Rezerwacja wizyt

Miasto Stołeczne Warszawa

System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy.

Witamy na stronach Systemu rezerwacji wizyt m.st. Warszawy.

System rezerwacji wizyt umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu kolejek w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy oraz w niektórych wydziałach Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy i biurach Urzędu m.st. Warszawy. Możliwe jest także zarezerwowanie terminu wizyty. Oferowane funkcjonalności nie są obecnie dostępne w przypadku wszystkich komórek organizacyjnych, jednak System jest ciągle rozbudowywany. W związku z tym, że System jest wciąż w fazie rozwoju, może działać w sposób niestabilny. Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Systemu bądź oczekiwanych funkcjonalności można przesyłać na adres rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl. Pomogą nam one usprawnić jego działanie. UWAGA! Adres e-mail rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl nie jest przeznaczony do umawiania się na wizytę w Urzędzie. Wysłane na niego maile z prośbą o umówienie wizyty pozostaną bez odpowiedzi.

UWAGA!

Zablokowano internetową rezerwację wizyt na pl. Starynkiewicza 7/9 do Ogólnomiejskiego Punktu Obsługi Mieszkańców oraz Terenowego Punktu Paszportowego z uwagi na planowany remont budynku.

Ponadto, ze względu na migrację na nową wersję oprogramowania, przejsciowo występują problemy z rezerwacją wizyt w biurach Urzędu ms.t Warszawy oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.

INSTRUKCJE

Aby skorzystać z Systemu rezerwacji wizyt należy kliknąć w link Rozwiń znajdujący się pod nazwą wybranej komórki organizacyjnej. System domyślnie wyświetla dane dotyczące stanów kolejek nie starsze niż sprzed 10 minut. Aby uzyskać najświeższe dane, należy nacisnąć przycisk Odśwież znajdujący się pod tabelą ze stanem kolejek wybranej komórki organizacyjnej.

Aby zarezerwować wizytę, należy kliknąć w zakładkę Rezerwuj wizytę. W wyświetlonej tabeli trzeba kliknąć w odpowiednią grupę spraw, a następnie w nowo otwartym okienku zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty, postępując zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami. Po wypełnieniu formularza i zatwierdzeniu wprowadzonych danych wyświetli się potwierdzenie rezerwacji, które można wydrukować. W wybranym dniu, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą, należy za pośrednictwem klawiatury numerycznej umieszczonej obok automatu biletowego wpisać swój numer identyfikacyjny, przydzielony w trakcie procesu rejestracji. Przed rezerwacją terminu najlepiej zapoznać się z informacjami znajdującymi się na stronie miejskiej dotyczącymi dokumentów i załączników koniecznych do załatwienia sprawy.

UWAGA!

 • Nieodebranie numerka przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.
 • Ze wględu na to, iż w poszczególnych komórkach organizacyjnych funkcjonują różne systemy kolejkowe, proces rezerwacji wizyty dla poszczególnych komórek może się nieznacznie różnić. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie aplikacji umożliwiającej rezerwację wizyty w danej komórce.
 • Wymagana jest włączona obsługa Javascript w przeglądarce.
 • W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty można podać imię, nazwisko, telefon oraz adres email. Są to dane podawane opcjonalnie w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem. W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji wizyt m.st. Warszawy w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Biura Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (Aleje Jerozolimskie 28)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-06-26 17:00
rchiwalna)R-Rejestracja pojazdów 0 0 0 0
Wydawanie zatrzymanych praw jazdy 100 0 0 9
Cechy identyfikacyjne 214 0 0 4
Ewidencja instruktorów 305 0 0 4
Ewidencja diagnostów 403 0 0 1
Ewidencja ośrodków 517 0 0 2
Licencje "TAXI" 634 0 1 34
Transport drogowy 709 0 1 19
Oznakowanie "TAXI" 804 0 1 26
Egzaminy "TAXI" 908 0 0 2
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Cechy identyfikacyjne
Egzaminy TAXI
Ewidencja instruktorów
Ewidencja diagnostów
Ewidencja ośrodków
Licencje TAXI
Wydawanie zatrzymanych praw jazdy
Rejestracja pojazdów
Transport drogowy
Oznakowanie "TAXI"
Biuro Geodezji i Katastru (ul. Sandomierska 12)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-07-13 6:16
Ewidencja gruntów i budynków 0 0 0 0
Numer.porz.i nazewn.ulic, placów 0 0 0 0
Postępowania administracyjne 0 0 0 0
Zamówienia na kopie mapy zasad. 0 0 0 0
Obsługa prac geod.-wydawanie mater. 0 0 0 0
Obsługa prac geod.-przyjmow. oper. 0 0 0 0
Odbiór kopi mapy zasad. 0 0 0 0
Obsługa Zespołu Uzgadniania Dok.Proj 0 0 0 0
Odbiór zam. dokumentów 0 0 0 0
rezerwa 0 0 0 0
Kasa 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Ewidencja gruntów i budynków, udostępnianie danych - wypisy, wyrysy, zaświadczenia z ewidencji gruntów i budynków, zgłaszanie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków
Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic, placów, składanie wniosków o nadanie numeru porządkowego lub o zaświadczenie o numerze porządkowym
Postępowania administracyjne, rozgraniczanie nieruchomości, postępowania ewidencyjne i klasyfikacja gruntów
Zamówienia i odbiór kopii mapy zasadniczej oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Obsługa prac geodezyjnych, składanie zgłoszeń prac geodezyjnych, wydawanie materiałów do zgłoszonych prac geodezyjnych oraz materiałów po ewidencji

Dzielnice m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Bemowo
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-08-18 20:09
A - BONIF. UŻ. WIECZ., DRUK IN-15 20 0 0 8
C - SKŁADANIE WNIOSK. PASZPORTOWYCH 68 0 0 14
D - ODBIÓR PASZPORTÓW 47 0 0 6
E - BemowoNET, BEMOWSKA KARTA MIESZKAŃCA 4 0 0 1
F - ZAS. LOKAL., OCHR. ŚROD., INFRASTR. 22 0 0 8
G - GOSPODARKA NIERUCH., ARCHITEKTURA 27 0 0 6
H - ŚWIADCZENIA RODZINNE 58 0 0 9
I - PUNKT PODAWCZY 15 0 0 2
J - KASA PARTER 93 0 0 2
K - KASA PIĘTRO 0 5 0 0
L - REJESTRACJA POJAZDÓW 125 0 0 14
M - PRAWA JAZDY 68 0 0 4
N - RODZINA 500+ ODBIÓR DECYZJI 47 0 0 2
P - MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 201 0 0 7
R - KARTA DUŻEJ RODZINY 5 0 0 2
S - GOSPODARKA ODPADAMI 2 0 0 1
T - ODBIÓR TABLIC I DOWODÓW REJESTR. 45 0 0 4
W - KARTA WARSZAWIAKA 11 0 0 1
Z - RODZINA 500+ SKŁADANIE WNIOSKÓW 135 0 0 6
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
BONIFIKATA OD UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - EWIDENCJA
SKŁADANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
ODBIÓR PASZPORTÓW
BemowoNET - BEZPRZEWODOWY INTERNET
ZASOBY LOKALOWE, OCHRONA ŚRODOWISKA, INRFASTRUKTURA
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
ŚWIADCZENIA RODZINNE
ARCHITEKTURA
REJESTRACJA POJAZDÓW
PRAWA JAZDY
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
KARTA DUŻEJ RODZINY
GOSPODARKA ODPADAMI
ODBIÓR TABLIC I DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
KARTA WARSZAWIAKA
RODZINA 500+ SKŁADANIE WNIOSKÓW
RODZINA 500+ ODBIÓR DECYZJI
Urząd Dzielnicy Białołęka
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-08-18 20:06
I-INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 12 0 0 1
L-SPRAWY LOKALOWE 7 0 0 6
P-PODATKI,OPŁATY LOKALNE 30 0 0 7
W-KARTY: WARSZAWIAKA, DUŻEJ RODZINY 16 0 0 2
J-PRAWA JAZDY 53 0 0 3
M-MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 165 0 0 8
S-SPRAWY SPOŁECZNE 45 0 0 7
A-ARCHITEKTURA, URBANISTYKA 30 0 0 3
G-GEODEZJA, GOSPODARKA GRUNTAMI 26 0 0 4
o-GOSPODARKA ODPADAMI KOM. 7 0 0 1
R-REJESTRACJA POJAZDÓW 97 0 0 7
Y:ZMIANY W DOWODACH REJ. 0 0 0 0
X-ODBIÓR STAŁEGO DOW.REJ. 683 0 0 6
Z: PUNKT PODAWCZY 100 0 0 9
K-KASY 26 0 0 9
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
SPRAWY LOKALOWE
PODATKI,OPŁATY LOKALNE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (ZEZWOLENIA NA ALKOHOL)
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY
PRAWA JAZDY
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
OŚWIATA, KULTURA, SPRAWY SPOŁECZNE
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA
GEODEZJA, GOSPODARKA GRUNTAMI
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
REJESTRACJA POJAZDÓW
ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO
PUNKT PODAWCZY, 500 plus
KASY
Urząd Dzielnicy Bielany
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-08-18 20:14
A: ODPANY KOMUNALNE 10 0 0 0
B: ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, GEODEZJA, NIERUCHOMOŚCI 92 0 0 4
C: DROGOWNICTWO, INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 10 0 0 7
D: PŁATNOŚĆ PODATKU, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, DZIERŻAWY, OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA 25 0 0 2
E: KASY - OPŁATY SKARBOWE, OPŁATY USC, PASZPORTOWE, ODPADY, PEŁNOMOCNICTWA, INNE 105 0 0 2
F: 500+ BEZ WYKAZANIA DOCHODU 84 0 0 5
G: PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH 52 0 0 8
H: WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH 30 0 0 5
I: INFORMACJA PODATKOWA, KARTA WARSZAWIAKA 24 0 0 14
J: 500+ Z WYKAZANIEM DOCHODU 94 0 0 7
K: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 85 0 0 7
L: PRAWA JAZDY 57 0 0 6
M: REJESTRACJA - WNIOSKI 70 0 0 7
U: REJESTRACJA - ODBIÓR DOKUMENTÓW 76 0 0 6
P: MELDUNKI - SKŁADANIE WNIOSKÓW 138 0 0 14
R: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 87 0 0 5
S: WPIS DO CEIDG 27 0 0 11
T: ALKOHOL - ZEZWOLENIA 1 0 0 17
N: SPRAWY LOKALOWE, KARTA DUŻEJ RODZINY 21 0 0 8
W: DODATKI MIESZKANIOWE, OBNIŻKI CZYNSZU 14 0 0 7
X:SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 0 0 0 0
Z: WYBORY 5 0 0 2
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ODPADY KOMUNALNE
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, GEODEZJA, NIERUCHOMOŚCI
DROGOWNICTWO, INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
PŁATNOŚĆ PODATKU, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, DZIERŻAWY, OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA
KASY - OPŁATY SKARBOWE, OPŁATY USC, PASZPORTOWE, ODPADY, PEŁNOMOCNICTWA, INNE
500+ BEZ WYKAZANIA DOCHODU
500+ Z WYKAZANIEM DOCHODU
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH
INFORMACJA PODATKOWA, KARTA WARSZAWIAKA
ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR PRAW JAZDY
SKŁADANIE WNIOSKÓW, ZMIANY, WTÓRNIKI, ZGŁOSZENIA ZBYCIA, ADNOTACJE, WYREJESTROWANIE
ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
DOWODY OSOBISTE-SKŁAD. WNIOSKÓW, MELDUNKI, ZAŚWIADCZENIA
ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH
WNIOSEK O WPIS DO CEIDG (nowy, zmiany, wykreślenia, zawieszenia)
ALKOHOL - ZEZWOLENIA
SPRAWY LOKALOWE, KARTA DUŻEJ RODZINY
DODATKI MIESZKANIOWE, OBNIŻKI CZYNSZU
WYBORY
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Rakowiecka 25/27)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-08-18 20:12
Meldunki stałe 60 0 0 10
Meldunki czasowe 0 13 0 0
Meldunki - cudzoziemcy
Wniosek o nadanie numeru PESEL
0 26 0 0
Dowody osobiste – składanie wniosków 127 0 0 7
Dowody osobiste – odbiór 107 0 0 3
Zaświadczenia z akt ewidencji ludności,
Zaświadczenia z akt dowodów osobistych,
Udostępnianie danych,
PESEL - udostępnianie danych
28 0 0 6
Wybory 0 0 0 0
Architektura i budownictwo 32 0 0 8
Geodezja i kataster 2 0 0 3
Infrastruktura 4 0 0 4
Gospodarka nieruchomościami,
Składanie wniosków o bonifikatę
informacja podatkowa
składanie IN,
73 0 0 9
Składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus, od 1-04-2016r. 27 0 0 7
Składanie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0 0 0 0
Budżet partycypacyjny 0 0 0 0
Karta Warszawiaka
Karta Dużej Rodziny
1 0 0 12
Kasa - wpłaty 44 0 0 6
Kasa
 • opłata skarbowa
 • geodezyjna
 • za udostępnienie danych
15 0 0 8
Kasa - wypłaty 1 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Meldunki - stałe
Meldunki - czasowe
Meldunki - cudzoziemcy,
wniosek o nadanie numeru PESEL
Dowody osobiste – składanie wniosków
Dowody osobiste - odbiór
Zaświadczenia z akt ewidencji ludności,
zaświadczenia z akt dowodów osobistych,
udostępnianie danych,
PESEL - udostępnianie danych
Architektura i budownictwo
Gospodarka nieruchomościami,
składanie wniosków o bonifikatę,
informacja podatkowa,
składanie IN
Składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus
Odpady komunalne
Karty warszawiaka i dużej rodziny
Kasa - wypłaty
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Wiktorska 91A)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-08-18 20:14
Rejestracja pojazdów
Wyrejestrowanie pojazdów z powodu:
 • kasacji
 • kradzieży
 • wywozu za granicę
100 0 0 20
Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych.
Wymiana i wtórniki dodowodów rejestracyjnych.
Zgłoszenia zbycia (sprzedaży) pojazdu.
Zmiany w dowodach rejestracyjnych:
 • współwłaściciel
 • hak
 • gaz

Wtórniki tablic rejestracyjnych,
nalepek kontrolnych,
znaków legalizacyjnych,
dorobienie trzeciej tablicy
374 0 0 8
Prawa jazdy 101 0 0 4
Kasa 441 0 0 5
Zaplanowana rejestracja pojazdów 0 0 1 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych Wymiana i wtórniki dodowodów rejestracyjnych Zgłoszenia zbycia (sprzedaży) pojazdu Zmiany w dowodach rejestracyjnych - współwłaściciel, hak, gaz Wtórniki tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych Dorobienie trzeciej tablicy
Prawa jazdy
Zaplanowana rejestracja pojazdów
Urząd Dzielnicy Ochota
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-08-18 20:09
SPRAWY LOKALOWE 27 0 0 9
REJESTR. POJ - OSOBY FIZYCZNE 275 0 0 5
PRAWA JAZDY 450 0 0 6
REJESTR. POJ - SPRAWY KRÓTKIE 540 0 0 4
KARTA WARSZAWIAKA (e-hologram) 1 0 0 4
DOW. OSOBISTE(SKŁ. DOK.) 788 0 0 6
DOW. OSOBISTE(ODBIÓR) 860 0 0 3
MELDUNKI 932 0 0 7
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 15 0 0 13
WYBORY, ZAŚWIADCZ. 0 0 0 0
ARCHITEKTURA, GEODEZJA 3 0 0 2
KASA 271 0 0 1
500+ 42 0 0 9
ALKOHOL 0 0 0 0
NIERUCHOMOŚCI, PODATKI 377 0 0 8
REJESTR. POJ - OSOBY PRAWNE 5 0 0 58
KARTA DUŻEJ RODZINY 2 0 0 3
GOSP. ODPADAMI KOM. 5 0 0 12
URODZENIA 13 0 0 29
MAŁŻEŃSTWA/ŚLUB WYZNANIOWY 0 0 0 0
REJESTRACJA ZGONÓW 210 0 0 23
ODPISY-SKŁADANIE I ODBIÓR 350 0 0 12
ODPISY-ODBIÓR 0 0 0 0
TRANSKRYPCJE-SKŁADANIE 0 0 0 0
TRANSKRYPCJE-ODBIÓR 0 0 0 0
URODZENIA-UZNANIA 0 0 0 0
JUBILEUSZE 800 0 0 3
WNIOSKI O BONIFIKATĘ 10 0 0 3
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ARCHITEKTURA, GEODEZJA, INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO
DOWODY OSOBISTE (SKŁADANIE WNIOSKÓW)
DOWODY OSOBISTE (ODBIÓR)
REJESTRACJA POJAZDÓW (OSOBY FIZYCZNE)
REJESTRACJA POJAZDÓW (SPRAWY KRÓTKIE)
SPRAWY LOKALOWE
MELDUNKI
PRAWA JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW (OSOBY PRAWNE)
ALKOHOL
NIERUCHOMOŚCI, PODATKI
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
KARTA WARSZAWIAKA
KARTA DUŻEJ RODZINY
500+ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-08-18 20:10
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków 0 1 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 0 0 0
Prawa jazdy 0 0 0
Dowody rejestracyjne - odbiór 0 0 0
Dowody osobiste i meldunki - składanie wniosków 0 0 0
Dowody osobiste - odbiór 0 0 0
Zdrowie, kultura, sport, oświata, KDR, SK, sprawy różne, 500+ 0 0 0
Architektura, urbanistyka, geodezja, nieruchomości 0 0 0
Działalność gospodarcza 0 0 0
Podatki, infrastruktura, ochrona środowiska 0 0 0
Kasy 0 0 0
Sprawy lokalowe 0 0 0
Urząd stanu cywilnego - odpisy 0 0 0
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - przyjmowanie wniosków, 500+ 0 0 0
Paszporty - składanie wniosków 0 0 0
Paszporty - odbiór 0 0 0
Urząd stanu cywilnego - rejestracja zgonów 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Urząd stanu cywilnego - odpisy
Paszporty - odbiór
Paszporty - składanie wniosków
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - przyjmowanie wniosków, 500+
Sprawy lokalowe, nadzór właścicielski i nieruchomości
Kasy
Podatki, infrastruktura, ochrona środowiska
Działalność gospodarcza
Architektura, urbanistyka, geodezja, nieruchomości
Zdrowie, kultura, sport, oświata, KDR, SK, sprawy różne, 500+
Dowody osobiste - odbiór
Dowody osobiste i meldunki - składanie wniosków
Dowody rejestracyjne - odbiór
Prawa jazdy
Gospodarka odpadami komunalnymi
Urząd stanu cywilnego - rejestracja zgonów
Urząd Dzielnicy Praga-Północ
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-08-18 20:07
Kancelaria – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe 0 5 0
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne, świadczenie rodzinne 500+ 0 2 0
Sprawy lokalowe 0 3 0
Dodatki mieszkaniowe 0 2 0
Podatki i opłaty lokalne 0 2 0
Gospodarka odpadami 0 4 0
KDR, Odbiory zaświadczeń 0 2 0
Działalność gospodarcza 0 4 0
Ewidencja ludności i dowody osobiste 0 2 0
Komunikacja - składanie wniosków - prawo jazdy 0 0 0
Odbiór praw jazdy 0 0 0
Komunikacja - Rejestracja pojazdów 0 1 0
Odbiór dowodów rejestracyjnych 0 0 0
Wybory 0 2 0
Kasy 0 5 0
Świadczenie Wychowawcze 500+ 0 1 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Kancelaria – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe
KDR, odbiory zaświadczeń
Gospodarka odpadami
Wydawanie dowodów rejestracyjnych i praw jazdy
Komunikacja - składanie wniosków - prawa jazdy
Sprawy lokalowe
Komunikacja - rejestracja pojazdów
Działalność gospodarcza
Ewidencja ludności i dowody osobiste
Podatki i opłaty lokalne
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
Świadczenie Wychowawcze 500+
Urząd Dzielnicy Rembertów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-08-18 20:14
Rejestracja pojazdów 0 0 0
Prawa jazdy 0 0 0
Ewidencja ludności 0 0 0
Dowody osobiste 0 0 0
Kasa 0 0 0
Informacja / Punkt podawczy 0 0 0
Działalność gospodarcza 0 0 0
Świadczenia rodzinne 0 0 0
Fundusz alimentacyjny 0 0 0
Karta Warszawiaka 0 0 0
Karta Dużej Rodziny 0 0 0
Sprawy lokalowe 0 0 0
Oświata 0 0 0
Zezwolenia alkoholowe 0 0 0
Ochrona środowiska 0 0 0
Kultura 0 0 0
Budżet partycypacyjny 0 0 0
Turnusy rehabilitacyjne 0 0 0
Architektura 0 0 0
Urbanistyka 0 0 0
Geodezja 0 0 0
Nieruchomości 0 0 0
Infrastruktura 0 0 0
Gospodarka odpadami 0 0 0
500+ 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów
Kultura
Budżet partycypacyjny
Turnusy rehabilitacyjne
Architektura
Urbanistyka
Geodezja
Nieruchomości
Gospodarka odpadami
Program 500+
Ochrona środowiska
Zezwolenia alkoholowe
Oświata
Prawa jazdy
Ewidencja ludności
Dowody osobiste
Działalność gospodarcza
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Karta Warszawiaka
Karta Dużej Rodziny
Sprawy lokalowe
Infrastruktura
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-08-18 20:08
Kancelaria 0 0 0
Kasa 0 0 0
Dodatki mieszkaniowe 0 0 0
Zezwolenia na alkohol 0 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 0 0 0
Karta Warszawiaka Karta Dużej Rodziny 0 0 0
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących 0 0 0
Lokale komunalne 0 0 0
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości 0 0 0
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg) 0 1 0
Meldunki, dowody, zaświadczenia 0 1 0
Odbiór Dowodów Osobistych 0 1 0
Budżet Partycypacyjny 0 1 0
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport 0 0 0
Użytkowanie wieczyste gruntu 0 0 0
Świadczenia Rodzinne, 500+ 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dodatki mieszkaniowe
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport
Odbiór Dowodów osobistych
Meldunki, dowody, zaświadczenia
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg)
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości
Lokale komunalne
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących
Karta Warszawiaka/Karta Dużej Rodziny
Gospodarka odpadami komunalnymi
Zezwolenia na alkohol
Użytkowanie wieczyste gruntu
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Mariańska 5)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-08-18 20:08
Prawa jazdy 0 1 0
Rejestracja pojazdów - osoby prawne 0 7 0
Rejestracja pojazdów - osoby fizyczne 0 26 0
Wydawanie DR., wymiana DR, adnotacje w DR , zbycia 0 31 0
Informacja 0 3 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Prawa jazdy
Rejestracja osób fizycznych
Osoby fizyczne + firmy – wydawanie, wymiana, adnotacje w DR, zgłoszenie zbycia
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowy Świat 39)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-08-18 20:06
Przyjmowanie wniosków 0 4 0
Obsługa dłużników alimentacyjnych 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Przyjmowanie wniosków
Obsługa dłużników alimentacyjnych
Urząd Dzielnicy Targówek
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-08-18 20:09
Dowody osobiste - składanie wniosków 117 0 1 6
Dowody osobiste - odbiór dokumentów 975 0 0 4
Wymeldowanie, zameldowanie, zaświadczenia 844 0 0 5
Prawa jazdy - odbiór dokumentów 212 0 0 3
Prawa jazdy - składanie wniosków 438 0 0 4
Dowody rejestracyjne - odbiór dokumentów 667 0 0 4
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków 101 0 0 9
Sprawy lokalowe, Dodatki mieszkaniowe 431 0 0 6
Działalność gospodarcza 27 0 0 15
Geodezja, Architektura,Ochrona środowiska 488 0 0 4
Archiwum USC, Odpisy aktów 444 0 0 6
Biuro podawcze, WIFI 41 0 0 4
Kasy 154 0 0 2
500 plus 63 0 0 4
Spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania 0 0 0 0
Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego 9 0 0 5
Awizowane decyzje podatkowe 0 0 0 0
Karta Warszawiaka 4 0 0 2
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dowody osobiste - składanie wniosków
Dowody osobiste - odbiór dokumentów
Wymeldowanie, zameldowanie, zaświadczenia
Prawa jazdy - odbiór dokumentów
Prawa jazdy - składanie wniosków
Dowody rejestracyjne - odbiór dokumentów
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Sprawy lokalowe, Dodatki mieszkaniowe
Działalność gospodarcza
Geodezja, Architektura, Ochrona środowiska
Archiwum USC, Odpisy aktów
Biuro podawcze, WIFI
Kasy
500 plus
Spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania
Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego
Awizowane decyzje podatkowe
Karta Warszawiaka
Urząd Dzielnicy Ursus
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-08-18 20:05
URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, OCHRONA ŚRODO 0 0 0 00:00
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, GEODEZJA, S 0 0 0 00:00
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 0 0 0 00:00
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 0 0 0 00:00
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY 0 0 0 00:00
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACY 0 0 0 00:00
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 0 0 0 00:00
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW 0 0 0 00:00
PRAWA JAZDY 0 0 0 00:00
KASA 0 0 0 00:00
PŁATNOŚCI PODATKÓW 0 0 0 00:00
URZĄD STANU CYWILNEGO 0 0 0 00:00
DZIERŻAWA, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE 0 0 0 00:00
INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO, GOSPODARKA 0 0 0 00:00
PODATEK OD SRODKOW TRANSPORTOWYCH 0 0 0 00:00
ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU 0 0 0 00:00
WYMIANA WTÓRNIK 0 0 0 00:00
WPISY HAK VAT GAZ TAXI L 0 0 0 00:00
CZASOWE WYCOFANIE Z RUCHU 0 0 0 00:00
ZEZWOLENIE NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE 0 0 0 00:00
WYBORY 0 0 0 00:00
ZATRZYMANE, PUNKTY KARNE 0 0 0 00:00
ODPISY 0 0 0 00:00
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH 0 0 0 00:00
500+ 0 0 0 00:00
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY 0 0 0 00:00
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH 0 0 0 00:00
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, GEODEZJA, SPRAWY LOKALOWE,DODATKI MIESZKANIOWE, ENERGETYCZNE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW
PRAWA JAZDY
INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO, GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI, ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
500+
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACY
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY
Urząd Dzielnicy Ursynów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-08-18 20:09
K-REJESTRACJA POJAZDÓW 88 0 0 8
S-ŚWIADCZENIA RODZINNE,ALIMENTACYJNE 49 0 0 10
R-ODBIÓR DOKUMENT. KOMUNIKACYJNYCH 381 0 0 5
P-PRAWA JAZDY-PRZYJMOW. WNIOSKÓW 42 0 0 7
E-ODBIÓR PRAWA JAZDY 18 0 0 5
H-500+ BEZ DOCHODU 0 0 0 0
Z-EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSP.-CEIDG 27 0 0 14
G-KONCESJE ALKOHOLOWE I INNE 0 0 0 0
A-ARCHITEKTURA, GEODEZJA, INFRASTRUKT 47 0 0 9
L-SPRAWY LOKALOWE 12 0 0 12
B-OCHRONA ŚROD.,EDUKACJA,SPORT,... 17 0 0 6
F-KASY WPŁATY 163 0 0 2
D-DOWODY OSOBISTE-PRZYJM.WNIOSKÓW 164 0 0 7
M-ZAMELDOWANIA/WYMELDOWANIA 34 0 0 10
N-DOWODY OSOBISTE-ODBIÓR 138 0 0 4
J-PODATKI I OPŁATY LOKALNE 18 0 0 14
W-KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZ. 16 0 0 3
C-REJESTRACJA DLA FIRM 0 0 0 0
O-ODPADY KOMUNALNE 704 0 0 4
I-500+ Z DOCHODEM 778 0 0 4
X-WYD. ZAŚWIAD. O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 0 0 0 0
Q-SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA 0 0 0 0
T-ZMIANY W DOKUMENTACH 49 0 0 6
Y-DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW 1 0 0 8
USC: A-NOWORODKI 0 0 0 0
USC: B - REJESTRACJA ZGONÓW 202 0 0 95
USC: C - MAŁŻEŃSTWA 0 0 0 0
USC: D - INNE 504 0 0 25
USC: E - ODPISY SKŁADANIE I ODBIÓR 754 0 0 18
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ARCHITEKTURA I PLANOWANIE-PRZESTRZENNE, GEODEZJA I KATASTER, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, DROGOWNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA, OŚWIATA, SPORT I REKREACJA
DOWODY OSOBISTE - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
DOWODY OSOBISTE - ODBIÓR DOKUMENTÓW
ZAMELDOWANIA I WYMELDOWANIA
ODPADY KOMUNALNE
SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY
500+ KAŻDE DZIECKO Z WERYFIKACJĄ DOCHODU
DODATKI MIESZKANIOWE, NAJEM LOKALI
ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE
DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW
REJESTRACJA POJAZDÓW - FIRMY - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
REJESTRACJA POJAZDÓW INDYWIDUALNYCH - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
PRAWA JAZDY - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
ODBIÓR DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH, ZBYCIE POJAZDU
ZMIANY W DOKUMENTACH POJAZDU, WYMIANY, WTÓRNIKI DOKUMENTÓW I TABLIC, ZAŚWIADCZENIA, WYREJESTROWANIE (ZŁOMOWANIE, KRADZIEŻ) ITP.
PRAWA JAZDY - ODBIÓR DOKUMENTÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - KONCESJE ALKOHOLOWE
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)
Urząd Dzielnicy Wawer
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-08-18 20:08
BIURO PODAWCZE 0 0 0
ARCHITEKTURA, GEODEZJA 0 1 0
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 0 1 0
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 0 1 0
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 0 1 0
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 0 1 0
ŚWIADCZENIA RODZINNE 0 0 0
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE 0 0 0
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY 0 0 0
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 0 0 0
INFORMACJA, WYDAWANIE DRUKÓW I FORMULARZY 0 0 0
KASY 0 0 0
REJESTRACJA POJAZDÓW 0 1 0
PRAWA JAZDY, ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 0 0 0
MELDUNKI I WNIOSKI O DOWODY OSOBISTE 0 0 0
DOWODY REJESTRACYJNE: WPISY, ADNOTACJE, ZMIANY 0 1 0
SPRAWY LOKALOWE 0 0 0
500+ 0 0 0
DOWODY REJESTRACYJNE ODBIÓR / WYMIANA 0 1 0
ZBYCIE POJAZDU / WYREJESTROWANIE 0 1 0
BUDŻET PARTYCYPACYJNY 0 0 0
WYDAWANIE DOKUMENTÓW 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
DZIENNIK PODAWCZY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW
500+
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE
WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I PRAW JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
KARTA WARSZAWIAKA
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE
ŚWIADCZENIA RODZINNE
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PODATKI I OPŁATY LOKALNE IN-15
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
ARCHITEKTURA, GEODEZJA
SPRAWY LOKALOWE
Urząd Dzielnicy Wesoła
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-08-18 20:09
K: Kasa 0 0 0 35
B: Dowody osobiste 0 0 0 372
M: Meldunki 0 0 0 157
E: Sprawy wyborcze 0 0 0 0
R: Rejestracja pojazdów 0 0 0 128
P: Prawa jazdy 0 0 0 48
D: Działalność gospodarcza i zezwolenia 0 0 0 3
F: Podatki 0 0 0 21
O: Odbiór odpadów 0 0 0 0
H: Odpisy aktów USC 0 0 0 217
C: Pozostałe sprawy USC 0 0 0 27
A: Architektura 0 0 0 52
G: Geodezja 0 0 0 15
I: Infrastruktura i drogi 0 0 0 0
S: Ochrona środowiska 0 0 0 3
L: Sprawy lokalowe 0 0 0 11
N: Karta Dużej Rodziny 0 0 0 0
W: Karta Warszawiaka 0 0 0 4
J: Inne 0 0 0 95
T: 500+ (na II-gie dziecko) 0 0 0 152
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
DOWODY OSOBISTE
MELDUNKI
SPRAWY WYBORCZE
PRAWA JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ZEZWOLENIA
ODBIÓR ODPADÓW
PODATKI
INFRASTRUKTURA I DROGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
SPRAWY LOKALOWE
KARTA DUŻEJ RODZINY
KARTA WARSZAWIAKA
ARCHITEKTURA
GEODEZJA
RODZINA 500 PLUS
Urząd Dzielnicy Wilanów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-08-18 20:09
Ewidencja ludności 0 0 0
Rejestracja pojazdów 0 0 0
Kasa 0 0 0
Prawa jazdy 0 0 0
Kancelaria, Biuro Podawcze 0 0 0
Architektura i urbanistyka, sprawy lokalowe, konserwacja zabytków 0 0 0
Ochrona środowiska, drogownictwo, infrastruktura 0 0 0
Ewidencja działalności gospodarczej 0 0 0
Geodezja, ewidencja gruntów, karta dużej rodziny, karta warszawiaka 0 0 0
Podatki 0 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Ewidencja ludności
Rejestracja pojazdów
Kasa
Prawa jazdy
Kancelaria, Biuro Podawcze
Architektura i urbanistyka, sprawy lokalowe, konserwacja zabytków
Ochrona środowiska, drogownictwo, infrastruktura
Ewidencja działalności gospodarczej
Geodezja, ewidencja gruntów, karta dużej rodziny, karta warszawiaka
Podatki
Gospodarka odpadami komunalnymi
Urząd Dzielnicy Włochy
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-08-18 20:10
Architektura, Geodezja, Ochrona Środowiska, Gospodarka Nieruchomościami 0 1 0
Infrastruktura, Oświata, Zezwolenia na alkohol, Zasoby lokalowe, Podatki lokalne 0 0 0
Odpady komunalne 0 0 0
Świadczenia rodzinne 0 0 0
Karta Warszawiaka 0 0 0
Punkt podawczy 0 1 0
Punkt Informacyjny 0 0 0
Dowody osobiste i meldunki 0 1 0
Prawo jazdy 0 1 0
Rejestracja osób prawnych 0 0 0
Rejestracja pojazdów 0 2 0
Wydawanie dowodów rejestracyjnych, wpis GAZ, HAK, L, Współwłaściciel 0 2 0
Działalność gospodarcza 0 0 0
Kasy 0 1 0
Wymiar podatku od nieruchomości (rejon Włochy) 0 0 0
Podatek od nieruchomości osoby prawne 0 0 0
Wymiar podatku od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy, Okęcie) 0 0 0
Podatek rolny, zaświadczenia 0 0 0
Podatek od środków transportowych 0 0 0
Wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego 0 0 0
Windykacja należności podatkowych 0 0 0
Odpady komunalne - piętro 0 0 0
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja 0 0 0
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny 0 0 0
Program 500+ 0 0 0
Do kasy 0 0 0
st1 0 0 0
st2 0 0 0
st3 0 0 0
st4 0 0 0
st11 0 0 0
st12 0 0 0
st13 0 0 0
st14 0 0 0
st15 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Architektura, Geodezja, Ochrona Środowiska, Gospodarka Nieruchomościami
Świadczenia rodzinne
Karta Warszawiaka
Punkt podawczy
Dowody osobiste i meldunki
Prawo jazdy
Rejestracja pojazdów
Księgowanie wpłat z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja
Infrastruktura, Oświata, Zezwolenia na alkohol, Zasoby lokalowe, Podatki lokalne
Podatek rolny, zaświadczenia
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny
Odpady komunalne
Działalność gospodarcza
Podatek od nieruchomości osoby prawne
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy)
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy, Okęcie)
Podatek od środków transportowych
Ustalanie opłaty z tyt. opłaty za gospodarowanie od nieruchomości, rolnego
Postępowanie egzekucyjne
Program 500+
Urząd Dzielnicy Wola
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-08-18 20:08
Meldunki i dowody 0 4 0
Wydawanie dowodów osobistych 0 1 0
Kancelaria, sprawy różne 0 1 0
Architektura, infrastruktura 0 1 0
Nieruchomości, geodezja 0 2 0
Sprawy lokalowe 0 0 0
Ochrona Środowiska 0 0 0
Wydawanie dowodów rejestracyjnych 0 0 0
Rejestracja pojazdów 0 1 0
Gospodarka odpadami/Środowisko 0 0 0
Kasa 0 1 0
Prawa jazdy 0 1 0
Karta Warszawiaka 0 0 0
Małżeństwa 0 1 0
Odpisy 0 3 0
Rejestracja zgonów 0 1 0
Zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny 0 1 0
Dłużnicy alimentacyjni 0 1 0
Świadczenia opiekuńcze, becikowe 0 1 0
Zezwolenia alkoholowe 0 2 0
Ewidencja Działalności Gospodarczej 0 2 0
Do kasy 0 0 0
Program 500+ al. Solidarności 0 0 0
Program 500+ Syreny 0 1 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A - Meldunki i dowody
O - Ochrona środowiska/gospodarka odpadami komunalnymi
M - Karta Warszawiaka, Karta Dużej Rodziny
L - Prawa jazdy
I - Rejestracja pojazdów
H - Wydawanie dowodów rejestracyjnych
F - Sprawy lokalowe
E - Nieruchomości, geodezja
D - Architektura, Infrastruktura
C - Kancelaria
B - Wydawanie dowodów osobistych
P - 500+, Al Solidarności
Urząd Dzielnicy Żoliborz
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-08-18 20:15
A-DOWODY OSOBISTE 97 0 0 6
M-MELDUNKI 22 0 0 5
D-PRAWA JAZDY 41 0 0 3
C-REJESTRACJA POJAZDÓW 60 0 0 9
L-SPRAWY MIESZKANIOWE 21 0 0 8
G-DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 7 0 0 9
N-ARCHITEKTURA,GEODEZJA,NIERUCHOM 21 0 0 18
P-PASZPORTY SKŁADANIE WNIOSKÓW 44 0 0 11
R-PASZPORTY ODBIERANIE 28 0 0 14
W-WYBORY 3 0 0 6
U-UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 8 0 0 12
Z-ZMIANY WE WPISIE 1 0 0 0
Y-500+ 70 0 0 6
X-KARTY, BUDŻET PARTYCYPACYJNY 5 0 0 2
H. ZEZWOLENIE NA SPRZ. ALKOHOLU 3 0 0 6
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dowody osobiste
Rejestracja pojazdów
Prawa jazdy
Działalność gospodarcza
Zezwolenie na sprzedaż Alkoholu
Sprawy mieszkaniowe
Meldunki i poświadczenia
Architektura, geodezja, nieruchomości
Świadczenia dla rodziny, 500plus
Zmiany we wpisie działalności gospodrczej

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

I Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego, Obrotu Zagranicznego oraz Zmiany Imion i Nazwisk (ul. Władysława Andersa 5)

Wystąpił problem z usługą. Prosimy spróbować później.

Wystąpił problem z usługą. Prosimy spróbować później.

Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego III (ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 1/3)

Wystąpił problem z usługą. Prosimy spróbować później.

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego V (ul. Falęcka 10)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-07-18 15:25
INFORMACJA 5 0 1 7
JUBILEUSZE 0 0 0 0
POWRÓT DO NAZWISKA 401 0 0 5
ODPISY 536 0 2 25
REJESTRACJA ZGONÓW 607 0 0 51

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.