21 22:36
Architektura, Geodezja, Ochrona Środowiska, Gospodarka Nieruchomościami 0 1 0
Infrastruktura, Oświata, Zezwolenia na alkohol, Zasoby lokalowe, Podatki lokalne 0 0 0
Odpady komunalne 0 0 0
Świadczenia rodzinne 0 0 0
Karta Warszawiaka 0 0 0
Punkt podawczy 0 1 0
Punkt Informacyjny 0 0 0
Dowody osobiste i meldunki 0 1 0
Prawo jazdy 0 1 0
Rejestracja osób prawnych 0 0 0
Rejestracja pojazdów, wymiana dowodu rejestracyjnego, GAZ, HAK, L, współwłaściciel 0 4 0
Odbiór dowodu rejestracyjnego, zgłoszenie zbycia pojazdu 0 2 0
Działalność gospodarcza 0 0 0
Kasy 0 1 0
Wymiar podatku od nieruchomości (rejon Włochy) 0 0 0
Podatek od nieruchomości osoby prawne 0 0 0
Wymiar podatku od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy, Okęcie) 0 0 0
Podatek rolny, zaświadczenia 0 0 0
Podatek od środków transportowych 0 0 0
Wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego 0 0 0
Windykacja należności podatkowych 0 0 0
Odpady komunalne - piętro 0 0 0
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja 0 0 0
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny 0 0 0
Program 500+ 0 0 0
Do kasy 0 0 0
st1 0 0 0
st2 0 0 0
st3 0 0 0
st4 0 0 0
st11 0 0 0
st12 0 0 0
st13 0 0 0
st14 0 0 0
st15 0 0 0
Dobry start 300+, 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Architektura, Geodezja, Ochrona Środowiska, Gospodarka Nieruchomościami
Świadczenia rodzinne
Karta Warszawiaka
Punkt podawczy
Dowody osobiste i meldunki
Prawo jazdy
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Księgowanie wpłat z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja
Program 500+
Infrastruktura, Oświata, Zezwolenia na alkohol, Zasoby lokalowe, Podatki lokalne
Podatek rolny, zaświadczenia
Odpady komunalne
Działalność gospodarcza
Podatek od nieruchomości osoby prawne
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy)
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy, Okęcie)
Podatek od środków transportowych
Ustalanie opłaty z tyt. opłaty za gospodarowanie od nieruchomości, rolnego
Postępowanie egzekucyjne
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny
Dobry start 300+
Urząd Dzielnicy Wola
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-10-21 22:25
Meldunki i dowody 0 4 0
Wydawanie dowodów osobistych 0 3 0
Kancelaria, sprawy różne 0 0 0
Architektura, infrastruktura 0 0 0
Nieruchomości, geodezja 0 0 0
Sprawy lokalowe 0 0 0
Ochrona Środowiska 0 0 0
Wydawanie dowodów rejestracyjnych 0 1 0
Rejestracja pojazdów 0 21 0
Gospodarka odpadami/Środowisko 0 0 0
Kasa 0 4 0
Prawa jazdy 0 4 0
Karta Warszawiaka 0 0 0
Małżeństwa 0 5 0
Odpisy 0 21 0
Rejestracja zgonów 0 2 0
Zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny 0 7 0
Dłużnicy alimentacyjni 0 7 0
Świadczenia opiekuńcze, becikowe 0 7 0
Zezwolenia alkoholowe 0 6 0
Ewidencja Działalności Gospodarczej 0 6 0
Do kasy 0 3 0
Program 500+ al. Solidarności 0 0 0
Program 500+ Syreny 0 7 0
Dobry start 300+ 0 0 0
Dobry start "300+" Syreny 0 8 0
Wybory 0 1 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A - Meldunki i dowody
O - Ochrona środowiska/gospodarka odpadami komunalnymi
M - Karta Warszawiaka, Karta Dużej Rodziny
L - Prawa jazdy
I - Rejestracja pojazdów
H - Wydawanie dowodów rejestracyjnych
F - Sprawy lokalowe
E - Nieruchomości, geodezja
D - Architektura, Infrastruktura
C - Kancelaria
B - Wydawanie dowodów osobistych
P - 500+, Al Solidarności
Urząd Dzielnicy Żoliborz
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-10-21 22:27
E: Dowody osobiste Meldunki E146 0 0 10
F: Rejestracja pojazdów osoby prawne Leasingi 0 0 60
Y: Świadczenia dla rodzin Y042 0 0 10
A: Ksiegowość: opłata za wiecz. użyt. gruntu A002 0 0 10
B: Podatek od nieruchomości - informacja ogólna B002 0 0 10
J: Osoby niesłyszące 0 0 10
H: Handel Zezwolenia na sprzedaż alkoholu H001 0 0 60
X: Podatek od nieruch. - info o toczących się postep. 0 0 10
G: Działalność gospodarcza G024 0 0 60
W: Wybory W002 0 0 60
N: Ochrona środo. Odpady Geodezja Karty N088 0 0 60
K: Kasy K058 0 0 60
C: Rejestracja pojazdów Prawa jazdy C115 0 0 10
P: Paszporty składanie wniosków P041 0 0 60
L: Sprawy mieszkaniowe L036 0 0 10
I: Ksiegowość: dzierżawy 0 0 10
O: Paszporty odbiór dokumantów O049 0 0 60
D: Ksiegowość: podatku od nieruch. od osób fiz. 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
C: Rejstracja pojazdów, prawa jazdy
E: Dowody osobiste, meldunki i poświadczenia
F: Rejestracja pojazdów - osoby prawne, leasingi
G: Działalność gospodarcza
L: Sprawy mieszkaniowe
N: Ochrona środowiska, odpady komunalne, użytkowanie wieczyste, architektura, geodezja, nieruchomości, karty, budżet partypacyjny
P: Paszporty - składanie wniosków
Y: Świadczenia dla rodziny, 500plus, Dobry start 300plus

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

I Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego, Obrotu Zagranicznego oraz Zmiany Imion i Nazwisk (ul. Władysława Andersa 5)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-10-21 22:27
T: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu Z612 0 0 10
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem P602 0 0 10
S: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
I: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym I017 0 0 10
Z: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego J001 0 0 10
Sprostowanie lub uzupełnienie aktów 0 0 10
D: Zmiana imienia dziecka 0 0 10
M: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 0 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń M034 0 0 10
A: Rejestracja noworodków 0 0 10
T: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów 0 0 10
T: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów 0 0 10
W: Złożenie wniosku oraz odbiór zamówionych odpisów W135 0 0 10
X: Kasa 0 0 60
C: Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 0 0 60
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka O001 0 0 10
T: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odbiór zamówionych odpisów aktów
Złożenie wniosku o wydanie odpisów aktów
Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego III (ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 1/3)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-10-21 22:27
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 0 10
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu Z612 0 0 10
S: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu S701 0 0 10
Z: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego J001 0 0 10
D: Zmiana imienia dziecka 0 0 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń M010 0 0 10
M: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 0 10
A: Rejestracja noworodków N807 0 0 10
W: Złożenie wniosku oraz odbiór zamówionych odpisów W054 0 0 10
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka O001 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odbiór zamówionych odpisów aktów
Złożenie wniosku o wydanie odpisów aktów
Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego V al. KEN 61
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-10-21 22:27
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu Z615 0 0 10
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 0 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń M027 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 0 10
Sprostowanie lub uzupełnienie aktów 0 0 10
I: Informacja I908 0 0 10
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 0 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego V (ul. Falęcka 10)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-10-21 22:27
S: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu S701 0 0 10
I: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 0 0 10
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu Z619 0 0 10
T: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem P601 0 0 10
Sprostowanie lub uzupełnienie aktów 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 0 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 0 10
D: Zmiana imienia dziecka 0 0 10
A: Rejestracja noworodków 0 0 10
I: Informacja I906 0 0 10
T: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów 0 0 10
W: Złożenie wniosku oraz odbiór zamówionych odpisów W061 0 0 10
C: Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 0 0 60
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 0 10
T: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Wydział Archiwum Stanu Cywilnego (ul. Smyczkowa 14)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-10-21 22:27
P: Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska 0 0 10
A: Uzupełnienie aktu A605 0 0 10
S: Sprostowanie aktu stanu cywilnego S207 0 0 10
I: Inna sprawa I503 0 0 10
D: Nadanie dziecku nazwiska 0 0 10
O: Uznanie ojcostwa O101 0 0 10
W: Odbiór zamówionych dokumentów W711 0 0 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.