Rezerwacja wizyt

Miasto Stołeczne Warszawa

System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy.

Witamy na stronach Systemu rezerwacji wizyt m.st. Warszawy.

System rezerwacji wizyt umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu kolejek w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy oraz w niektórych wydziałach Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy i biurach Urzędu m.st. Warszawy. Możliwe jest także zarezerwowanie terminu wizyty. Oferowane funkcjonalności nie są obecnie dostępne w przypadku wszystkich komórek organizacyjnych, jednak System jest ciągle rozbudowywany. W związku z tym, że System jest wciąż w fazie rozwoju, może działać w sposób niestabilny. Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Systemu bądź oczekiwanych funkcjonalności można przesyłać na adres rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl. Pomogą nam one usprawnić jego działanie. UWAGA! Adres e-mail rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl nie jest przeznaczony do umawiania się na wizytę w Urzędzie. Wysłane na niego maile z prośbą o umówienie wizyty pozostaną bez odpowiedzi.

INSTRUKCJE

Aby skorzystać z Systemu rezerwacji wizyt należy kliknąć w link Rozwiń znajdujący się pod nazwą wybranej komórki organizacyjnej. System domyślnie wyświetla dane dotyczące stanów kolejek nie starsze niż sprzed 10 minut. Aby uzyskać najświeższe dane, należy nacisnąć przycisk Odśwież znajdujący się pod tabelą ze stanem kolejek wybranej komórki organizacyjnej.

Aby zarezerwować wizytę, należy kliknąć w zakładkę Rezerwuj wizytę. W wyświetlonej tabeli trzeba kliknąć w odpowiednią grupę spraw, a następnie w nowo otwartym okienku zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty, postępując zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami. Po wypełnieniu formularza i zatwierdzeniu wprowadzonych danych wyświetli się potwierdzenie rezerwacji, które można wydrukować. W wybranym dniu, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą, należy za pośrednictwem klawiatury numerycznej umieszczonej obok automatu biletowego wpisać swój numer identyfikacyjny, przydzielony w trakcie procesu rejestracji. Przed rezerwacją terminu najlepiej zapoznać się z informacjami znajdującymi się na stronie miejskiej dotyczącymi dokumentów i załączników koniecznych do załatwienia sprawy.

UWAGA!

 • Nieodebranie numerka przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.
 • Ze wględu na to, iż w poszczególnych komórkach organizacyjnych funkcjonują różne systemy kolejkowe, proces rezerwacji wizyty dla poszczególnych komórek może się nieznacznie różnić. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie aplikacji umożliwiającej rezerwację wizyty w danej komórce.
 • Wymagana jest włączona obsługa Javascript w przeglądarce.
 • W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty można podać imię, nazwisko, telefon oraz adres email. Są to dane podawane opcjonalnie w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem. W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji wizyt m.st. Warszawy w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Biura Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (Aleje Jerozolimskie 28)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-03-28 12:18
rchiwalna)R-Rejestracja pojazdów 0 0 0 0
Wydawanie zatrzymanych praw jazdy 0 0 1 0
Cechy identyfikacyjne 203 0 0 8
Ewidencja instruktorów 301 0 0 3
Ewidencja diagnostów 400 0 0 0
Ewidencja ośrodków 501 0 1 0
Licencje "TAXI" 627 2 4 22
Transport drogowy 704 0 1 25
Oznakowanie "TAXI" 808 0 0 16
Egzaminy "TAXI" 909 0 1 11
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Cechy identyfikacyjne
Egzaminy TAXI
Ewidencja instruktorów
Ewidencja diagnostów
Ewidencja ośrodków
Licencje TAXI
Wydawanie zatrzymanych praw jazdy
Rejestracja pojazdów
Transport drogowy
Oznakowanie "TAXI"
Biuro Geodezji i Katastru (ul. Sandomierska 12)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-03-28 12:09
Ewidencja gruntów i budynków 77 1 4 10
Numer.porz.i nazewn.ulic, placów 104 0 1 7
Postępowania administracyjne 203 0 0 9
Zamówienia na kopie mapy zasad. 302 0 0 2
Obsługa prac geod.-wydawanie mater. 401 2 5 6
Obsługa prac geod.-przyjmow. oper. 562 0 2 4
Odbiór kopi mapy zasad. 626 0 0 5
Obsługa Zespołu Uzgadniania Dok.Proj 721 1 1 10
Odbiór zam. dokumentów 40 3 1 5
rezerwa 0 0 0 0
Kasa 836 0 2 1
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Ewidencja gruntów i budynków, udostępnianie danych - wypisy, wyrysy, zaświadczenia z ewidencji gruntów i budynków, zgłaszanie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków
Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic, placów, składanie wniosków o nadanie numeru porządkowego lub o zaświadczenie o numerze porządkowym
Postępowania administracyjne, rozgraniczanie nieruchomości, postępowania ewidencyjne i klasyfikacja gruntów
Zamówienia i odbiór kopii mapy zasadniczej oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Obsługa prac geodezyjnych, składanie zgłoszeń prac geodezyjnych, wydawanie materiałów do zgłoszonych prac geodezyjnych oraz materiałów po ewidencji
Biuro Ochrony Środowiska, Ogólnomiejski Punkt Obsługi Mieszkańców (OPOM), Terenowy Punkt Paszportowy (pl. Starynkiewicza 7/9)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-03-28 12:08
A: Paszporty-składanie wniosków 42 1 1 8
B: Paszporty-odbiór dokumentów 20 0 1 3
C: Cudzoziemcy - złożenie wniosku 0 0 0 0
D: Cudzoziemcy - uzupełnienie wniosku 501 0 0 27
O: OPOM – pozostałe sprawy 700 0 0 10
H: Ochrona środowiska 0 1 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Paszporty - Skladanie wniosków
Paszporty - Odbiór dokumentów
Cudzoziemcy - Złożenie wniosku - Uwaga! Każdy wniosek o legalizację pobytu wymaga rezerwacji odrębnego terminu wizyty
Zbycie pojazdu, wtórnik prawa jazdy, akty USC
Karty wędkarskie i łowiectwa podwodnego, rejestracja sprzętu do połowu ryb, zwierzęta egzotyczne

Dzielnice m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Bemowo
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-03-28 12:09
A - BONIF. UŻ. WIECZ., DRUK IN-15 16 0 2 5
C - SKŁADANIE WNIOSK. PASZPORTOWYCH 37 4 2 12
D - ODBIÓR PASZPORTÓW 19 3 1 7
E - BemowoNET, BEMOWSKA KARTA MIESZKAŃCA 4 0 0 10
F - ZAS. LOKAL., OCHR. ŚROD., INFRASTR. 8 0 0 5
G - GOSPODARKA NIERUCH., ARCHITEKTURA 17 0 1 6
H - ŚWIADCZENIA RODZINNE 20 0 1 6
I - PUNKT PODAWCZY 6 0 0 2
J - KASA PARTER 73 0 2 2
K - KASA PIĘTRO 38 0 0 2
L - REJESTRACJA POJAZDÓW 72 1 4 12
M - PRAWA JAZDY 30 3 1 6
N - RODZINA 500+ ODBIÓR DECYZJI 1 0 0 2
P - MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 86 0 4 9
R - KARTA DUŻEJ RODZINY 3 0 0 5
S - GOSPODARKA ODPADAMI 2 0 0 2
T - ODBIÓR TABLIC I DOWODÓW REJESTR. 31 0 0 6
W - KARTA WARSZAWIAKA 6 0 0 4
Z - RODZINA 500+ SKŁADANIE WNIOSKÓW 5 0 0 7
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
BONIFIKATA OD UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - EWIDENCJA
SKŁADANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
ODBIÓR PASZPORTÓW
BemowoNET - BEZPRZEWODOWY INTERNET
ZASOBY LOKALOWE, OCHRONA ŚRODOWISKA, INRFASTRUKTURA
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
ŚWIADCZENIA RODZINNE
ARCHITEKTURA
REJESTRACJA POJAZDÓW
PRAWA JAZDY
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
KARTA DUŻEJ RODZINY
GOSPODARKA ODPADAMI
ODBIÓR TABLIC I DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
KARTA WARSZAWIAKA
RODZINA 500+ SKŁADANIE WNIOSKÓW
RODZINA 500+ ODBIÓR DECYZJI
Urząd Dzielnicy Białołęka
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-03-28 12:08
I-INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 10 0 0 6
L-SPRAWY LOKALOWE 4 0 0 5
P-PODATKI,OPŁATY LOKALNE 64 0 3 6
W-KARTY: WARSZAWIAKA, DUŻEJ RODZINY 7 0 0 3
J-PRAWA JAZDY 23 0 1 5
M-MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 86 1 5 11
S-OŚWIATA,KULTURA,SPRAWY SPOŁ. 4 0 0 3
A-ARCHITEKTURA, URBANISTYKA 19 0 1 2
G-GEODEZJA, GOSPODARKA GRUNTAMI 23 0 2 2
o-GOSPODARKA ODPADAMI KOM. 2 0 0 16
R-REJESTRACJA POJAZDÓW 87 8 3 6
Y:ZMIANY W DOWODACH REJ. 0 0 0 0
X-ODBIÓR STAŁEGO DOW.REJ. 633 9 2 5
Z: PUNKT PODAWCZY, 500+ 5 0 1 14
K-KASY 56 1 2 3
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
SPRAWY LOKALOWE
PODATKI,OPŁATY LOKALNE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (ZEZWOLENIA NA ALKOHOL)
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY
PRAWA JAZDY
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
OŚWIATA, KULTURA, SPRAWY SPOŁECZNE
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA
GEODEZJA, GOSPODARKA GRUNTAMI
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
REJESTRACJA POJAZDÓW
ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO
PUNKT PODAWCZY, 500 plus
KASY
Urząd Dzielnicy Bielany
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-03-28 12:15
A: ODPANY KOMUNALNE 3 0 0 3
B: ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, GEODEZJA, NIERUCHOMOŚCI 25 0 1 3
C: DROGOWNICTWO, INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 5 0 0 7
D: PŁATNOŚĆ PODATKU, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, DZIERŻAWY, OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA 71 0 1 2
E: KASY - OPŁATY SKARBOWE, OPŁATY USC, PASZPORTOWE, ODPADY, PEŁNOMOCNICTWA, INNE 46 0 1 1
F: 500+ BEZ WYKAZANIA DOCHODU 5 0 0 9
G: PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH 42 0 3 4
H: WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH 14 0 0 4
I: INFORMACJA PODATKOWA, KARTA WARSZAWIAKA 35 0 3 10
J: 500+ Z WYKAZANIEM DOCHODU 5 0 1 10
K: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 16 0 0 4
L: PRAWA JAZDY 21 2 2 10
M: REJESTRACJA - WNIOSKI 48 9 3 9
U: REJESTRACJA - ODBIÓR DOKUMENTÓW 41 8 1 7
P: MELDUNKI - SKŁADANIE WNIOSKÓW 56 0 6 17
R: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 35 0 1 7
S: WPIS DO CEIDG 23 4 1 9
T: ALKOHOL - ZEZWOLENIA 0 0 0 0
N: SPRAWY LOKALOWE, KARTA DUŻEJ RODZINY 11 0 0 10
W: DODATKI MIESZKANIOWE, OBNIŻKI CZYNSZU 8 0 0 13
X:SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 15 34 1 15
Z: WYBORY 1 0 0 4
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ODPADY KOMUNALNE
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, GEODEZJA, NIERUCHOMOŚCI
DROGOWNICTWO, INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
PŁATNOŚĆ PODATKU, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, DZIERŻAWY, OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA
KASY - OPŁATY SKARBOWE, OPŁATY USC, PASZPORTOWE, ODPADY, PEŁNOMOCNICTWA, INNE
500+ BEZ WYKAZANIA DOCHODU
500+ Z WYKAZANIEM DOCHODU
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH
INFORMACJA PODATKOWA, KARTA WARSZAWIAKA
ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR PRAW JAZDY
SKŁADANIE WNIOSKÓW, ZMIANY, WTÓRNIKI, ZGŁOSZENIA ZBYCIA, ADNOTACJE, WYREJESTROWANIE
ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
DOWODY OSOBISTE-SKŁAD. WNIOSKÓW, MELDUNKI, ZAŚWIADCZENIA
ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH
WNIOSEK O WPIS DO CEIDG (nowy, zmiany, wykreślenia, zawieszenia)
ALKOHOL - ZEZWOLENIA
SPRAWY LOKALOWE, KARTA DUŻEJ RODZINY
DODATKI MIESZKANIOWE, OBNIŻKI CZYNSZU
WYBORY
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Rakowiecka 25/27)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-03-28 12:11
Meldunki stałe 26 0 3 5
Meldunki czasowe 10 4 0 7
Meldunki - cudzoziemcy
Wniosek o nadanie numeru PESEL
9 15 0 9
Dowody osobiste – składanie wniosków 46 2 0 8
Dowody osobiste – odbiór 60 0 2 3
Zaświadczenia z akt ewidencji ludności,
Zaświadczenia z akt dowodów osobistych,
Udostępnianie danych,
PESEL - udostępnianie danych
22 3 1 5
Wybory 1 2 0 1
Architektura i budownictwo 14 2 1 7
Geodezja i kataster 4 0 0 4
Infrastruktura 2 0 0 0
Gospodarka nieruchomościami,
Składanie wniosków o bonifikatę
informacja podatkowa
składanie IN,
93 8 2 6
Składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus, od 1-04-2016r. 0 0 0 0
Składanie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0 0 0 0
Budżet partycypacyjny 0 0 0 0
Karta Warszawiaka
Karta Dużej Rodziny
45 5 2 4
Kasa - wpłaty 115 23 2 4
Kasa
 • opłata skarbowa
 • geodezyjna
 • za udostępnienie danych
32 2 1 2
Kasa - wypłaty 4 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Meldunki - stałe
Meldunki - czasowe
Meldunki - cudzoziemcy,
wniosek o nadanie numeru PESEL
Dowody osobiste – składanie wniosków
Dowody osobiste - odbiór
Zaświadczenia z akt ewidencji ludności,
zaświadczenia z akt dowodów osobistych,
udostępnianie danych,
PESEL - udostępnianie danych
Architektura i budownictwo
Gospodarka nieruchomościami,
składanie wniosków o bonifikatę,
informacja podatkowa,
składanie IN
Składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus
Odpady komunalne
Karty warszawiaka i dużej rodziny
Kasa - wypłaty
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Wiktorska 91A)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-03-28 12:09
Rejestracja pojazdów
Wyrejestrowanie pojazdów z powodu:
 • kasacji
 • kradzieży
 • wywozu za granicę
64 4 5 22
Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych.
Wymiana i wtórniki dodowodów rejestracyjnych.
Zgłoszenia zbycia (sprzedaży) pojazdu.
Zmiany w dowodach rejestracyjnych:
 • współwłaściciel
 • hak
 • gaz

Wtórniki tablic rejestracyjnych,
nalepek kontrolnych,
znaków legalizacyjnych,
dorobienie trzeciej tablicy
316 1 4 9
Prawa jazdy 22 0 1 8
Kasa 369 0 2 4
Zaplanowana rejestracja pojazdów 0 0 1 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych Wymiana i wtórniki dodowodów rejestracyjnych Zgłoszenia zbycia (sprzedaży) pojazdu Zmiany w dowodach rejestracyjnych - współwłaściciel, hak, gaz Wtórniki tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych Dorobienie trzeciej tablicy
Prawa jazdy
Zaplanowana rejestracja pojazdów
Urząd Dzielnicy Ochota
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-03-28 12:08
SPRAWY LOKALOWE 23 0 1 8
REJESTR. POJ - OSOBY FIZYCZNE 229 4 1 4
PRAWA JAZDY 407 0 1 7
REJESTR. POJ - SPRAWY KRÓTKIE 517 2 1 2
KARTA WARSZAWIAKA (e-hologram) 1 0 0 4
DOW. OSOBISTE(SKŁ. DOK.) 730 0 4 6
DOW. OSOBISTE(ODBIÓR) 814 1 0 3
MELDUNKI 919 0 0 7
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10 0 2 12
WYBORY, ZAŚWIADCZ. 0 0 0 0
ARCHITEKTURA, GEODEZJA 4 0 2 7
KASA 94 1 3 2
500+ 1 0 0 9
ALKOHOL 100 0 0 22
NIERUCHOMOŚCI, PODATKI 346 0 1 9
REJESTR. POJ - OSOBY PRAWNE 11 0 1 28
KARTA DUŻEJ RODZINY 1 0 0 3
GOSP. ODPADAMI KOM. 1 0 0 3
URODZENIA 7 0 2 20
MAŁŻEŃSTWA/ŚLUB WYZNANIOWY 0 0 0 0
REJESTRACJA ZGONÓW 201 2 0 33
ODPISY-SKŁADANIE I ODBIÓR 319 0 2 9
ODPISY-ODBIÓR 0 0 0 0
TRANSKRYPCJE-SKŁADANIE 0 0 0 0
TRANSKRYPCJE-ODBIÓR 0 0 0 0
URODZENIA-UZNANIA 0 0 0 0
JUBILEUSZE 0 1 0 0
WNIOSKI O BONIFIKATĘ 9 0 0 9
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ARCHITEKTURA, GEODEZJA, INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO
DOWODY OSOBISTE (SKŁADANIE WNIOSKÓW)
DOWODY OSOBISTE (ODBIÓR)
REJESTRACJA POJAZDÓW (OSOBY FIZYCZNE)
REJESTRACJA POJAZDÓW (SPRAWY KRÓTKIE)
SPRAWY LOKALOWE
MELDUNKI
PRAWA JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW (OSOBY PRAWNE)
ALKOHOL
NIERUCHOMOŚCI, PODATKI
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
KARTA WARSZAWIAKA
KARTA DUŻEJ RODZINY
500+ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-03-28 12:18
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków A072 21 6 2
Gospodarka odpadami komunalnymi 0 1 5
Prawa jazdy C027 0 1 7
Dowody rejestracyjne - odbiór D060 5 2 4
Dowody osobiste i meldunki - składanie wniosków E088 1 7 8
Dowody osobiste - odbiór 1 2 4
Zdrowie, kultura, sport, oświata, KDR, SK, sprawy różne, 500+ 0 2 4
Architektura, urbanistyka, geodezja, nieruchomości H065 3 2 3
Działalność gospodarcza I036 2 2 6
Podatki, infrastruktura, ochrona środowiska J083 0 3 3
Kasy K154 7 4 3
Sprawy lokalowe L039 4 2 10
Urząd stanu cywilnego - odpisy U048 2 2 5
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - przyjmowanie wniosków, 500+ N026 0 2 4
Paszporty - składanie wniosków P054 0 2 6
Paszporty - odbiór W030 0 1 9
Urząd stanu cywilnego - rejestracja zgonów Z012 0 1 4
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Urząd stanu cywilnego - odpisy
Paszporty - odbiór
Paszporty - składanie wniosków
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - przyjmowanie wniosków, 500+
Sprawy lokalowe, nadzór właścicielski i nieruchomości
Kasy
Podatki, infrastruktura, ochrona środowiska
Działalność gospodarcza
Architektura, urbanistyka, geodezja, nieruchomości
Zdrowie, kultura, sport, oświata, KDR, SK, sprawy różne, 500+
Dowody osobiste - odbiór
Dowody osobiste i meldunki - składanie wniosków
Dowody rejestracyjne - odbiór
Prawa jazdy
Gospodarka odpadami komunalnymi
Urząd stanu cywilnego - rejestracja zgonów
Urząd Dzielnicy Praga-Północ
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-03-28 12:13
Kasy 1 5 2
Dodatki mieszkaniowe M007 0 3 8
Podatki i opłaty lokalne H054 7 5 3
Sprawy lokalowe L020 0 6 7
Działalność gospodarcza 0 4 4
Ewidencja ludności i dowody osobiste 1 3 4
Komunikacja - Rejestracja pojazdów G028 3 4 5
Odbiór praw jazdy 0 2 8
Komunikacja - składanie wniosków - prawo jazdy 0 1 12
Odbiór dowodów rejestracyjnych 1 4 5
Wybory 0 3 0
KDR, Odbiory zaświadczeń 0 3 8
Gospodarka odpadami 0 7 0
500+, świadczenia rodzinne i alimentacyjne 0 4 6
Kancelaria – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe P015 0 12 5
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Kancelaria – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe
Gospodarka odpadami
Wydawanie dowodów rejestracyjnych i praw jazdy
Komunikacja - składanie wniosków - prawa jazdy
Sprawy lokalowe
Komunikacja - rejestracja pojazdów
Działalność gospodarcza
Ewidencja ludności i dowody osobiste
Podatki i opłaty lokalne
Dodatki mieszkaniowe
500+, świadczenia rodzinne i alimentacyjne
KDR, odbiory zaświadczeń
Urząd Dzielnicy Rembertów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-03-28 12:15
Rejestracja pojazdów 0 3 15
Prawa jazdy R032 0 3 12
Ewidencja ludności 1 2 20
Dowody osobiste E012 5 2 11
Kasa K063 2 1 2
Informacja / Punkt podawczy 0 3 1
Działalność gospodarcza 0 1 1
Świadczenia rodzinne 0 4 1
Fundusz alimentacyjny A003 0 4 0
Karta Warszawiaka 0 5 3
Karta Dużej Rodziny 0 4 0
Sprawy lokalowe A012 0 4 0
Oświata 0 3 0
Zezwolenia alkoholowe 0 3 0
Ochrona środowiska 0 5 4
Kultura 0 3 0
Budżet partycypacyjny 0 3 2
Turnusy rehabilitacyjne 0 3 0
Architektura 0 4 21
Urbanistyka 0 4 0
Geodezja 0 4 0
Nieruchomości B009 0 4 47
Infrastruktura 0 4 0
Gospodarka odpadami 0 4 9
500+ A008 0 4 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów
Kultura
Budżet partycypacyjny
Turnusy rehabilitacyjne
Architektura
Urbanistyka
Geodezja
Nieruchomości
Gospodarka odpadami
Program 500+
Ochrona środowiska
Zezwolenia alkoholowe
Oświata
Prawa jazdy
Ewidencja ludności
Dowody osobiste
Działalność gospodarcza
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Karta Warszawiaka
Karta Dużej Rodziny
Sprawy lokalowe
Infrastruktura
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-03-28 12:10
Kancelaria 0 2 3
Kasa B111 17 2 3
Dodatki mieszkaniowe C014 0 4 14
Zezwolenia na alkohol 0 4 2
Gospodarka odpadami komunalnymi S006 0 4 12
Karta Warszawiaka Karta Dużej Rodziny 0 7 6
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących 0 0 0
Lokale komunalne D024 1 1 5
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości 0 2 3
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg) 0 1 9
Meldunki, dowody, zaświadczenia F062 0 5 6
Odbiór Dowodów Osobistych O029 0 5 4
Referendum 0 5 3
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport P048 9 2 8
Użytkowanie wieczyste gruntu U041 0 2 3
Świadczenia Rodzinne, 500+ 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dodatki mieszkaniowe
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport
Odbiór Dowodów osobistych
Meldunki, dowody, zaświadczenia
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg)
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości
Lokale komunalne
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących
Karta Warszawiaka/Karta Dużej Rodziny
Gospodarka odpadami komunalnymi
Zezwolenia na alkohol
Użytkowanie wieczyste gruntu
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Mariańska 5)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-03-28 12:12
Prawa jazdy A023 1 1 7
Rejestracja pojazdów - osoby prawne 0 6 2
Rejestracja pojazdów - osoby fizyczne C024 2 24 17
Wydawanie DR., wymiana DR, adnotacje w DR , zbycia D037 0 27 12
Informacja 5 3 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Prawa jazdy
Rejestracja osób fizycznych
Osoby fizyczne + firmy – wydawanie, wymiana, adnotacje w DR, zgłoszenie zbycia
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowy Świat 39)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-03-28 12:09
Przyjmowanie wniosków A008 1 3 13
Obsługa dłużników alimentacyjnych 0 1 13
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Przyjmowanie wniosków
Obsługa dłużników alimentacyjnych
Urząd Dzielnicy Targówek
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-03-28 12:09
Dowody osobiste - składanie wniosków 24 0 3 8
Dowody osobiste - odbiór dokumentów 931 1 0 4
Wymeldowanie, zameldowanie, zaświadczenia 835 1 1 6
Prawa jazdy - odbiór dokumentów 203 0 0 2
Prawa jazdy - składanie wniosków 413 0 0 5
Dowody rejestracyjne - odbiór dokumentów 642 2 1 4
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków 56 3 3 8
Sprawy lokalowe, Dodatki mieszkaniowe 416 0 2 7
Działalność gospodarcza 27 1 0 10
Geodezja, Architektura,Ochrona środowiska 422 0 2 4
Archiwum USC, Odpisy aktów 427 2 2 14
Biuro podawcze, WIFI 31 0 1 4
Kasy 119 7 2 3
500 plus 1 0 0 3
Spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania 0 0 0 0
Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego 3 0 0 11
Awizowane decyzje podatkowe 0 0 0 0
Karta Warszawiaka 1 0 0 1
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dowody osobiste - składanie wniosków
Dowody osobiste - odbiór dokumentów
Wymeldowanie, zameldowanie, zaświadczenia
Prawa jazdy - odbiór dokumentów
Prawa jazdy - składanie wniosków
Dowody rejestracyjne - odbiór dokumentów
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Sprawy lokalowe, Dodatki mieszkaniowe
Działalność gospodarcza
Geodezja, Architektura, Ochrona środowiska
Archiwum USC, Odpisy aktów
Biuro podawcze, WIFI
Kasy
500 plus
Spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania
Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego
Awizowane decyzje podatkowe
Karta Warszawiaka
Urząd Dzielnicy Ursus
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-03-28 12:15
URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, OCHRONA ŚRODO 2 0 2 00:01
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, GEODEZJA, S 14 0 2 00:03
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 8 1 1 00:10
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 30 1 4 00:09
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY 5 0 1 00:06
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACY 4 1 2 00:03
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 21 0 4 00:08
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW 27 3 3 00:24
PRAWA JAZDY 15 0 1 00:11
KASA 77 2 1 00:04
PŁATNOŚCI PODATKÓW 24 1 2 00:04
URZĄD STANU CYWILNEGO 8 0 2 00:06
DZIERŻAWA, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE 20 0 2 00:01
INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO, GOSPODARKA 6 1 1 00:03
PODATEK OD SRODKOW TRANSPORTOWYCH 0 0 2 00:00
ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU 1 0 2 01:13
WYMIANA WTÓRNIK 0 0 0 00:00
WPISY HAK VAT GAZ TAXI L 0 0 0 00:00
CZASOWE WYCOFANIE Z RUCHU 0 0 0 00:00
ZEZWOLENIE NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE 0 0 0 00:00
ZATRZYMANE, PUNKTY KARNE 0 0 0 00:00
WYBORY 0 0 1 00:00
ODPISY 10 0 2 00:09
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH 18 0 2 00:05
500+ 5 0 2 00:04
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY 4 0 1 00:12
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH 13 0 2 00:02
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, GEODEZJA, SPRAWY LOKALOWE,DODATKI MIESZKANIOWE, ENERGETYCZNE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW
PRAWA JAZDY
INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO, GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI, ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
500+
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACY
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY
Urząd Dzielnicy Ursynów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-03-28 12:09
K-REJESTRACJA POJAZDÓW 41 17 4 9
S-ŚWIADCZENIA RODZINNE,ALIMENTACYJNE 13 0 2 11
R-ODBIÓR DOKUMENT. KOMUNIKACYJNYCH 350 10 0 4
P-PRAWA JAZDY-PRZYJMOW. WNIOSKÓW 24 1 1 7
E-ODBIÓR PRAWA JAZDY 5 0 0 5
H-500+ BEZ DOCHODU 0 0 0 0
Z-EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSP.-CEIDG 27 5 1 8
G-KONCESJE ALKOHOLOWE I INNE 2 0 0 9
A-ARCHITEKTURA, GEODEZJA, INFRASTRUKT 39 0 1 8
L-SPRAWY LOKALOWE 12 0 1 5
B-OCHRONA ŚROD.,EDUKACJA,SPORT,... 18 0 0 5
F-KASY WPŁATY 169 29 2 3
D-DOWODY OSOBISTE-PRZYJM.WNIOSKÓW 61 10 2 6
M-ZAMELDOWANIA/WYMELDOWANIA 36 5 1 8
N-DOWODY OSOBISTE-ODBIÓR 42 1 1 4
J-PODATKI I OPŁATY LOKALNE 37 8 1 5
W-KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZ. 10 0 0 4
C-REJESTRACJA DLA FIRM 0 0 0 0
O-ODPADY KOMUNALNE 709 0 1 3
I-500+ Z DOCHODEM 608 0 0 7
X-WYD. ZAŚWIAD. O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 0 0 0 0
Q-SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA 0 0 0 0
T-ZMIANY W DOKUMENTACH 29 18 1 5
Y-DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW 0 0 0 0
USC: A-NOWORODKI 0 0 0 0
USC: B - REJESTRACJA ZGONÓW 201 0 1 0
USC: C - MAŁŻEŃSTWA 0 0 0 0
USC: D - INNE 503 0 0 10
USC: E - ODPISY SKŁADANIE I ODBIÓR 725 1 2 15
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ARCHITEKTURA I PLANOWANIE-PRZESTRZENNE, GEODEZJA I KATASTER, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, DROGOWNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA, OŚWIATA, SPORT I REKREACJA
DOWODY OSOBISTE - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
DOWODY OSOBISTE - ODBIÓR DOKUMENTÓW
ZAMELDOWANIA I WYMELDOWANIA
ODPADY KOMUNALNE
SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY
500+ KAŻDE DZIECKO Z WERYFIKACJĄ DOCHODU
DODATKI MIESZKANIOWE, NAJEM LOKALI
ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE
DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW
REJESTRACJA POJAZDÓW - FIRMY - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
REJESTRACJA POJAZDÓW INDYWIDUALNYCH - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
PRAWA JAZDY - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
ODBIÓR DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH, ZBYCIE POJAZDU
ZMIANY W DOKUMENTACH POJAZDU, WYMIANY, WTÓRNIKI DOKUMENTÓW I TABLIC, ZAŚWIADCZENIA, WYREJESTROWANIE (ZŁOMOWANIE, KRADZIEŻ) ITP.
PRAWA JAZDY - ODBIÓR DOKUMENTÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - KONCESJE ALKOHOLOWE
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)
Urząd Dzielnicy Wawer
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-03-28 12:09
BIURO PODAWCZE 1 1 1
ARCHITEKTURA, GEODEZJA B061 2 4 3
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 0 4 6
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 1 4 5
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 2 3 2
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 0 4 3
ŚWIADCZENIA RODZINNE 0 1 5
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE 0 2 0
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY 0 1 3
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 0 1 8
INFORMACJA, WYDAWANIE DRUKÓW I FORMULARZY 0 0 0
KASY K101 0 2 3
REJESTRACJA POJAZDÓW 0 4 18
PRAWA JAZDY, ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH W018 0 1 4
MELDUNKI I WNIOSKI O DOWODY OSOBISTE E040 0 3 8
DOWODY REJESTRACYJNE: WPISY, ADNOTACJE, ZMIANY 0 2 4
SPRAWY LOKALOWE 0 2 5
500+ V005 0 1 3
DOWODY REJESTRACYJNE ODBIÓR / WYMIANA F040 0 2 6
ZBYCIE POJAZDU / WYREJESTROWANIE 0 2 0
BUDŻET PARTYCYPACYJNY 0 1 0
ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW - REFERENDUM 0 1 2
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
DZIENNIK PODAWCZY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW
500+
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE
WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I PRAW JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
KARTA WARSZAWIAKA
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE
ŚWIADCZENIA RODZINNE
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PODATKI I OPŁATY LOKALNE IN-15
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
ARCHITEKTURA, GEODEZJA
SPRAWY LOKALOWE
Urząd Dzielnicy Wesoła
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-03-28 12:08
K: Kasa 34 2 0 4
B: Dowody osobiste 8 0 1 24
M: Meldunki 7 0 1 19
E: Sprawy wyborcze 0 0 0 0
R: Rejestracja pojazdów 18 0 1 9
P: Prawa jazdy 2 0 0 7
D: Działalność gospodarcza i zezwolenia 2 0 0 6
F: Podatki 3 0 1 18
O: Odbiór odpadów 0 0 0 0
H: Odpisy aktów USC 8 0 0 21
C: Pozostałe sprawy USC 5 0 1 10
A: Architektura 4 0 0 3
G: Geodezja 1 0 0 4
I: Infrastruktura i drogi 0 0 0 0
S: Ochrona środowiska 1 0 0 1
L: Sprawy lokalowe 0 0 0 0
N: Karta Dużej Rodziny 0 0 0 0
W: Karta Warszawiaka 0 0 0 0
J: Inne 1 0 0 1
T: Rodzina 500 plus 2 0 0 7
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
DOWODY OSOBISTE
MELDUNKI
SPRAWY WYBORCZE
PRAWA JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ZEZWOLENIA
ODBIÓR ODPADÓW
PODATKI
INFRASTRUKTURA I DROGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
SPRAWY LOKALOWE
KARTA DUŻEJ RODZINY
KARTA WARSZAWIAKA
ARCHITEKTURA
GEODEZJA
RODZINA 500 PLUS
Urząd Dzielnicy Wilanów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-03-28 12:09
Architektura i urbanistyka, sprawy lokalowe, konserwacja zabytków A007 0 2 5
Kancelaria urzędu dzielnicy 0 0 0
Geodezja, ewidencja gruntów, karta dużej rodziny, karta warszawiaka G004 0 2 4
Rodzina 500+ 0 0 0
Prawa jazdy L012 0 1 14
Ewidencja działalności gospodarczej D014 0 2 16
Podatki P033 0 1 8
Rejestracja pojazdów R025 8 2 7
Ochrona środowiska, drogownictwo, gospodarka odpadami komunalnymi, infrastruktura C004 0 2 5
Ewidencja ludności M038 0 3 11
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Architektura i urbanistyka, sprawy lokalowe, konserwacja zabytków
Kancelaria urzędu dzielnicy
Geodezja, ewidencja gruntów, karta dużej rodziny, karta warszawiaka
Rodzina 500+
Prawa jazdy
Ewidencja działalności gospodarczej
Podatki
Rejestracja pojazdów
Ochrona środowiska, drogownictwo, gospodarka odpadami komunalnymi, infrastruktura
Ewidencja ludności
Urząd Dzielnicy Włochy
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-03-28 12:12
Architektura, Geodezja, Ochrona Środowiska, Gospodarka Nieruchomościami 0 3 5
Infrastruktura, Oświata, Zezwolenia na alkohol, Zasoby lokalowe, Podatki lokalne B010 0 5 9
Odpady komunalne 0 3 1
Świadczenia rodzinne 0 4 0
Karta Warszawiaka 0 4 12
Punkt podawczy 0 7 1
Punkt Informacyjny 9 0 0
Dowody osobiste i meldunki E043 0 4 7
Prawo jazdy 0 2 13
Rejestracja osób prawnych 0 0 0
Rejestracja pojazdów R037 2 3 12
Wydawanie dowodów rejestracyjnych, wpis GAZ, HAK, L, Współwłaściciel H027 9 1 8
Działalność gospodarcza D010 0 2 14
Kasy K051 1 1 2
Wymiar podatku od nieruchomości (rejon Włochy) P027 1 1 6
Podatek od nieruchomości osoby prawne P022 0 1 0
Wymiar podatku od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy, Okęcie) 1 1 0
Podatek rolny, zaświadczenia 1 0 0
Podatek od środków transportowych 2 0 0
Wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego P026 0 1 12
Windykacja nalzęności podatkowych 0 0 0
Odpady komunalne - piętro O002 0 3 8
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja W007 0 1 12
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny 2 0 0
Program 500+ 0 3 36
Do kasy 0 1 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Architektura, Geodezja, Ochrona Środowiska, Gospodarka Nieruchomościami
Świadczenia rodzinne
Karta Warszawiaka
Punkt podawczy
Dowody osobiste i meldunki
Prawo jazdy
Rejestracja pojazdów
Księgowanie wpłat z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja
Infrastruktura, Oświata, Zezwolenia na alkohol, Zasoby lokalowe, Podatki lokalne
Podatek rolny, zaświadczenia
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny
Odpady komunalne
Działalność gospodarcza
Podatek od nieruchomości osoby prawne
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy)
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy, Okęcie)
Podatek od środków transportowych
Ustalanie opłaty z tyt. opłaty za gospodarowanie od nieruchomości, rolnego
Postępowanie egzekucyjne
Program 500+
Urząd Dzielnicy Wola
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-03-28 12:17
Meldunki i dowody 81 5 5 00:06
Wydawanie dowodów osobistych 55 0 1 00:07
Kancelaria, sprawy różne 49 0 1 00:03
Architektura, Infrastruktura 9 0 1 00:01
Nieruchomości, Geodezja 83 1 2 00:03
Sprawy lokalowe 56 1 2 00:08
Ochrona Środowiska 0 0 2 00:00
Wydawanie dowodów rejestracyjnych 35 4 1 00:03
Rejestracja pojazdów 61 20 4 00:39
Gospodarka odpadami/Środowisko 4 0 2 00:00
Kasa 218 19 3 00:13
Prawa Jazdy 26 0 1 00:02
Karta Warszawiaka 3 0 2 00:00
Małżeństwa 3 0 1 00:01
Odpisy 13 8 2 00:16
Rejestracja zgonów 1 0 2 00:04
Zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny 11 0 2 00:18
Dłużnicy alimentacyjny 5 0 2 00:38
Świadczenia opiekuńcze, becik 15 0 2 00:12
Zezwolenia alkoholowe 0 0 2 00:00
Ewidencja Działalności Gospodarczej 21 2 2 00:02
Program 500+ Al. Solidarności 0 0 2 00:00
Program 500+ Syreny 2 0 2 00:07
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Meldunki i dowody
Wydawanie dowodów osobistych
Kancelaria, sprawy różne
Architektura, Infrastruktura
Nieruchomości, Geodezja
Sprawy lokalowe
Ochrona Środowiska
Gospodarka odpadami komunalnymi
Karta Warszawiaka
Wydawanie dowodów rejestracyjnych
Rejestracja pojazdów
Prawa Jazdy
Kasa
Program 500plus al. Solidarności
Zezwolenia alkoholowe
Ewidencja Działalności Gospodarczej
Urząd Dzielnicy Żoliborz
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-03-28 12:13
A-DOWODY OSOBISTE 32 0 1 7
M-MELDUNKI 12 1 1 8
D-PRAWA JAZDY 7 0 0 11
C-REJESTRACJA POJAZDÓW 38 1 1 11
L-SPRAWY MIESZKANIOWE 20 0 2 10
G-DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 4 0 0 12
N-ARCHITEKTURA,GEODEZJA,NIERUCHOM 12 0 0 8
P-PASZPORTY SKŁADANIE WNIOSKÓW 21 3 1 10
R-PASZPORTY ODBIERANIE 12 0 1 19
W-WYBORY 1 0 0 5
U-UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 4 0 0 8
Z-ZMIANY WE WPISIE 0 0 0 0
Y-500+ 4 0 0 13
X-KARTY, BUDŻET PARTYCYPACYJNY 0 0 0 0
H. ZEZWOLENIE NA SPRZ. ALKOHOLU 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dowody osobiste
Rejestracja pojazdów
Prawa jazdy
Działalność gospodarcza
Zezwolenie na sprzedaż Alkoholu
Sprawy mieszkaniowe
Meldunki i poświadczenia
Architektura, geodezja, nieruchomości
Świadczenia dla rodziny, 500plus
Zmiany we wpisie działalności gospodrczej

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

I Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego, Obrotu Zagranicznego oraz Zmiany Imion i Nazwisk (ul. Władysława Andersa 5)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-03-28 12:09
URODZENIA 0 0 0 0
MAŁŻEŃSTWA 112 0 1 8
REJESTRACJA ZGONU 208 0 1 20
ODPISY-SKŁADANIE 346 3 3 8
ODPISY-ODBIÓR 406 1 0 6
TRANSKRYPCJE-SKŁADANIE 516 3 2 17
TRANSKRYPCJE-ODBIÓR 617 0 1 15
UZNANIA 0 0 0 0
ZIN 807 0 0 16
INKASENT 807 0 1 1
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odpisy - Składanie wniosków o wydawanie odpisów aktów: urodzeń, małżeństw, zgonów
Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego III (ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 1/3)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-03-04 12:29
A: Paszporty-składanie wniosków 0 0 0 0
B: Paszporty-odbiór dokumentów 0 0 0 0
C: Cudzoziemcy - złożenie wniosku 0 0 0 0
D: Cudzoziemcy - uzupełnienie wniosku 0 0 0 0
O: OPOM – pozostałe sprawy 0 0 0 0
H: Ochrona środowiska 0 0 0 0

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest jeszcze przez Urząd świadczona.

Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego V (ul. Falęcka 10)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2017-03-28 12:08
INFORMACJA 3 0 1 1
JUBILEUSZE 0 0 0 0
POWRÓT DO NAZWISKA 0 0 0 0
ODPISY 526 0 3 19
REJESTRACJA ZGONÓW 606 0 1 28

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest jeszcze przez Urząd świadczona.