Rezerwacja wizyt

Miasto Stołeczne Warszawa

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie

Witamy na stronach systemu rezerwacji wizyt w Urzędzie m.st. Warszawy.

Przez nasz system rezerwacji możesz w dowolnej chwili sprawdzić aktualny stan kolejki w urzędzie. Możesz również umówić wizytę do stanowisk obsługi bezpośredniej:

 • w Wydziałach Obsługi Mieszkańców,
 • w delegaturach Biura Administracji i Spraw Obywatelskich,
 • w innych wybranych punktach obsługi w urzędach dzielnic,
 • w niektórych wydziałach Urzędu Stanu Cywilnego,
 • w niektórych biurach urzędu.

[!] Zapoznaj się z informacjami, które znajdziesz na stronie miejskiej. Sprawdź, jakie formularze/ /wnioski musisz wypełnić oraz jakie dokumenty powinieneś dołączyć.


Złóż dokumenty przez internet

Niektóre wnioski możesz złożyć przez platformę ePUAP. Aby to zrobić, musisz mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Przez ePUAP możesz złożyć np.:

 • zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu;
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach;
 • wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego;
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego.


Sprawdź kolejkę

Możesz, sprawdzić aktualny stan kolejki do wybranego okienka.

 • Kliknij przycisk Rozwiń. Znajdziesz go obok nazwy wybranej komórki organizacyjnej. System domyślnie wyświetli stan kolejki sprzed 10 minut.
 • Odśwież dane. Otrzymasz najświeższe informacje. Przycisk jest pod tabelą ze stanem kolejek wybranej komórki organizacyjnej.


Rezerwuj wizytę krok po kroku

 • Kliknij w zakładkę „Rezerwuj wizytę”. Wyświetli się tabela z grupami i rodzajami spraw, które możesz załatwić. Zaznacz sprawę, którą chcesz załatwić.
 • W poszczególnych komórkach organizacyjnych funkcjonują różne systemy kolejkowe, dlatego proces rezerwacji wizyty może się nieznacznie różnić.
 • W nowo otwartym oknie zaznacz miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 • Na monitorze wyświetli się potwierdzenie rezerwacji. Możesz je wydrukować.
 • Podaj nam adres e-mail i/lub numeru telefonu, system wyśle do Ciebie potwierdzenie rezerwacji wizyty. Otrzymasz również numer identyfikacyjny. Zachowaj go, będzie ci potrzebny.


W urzędzie

10 minut przed planowaną wizytą podejdź do automatu biletowego. Wpisz numer identyfikacyjny, który otrzymałeś podczas rejestracji. Użyj do tego klawiatury numerycznej.

UWAGA!
 • Jeśli nie odbierzesz numerka przed zaplanowaną godziną, anulujemy Twoją wizytę.
 • Codziennie w południe lub o północy (zależnie od lokalizacji) system udostępnia wolne terminy na kolejny dzień.
 • Wizytę możesz umówić z maksymalnie 30-dniowym wyprzedzeniem.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie aplikacji.
 • Sprawdź, czy masz włączoną obsługę JavaScript w przeglądarce.


Udoskonalmy system

Stale pracujemy nad rozbudową i udoskonaleniem systemu rezerwacji. Niekiedy może działać niestabilnie. Dlatego jeśli wystąpią problemy w działaniu, zgłoś uwagi na adres: rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl. Pomogą nam one usprawnić jego działanie.

[!] Pod adresem: rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl nie umawiamy wizyt w urzędzie. Wysłane na niego e-maile z prośbą o umówienie wizyty, pozostaną bez odpowiedzi.!


Chronimy Twoje dane

W trakcie rezerwacji wizyty może pojawić się komunikat, abyś podał nam numer telefonu oraz adres e-mail. Potrzebujemy tych danych, aby poprawnie zrealizować proces umówienia wizyty. W przypadku wybranych lokalizacji są to dane niezbędne do realizacji procesu umawiania wizyt. Jeśli podasz imię i nazwisko, ułatwi nam to kontakt z Tobą.

Jeśli podasz nam dane osobowe to oznacza, że wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie przez Prezydenta m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5.

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w Systemie rezerwacji wizyt m.st. Warszawy. Podajesz je dobrowolnie. Dzięki temu możemy sprawnie realizować proces internetowej rezerwacji. Nie przekazujemy ich innym odbiorcom.

[!] Masz prawo dostępu do treści swoich danych i możesz je poprawiać.


Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Biura Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Geodezji i Katastru (ul. Sandomierska 12)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-06-13 13:32
UA: Ewidencja gruntów i budynków ---- 0 0 0
D: Podziały nieruchomości ---- 0 0 0
A: Ewidencja gruntów i budynków ---- 0 0 0
B: Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic i placów ---- 0 0 0
K: Kasa ---- 0 0 0
E: Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i zgłoszenia prac geodezyjnych ---- 0 0 0
UB: Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic i placów ---- 0 0 0
O: Odbiór zamówionych dokumentów ---- 0 0 0
C: Postępowania administracyjne ---- 0 0 0
UO: Odbiór zamówionych dokumentów ---- 0 0 0
UD: Podziały nieruchomości ---- 0 0 0
UC: Postępowania administracyjne ---- 0 0 0
UH: Narady koordynacyjne ---- 0 0 0
UE: Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i zgłoszenia prac geodezyjnych ---- 0 0 0
F: Przyjmowanie operatów technicznych do weryfikacji i wydawanie operatów do poprawy ---- 0 0 0
Usługa techniczna ---- 0 0 0
UF: Przyjmowanie operatów technicznych do weryfikacji i wydawanie operatów do poprawy ---- 0 0 0
H: Narady koordynacyjne ---- 0 0 0
G: Odbiór kopii mapy zasadniczej ---- 0 0 0
UG: Odbiór kopii mapy zasadniczej ---- 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Ewidencja gruntów i budynków
Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic, placów
Postępowania administracyjne
Podziały nieruchomości
Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i zgłoszenia prac geodezyjnych
Przyjmowanie operatów technicznych do weryfikacji i wydawanie operatów do poprawy
Odbiór kopii mapy zasadniczej oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Narady koordynacyjne
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (ul. Kruczkowskiego 2)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-06-13 13:32
VT: Transport drogowy 0 0 60
UY: Licencje TAXI 2020 0 0 40
VD: Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających Kolejka 0 0 60
K: Odbiór dow. rejestracyjnych cudzoziemcy 0 0 60
L: Licencja TAXI 0 0 40
VK: Odbiór dow. rejestracyjnych cudzoziemcy 0 0 60
J: Rejestracja pojazdów cudzoziemcy 0 0 60
VX: Identyfikatory TAXI 0 0 20
UT: Transport drogowy 0 0 60
UD: Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających Kolejka 0 0 60
UJ: Rejestracja pojazdów cudzoziemcy 0 0 60
T: Transport drogowy 0 0 60
VL: Licencja TAXI 0 0 40
Y: Licencje TAXI 2020 0 0 40
UK: Odbiór dow. rejestracyjnych cudzoziemcy 0 0 60
UX: Identyfikatory TAXI 0 0 20
X: Identyfikatory TAXI 0 0 20
VY: Licencje TAXI 2020 0 0 40
VJ: Rejestracja pojazdów cudzoziemcy 0 0 60
UL: Licencja TAXI 0 0 40
D: Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających 0 0 60
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów - cudzoziemcy
Odbiór dowodów rejestracyjnych - cudzoziemcy
Licencja TAXI (do 2019)
Transport drogowy
Identyfikatory, hologramy TAXI
Licencja + wypis TAXI (od 2020)
Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających
Centrum Obsługi Podatnika (ul. Obozowa 57)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-06-13 13:29
Podatki i opłaty 0 2 0
Kasy 0 1 0
Egzekucja administracyjna 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Podatki i opłaty

Dzielnice m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Bemowo
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-06-13 13:32
B: Działalność gospodarcza 0 0 10
D: Paszporty - odbiór 0 0 10
E: Warszawski bon żłobkowy 0 0 10
G: Geodezja nieruchomości architektura 0 0 10
J: Kasa - parter 0 0 10
N: Odbiór dowodów osobistych 0 0 60
C: Paszporty - składanie wniosków 0 0 10
I: Punkt podawczy 0 0 10
R: Sprawy seniorów 0 0 10
A: Użytkowanie wieczyste 0 0 10
T: Odbiór tablic i dowodów rejestracyjnych 0 0 10
Z: Rodzina 500+ Dobry start 300+ 0 0 10
H: Świedczenia rodzinne 0 0 10
M: Prawa jazdy 0 0 10
S: Gospodarka odpadami 0 0 10
F: Infrastruktura ochrona środ. zasoby lokalowe 0 0 10
L: Rejestracja pojazdów 0 0 10
P: Meldunki dowody osobiste 0 0 10
W: Karta Warszawiaka karta dużej rodziny 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Użytkowanie wieczyste
Działalność gospodarcza
Paszporty - składanie wniosków
Paszporty - odbiór
Warszawski bon żłobkowy
Geodezja, Nieruchomości, Architektura
Świadczenia rodzinne
Punkt podawczy
Rejestracja pojazdów
Prawa jazdy
Meldunki, dowody osobiste
Odbiór tablic i dowodów rejestracyjnych
Gospodarka odpadami
Karta Warszawiaka, Karta dużej rodziny
Rodzina 500+, Dobry start 300+
Sprawy seniorów
Infrastruktura, Ochrona środowiska
Kasa - parter
Kasa - I piętro
Urząd Dzielnicy Białołęka
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-06-13 13:32
I: INFRASTRUKTURA | OCHRONA ŚRODOWISKA 0 0 60
C: SPRAWY SPOŁECZNE 0 0 60
S: KARTA DUŻEJ RODZINY | KARTA WARSZAWIAKA | 500+ | 300+ 0 0 10
M: MELDUNKI 0 0 60
O: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 0 0 60
K: KASY 0 0 60
R: REJESTRACJA POJAZDÓW - SKŁADANIE WNIOSKÓW 0 0 60
P: SPRAWY PODATKOWE 0 0 60
A: ARCHITEKTURA | URBANISTYKA 0 0 10
X: REJESTRACJA POJAZDÓW - ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO 0 0 60
G: GEODEZJA | GOSPODARKA GRUNTAMI 0 0 10
J: PRAWA JAZDY 0 0 60
L: SPRAWY LOKALOWE | OŚWIATA | KULTURA 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ARCHITEKTURA | URBANISTYKA
MELDUNKI | DOWODY OSOBISTE
REJESTRACJA POJAZDÓW
ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO
PRAWA JAZDY
GEODEZJA | GOSPODARKA GRUNTAMI
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
ŚWIADCZENIA RODZINNE
INFRASTRUKTURA | OCHRONA ŚRODOWISKA
SPRAWY LOKALOWE | OŚWIATA | KULTURA
PODATKI | OPŁATY LOKALNE
SPRAWY SPOŁECZNE - ŚWIADCZENIE 500+ | DOBRY START 300+ | BON ŻŁOBKOWY
KARTA WARSZAWIAKA | KARTA DUŻEJ RODZINY
PUNKT PODAWCZY
KASY
Urząd Dzielnicy Bielany
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-06-13 13:32
C: WPISANIE: GAZU| HAKA| TAXI| VAT 0 0 10
E: KASY 0 0 10
O: 300+ DOBRY START| 500+ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 0 0 30
A: ODPADY KOMUNALNE| UŻYTKOWANIE WIECZYSTE| PRZEKSZTAŁCENIA 0 0 60
W: DODATKI| OBNIŻKI CZYNSZU 0 0 10
M: REJESTRACJA| ZMIANY| WTÓRNIKI| ZBYCIE| WYREJESTROWANIE (OSOBY FIZYCZNE) 0 0 20
N: SPRAWY LOKALOWE| KARTA DUŻEJ RODZINY| BON ŻŁOBKOWY 0 0 60
T: ALKOHOL – ZEZWOLENIA 0 0 60
G: SKŁADANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH 0 0 10
L: SKŁADANIE WNIOSKÓW| ODBIÓR PRAW JAZDY 0 0 10
B: ARCHITEKTURA|GEODEZJA| OCHRONA ŚRODOWISKA| INFRASTRUKTURA| 0 0 10
H: ODBIÓR PASZPORTÓW 0 0 10
R: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 0 0 10
I: OPODATKOWANIE NIERUCHOMOŚCI | KARTA WARSZAWIAKA 0 0 60
P: SKŁADANIE WNIOSKÓW: ZAMELDOWANIA| WYMELDOWANIA| DOWODY OSOBISTE| ZAŚWIADCZENIA 0 0 30
Z: SPIS POWSZECHNY | WYBORY 0 0 10
X: ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH (OSOBY PRAWNE) 0 0 10
U: ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH (OSOBY FIZYCZNE) 0 0 10
K: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 0 0 60
S: WPIS DO CEIDG 0 0 60
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ODPADY KOMUNALNE UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, PRZEKSZTAŁCENIA
ARCHITEKTURA, GEODEZJA, OCHRONA ŚRODOWISKA, INFRASTRUKTURA
OPODATKOWANIE NIERUCHOMOŚCI, KARTA WARSZAWIAKA
ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
PRAWA JAZDY SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR PRAW JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW - SKŁADANIE WNIOSKÓW - ZMIANY, WTÓRNIKI, ZBYCIE, ADNOTACJE, WYREJESTROWANIE (OSOBY FIZYCZNE)
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH (OSOBY FIZYCZNE)
300+ DOBRY START, 500+ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
ZAMELDOWANIA, WYMELDOWANIA, DOWODY OSOBISTE, ZAŚWIADCZENIA
ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH
SPIS POWSZECHNY, WYBORY
WPIS DO CEIDG
ALKOHOL - ZEZWOLENIA
SPRAWY LOKALOWE, KARTA DUŻEJ RODZINY, BON ŻŁOBKOWY
DODATKI MIESZKANIOWE, OBNIŻKI CZYNSZU
PASZPORTY - SKŁADANIE WNIOSKÓW
PASZPORTY ODBIÓR
KASY
WPISANIE GAZU, HAKA, TAXI , VAT
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Rakowiecka 25/27)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-06-13 13:32
A: Meldunki stałe 0 0 10
G: Geodezja i kataster 0 0 10
L: Budżet Obywatelski 0 0 10
I: Infrastruktura 0 0 60
F: Zaśw. z akt 0 0 10
N: Gospodarka Nieruchomościami Informacja Podatkowa i składanie druków IN DN 0 0 10
Z: Rodzina 500 plus Dobry start 300 plus Karta DR Karta Warszawiaka 0 0 10
K: Kasa 0 0 60
W: Wybory 0 0 60
X: Przekształcenie Użytkowania Wieczystego 0 0 15
D: Dowody osobiste - składanie wniosków 0 0 60
E: Dowody osobiste - odbiór 0 0 60
S: Opłata Skarbowa 0 0 60
C: Wniosek o nadanie numeru Pesel 0 0 10
B: Meldunki czasowe 0 0 10
M: Architektura i budownictwo 0 0 10
R: Kasa - Wypłaty 0 0 10
H: Odpady komunalne 0 0 60
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Meldunki - stałe
Meldunki - czasowe
Wniosek o nadanie numeru PESEL
Dowody osobiste - składanie wniosków
Dowody osobiste - odbiór
Zaświadczenia z akt ewidencji ludności, dowodów osobistych, udostępnianie danych, PESEL - udostępnianie danych
Odpady komunalne
Kasa - wypłaty
Architektura i budownictwo
Gospodarka nieruchomościami, Użytkowanie wieczyste, informacja podatkowa, składanie druków IN i DN
Rodzina 500 plus, Dobry Start 300 plus, Karta Warszawiaka, Bon Żłobkowy
Infrastruktura
Geodezja i kataster
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Wiktorska 91A)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-06-13 13:32
D: Prawa jazdy ---- 1 0 0
kasa przesł. prio ---- 0 0 0
VA: Rejestracja pojazdów ---- 0 0 0
VD: Prawa jazdy ---- 0 0 0
VC: Rejestracja pojazdów firmowych ---- 0 0 0
Z: Zaplanowana rejestracja pojazdów ---- 0 0 0
C: Rejestracja pojazdów firmowych ---- 0 0 0
VB: Odbiór dowodów rejestracyjnych ---- 0 0 0
A: Rejestracja pojazdów ---- 0 0 0
K: Kasy ---- 1 0 0
VK: Kasy ---- 0 0 0
UB: Odbiór dowodów rejestracyjnych. ---- 0 0 0
UZ: Zaplanowana rejestracja pojazdów ---- 0 0 0
kolejka techniczna ---- 0 0 0
VZ: Zaplanowana rejestracja pojazdów ---- 0 0 0
UD: Prawa jazdy ---- 0 0 0
B: Odbiór dowodów rejestracyjnych ---- 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odbiór,wymiana,wtórniki,zmiany dow. rejestr, Zgł.zbycia, hak,gaz,trzecia tablica, wtórnik tab. rej.
Prawa jazdy
Zaplanowana rejestracja pojazdów
Urząd Dzielnicy Ochota
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-06-13 13:32
USC D: ODPISY - SKŁADANIE SKŁADANIE I ODBIÓR 0 0 10
USC B: MAŁŻEŃSTWA | ŚLUB CYWILNY I WYZNANIOWY 0 0 10
Piętro5 VC: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - WPIS DO CEIDG 0 0 60
H: ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ | Dobry start | 300+ 0 0 10
L: LOKALE KOMUNALNE | DODATKI MIESZKANIOWE 0 0 60
K: KASA 0 0 60
T: KARTA DUŻEJ RODZINY BON ŻŁOBKOWY 0 0 60
P: PRAWA JAZDY - SKŁADANIE I ODBIÓR WNIOSKÓW 0 0 10
D: DOWODY OSOBISTE - SKŁADANIE DOKUMENTÓW 0 0 60
N: NIERUCHOMOŚCI | PODATKI 0 0 10
F: ALKOHOL - ZEZWOLENIA 0 0 10
USC I: JUBILEUSZE 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA 0 0 10
USC C: REJESTRACJA AKTU ZGONU 0 0 10
A: ARCHITEKTURA | GEODEZJA | DROGOWNICTWO | INFRASTRUKTURA 0 0 60
G: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 0 0 60
O: ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH | ZMIANY W DOKUMENTACH 0 0 60
R: REJESTRACJA POJAZDÓW - SKŁADANIE WNIOSKÓW | WYDAWANIE WTÓRNIKÓW 0 0 60
E: DOWODY OSOBISTE - ODBIÓR 0 0 60
B: KARTA WARSZAWIAKA | e-hologram 0 0 10
M: MELDUNKI | PESEL | POŚWIADCZENIA | ZAŚWIADCZENIA 0 0 10
VPiętro5 Z: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - ZEZWOLENIA NA ALKOHOL 0 0 60
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
DOWODY OSOBISTE - SKŁADANIE DOKUMENTÓW
KARTA WARSZAWIAKA | e-hologram
PRAWA JAZDY - SKŁADANIE I ODBIÓR WNIOSKÓW
LOKALE KOMUNALNE | DODATKI MIESZKANIOWE
DOWODY OSOBISTE - ODBIÓR
MELDUNKI | PESEL | POŚWIADCZENIA | ZAŚWIADCZENIA
WYBORY - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ
ARCHITEKTURA | GEODEZJA | DROGOWNICTWO | INFRASTRUKTURA
KASA
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ | Dobry start | 300+
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
NIERUCHOMOŚCI | PODATKI
REJESTRACJA POJAZDÓW - SKŁADANIE WNIOSKÓW | WYDAWANIE WTÓRNIKÓW
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH | ZMIANY W DOKUMENTACH
KARTA DUŻEJ RODZINY BON ŻŁOBKOWY
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
REJESTRACJA URODZEŃ
MAŁŻEŃSTWA - ŚLUB CYWILNY
MAŁŻEŃSTWA - ŚLUB WYZNANIOWY
ODPISY - SKŁADANIE I ODBIÓR
JUBILEUSZE 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA
REJESTRACJA AKTU ZGONU
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - WPIS DO CEIDG
ALKOHOL - ZEZWOLENIA
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-06-13 13:36
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków 0 0 0
Prawa jazdy 0 0 0
Dowody rejestracyjne - odbiór 0 0 0
Dowody osobiste i meldunki - składanie wniosków 0 0 0
Dowody osobiste - odbiór 0 0 0
Sprawy różne, kultura, sport, oświata, SK, odpady komunalne 0 0 0
Architektura, urbanistyka, geodezja, nieruchomości 0 0 0
Działalność gospodarcza 0 0 0
Podatki, infrastruktura, ochrona środowiska 0 0 0
Kasy 0 0 0
Sprawy lokalowe 0 0 0
Urząd stanu cywilnego - odpisy 0 0 0
Sprawy społeczne 0 0 0
Paszporty - składanie wniosków 0 0 0
Paszporty - odbiór 0 0 0
Urząd stanu cywilnego - rejestracja zgonów 0 0 0
Obywatel 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Paszporty - składanie wniosków
Urząd stanu cywilnego - odpisy
Sprawy społeczne
Sprawy lokalowe
Kasy
Podatki, infrastruktura, ochrona środowiska
Działalność gospodarcza
Architektura, urbanistyka, geodezja, nieruchomości
Sprawy różne, kultura, sport, oświata, SK, odpady komunalne
Dowody osobiste - odbiór
Dowody osobiste i meldunki - składanie wniosków
Dowody rejestracyjne - odbiór
Prawa jazdy
Paszporty - odbiór
Urząd Dzielnicy Praga-Północ
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-06-13 13:33
Punkt podawczy – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe 0 8 0
Świadczenia rodzinne, alimentacyjne, Rodzina 500+ 0 6 0
Sprawy lokalowe - pomoc mieszkaniowa 0 4 0
Warszawski bon żłobkowy 0 3 0
Dodatki mieszkaniowe 0 3 0
Podatki i opłaty lokalne 0 2 0
Gospodarka odpadami 0 6 0
Odbiór zaświadczeń, decyzji, dokumentów 0 4 0
Działalność gospodarcza 0 4 0
Meldunki, dowody osobiste 0 5 0
Komunikacja - składanie wniosków - prawo jazdy 0 1 0
Odbiór praw jazdy 0 1 0
Komunikacja - Rejestracja pojazdów 0 5 0
Odbiór dowodów rejestracyjnych 0 5 0
Wybory 0 4 0
Kasy 0 7 0
Karta Dużej Rodziny 0 5 0
Dobry Start 300+ 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Punkt podawczy – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe
Odbiór zaświadczeń, decyzji, dokumentów
Gospodarka odpadami
Wydawanie dowodów rejestracyjnych i praw jazdy
Komunikacja - składanie wniosków - prawa jazdy
Sprawy lokalowe - pomoc mieszkaniowa
Komunikacja - rejestracja pojazdów
Działalność gospodarcza
Ewidencja ludności i dowody osobiste
Podatki i opłaty lokalne
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia rodzinne, alimentacyjne, Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Urząd Dzielnicy Rembertów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-06-13 13:26
Rejestracja pojazdów 0 0 0
Prawa jazdy 0 0 0
Ewidencja ludności 0 0 0
Dowody osobiste 0 0 0
Kasa 0 0 0
Informacja / Punkt podawczy 0 0 0
Działalność gospodarcza 0 0 0
Świadczenia rodzinne 0 0 0
Fundusz alimentacyjny 0 0 0
Karta Warszawiaka 0 0 0
Karta Dużej Rodziny 0 0 0
Sprawy lokalowe 0 0 0
Oświata 0 0 0
Zezwolenia alkoholowe 0 0 0
Ochrona środowiska 0 0 0
Kultura 0 0 0
Budżet obywatelski 0 0 0
Turnusy rehabilitacyjne 0 0 0
Architektura 0 0 0
Urbanistyka 0 0 0
Geodezja 0 0 0
Nieruchomości 0 0 0
Infrastruktura 0 0 0
Gospodarka odpadami 0 0 0
500+ 0 0 0
Dobry start 300+ 0 0 0
Podatki 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów
Kultura
Budżet obywatelski
Turnusy rehabilitacyjne
Architektura
Urbanistyka
Geodezja
Nieruchomości
Gospodarka odpadami
Program 500+
Infrastruktura
Ochrona środowiska
Zezwolenia alkoholowe
Prawa jazdy
Ewidencja ludności
Dowody osobiste
Działalność gospodarcza
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Karta Warszawiaka
Karta Dużej Rodziny
Sprawy lokalowe
Oświata
Dobry start 300+
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-06-13 13:20
Kancelaria 0 0 0
Kasa 0 0 0
Dodatki mieszkaniowe 0 0 0
Zezwolenia na alkohol 0 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 0 0 0
Karta Warszawiaka 0 0 0
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących 0 0 0
Lokale komunalne 0 0 0
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości 0 0 0
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg) 0 0 0
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport 0 0 0
Użytkowanie wieczyste gruntu 0 0 0
Bon Żłobkowy 0 0 0
Świadczenia 300+, 500+, KARTA DUŻEJ RODZINY 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dodatki mieszkaniowe
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg)
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości
Lokale komunalne
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących
Karta Warszawiaka/Karta Dużej Rodziny
Gospodarka odpadami komunalnymi
Zezwolenia na alkohol
Użytkowanie wieczyste gruntu
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Kruczkowskiego 2)

Tu załatwisz:

Dowody osobiste, ewidencja ludności,
rejestracja pojazdów, prawa jazdy
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-06-13 13:32
A: Prawa jazdy 0 0 10
G: Dane osobowe - wnioski 0 0 10
W: Wybory 0 0 60
C: Odbiór dow. rejestracyjnych 0 0 10
E: Dowody osobiste 0 0 60
F: Odbiór dowodów 0 0 60
B: Rejestracja pojazdów 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Prawa jazdy
Rejestracja pojazdów - mieszkańcy Śródmieścia
Odbiór i wymiana dowodów rejestracyjnych, wtórniki, adnotacje, zgłoszenia zbycia, wyrejestrowania
Dowody osobiste, meldunki, zaświadczenia
Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych osobowych
Przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowy Świat 39)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-03-05 13:15
A: Prawa jazdy 0 0 10
H: Pesel - wnioski 0 0 10
G: Dane osobowe - wnioski 0 0 10
W: Wybory 0 0 60
C: Odbiór dow. rejestracyjnych 0 0 10
E: Dowody osobiste 0 0 60
F: Odbiór dowodów 0 0 60
B: Rejestracja pojazdów 0 0 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Urząd Dzielnicy Targówek
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-06-13 13:32
UU: Archiwum USC | Odpisy aktów ---- 0 0 0
VF: Przekształcenie użytkowania wieczystego ---- 0 0 0
E: Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego ---- 0 0 0
VN: Karta Warszawiaka ---- 0 0 0
UR: Rejestracja pojazdów - składanie wniosków ---- 0 0 0
M: Meldunki | zaświadczenia ---- 0 0 0
L: Sprawy lokalowe | Dodatki mieszkaniowe ---- 0 0 0
VD: Dowody osobiste ---- 0 0 0
UM: Meldunki | zaświadczenia ---- 0 0 0
X: Deklaracje odpady ---- 0 0 0
J: Małżeństwa ---- 0 0 0
Y: Spis wyborców | zaświadczenia ---- 0 0 0
VB: Biuro podawcze | WIFI ---- 0 0 0
VU: Rejestracja urodzeń ---- 0 0 0
P: Prawa jazdy - odbiór praw jazdy ---- 0 0 0
VL: Sprawy lokalowe | Dodatki mieszkaniowe ---- 0 0 0
VJ: Małżeństwa ---- 0 0 0
D: Dowody osobiste ---- 0 0 0
VY: Spis wyborców | zaświadczenia ---- 0 0 0
G: Działalność gospodarcza ---- 0 0 0
N: Karta Warszawiaka ---- 0 0 0
UY: Spis wyborców | zaświadczenia ---- 0 0 0
VP: Prawa jazdy - odbiór praw jazdy ---- 0 0 0
O: Odpisy ---- 0 0 0
C: Dowody osobiste - składanie wniosków ---- 0 0 0
VE: Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego ---- 0 0 0
VC: Dowody osobiste - składanie wniosków ---- 0 0 0
VM: Meldunki | zaświadczenia ---- 0 0 0
UZ: Zgłoszenie zgonu ---- 0 0 0
UU: Rejestracja urodzeń ---- 0 0 0
UC: Dowody osobiste - składanie wniosków ---- 0 0 0
UD: Dowody osobiste ---- 0 0 0
UW: Dowody rejestracyjne - odbiór dowodów rejestracyjnych ---- 0 0 0
UF: Przekształcenie użytkowania wieczystego ---- 0 0 0
U: Rejestracja urodzeń ---- 0 0 0
B: Biuro podawcze | WIFI ---- 0 0 0
VA: Geodezja | Architektura | Ochrona środowiska ---- 0 0 0
UJ: Małżeństwa ---- 0 0 0
VH: BON ŻŁOBKOWY | 500+ | 300+ ---- 0 0 0
VW: Dowody rejestracyjne - odbiór dowodów rejestracyjnych ---- 0 0 0
A: Geodezja | Architektura | Ochrona środowiska ---- 0 0 0
W: Dowody rejestracyjne - odbiór dowodów rejestracyjnych ---- 0 0 0
VZ: Zgłoszenie zgonu ---- 0 0 0
UO: Odpisy ---- 0 0 0
F: Przekształcenie użytkowania wieczystego ---- 0 0 0
UH: BON ŻŁOBKOWY | 500+ | 300+ ---- 0 0 0
VU: Archiwum USC | Odpisy aktów ---- 0 0 0
UA: Geodezja | Architektura | Ochrona środowiska ---- 0 0 0
UX: Deklaracje odpady ---- 0 0 0
VK: Kasa ---- 0 0 0
R: Rejestracja pojazdów - składanie wniosków ---- 0 0 0
VS: Prawa jazdy - składanie wniosków ---- 0 0 0
UB: Biuro podawcze | WIFI ---- 0 0 0
K: Kasa ---- 0 0 0
UL: Sprawy lokalowe | Dodatki mieszkaniowe ---- 0 0 0
Z: Zgłoszenie zgonu ---- 0 0 0
UE: Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego ---- 0 0 0
VQ: Sprawy podatkowe ---- 0 0 0
US: Prawa jazdy - składanie wniosków ---- 0 0 0
UK: Kasa ---- 0 0 0
VO: Odpisy ---- 0 0 0
H: BON ŻŁOBKOWY | 500+ | 300+ ---- 0 0 0
VR: Rejestracja pojazdów - składanie wniosków ---- 0 0 0
UP: Prawa jazdy - odbiór praw jazdy ---- 0 0 0
S: Prawa jazdy - składanie wniosków ---- 0 0 0
UQ: Sprawy podatkowe ---- 0 0 0
U: Archiwum USC | Odpisy aktów ---- 0 0 0
UG: Działalność gospodarcza ---- 0 0 0
VG: Działalność gospodarcza ---- 0 0 0
UN: Karta Warszawiaka ---- 0 0 0
Kolejka techniczna ---- 0 0 0
Q: Sprawy podatkowe ---- 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Geodezja | Architektura | Ochrona środowiska
Biuro podawcze | WIFI
Dowody osobiste
Przekształcenie użytkowania wieczystego
Działalność gospodarcza - wpis do CEIDG
Działalność gospodarcza - zezw. na alkohol - koncesje
BON ŻŁOBKOWY | 500+ | 300+
Rejestracja małżeństw cywilnych
Rejestracja małżeństw wyznaniowych
Zaświadczenia do ślubu za granicą
Kasa
Sprawy lokalowe | Dodatki mieszkaniowe
Meldunki | zaświadczenia
Karta Warszawiaka
Odpisy - Odbiór
Odpisy - Składanie
Prawa jazdy - odbiór
Prawa jazdy - składanie wniosków
Archiwum USC | Odpisy aktów
Rejestracja urodzeń
Oświadczenia o zmianie imienia dziecka
Uznanie ojcostwa
Dowody rejestracyjne - odbiór
Spis wyborców | zaświadczenia
Zgłoszenie zgonu
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Sprawy podatkowe
Deklaracje odpady
Referat Świadczeń Rodzinnych Urzędu Dzielnicy Targówek (ul. Wincentego 87)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-06-13 13:32
Rodzina 500+ 0 0 10
Fundusz alimentacyjny 0 0 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Urząd Dzielnicy Ursus
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-06-13 13:27
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, GEODEZJA 0 0 0
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, SPRAWY LOKALOWE 0 0 0
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 0 0 0
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 0 0 0
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACY 0 0 0
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 0 0 0
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW 0 0 0
PRAWA JAZDY 0 0 0
*KASA* 0 1 0
URZĄD STANU CYWILNEGO 0 1 0
DZIERŻAWA, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE 0 0 0
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, KARTA DUŻEJ RODZINY 0 0 0
WPISY HAK VAT GAZ TAXI L 0 0 0
CZASOWE WYCOFANIE Z RUCHU 0 0 0
ZEZWOLENIE NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE 0 0 0
WYBORY 0 0 0
ZATRZYMANE, PUNKTY KARNE 0 0 0
ODPISY 0 1 0
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH 0 0 0
500+, DOBRY START 300+ 0 0 0
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY 0 0 0
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH 0 0 0
ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 0 0 0
ZAŚWIADCZENIE DO ŚLUBU KONKORDATOWEGO 0 1 0
BON ŻŁOBKOWY, ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU 0 0 0
ODPADY KOMUNALNE - SKŁADANIE DEKLARACJI 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, GEODEZJA
ODPISY
Dobry start 300+
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY
500+
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, KARTA DUŻEJ RODZINY
DZIERŻAWA, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE
URZĄD STANU CYWILNEGO
PRAWA JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACYJNE
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, SPRAWY LOKALOWE
ZAŚWIADCZENIE DO ŚLUBU KONKORDATOWEGO
Urząd Dzielnicy Ursynów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-06-13 13:32
Y: DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW 0 0 10
X: WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 0 0 60
G: KONCESJE ALKOHOLOWE 0 0 60
O: ODPADY KOMUNALNE 0 0 60
Z: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) 0 0 60
K: INDYWIDUALNA REJESTRACJA POJ. | PRZEREJESTR - SKŁADANIE WNIOSKÓW 0 0 90
E: ODBIÓR PRAW JAZDY 0 0 60
V: DOBRY START 300+ 0 0 2
P: PRAWA JAZDY - SKŁADANIE WNIOSKÓW 0 0 60
L: DODATKI MIESZKANIOWE | NAJEM LOKALI 0 0 90
F: KASY - WPŁATY 0 0 60
H: WARSZAWSKI BON ŻŁOBKOWY 0 0 60
T: ZMIANY W DOK. POJAZDU | WYMIANY | WTÓRNIKI | ZAŚW | WYREJ. 0 0 60
B: PUNKT PODAWCZY | OŚWIATA | OCHRONA ŚRODOWISKA | BUDŻET PARTYCYPACYJNY 0 0 60
M: MELDUNKI i PESEL 0 0 10
N: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 0 0 60
I: RODZINA 500+ 0 0 10
A: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA | GEODEZJA | NIERUCHOMOŚCI | INFRASTRUKTURA | DROGOWNICTWO 0 0 60
R: ODBIÓR DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH | ZBYCIE POJAZDU 0 0 60
D: DOWODY OSOBISTE - SKŁADANIE WNIOSKÓW 0 0 60
S: ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE 0 0 60
J: PODATKI I OPŁATY LOKALNE 0 0 60
W: KARTA WARSZAWIAKA | KARTA DUŻEJ RODZINY 0 0 120
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH
DOWODY OSOBISTE - SKŁADANIE WNIOSKÓW
MELDUNKI i PESEL
KARTA WARSZAWIAKA | KARTA DUŻEJ RODZINY
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA | GEODEZJA | NIERUCHOMOŚCI | INFRASTRUKTURA | DROGOWNICTWO
DODATKI MIESZKANIOWE | NAJEM LOKALI
ODPADY KOMUNALNE
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
PUNKT PODAWCZY | OŚWIATA | OCHRONA ŚRODOWISKA | BUDŻET PARTYCYPACYJNY
INDYWIDUALNA REJESTRACJA POJ. | PRZEREJESTR - SKŁADANIE WNIOSKÓW
ZMIANY W DOK. POJAZDU | WYMIANY | WTÓRNIKI | ZAŚW | WYREJ.
ODBIÓR DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH | ZBYCIE POJAZDU
PRAWA JAZDY - SKŁADANIE WNIOSKÓW
ODBIÓR PRAW JAZDY
KONCESJE ALKOHOLOWE
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
PAKIETY WYBORCZE, SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA
DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW
WARSZAWSKI BON ŻŁOBKOWY
300 + DOBRY START
Rodzina 500+
ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
REJESTRACJA POJAZDÓW POWYŻEJ 5 SZTUK OS. PRAWNE - Umówienie wizyty wyłącznie telefonicznie Tel 224437356, 224437373, 224437345
Kasy – wpłaty
Urząd Dzielnicy Wawer
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-06-13 13:30
ARCHITEKTURA, GEODEZJA, INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA,NIERUCHOMOŚCI 0 1 0
PODATKI, OPŁATY LOKALNE 0 2 0
ODPADY KOMUNALNE 0 2 0
ŚWIADCZENIA RODZINNE, 500+, 300+, KARTA DUŻEJ RODZINY, BON ŻŁOBKOWY 0 1 0
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE 0 1 0
KARTA WARSZAWIAKA 0 1 0
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 0 0 0
KASY 0 0 0
REJESTRACJA POJAZDÓW 0 4 0
PRAWA JAZDY 0 0 0
WNIOSKI DOWODY OSOBISTE 0 1 0
DOWODY REJESTRACYJNE: WPISY, ADNOTACJE, ZMIANY 0 2 0
SPRAWY LOKALOWE 0 1 0
DOWODY REJESTRACYJNE ODBIÓR / WYMIANA 0 2 0
ZBYCIE POJAZDU / WYREJESTROWANIE 0 2 0
WYDAWANIE DOKUMENTÓW 0 0 0
MELDUNKI I EWIDENCJA LUDNOŚCI 0 0 0
ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 0 0 0
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
REJESTRACJA POJAZDÓW
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
SPRAWY LOKALOWE
ODPADY KOMUNALNE
PODATKI, OPŁATY LOKALNE
ARCHITEKTURA, GEODEZJA, INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, NIERUCHOMOŚCI
ŚWIADCZENIA RODZINNE, 500+, 300+, KARTA DUŻEJ RODZINY, BON ŻŁOBKOWY
KARTA WARSZAWIAKA
WYDAWANIE PRAW JAZDY
EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE
WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
WYDAWANIE DOKUMENTÓW
Urząd Dzielnicy Wesoła
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-06-13 13:32
K: KASA 0 0 60
N: Karta Dużej Rodziny 0 0 10
A: Architektura 0 0 10
Z: Rodzinne oraz inne świadczenia 0 0 60
O: Odpady komunalne 0 0 60
I: Infrastruktura i drogi 0 0 10
E: Sprawy wyborcze 0 0 60
G: Geodezja 0 0 10
V: Dobry Start 300+ 0 0 30
D: Działalność gospodarcza i zezwolenia 0 0 60
L: Sprawy lokalowe 0 0 10
W: Karta Warszawiaka 0 0 10
P: Prawa jazdy 0 0 10
R: Rejestracja pojazdów 0 0 10
B: Dowody osobiste 0 0 10
S: Ochrona środowiska 0 0 10
F: Podatki 0 0 10
M: Meldunki 0 0 10
T: Rodzina 500+ 0 0 10
J: Inne sprawy 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dowody osobiste
Sprawy wyborcze
Meldunki, Pesel
Prawa jazdy
Rejestracja pojazdów (1 pojazd)
Architektura, Działalność gospodarcza, Geodezja, Infrastruktura, Ochrona środowiska, Odbiór odpadów, Podatki, Inne
Dobry start 300+, Karta Dużej Rodziny, Karta Warszawiaka, Rodzina 500+, Rodzinne, inne świadczenia, Sprawy lokalowe
Urząd Dzielnicy Wilanów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-06-13 13:32
Ewidencja ludności 0 0 0
Rejestracja pojazdów 0 0 0
Prawa jazdy 0 0 0
500+, 300+Dobry Start 0 0 0
Architektura i urbanistyka, sprawy lokalowe, konserwacja zabytków 0 0 0
Ochrona środowiska, drogownictwo, infrastruktura 0 0 0
Działalność gospodarcza 0 0 0
Geodezja, ewidencja gruntów, karta dużej rodziny, karta warszawiaka 0 0 0
Podatki 0 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 0 0 0
Firmy-Rejestracja pojazdów 0 0 0
0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Ewidencja ludności
Rejestracja pojazdów
Prawa jazdy
500+, 300+Dobry Start
Architektura i urbanistyka, sprawy lokalowe, konserwacja zabytków
Ochrona środowiska, drogownictwo, infrastruktura
Działalność gospodarcza
Geodezja, ewidencja gruntów, karta dużej rodziny, karta warszawiaka
Podatki
Gospodarka odpadami komunalnymi
Firmy-Rejestracja pojazdów
Urząd Dzielnicy Włochy
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-06-13 13:29
Architektura, Geodezja, Ochrona Środowiska, Gospodarka Nieruchomościami 0 0 0
Infrastruktura, Oświata, Zezwolenia na alkohol, Zasoby lokalowe, Podatki lokalne 0 0 0
Odpady komunalne 0 0 0
Świadczenia rodzinne 0 0 0
Karta Warszawiaka 0 0 0
Punkt podawczy 0 0 0
Punkt Informacyjny 0 0 0
Dowody osobiste i meldunki 0 0 0
Prawo jazdy 0 0 0
Pojazd - Klient instytucjonalny 0 0 0
Rejestracja pojazdów, wymiana dowodu rejestracyjnego, GAZ, HAK, L, współwłaściciel 0 0 0
Odbiór dowodu rejestracyjnego, zgłoszenie zbycia pojazdu 0 0 0
Działalność gospodarcza 0 0 0
Kasy 0 0 0
Wymiar podatku od nieruchomości (rejon Włochy) 0 0 0
Podatek od nieruchomości osoby prawne 0 0 0
Wymiar podatku od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy, Okęcie) 0 0 0
Podatek rolny, zaświadczenia 0 0 0
Podatek od środków transportowych 0 0 0
Wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego 0 0 0
Windykacja należności podatkowych 0 0 0
Odpady komunalne - piętro 0 0 0
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja 0 0 0
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny 0 0 0
Program 500+ 0 0 0
Do kasy 0 0 0
st1 0 0 0
st2 0 0 0
st3 0 0 0
st4 0 0 0
st11 0 0 0
st12 0 0 0
st13 0 0 0
st14 0 0 0
st15 0 0 0
Dobry start 300+, 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja
Księgowanie wpłat z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Prawo jazdy
Dowody osobiste i meldunki
Działalność gospodarcza
Odpady komunalne
Program 500+, Dobry Start 300+
Urząd Dzielnicy Wola
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-06-13 13:23
Meldunki i dowody 0 0 0
Wydawanie dowodów osobistych 0 0 0
Kancelaria, sprawy różne 0 0 0
Architektura, infrastruktura 0 0 0
Nieruchomości, geodezja 0 0 0
Sprawy lokalowe 0 0 0
Ochrona Środowiska 0 0 0
Wydawanie dowodów rejestracyjnych 0 0 0
Rejestracja pojazdów 0 0 0
Gospodarka odpadami/Środowisko 0 0 0
Kasa 0 0 0
Prawa jazdy 0 0 0
Karta Warszawiaka 0 0 0
Małżeństwa 0 0 0
Odpisy 0 0 0
Rejestracja zgonów 0 0 0
Zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny 0 0 0
Dłużnicy alimentacyjni 0 0 0
Świadczenia opiekuńcze, becikowe 0 0 0
Zezwolenia alkoholowe 0 0 0
Ewidencja Działalności Gospodarczej 0 0 0
Do kasy 0 0 0
Program 500+ al. Solidarności 0 0 0
Program 500+ Syreny 0 0 0
Dobry start 300+ 0 0 0
Dobry start "300+" Syreny 0 0 0
Wybory 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A - Meldunki i dowody
O - Ochrona środowiska/gospodarka odpadami komunalnymi
M - Karta Warszawiaka, Karta Dużej Rodziny
L - Prawa jazdy
I - Rejestracja pojazdów
H - Wydawanie dowodów rejestracyjnych
F - Sprawy lokalowe
E - Nieruchomości, geodezja
D - Architektura, Infrastruktura
C - Kancelaria
B - Wydawanie dowodów osobistych
P - 500+, Al Solidarności
Urząd Dzielnicy Żoliborz
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-06-13 13:32
E: Dowody osobiste Meldunki 0 0 10
F: Rejestracja pojazdów osoby prawne Leasingi 0 0 60
Y: Świadczenia dla rodzin 0 0 10
J: Osoby niesłyszące 0 0 10
H: Handel Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0 0 60
G: Działalność gospodarcza 0 0 60
W: Wybory 0 0 60
N: Ochrona środo. Odpady Geodezja Karty 0 0 60
K: Kasy 0 0 60
C: Rejestracja pojazdów Prawa jazdy 0 0 10
P: Paszporty składanie wniosków 0 0 60
L: Sprawy mieszkaniowe 0 0 10
O: Paszporty odbiór dokumantów 0 0 60
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejstracja pojazdów, prawa jazdy
Dowody osobiste, meldunki i poświadczenia
Rejestracja pojazdów - osoby prawne, leasingi
Działalność gospodarcza
Sprawy mieszkaniowe
Ochrona środowiska, odpady komunalne, użytkowanie wieczyste, architektura, geodezja, nieruchomości, karty, budżet partypacyjny
Paszporty - składanie wniosków
Świadczenia dla rodziny, 500plus, Dobry start 300plus

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

I Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego, Obrotu Zagranicznego oraz Zmiany Imion i Nazwisk (ul. Władysława Andersa 5)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-06-13 13:32
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 0 0 10
T: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 0 10
S: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
I: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 0 0 10
Z: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 0 10
Sprostowanie lub uzupełnienie aktów 0 0 10
D: Zmiana imienia dziecka 0 0 10
M: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 0 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 0 10
A: Rejestracja noworodków 0 0 10
T: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów 0 0 10
T: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów 0 0 10
W: Złożenie wniosku oraz odbiór zamówionych odpisów 0 0 10
X: Kasa 0 0 60
C: Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 0 0 60
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 0 10
T: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego III (ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 1/3)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-06-13 13:32
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 0 10
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 0 0 10
S: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
Z: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 0 10
D: Zmiana imienia dziecka 0 0 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 0 10
M: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 0 10
A: Rejestracja noworodków 0 0 10
W: Złożenie wniosku oraz odbiór zamówionych odpisów 0 0 10
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 0 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego V al. KEN 61
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-06-13 13:32
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 0 0 10
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 0 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 0 10
Sprostowanie lub uzupełnienie aktów 0 0 10
I: Informacja 0 0 10
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 0 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego V (ul. Falęcka 10)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-03-09 14:44
S: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu ---- 0 0 0
I: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym ---- 0 0 0
T: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu ---- 0 0 0
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu ---- 0 0 0
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem ---- 0 0 0
Z: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu ---- 0 0 0
UP: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem ---- 0 0 0
US: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu ---- 0 0 0
Sprostowanie lub uzupełnienie aktów ---- 0 0 0
UM: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń ---- 0 0 0
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego ---- 0 0 0
US: Sprostowanie lub uzupełnienie aktów ---- 0 0 0
UO: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka ---- 0 0 0
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń ---- 0 0 0
M: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa ---- 0 0 0
UT: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu ---- 0 0 0
D: Zmiana imienia dziecka ---- 0 0 0
B: Odbiór odpisu po elektronicznym zgłoszeniu ---- 0 0 0
UZ: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu ---- 0 0 0
A: Rejestracja noworodków ---- 0 0 0
UC: Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym ---- 0 0 0
I: Informacja ---- 0 0 0
T: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów ---- 0 0 0
UJ: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego ---- 0 0 0
UT: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów ---- 0 0 0
X: Kasa ---- 0 0 0
A: Archiwum Zabużańskie ---- 0 0 0
UT: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu ---- 0 0 0
W: Złożenie wniosku oraz odbiór zamówionych odpisów ---- 0 0 0
T: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów ---- 0 0 0
UI: Informacja ---- 0 0 0
UX: Kasa ---- 0 0 0
UW: Złożenie wniosku oraz odbiór zamówionych odpisów ---- 0 0 0
UT: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów ---- 0 0 0
C: Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym ---- 0 0 0
UA: Rejestracja noworodków ---- 0 0 0
UA: Archiwum Zabużańskie ---- 0 0 0
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka ---- 0 0 0
UZ: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu ---- 0 0 0
UD: Zmiana imienia dziecka ---- 0 0 0
UI: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym ---- 0 0 0
T: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu ---- 0 0 0
UM: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa ---- 0 0 0

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Wydział Archiwum Stanu Cywilnego (ul. Smyczkowa 14)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-06-13 13:32
P: Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska ---- 0 0 0
A: Uzupełnienie aktu ---- 0 0 0
S: Sprostowanie aktu stanu cywilnego ---- 0 0 0
D: Nadanie dziecku nazwiska ---- 0 0 0
I: Inna sprawa ---- 0 0 0
O: Uznanie ojcostwa ---- 0 0 0
W: Odbiór zamówionych dokumentów ---- 0 0 0

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Sekcja Obrotu Zagranicznego I Wydziału Rejestracji (ul. Chałubińskiego 8)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2021-01-09 07:49
Złożenie wniosku o wpisanie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego 0 1 0
Odbiór dokumentów 0 1 0

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.