Rezerwacja wizyt

Miasto Stołeczne Warszawa

System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy.

Witamy na stronach Systemu rezerwacji wizyt m.st. Warszawy.

System rezerwacji wizyt umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu kolejek oraz umówienie wizyty do stanowisk obsługi bezpośredniej w Wydziałach Obsługi Mieszkańców, delegaturach Biura Administracji i Spraw Obywatelskich oraz innych wybranych punktach obsługi w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy oraz w niektórych wydziałach Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy i biurach Urzędu m.st. Warszawy. Oferowane funkcjonalności nie są obecnie dostępne w przypadku wszystkich komórek organizacyjnych, jednak System jest ciągle rozbudowywany. W związku z tym, że System jest wciąż w fazie rozwoju, może działać w sposób niestabilny. Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Systemu bądź oczekiwanych funkcjonalności można przesyłać na adres rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl. Pomogą nam one usprawnić jego działanie. UWAGA! Adres e-mail rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl nie jest przeznaczony do umawiania się na wizytę w Urzędzie. Wysłane na niego maile z prośbą o umówienie wizyty pozostaną bez odpowiedzi.

INSTRUKCJE

Aby skorzystać z Systemu rezerwacji wizyt należy kliknąć w link Rozwiń znajdujący się pod nazwą wybranej komórki organizacyjnej. System domyślnie wyświetla dane dotyczące stanów kolejek nie starsze niż sprzed 10 minut. Aby uzyskać najświeższe dane, należy nacisnąć przycisk Odśwież znajdujący się pod tabelą ze stanem kolejek wybranej komórki organizacyjnej.

Aby zarezerwować wizytę, należy kliknąć w zakładkę Rezerwuj wizytę. W wyświetlonej tabeli trzeba kliknąć w odpowiednią grupę spraw, a następnie w nowo otwartym okienku zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty, postępując zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami. Po wypełnieniu formularza i zatwierdzeniu wprowadzonych danych wyświetli się potwierdzenie rezerwacji, które można wydrukować. W przypadku podania adresu e-mail i/lub numeru telefonu po wcześniejszej akceptacji regulaminu, system wyśle potwierdzenie rezerwacji wizyty na wskazany adres i/lub numer. W wybranym dniu, co najmniej 10 minut przed umówioną wizytą, należy za pośrednictwem klawiatury numerycznej umieszczonej obok automatu biletowego wpisać numer identyfikacyjny, przydzielony w trakcie procesu rejestracji. Przed rezerwacją terminu najlepiej zapoznać się z informacjami znajdującymi się na stronie miejskiej dotyczącymi dokumentów i załączników koniecznych do załatwienia sprawy.

UWAGA!

  • Nieodebranie numerka przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.
  • Codziennie o północy system udostępnia bilety na kolejny dzień.
  • Ze względu na to, iż w poszczególnych komórkach organizacyjnych funkcjonują różne systemy kolejkowe, proces rezerwacji wizyty dla poszczególnych komórek może się nieznacznie różnić. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie aplikacji umożliwiającej rezerwację wizyty w danej komórce.
  • Wymagana jest włączona obsługa Javascript w przeglądarce.
  • W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty można podać imię, nazwisko, telefon oraz adres email. Są to dane podawane opcjonalnie w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem. W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji wizyt m.st. Warszawy w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Biura Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Geodezji i Katastru (ul. Sandomierska 12)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:47
A: Ewidencja gruntów i budynków 5 5 10
D: Podziały nieruchomości 0 5 10
B: Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic i placów 0 5 10
K: Kasa 0 2 10
E: Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i zgłoszenia prac geodezyjnych 4 5 10
O: Odbiór zamówionych dokumentów 0 1 10
C: Postępowania administracyjne 0 5 10
F: Przyjmowanie operatów technicznych do weryfikacji i wydawanie operatów do poprawy 0 3 10
H: Narady koordynacyjne 0 3 10
G: Odbiór kopii mapy zasadniczej 0 3 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Ewidencja gruntów i budynków
Narady koordynacyjne
Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic, placów
Odbiór kopii mapy zasadniczej oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Podziały nieruchomości
Postępowania administracyjne
Przyjmowanie operatów technicznych do weryfikacji i wydawanie operatów do poprawy
Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i zgłoszenia prac geodezyjnych
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (ul. Kruczkowskiego 2)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:47
T: Transport drogowy T011 3 5 10
G: Dane osobowe - wnioski G004 0 5 10
F: Odbiór dowodów F014 2 5 10
B: Rejestracja pojazdów B073 4 3 10
K: Odbiór dow. rejestracyjnych cudzoziemcy K034 1 2 60
J: Rejestracja pojazdów cudzoziemcy J062 14 4 60
X: Identyfikatory TAXI X012 3 5 10
A: Prawa jazdy A045 1 1 10
L: Licencja TAXI L023 5 5 10
Y: Egzaminy TAXI Y001 2 5 10
E: Dowody osobiste E068 14 5 10
C: Odbiór dow. rejestracyjnych C068 2 4 10
W: Wybory W009 1 2 10
H: PESEL - wnioski H019 4 5 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
B: Rejestracja pojazdów
C: Odbiór i wymiana dowodów rejestracyjnych, wtórniki, adnotacje, zgłoszenia zbycia, wyrejestrowania
E: Dowody osobiste, meldunki, żaświadczenia
G: Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych osobowych
H: Przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL
J: Cudzoziemcy - rejestracja pojazdów (osoby fizyczne)
K: Cudzoziemcy - Odbiór dowodów rejestracyjnych, wtórniki, adnotacje, zgłoszenia zbycia, adnotacje
L: Licencje TAXI
T: Transport drogowy
X: Identyfikatory, hologramy TAXI
Y: Egzaminy TAXI
Biuro Podatków i Egzekucji (ul. Obozowa 57)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:45
Podatki i opłaty P022 0 2 16
Kasy 0 1 3
Egzekucja administracyjna 0 2 4

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Dzielnice m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Bemowo
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:47
B: Działalność gospodarcza B020 0 1 10
D: Paszporty - odbiór D035 0 2 10
N: Rodzina 500+ Dobry start 300+ 0 1 10
E: Warszawski bon żłobkowy E001 0 4 10
G: Geodezja nieruchomości architektura G066 0 3 10
C: Paszporty - składanie wniosków C054 0 1 10
I: Punkt podawczy I018 0 1 10
R: Sprawy seniorów 0 0 10
A: Użytkowanie wieczyste 0 3 10
T: Odbiór tablic i dowodów rejestracyjnych T046 1 5 10
Z: Rodzina 500+ Dobry start 300+ Z006 0 1 10
H: Świedczenia rodzinne H010 0 1 10
M: Prawa jazdy M037 0 1 10
S: Gospodarka odpadami S004 0 1 10
F: Infrastruktura ochrona środ. zasoby lokalowe F022 0 3 10
L: Rejestracja pojazdów L083 4 5 10
P: Meldunki dowody osobiste P102 1 3 10
W: Karta Warszawiaka karta dużej rodziny W012 0 1 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A: Użytkowanie wieczyste
B: Działalność gospodarcza
D: Paszporty - odbiór
E: Warszawski bon żłobkowy
F: Infrastruktura, Ochrona środowiska
G: Geodezja, nieruchomości, architektura
H: Świadczenia rodzinne
I: Punkt podawczy
L: Rejestracja pojazdów
M: Prawa jazdy
N: Rodzina 500+, Dobry start 300+
P: Meldunki, dowody osobiste
R: Sprawy seniorów
S: Gospodarka odpadami
T: Odbiór tablic i dowodów rejestracyjnych
W: Karta Warszawiaka, Karta dużej rodziny
Z: Rodzina 500+, Dobry start 300+
Urząd Dzielnicy Białołęka
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:47
I: INFRASTRUKTURA | OCHRONA ŚRODOWISKA I031 0 1 60
C: ŚWIADCZENIA RODZINNE C015 0 1 60
S: SPRAWY SPOŁECZNE - ŚWIADCZENIE 500+ | DOBRY START 300+ | BON ŻŁOBKOWY S010 0 0 10
O: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI O010 0 0 60
K: KASY K038 5 1 60
R: REJESTRACJA POJAZDÓW - SKŁADANIE WNIOSKÓW R104 15 5 60
Z: PUNKT PODAWCZY Z011 0 0 60
P: PODATKI | OPŁATY LOKALNE P086 0 5 60
A: ARCHITEKTURA | URBANISTYKA A021 0 1 10
X: REJESTRACJA POJAZDÓW - ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO X046 7 1 60
W: KARTA WARSZAWIAKA | KARTA DUŻEJ RODZINY W007 0 0 60
G: GEODEZJA | GOSPODARKA GRUNTAMI G047 0 1 10
J: PRAWA JAZDY J042 0 1 60
L: SPRAWY LOKALOWE | OŚWIATA | KULTURA L006 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A: ARCHITEKTURA | URBANISTYKA
C: ŚWIADCZENIA RODZINNE
G: GEODEZJA | GOSPODARKA GRUNTAMI
I: INFRASTRUKTURA | OCHRONA ŚRODOWISKA
J: PRAWA JAZDY
K: KASY
L: SPRAWY LOKALOWE | OŚWIATA | KULTURA
M: MELDUNKI | DOWODY OSOBISTE
O: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
P: PODATKI | OPŁATY LOKALNE
R: REJESTRACJA POJAZDÓW
S: SPRAWY SPOŁECZNE - ŚWIADCZENIE 500+ | DOBRY START 300+ | BON ŻŁOBKOWY
W: KARTA WARSZAWIAKA | KARTA DUŻEJ RODZINY
X: ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO
Z: PUNKT PODAWCZY
Urząd Dzielnicy Bielany
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:47
A: ODPADY KOMUNALNE| UŻYTKOWANIE WIECZYSTE| PRZEKSZTAŁCENIA A119 22 4 60
O: 300+ DOBRY START| 500+ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE O030 1 1 30
W: DODATKI| OBNIŻKI CZYNSZU W014 1 4 10
N: SPRAWY LOKALOWE| KARTA DUŻEJ RODZINY| BON ŻŁOBKOWY N016 3 4 60
T: ALKOHOL – ZEZWOLENIA T004 1 4 60
G: SKŁADANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH G035 1 1 10
H: ODBIÓR PASZPORTÓW H020 0 1 10
R: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH R039 1 1 10
Z: WYBORY Z004 0 4 10
K: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY K033 3 1 60
E: KASY - PEŁNOMOCNICTWA| ODPADY| OPŁATY: SKARBOWE| USC| PASZPORTOWE| INNE E063 0 1 10
M: SKŁADANIE WNIOSKÓW - ZMIANY| WTÓRNIKI| ZBYCIE| ADNOTACJE| WYREJESTROWANIE (OSOBY FIZYCZNE) M067 17 3 10
D: PŁATNOŚĆ PODATKU| UŻYTKOWANIA| DZIERŻAWY| ZA ZAJĘCIE PASA D074 0 1 60
B: ARCHITEKTURA|GEODEZJA| INFRASTRUKTURA| OCHRONA ŚRODOWISKA B044 7 4 10
L: SKŁADANIE WNIOSKÓW| ODBIÓR PRAW JAZDY L041 0 1 10
I: INFORMACJA PODATKOWA| KARTA WARSZAWIAKA I016 4 4 60
P: SKŁADANIE WNIOSKÓW: ZAMELDOWANIA| WYMELDOWANIA| DOWODY OSOBISTE| ZAŚWIADCZENIA P059 1 4 60
X: ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH (OSOBY PRAWNE) 0 0 10
U: ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH (OSOBY FIZYCZNE) U057 2 1 10
S: WPIS DO CEIDG S028 3 1 60
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A: ODPADY KOMUNALNE
B: ARCHITEKTURA, GEODEZJA
D: PŁATNOŚĆ: PODATKU, UŻYTKOWANIA, DZIERŻAWY, ZA ZAJĘCIE PASA
E: KASY - PEŁNOMOCNICTWA, ODPADY, OPŁATY SKARBUSC, PASZPORTOWE, INNE
G: PASZPORTY - SKŁADANIE WNIOSKÓW
H: PASZPORTY ODBIÓR
I: INFORMACJA PODATKOWA, KARTA WARSZAWIAKA
K: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
L: PRAWA JAZDY SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR PRAW JAZDY
M: REJESTRACJA POJAZDÓW - SKŁADANIE WNIOSKÓW - ZMIANY, WTÓRNIKI, ZBYCIE, ADNOTACJE, WYREJESTROWANIE (OSOBY FIZYCZNE)
N: SPRAWY LOKALOWE, KARTA DUŻEJ RODZINY, BON ŻŁOBKOWY
O: 300 + DOBRY START
P: SKŁADANIE WNIOSKÓW: ZAMELDOWANIA, WYMELDOWANIA, DOWODY OSOBISTE, ZAŚWIADCZENIA
R: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH
S: CEIDG – WNIOSKI
T: ALKOHOL - ZEZWOLENIA
U: ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH (OSOBY FIZYCZNE)
W: DODATKI MIESZKANIOWE, OBNIŻKI CZYNSZU
X: REJESTRACJA POJAZDÓW - SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH (OSOBY PRAWNE)
Z: WYBORY
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Rakowiecka 25/27)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:47
A: Meldunki stałe 0 4 10
G: Geodezja i kataster 0 2 10
L: Budżet Obywatelski 0 0 10
I: Infrastruktura 0 1 60
F: Zaśw. z akt 3 1 10
N: Gospodarka Nieruchomościami Informacja Podatkowa i składanie druków IN DN 1 2 10
Z: Rodzina 500 plus Dobry start 300 plus Karta DR Karta Warszawiaka 0 1 10
K: Kasa 1 2 60
W: Wybory 0 4 60
X: Przekształcenie Użytkowania Wieczystego 25 1 15
D: Dowody osobiste - składanie wniosków 0 4 60
E: Dowody osobiste - odbiór 3 2 60
S: Opłata Skarbowa 0 2 60
C: Wniosek o nadanie numeru Pesel 0 3 10
B: Meldunki czasowe 0 3 10
M: Architektura i budownictwo 0 1 10
R: Wypłaty 0 1 10
H: Odpady komunalne 0 2 60
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A Meldunki - stałe
B Meldunki - czasowe
C Meldunki - cudzoziemcy, wniosek o nadanie numeru PESEL
D Dowody osobiste - składanie wniosków
E Dowody osobiste - odbiór
F Zaświadczenia z akt ewidencji ludności, dowodów osobistych, udostępnianie danych, PESEL - udostępnianie danych
H Odpady komunalne
K Kasa - wypłaty
M Architektura i budownictwo
N Gospodarka nieruchomościami, składanie wniosków o bonifikatę, informacja podatkowa, składanie IN
Z Rodzina 500 plus, Dobry Start 300 plus, Karta Warszawiaka, Bon Żłobkowy
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Wiktorska 91A)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:47
D: Prawa jazdy 7 1 10
Z: Zaplanowana rejestracja pojazdów 0 1 10
A: Rejestracja pojazdów 11 5 10
K: Kasy 0 2 10
B: Odbiór dowodów rejestracyjnych 17 4 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
B Odbiór dowodów rejetracyjnych
D Prawa jazdy
Z Zaplanowana rejestracja pojazdów
Urząd Dzielnicy Ochota
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:47
USC D: ODPISY - SKŁADANIE SKŁADANIE I ODBIÓR 4 4 10
USC B: MAŁŻEŃSTWA | ŚLUB CYWILNY I WYZNANIOWY 0 4 10
I: PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 0 3 10
Piętro5 VC: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - WPIS DO CEIDG 0 2 60
H: ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ | Dobry start | 300+ 0 1 10
L: LOKALE KOMUNALNE | DODATKI MIESZKANIOWE 0 1 60
K: KASA 0 2 60
T: KARTA DUŻEJ RODZINY BON ŻŁOBKOWY 0 1 60
P: PRAWA JAZDY - SKŁADANIE I ODBIÓR WNIOSKÓW 0 1 10
D: DOWODY OSOBISTE - SKŁADANIE DOKUMENTÓW 1 3 60
N: NIERUCHOMOŚCI | PODATKI 14 3 10
F: ALKOHOL - ZEZWOLENIA 0 3 10
USC I: JUBILEUSZE 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA 0 4 10
USC C: REJESTRACJA AKTU ZGONU 1 4 10
A: ARCHITEKTURA | GEODEZJA | DROGOWNICTWO | INFRASTRUKTURA 3 3 60
G: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 0 1 60
O: ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH | ZMIANY W DOKUMENTACH 2 1 60
R: REJESTRACJA POJAZDÓW - SKŁADANIE WNIOSKÓW | WYDAWANIE WTÓRNIKÓW 12 3 60
E: DOWODY OSOBISTE - ODBIÓR 0 3 60
B: KARTA WARSZAWIAKA | e-hologram 0 1 10
M: MELDUNKI | PESEL | POŚWIADCZENIA | ZAŚWIADCZENIA 0 3 10
VPiętro5 Z: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - ZEZWOLENIA NA ALKOHOL 0 1 60
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A: ARCHITEKTURA | GEODEZJA | DROGOWNICTWO | INFRASTRUKTURA
B: KARTA WARSZAWIAKA | e-hologram
D: DOWODY OSOBISTE - SKŁADANIE DOKUMENTÓW
E: DOWODY OSOBISTE - ODBIÓR
F: ALKOHOL - ZEZWOLENIA
G: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
H: ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ | Dobry start | 300+
I: PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
K: KASA
L: LOKALE KOMUNALNE | DODATKI MIESZKANIOWE
M: MELDUNKI | PESEL | POŚWIADCZENIA | ZAŚWIADCZENIA
N: NIERUCHOMOŚCI | PODATKI
O: ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH | ZMIANY W DOKUMENTACH
P: PRAWA JAZDY - SKŁADANIE I ODBIÓR WNIOSKÓW
Piętro5 C: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - WPIS DO CEIDG
Piętro5 Z: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
R: REJESTRACJA POJAZDÓW - SKŁADANIE WNIOSKÓW | WYDAWANIE WTÓRNIKÓW
T: KARTA DUŻEJ RODZINY BON ŻŁOBKOWY
USC A: REJESTRACJA URODZEŃ
USC B: MAŁŻEŃSTWA - ŚLUB CYWILNY
USC B: MAŁŻEŃSTWA - ŚLUB WYZNANIOWY
USC C: REJESTRACJA AKTU ZGONU
USC D: ODPISY - SKŁADANIE I ODBIÓR
USC I: JUBILEUSZE 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA
W: WYBORY - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:52
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków A115 27 10 10
Prawa jazdy C070 0 1 3
Dowody rejestracyjne - odbiór D092 1 3 6
Dowody osobiste i meldunki - składanie wniosków E120 4 8 7
Dowody osobiste - odbiór F053 7 4 6
Sprawy różne, kultura, sport, oświata, SK, odpady komunalne G033 0 1 6
Architektura, urbanistyka, geodezja, nieruchomości H233 7 2 2
Działalność gospodarcza I044 0 3 8
Podatki, infrastruktura, ochrona środowiska J069 0 1 4
Kasy K221 2 5 2
Sprawy lokalowe L042 2 2 5
Urząd stanu cywilnego - odpisy U061 0 3 6
Sprawy społeczne 0 3 3
Paszporty - składanie wniosków P064 0 2 7
Paszporty - odbiór W044 3 1 7
Urząd stanu cywilnego - rejestracja zgonów 0 1 7
Obywatel 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Urząd stanu cywilnego - odpisy
Paszporty - odbiór
Paszporty - składanie wniosków
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - przyjmowanie wniosków, 500+
Sprawy lokalowe
Kasy
Podatki, infrastruktura, ochrona środowiska
Działalność gospodarcza
Architektura, urbanistyka, geodezja, nieruchomości
Sprawy różne, kultura, sport, oświata, SK, odpady komunalne
Dowody osobiste - odbiór
Dowody osobiste i meldunki - składanie wniosków
Dowody rejestracyjne - odbiór
Prawa jazdy
Urząd stanu cywilnego - rejestracja zgonów
Urząd Dzielnicy Praga-Północ
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:46
Kancelaria – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe 3 9 3
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne 0 7 6
Sprawy lokalowe L034 2 5 8
Warszawski bon żłobkowy 0 2 7
Dodatki mieszkaniowe M014 2 3 11
Podatki i opłaty lokalne H117 1 5 5
Gospodarka odpadami 0 7 0
KDR, Odbiory zaświadczeń 0 6 2
Działalność gospodarcza N008 0 5 7
Meldunki, dowody osobiste A073 2 9 6
Komunikacja - składanie wniosków - prawo jazdy E011 1 2 13
Odbiór praw jazdy 0 2 3
Komunikacja - Rejestracja pojazdów G036 2 5 6
Odbiór dowodów rejestracyjnych D019 0 5 5
Wybory 0 5 0
Kasy 0 8 4
Rodzina 500+, Dobry Start 300+ 0 8 2
Dobry Start 300+, 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Kancelaria – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe
KDR, odbiory zaświadczeń
Gospodarka odpadami
Wydawanie dowodów rejestracyjnych i praw jazdy
Komunikacja - składanie wniosków - prawa jazdy
Sprawy lokalowe
Komunikacja - rejestracja pojazdów
Działalność gospodarcza
Ewidencja ludności i dowody osobiste
Podatki i opłaty lokalne
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
Rodzina 500+, Dobry Start 300+
Urząd Dzielnicy Rembertów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:48
Rejestracja pojazdów R039 0 2 11
Prawa jazdy 0 2 5
Ewidencja ludności E030 4 2 11
Dowody osobiste E028 2 2 9
Kasa K068 1 1 3
Informacja / Punkt podawczy 1 0 0
Działalność gospodarcza 0 1 4
Świadczenia rodzinne 0 3 13
Fundusz alimentacyjny 0 3 0
Karta Warszawiaka 0 4 12
Karta Dużej Rodziny 0 3 0
Sprawy lokalowe 0 2 46
Oświata 0 2 0
Zezwolenia alkoholowe 0 1 0
Ochrona środowiska 0 4 2
Kultura 0 3 0
Budżet obywatelski 0 1 0
Turnusy rehabilitacyjne 0 1 0
Architektura 0 4 12
Urbanistyka 0 4 6
Geodezja 0 4 7
Nieruchomości 0 4 5
Infrastruktura 0 4 5
Gospodarka odpadami 0 4 10
500+ 0 3 13
Dobry start 300+ 0 3 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów
Kultura
Budżet obywatelski
Turnusy rehabilitacyjne
Architektura
Urbanistyka
Geodezja
Nieruchomości
Gospodarka odpadami
Program 500+
Infrastruktura
Ochrona środowiska
Zezwolenia alkoholowe
Prawa jazdy
Ewidencja ludności
Dowody osobiste
Działalność gospodarcza
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Karta Warszawiaka
Karta Dużej Rodziny
Sprawy lokalowe
Oświata
Dobry start 300+
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:48
Kancelaria 0 3 5
Kasa B096 2 3 3
Dodatki mieszkaniowe 0 6 6
Zezwolenia na alkohol Z013 0 6 10
Gospodarka odpadami komunalnymi 0 6 3
Karta Warszawiaka Karta Dużej Rodziny 0 11 6
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących 0 1 0
Lokale komunalne 0 1 4
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości 0 2 1
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg) 0 5 7
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport 0 2 8
Użytkowanie wieczyste gruntu U149 9 2 3
Bon Żłobkowy 0 11 9
Świadczenia 300+, 500+ 0 11 12
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dodatki mieszkaniowe
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg)
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości
Lokale komunalne
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących
Karta Warszawiaka/Karta Dużej Rodziny
Gospodarka odpadami komunalnymi
Zezwolenia na alkohol
Użytkowanie wieczyste gruntu
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowy Świat 39)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:46
Przyjmowanie wniosków 0 24 10
Obsługa dłużników alimentacyjnych C001 0 1 0
Uzupełnianie złożonych wniosków - wezwania B013 1 20 11
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Przyjmowanie wniosków
Obsługa dłużników alimentacyjnych
Uzupełnianie złożonych wniosków - wezwania
Urząd Dzielnicy Targówek
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:47
E: Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego E005 0 4 20
M: Wymeldowanie | zameldowanie | zaświadczenia M047 0 4 10
L: Sprawy lokalowe | Dodatki mieszkaniowe L024 1 1 20
J: Małżeństwa J006 0 1 10
P: Prawa jazdy - odbiór praw jazdy P015 0 1 15
D: Dowody osobiste - odbiór dokumentów D038 0 4 10
G: Działalność gospodarcza G026 3 1 60
N: Karta Warszawiaka N006 1 4 10
O: Odpisy O039 1 1 10
C: Dowody osobiste - składanie wniosków C028 0 4 20
U: Rejestracja urodzeń U511 0 1 10
B: Biuro podawcze | WIFI B063 2 4 10
A: Geodezja | Architektura | Ochrona środowiska A013 0 2 30
W: Dowody rejestracyjne - odbiór dowodów rejestracyjnych W048 3 4 10
F: Przekształcenie użytkowania wieczystego F189 1 4 10
R: Rejestracja pojazdów - składanie wniosków R103 1 4 20
K: Kasa K173 1 2 60
Z: Zgłoszenie zgonu Z011 0 1 10
H: BON ŻŁOBKOWY | 500+ | 300+ H004 0 4 15
S: Prawa jazdy - składanie wniosków S012 0 1 20
U: Archiwum USC | Odpisy aktów 0 0 10
Q: Deklaracje na podatek od nieruchomości Q018 0 4 30
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
USC J: Rejestracja małżeństw cywilnych
USC J: Rejestracja małżeństw wyznaniowych
USC J: Zaświadczenia do ślubu za granicą
USC O: Odpisy - Odbiór
USC O: Odpisy - Składanie
USC U: Archiwum USC | Odpisy aktów
USC U: Oświadczenia o zmianie imienia dziecka
USC U: Rejestracja urodzeń
USC U: Uznanie ojcostwa
USC Z: Zgłoszenie zgonu
A: Geodezja | Architektura | Ochrona środowiska
B: Biuro podawcze | WIFI
C: Dowody osobiste - składanie wniosków
D: Dowody osobiste - odbiór dokumentów
E: Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego
F: Przekształcenie użytkowania wieczystego
G: Działalność gospodarcza - zezw. na Alkohol - koncesje
G: Działalność gospodarcza - wpis do CEIDG
H: BON ŻŁOBKOWY | 500+ | 300+
K: Kasa
L: Sprawy lokalowe | Dodatki mieszkaniowe
M: Wymeldowanie | zameldowanie | zaświadczenia
N: Karta Warszawiaka
P: Prawa jazdy - odbiór praw jazdy
Q: Deklaracje na podatek od nieruchomości
R: Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
S: Prawa jazdy - składanie wniosków
W: Dowody rejestracyjne - odbiór dowodów rejestracyjnych
Y: Spis wyborców | zaświadczenia o prawie do głosowania
Referat Świadczeń Rodzinnych Urzędu Dzielnicy Targówek (ul. Wincentego 87)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:47
Rodzina 500+ 2 1 10
Fundusz alimentacyjny 1 0 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Urząd Dzielnicy Ursus
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:47
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, GEODEZJA 0 2 25
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, SPRAWY LOKALOWE B045 0 2 7
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA C015 1 1 15
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE D049 2 4 9
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY 1 0 0
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACY 0 1 8
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 0 5 6
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW H044 3 4 8
PRAWA JAZDY I027 0 1 5
KASA P040 0 2 3
PŁATNOŚCI PODATKÓW 3 1 3
URZĄD STANU CYWILNEGO 1 2 11
DZIERŻAWA, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE 0 2 3
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, KARTA DUŻEJ RODZINY 0 2 10
PODATEK OD SRODKOW TRANSPORTOWYCH 1 1 1
ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU 0 1 0
WYMIANA WTÓRNIK 0 0 0
WPISY HAK VAT GAZ TAXI L 0 0 0
CZASOWE WYCOFANIE Z RUCHU 0 0 0
ZEZWOLENIE NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE 0 0 0
WYBORY 1 1 0
ZATRZYMANE, PUNKTY KARNE 0 0 0
ODPISY 3 2 13
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH 3 2 4
500+ R014 0 2 7
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY Z001 0 1 0
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH W018 2 2 4
ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH D719 1 4 10
ZAŚWIADCZENIE DO ŚLUBU KONKORDATOWEGO Y037 0 2 0
GOSP. ODPADAMI KOMUNALNYMI, ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU, BON ŻŁOBKOWY T011 0 1 13
DOBRY START 300+ 0 2 9
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, GEODEZJA
PODATEK OD SRODKOW TRANSPORTOWYCH
ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU
WYMIANA WTÓRNIK
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
500+
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH
Dobry start 300+
ODPISY
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, KARTA DUŻEJ RODZINY
DZIERŻAWA, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE
URZĄD STANU CYWILNEGO
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, SPRAWY LOKALOWE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACYJNE
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW
PRAWA JAZDY
PŁATNOŚCI PODATKÓW
ZAŚWIADCZENIE DO ŚLUBU KONKORDATOWEGO
Urząd Dzielnicy Ursynów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:47
Y: DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW 0 0 10
X: WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 0 0 60
G: KONCESJE ALKOHOLOWE G004 0 2 60
O: ODPADY KOMUNALNE O015 0 2 60
Z: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) Z030 6 1 60
K: INDYWIDUALNA REJESTRACJA POJ. | PRZEREJESTR - SKŁADANIE WNIOSKÓW K052 7 3 90
E: ODBIÓR PRAW JAZDY E026 3 1 60
V: DOBRY START 300+ 0 1 2
P: PRAWA JAZDY - SKŁADANIE WNIOSKÓW P036 4 1 60
L: DODATKI MIESZKANIOWE | NAJEM LOKALI L013 0 2 90
F: KASY - WPŁATY F123 0 2 60
H: WARSZAWSKI BON ŻŁOBKOWY H001 0 1 60
T: ZMIANY W DOK. POJAZDU | WYMIANY | WTÓRNIKI | ZAŚW | WYREJ. T040 0 3 60
B: PUNKT PODAWCZY | OŚWIATA | OCHRONA ŚRODOWISKA | BUDŻET PARTYCYPACYJNY B023 0 4 60
Q: PAKIETY WYBORCZE, SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA 0 0 60
C: Rejestracja pojazdów firmowych 0 0 180
M: MELDUNKI i PESEL M063 10 3 10
N: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH N041 0 5 60
I: RODZINA 500+ I012 0 1 10
A: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA | GEODEZJA | NIERUCHOMOŚCI | INFRASTRUKTURA | DROGOWNICTWO A159 15 2 60
D: DOWODY OSOBISTE - SKŁADANIE WNIOSKÓW D036 2 5 60
R: ODBIÓR DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH | ZBYCIE POJAZDU R061 0 4 60
S: ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE S011 1 1 60
J: PODATKI I OPŁATY LOKALNE J083 3 3 60
W: KARTA WARSZAWIAKA | KARTA DUŻEJ RODZINY W010 0 2 120
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA | GEODEZJA | NIERUCHOMOŚCI | INFRASTRUKTURA | DROGOWNICTWO
B: PUNKT PODAWCZY | OŚWIATA | OCHRONA ŚRODOWISKA | BUDŻET PARTYCYPACYJNY
C: REJESTRACJA POJAZDÓW FIRMOWYCH - Umówienie wizyty wyłącznie telefonicznie Tel 224437356, 224437373, 224437345
D: DOWODY OSOBISTE - SKŁADANIE WNIOSKÓW
E: ODBIÓR PRAW JAZDY
G: KONCESJE ALKOHOLOWE
H: WARSZAWSKI BON ŻŁOBKOWY
J: PODATKI I OPŁATY LOKALNE
K: INDYWIDUALNA REJESTRACJA POJ. | PRZEREJESTR - SKŁADANIE WNIOSKÓW
L: DODATKI MIESZKANIOWE | NAJEM LOKALI
M: MELDUNKI i PESEL
N: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH
O: ODPADY KOMUNALNE
P: PRAWA JAZDY - SKŁADANIE WNIOSKÓW
Q: PAKIETY WYBORCZE, SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA
R: ODBIÓR DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH | ZBYCIE POJAZDU
S: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
T: ZMIANY W DOK. POJAZDU | WYMIANY | WTÓRNIKI | ZAŚW | WYREJ.
I: Rodzina 500+
V: 300 + DOBRY START
W: KARTA WARSZAWIAKA | KARTA DUŻEJ RODZINY
X: WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
Y: DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW
Z: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)
Urząd Dzielnicy Wawer
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:46
BIURO PODAWCZE 2 5 3
ARCHITEKTURA, GEODEZJA 0 4 5
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 0 5 3
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 1 5 2
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI I011 0 6 6
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 0 4 3
ŚWIADCZENIA RODZINNE Z011 0 5 3
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE 0 3 2
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY S005 0 5 9
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA D034 2 1 7
INFORMACJA, WYDAWANIE DRUKÓW I FORMULARZY 0 1 0
KASY K128 1 3 4
REJESTRACJA POJAZDÓW R048 5 4 17
PRAWA JAZDY J033 2 1 4
WNIOSKI DOWODY OSOBISTE 0 4 7
DOWODY REJESTRACYJNE: WPISY, ADNOTACJE, ZMIANY 0 2 4
SPRAWY LOKALOWE 0 5 3
500+ 0 4 0
DOWODY REJESTRACYJNE ODBIÓR / WYMIANA F084 1 2 6
ZBYCIE POJAZDU / WYREJESTROWANIE 0 2 0
BUDŻET PARTYCYPACYJNY 0 3 0
WYDAWANIE DOKUMENTÓW 0 1 0
MELDUNKI I EWIDENCJA LUDNOŚCI M029 0 3 12
ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 1 1 7
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
DZIENNIK PODAWCZY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW
500+
WYDAWANIE PRAW JAZDY
EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE
WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
REJESTRACJA POJAZDÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
KARTA WARSZAWIAKA
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE
ŚWIADCZENIA RODZINNE
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PODATKI I OPŁATY LOKALNE IN-15
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
ARCHITEKTURA, GEODEZJA
SPRAWY LOKALOWE
Urząd Dzielnicy Wesoła
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:46
K: Kasa 68 2 1 2
B: Dowody osobiste 12 0 0 19
M: Meldunki 7 1 1 11
E: Sprawy wyborcze 0 0 0 0
R: Rejestracja pojazdów 27 0 1 9
P: Prawa jazdy 4 0 0 4
D: Działalność gospodarcza i zezwolenia 7 0 0 9
F: Podatki 5 0 0 7
O: Odbiór odpadów 4 0 0 3
H: Odpisy aktów USC 14 2 0 10
C: Pozostałe sprawy USC 9 2 2 14
A: Architektura 5 0 0 9
G: Geodezja 6 0 0 6
I: Infrastruktura i drogi 2 0 0 5
S: Ochrona środowiska 1 0 0 3
L: Sprawy lokalowe 2 0 0 1
N: Karta Dużej Rodziny 1 0 0 4
W: Karta Warszawiaka 1 0 0 3
J: Inne 14 0 1 6
T: Rodzina 500+ 4 0 0 5
V: Dobry start 300+ 901 0 0 3
Z: Rodzinne, inne świadczenia 1 0 0 6
X: Odbiór dokumentów 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
DOWODY OSOBISTE
MELDUNKI
SPRAWY WYBORCZE
PRAWA JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ZEZWOLENIA
ODBIÓR ODPADÓW
PODATKI
INFRASTRUKTURA I DROGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
SPRAWY LOKALOWE
KARTA DUŻEJ RODZINY
KARTA WARSZAWIAKA
ARCHITEKTURA
GEODEZJA
RODZINA 500+
DOBRY START 300+
ODBIÓR DOKUMENTÓW
Urząd Dzielnicy Wilanów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:47
Ewidencja ludności M619 0 3 2
Rejestracja pojazdów R538 1 3 7
Prawa jazdy L838 0 1 14
500+, 300+Dobry Start 0 0 3
Architektura i urbanistyka, sprawy lokalowe, konserwacja zabytków A004 0 3 5
Ochrona środowiska, drogownictwo, infrastruktura C248 0 3 5
Działalność gospodarcza D655 0 2 9
Geodezja, ewidencja gruntów, karta dużej rodziny, karta warszawiaka G005 0 3 4
Podatki 0 1 8
Gospodarka odpadami komunalnymi O510 0 2 12
Firmy-Rejestracja pojazdów 0 1 7
0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Ewidencja ludności
Rejestracja pojazdów
Prawa jazdy
500+, 300+Dobry Start
Architektura i urbanistyka, sprawy lokalowe, konserwacja zabytków
Ochrona środowiska, drogownictwo, infrastruktura
Działalność gospodarcza
Geodezja, ewidencja gruntów, karta dużej rodziny, karta warszawiaka
Podatki
Gospodarka odpadami komunalnymi
Firmy-Rejestracja pojazdów
Urząd Dzielnicy Włochy
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:54
Architektura, Geodezja, Ochrona Środowiska, Gospodarka Nieruchomościami 0 3 3
Infrastruktura, Oświata, Zezwolenia na alkohol, Zasoby lokalowe, Podatki lokalne 1 3 4
Odpady komunalne 0 3 4
Świadczenia rodzinne 0 3 1
Karta Warszawiaka 0 3 16
Punkt podawczy G032 1 4 5
Punkt Informacyjny 0 2 1
Dowody osobiste i meldunki E064 1 5 7
Prawo jazdy 0 3 9
Rejestracja osób prawnych 0 0 0
Rejestracja pojazdów, wymiana dowodu rejestracyjnego, GAZ, HAK, L, współwłaściciel R040 4 7 26
Odbiór dowodu rejestracyjnego, zgłoszenie zbycia pojazdu H042 0 3 7
Działalność gospodarcza 0 2 8
Kasy 0 2 2
Wymiar podatku od nieruchomości (rejon Włochy) 0 0 0
Podatek od nieruchomości osoby prawne 1 0 0
Wymiar podatku od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy, Okęcie) 1 0 0
Podatek rolny, zaświadczenia 0 0 0
Podatek od środków transportowych 0 0 0
Wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego 2 0 0
Windykacja należności podatkowych 1 0 0
Odpady komunalne - piętro 0 1 0
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja 5 0 0
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny 6 0 0
Program 500+ 0 3 4
Do kasy 0 0 0
st1 0 0 0
st2 0 0 0
st3 0 0 0
st4 0 0 0
st11 0 0 0
st12 0 0 0
st13 0 0 0
st14 0 0 0
st15 0 0 0
Dobry start 300+, 0 3 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Architektura, Geodezja, Ochrona Środowiska, Gospodarka Nieruchomościami
Świadczenia rodzinne
Karta Warszawiaka
Punkt podawczy
Dowody osobiste i meldunki
Prawo jazdy
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Księgowanie wpłat z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja
Program 500+
Infrastruktura, Oświata, Zezwolenia na alkohol, Zasoby lokalowe, Podatki lokalne
Podatek rolny, zaświadczenia
Odpady komunalne
Działalność gospodarcza
Podatek od nieruchomości osoby prawne
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy)
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy, Okęcie)
Podatek od środków transportowych
Ustalanie opłaty z tyt. opłaty za gospodarowanie od nieruchomości, rolnego
Postępowanie egzekucyjne
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny
Dobry start 300+
Urząd Dzielnicy Wola
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:47
Meldunki i dowody A097 11 6 7
Wydawanie dowodów osobistych B063 9 3 6
Kancelaria, sprawy różne 0 1 3
Architektura, infrastruktura 0 1 1
Nieruchomości, geodezja E166 17 2 3
Sprawy lokalowe 0 2 5
Ochrona Środowiska 0 1 0
Wydawanie dowodów rejestracyjnych H081 0 1 4
Rejestracja pojazdów I079 6 21 7
Gospodarka odpadami/Środowisko 0 1 5
Kasa K133 3 4 5
Prawa jazdy L051 0 4 4
Karta Warszawiaka 0 1 5
Małżeństwa P015 0 5 8
Odpisy 0 19 0
Rejestracja zgonów S016 0 3 10
Zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny 0 7 0
Dłużnicy alimentacyjni 0 7 0
Świadczenia opiekuńcze, becikowe P055 1 7 8
Zezwolenia alkoholowe 0 4 1
Ewidencja Działalności Gospodarczej A032 0 4 12
Do kasy 0 3 0
Program 500+ al. Solidarności P212 0 1 4
Program 500+ Syreny 0 7 0
Dobry start 300+ 0 0 0
Dobry start "300+" Syreny 0 8 0
Wybory 0 1 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A - Meldunki i dowody
O - Ochrona środowiska/gospodarka odpadami komunalnymi
M - Karta Warszawiaka, Karta Dużej Rodziny
L - Prawa jazdy
I - Rejestracja pojazdów
H - Wydawanie dowodów rejestracyjnych
F - Sprawy lokalowe
E - Nieruchomości, geodezja
D - Architektura, Infrastruktura
C - Kancelaria
B - Wydawanie dowodów osobistych
P - 500+, Al Solidarności
Urząd Dzielnicy Żoliborz
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:47
E: Dowody osobiste Meldunki 0 3 10
F: Rejestracja pojazdów osoby prawne Leasingi 0 3 60
Y: Świadczenia dla rodzin 0 1 10
A: Ksiegowość: opłata za wiecz. użyt. gruntu 0 0 10
B: Podatek od nieruchomości - informacja ogólna 0 0 10
J: Osoby niesłyszące 0 0 10
H: Handel Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0 1 60
X: Podatek od nieruch. - info o toczących się postep. 0 0 10
G: Działalność gospodarcza 0 1 60
W: Wybory 0 3 60
N: Ochrona środo. Odpady Geodezja Karty 1 3 60
K: Kasy 0 1 60
C: Rejestracja pojazdów Prawa jazdy 0 3 10
P: Paszporty składanie wniosków 0 1 60
L: Sprawy mieszkaniowe 0 3 10
I: Ksiegowość: dzierżawy 0 0 10
O: Paszporty odbiór dokumantów 0 1 60
D: Ksiegowość: podatku od nieruch. od osób fiz. 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
C: Rejstracja pojazdów, prawa jazdy
E: Dowody osobiste, meldunki i poświadczenia
F: Rejestracja pojazdów - osoby prawne, leasingi
G: Działalność gospodarcza
L: Sprawy mieszkaniowe
N: Ochrona środowiska, odpady komunalne, użytkowanie wieczyste, architektura, geodezja, nieruchomości, karty, budżet partypacyjny
P: Paszporty - składanie wniosków
Y: Świadczenia dla rodziny, 500plus, Dobry start 300plus

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

I Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego, Obrotu Zagranicznego oraz Zmiany Imion i Nazwisk (ul. Władysława Andersa 5)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:47
T: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu Z606 0 0 10
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 4 10
S: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
I: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym I007 0 1 10
Z: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego J001 0 1 10
Sprostowanie lub uzupełnienie aktów 0 0 10
D: Zmiana imienia dziecka D001 0 2 10
M: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 1 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń M020 0 1 10
A: Rejestracja noworodków 0 0 10
T: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów 0 0 10
T: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów 0 0 10
W: Złożenie wniosku oraz odbiór zamówionych odpisów W066 14 4 10
X: Kasa 0 0 60
C: Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 0 0 60
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka O001 0 1 10
T: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odbiór zamówionych odpisów aktów
Złożenie wniosku o wydanie odpisów aktów
Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego III (ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 1/3)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:47
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 0 10
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 1 0 10
S: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 1 10
Z: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 0 10
D: Zmiana imienia dziecka 0 1 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 0 10
M: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 0 10
A: Rejestracja noworodków N810 1 1 10
W: Złożenie wniosku oraz odbiór zamówionych odpisów W030 0 2 10
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka O002 0 1 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odbiór zamówionych odpisów aktów
Złożenie wniosku o wydanie odpisów aktów
Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego V al. KEN 61
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:47
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 0 2 10
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 0 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 0 10
Sprostowanie lub uzupełnienie aktów 0 0 10
I: Informacja 4 0 10
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 0 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego V (ul. Falęcka 10)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:47
S: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 1 10
I: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 0 0 10
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 0 1 10
T: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 1 10
Sprostowanie lub uzupełnienie aktów 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 1 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 0 10
D: Zmiana imienia dziecka 0 0 10
A: Rejestracja noworodków 0 0 10
I: Informacja 0 1 10
T: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów 0 0 10
W: Złożenie wniosku oraz odbiór zamówionych odpisów 0 2 10
C: Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 0 0 60
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 0 10
T: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Wydział Archiwum Stanu Cywilnego (ul. Smyczkowa 14)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:47
P: Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska 0 3 10
A: Uzupełnienie aktu 0 3 10
S: Sprostowanie aktu stanu cywilnego 0 3 10
I: Inna sprawa 0 3 10
D: Nadanie dziecku nazwiska 0 3 10
O: Uznanie ojcostwa 0 3 10
W: Odbiór zamówionych dokumentów 0 3 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Sekcja Obrotu Zagranicznego I Wydziału Rejestracji (ul. Chałubińskiego 8)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2019-11-15 13:48
Złożenie wniosku o wpisanie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego Z028 0 6 16
Odbiór dokumentów O018 0 6 8

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.