Rezerwacja wizyt

Miasto Stołeczne Warszawa

System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy.

Witamy na stronach Systemu rezerwacji wizyt m.st. Warszawy.

System rezerwacji wizyt umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu kolejek w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy oraz w niektórych wydziałach Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy i biurach Urzędu m.st. Warszawy. Możliwe jest także zarezerwowanie terminu wizyty. Oferowane funkcjonalności nie są obecnie dostępne w przypadku wszystkich komórek organizacyjnych, jednak System jest ciągle rozbudowywany. W związku z tym, że System jest wciąż w fazie rozwoju, może działać w sposób niestabilny. Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Systemu bądź oczekiwanych funkcjonalności można przesyłać na adres rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl. Pomogą nam one usprawnić jego działanie. UWAGA! Adres e-mail rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl nie jest przeznaczony do umawiania się na wizytę w Urzędzie. Wysłane na niego maile z prośbą o umówienie wizyty pozostaną bez odpowiedzi.

INSTRUKCJE

Aby skorzystać z Systemu rezerwacji wizyt należy kliknąć w link Rozwiń znajdujący się pod nazwą wybranej komórki organizacyjnej. System domyślnie wyświetla dane dotyczące stanów kolejek nie starsze niż sprzed 10 minut. Aby uzyskać najświeższe dane, należy nacisnąć przycisk Odśwież znajdujący się pod tabelą ze stanem kolejek wybranej komórki organizacyjnej.

Aby zarezerwować wizytę, należy kliknąć w zakładkę Rezerwuj wizytę. W wyświetlonej tabeli trzeba kliknąć w odpowiednią grupę spraw, a następnie w nowo otwartym okienku zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty, postępując zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami. Po wypełnieniu formularza i zatwierdzeniu wprowadzonych danych wyświetli się potwierdzenie rezerwacji, które można wydrukować. W przypadku podania adresu e-mail i/lub numeru telefonu po wcześniejszej akceptacji regulaminu, system wyśle potwierdzenie rezerwacji wizyty na wskazany adres i/lub numer. W wybranym dniu, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą, należy za pośrednictwem klawiatury numerycznej umieszczonej obok automatu biletowego wpisać numer identyfikacyjny, przydzielony w trakcie procesu rejestracji. Przed rezerwacją terminu najlepiej zapoznać się z informacjami znajdującymi się na stronie miejskiej dotyczącymi dokumentów i załączników koniecznych do załatwienia sprawy.

UWAGA!

 • Nieodebranie numerka przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.
 • Codziennie o północy system udostępnia bilety na kolejny dzień.
 • Ze względu na to, iż w poszczególnych komórkach organizacyjnych funkcjonują różne systemy kolejkowe, proces rezerwacji wizyty dla poszczególnych komórek może się nieznacznie różnić. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie aplikacji umożliwiającej rezerwację wizyty w danej komórce.
 • Wymagana jest włączona obsługa Javascript w przeglądarce.
 • W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty można podać imię, nazwisko, telefon oraz adres email. Są to dane podawane opcjonalnie w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem. W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji wizyt m.st. Warszawy w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Biura Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (Aleje Jerozolimskie 28)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-05-28 09:47
UA: Rejestracja-osoby fizyczne 0 0 60
I: Ewidencja instruktorów 0 1 10
T: Transport drogowy 1 4 10
UF: Ewidencja ośrodków 0 0 10
UX: Identyfikatory hologramy TAXI 0 0 10
UC: Cechy identyfikacyjne 0 0 10
UE: Egzaminy TAXI 0 0 10
UB: Rejestracja-firmy 0 0 60
G: Ewidencja diagnostów 0 1 10
UI: Ewidencja instruktorów 0 0 10
P: Wydawanie zatrzymanych praw jazdy 0 1 60
UP: Wydawanie zatrzymanych praw jazdy 0 0 60
X: Identyfikatory hologramy TAXI X800 0 4 10
C: Cechy identyfikacyjne 0 1 10
UT: Transport drogowy 0 0 10
UL: Licencje TAXI 0 0 10
UG: Ewidencja diagnostów 0 0 10
F: Ewidencja ośrodków 0 1 10
L: Licencje TAXI 1 4 10
O: Odbiór dowodu rejestr. O715 6 1 60
B: Rejestracja-firmy 0 1 60
E: Egzaminy TAXI 1 4 10
A: Rejestracja-osoby fizyczne A012 7 2 60
UO: Odbiór dowodu rejestr. 0 0 60
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Egzaminy TAXI
Ewidencja diagnostów
Ewidencja instruktorów
Ewidencja ośrodków
Identyfikatory, hologramy TAXI
Licencje TAXI
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków przez osoby fizyczne
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków przez osoby prawne
Transport drogowy
Wydawanie zatrzymanych praw jazdy
Biuro Geodezji i Katastru (ul. Sandomierska 12)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-05-28 09:47
UA: Ewidencja gruntów i budynków 0 0 10
D: Podziały nieruchomości D301 0 6 10
A: Ewidencja gruntów i budynków A11 0 6 10
B: Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic i placów 0 6 10
K: Kasa A06 0 2 10
E: Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i zgłoszenia prac geodezyjnych E417 1 5 10
UB: Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic i placów 0 0 10
O: Odbiór zamówionych dokumentów O918 0 1 10
C: Postępowania administracyjne 0 6 10
UO: Odbiór zamówionych dokumentów 0 0 10
UD: Podziały nieruchomości 0 0 10
UC: Postępowania administracyjne 0 0 10
UH: Narady koordynacyjne 0 0 10
UE: Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i zgłoszenia prac geodezyjnych 0 0 10
F: Przyjmowanie operatów technicznych do weryfikacji i wydawanie operatów do poprawy F512 0 3 10
Usługa techniczna 0 0 0
UF: Przyjmowanie operatów technicznych do weryfikacji i wydawanie operatów do poprawy 0 0 10
H: Narady koordynacyjne H702 0 2 10
G: Odbiór kopii mapy zasadniczej G604 0 3 10
UG: Odbiór kopii mapy zasadniczej 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Ewidencja gruntów i budynków
Narady koordynacyjne
Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic, placów
Odbiór kopii mapy zasadniczej oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Podziały nieruchomości
Postępowania administracyjne
Przyjmowanie operatów technicznych do weryfikacji i wydawanie operatów do poprawy
Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i zgłoszenia prac geodezyjnych

Dzielnice m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Bemowo
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-05-28 9:47
A - BONIF. UŻ. WIECZ., DRUK IN-18 3 0 0 7
C - SKŁADANIE WNIOSK. PASZPORTOWYCH 0 0 0 0
D - ODBIÓR PASZPORTÓW 0 0 0 0
E - BEMOWSKA KARTA MIESZKAŃCA 0 0 0 0
F - ZAS. LOKAL., OCHR. ŚROD., INFRASTR. 12 0 1 5
G - GOSPODARKA NIERUCH., ARCHITEKTURA 9 0 0 2
H - ŚWIADCZENIA RODZINNE 6 0 1 9
I - PUNKT PODAWCZY 3 0 0 3
J - KASA PARTER 15 0 2 5
K - KASA PIĘTRO 20 0 0 2
L - REJESTRACJA POJAZDÓW 32 16 4 11
M - PRAWA JAZDY 14 0 1 5
N - RODZINA 500+ ODBIÓR DECYZJI 0 0 0 0
P - MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 39 1 3 6
R - KARTA DUŻEJ RODZINY 0 0 0 0
S - GOSPODARKA ODPADAMI 2 0 0 4
T - ODBIÓR TABLIC I DOWODÓW REJESTR. 18 1 1 4
W - KARTA WARSZAWIAKA 1 0 0 4
Z - RODZINA 500+, WARSZAWSKI BON ŻŁOBK. 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
BONIFIKATA OD UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - EWIDENCJA
SKŁADANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
ODBIÓR PASZPORTÓW
BemowoNET - BEZPRZEWODOWY INTERNET
ZASOBY LOKALOWE, OCHRONA ŚRODOWISKA, INRFASTRUKTURA
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
ŚWIADCZENIA RODZINNE
ARCHITEKTURA
REJESTRACJA POJAZDÓW
PRAWA JAZDY
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
KARTA DUŻEJ RODZINY
GOSPODARKA ODPADAMI
ODBIÓR TABLIC I DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
KARTA WARSZAWIAKA
RODZINA 500+ SKŁADANIE WNIOSKÓW
RODZINA 500+ ODBIÓR DECYZJI
Urząd Dzielnicy Białołęka
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-05-28 9:40
I-INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 4 0 1 2
L-SPRAWY LOKALOWE, OŚWIATA, KULTURA 0 0 0 0
P-PODATKI, OPŁATY LOKALNE 5 0 4 3
W-KARTY: WARSZAWIAKA, DUŻEJ RODZINY 1 0 0 7
J-PRAWA JAZDY 5 0 1 3
M-MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 13 0 4 5
S-SPRAWY SPOŁECZNE, 500+, BON ŻŁOBKOWY 1 0 0 4
A-ARCHITEKTURA, URBANISTYKA 2 0 1 0
G-GEODEZJA, GOSPODARKA GRUNTAMI 4 0 1 0
o-GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 3 0 1 3
R-REJESTRACJA POJAZDÓW 9 11 5 6
X-ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRAC. 604 3 1 4
Z-PUNKT PODAWCZY 0 0 0 0
K-KASY 3 1 2 2
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
SPRAWY LOKALOWE, OŚWIATA, KULTURA
PODATKI, OPŁATY LOKALNE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (ZEZWOLENIA NA ALKOHOL)
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY
PRAWA JAZDY
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
SPRAWY SPOŁECZNE, ŚWIADCZENIE 500+, BON ŻŁOBKOWY
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA
GEODEZJA, GOSPODARKA GRUNTAMI
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
REJESTRACJA POJAZDÓW
ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO
PUNKT PODAWCZY
KASY
Urząd Dzielnicy Bielany
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-05-28 09:47
UZ: Wybory 0 0 10
J: 500+ z wykazaniem dochodu J003 0 1 10
Bez numerka 1004 0 0 10
UV: Odbiór praw jazdy 0 0 10
(Nieakt.) Zatrzymane praw jazdy; punkty; wyroki 0 0 10
Kasa przesł. prio. M010 1 1 10
E: Kasa E014 3 1 10
UO: Rejestracja poj. - odbiór dow rejestr (osoby prawne) 2 0 60
A: Odpady komunalne A004 0 1 60
W: Dodatki mieszk i obniżki czynszu W010 0 2 10
M: Rejestracja poj. - skł. wn. (osoby fiz) M014 47 4 10
UA: Odpady komunalne 0 0 60
N: Sprawy lokalowe i Karta Dużej Rodz i bon żł. N003 0 2 60
D: Płatność: podatku i użytkow i dzierż i zaj pasa D002 0 1 60
(Nieakt.) Postęp. adm. w sprawach meld. 0 0 60
V: Odbiór praw jazdy V003 0 1 10
UX: Rejestracja pojazdów - skł. wnios. (os. prawne) 1 0 10
US: Działalność gosp - wpis do CEIDG 0 0 60
T: Działalność gosp. - Alkohol 0 1 60
G: Paszporty - składanie wniosków 0 0 10
B: Architektura i geodezja B006 0 1 10
L: Prawa jazdy - składanie wniosków L003 1 1 10
R: Odbiór dowodów osobistych R019 2 1 10
H: Paszporty - odbiór 0 0 10
UB: Architektura i geodezja 0 0 10
F: 500+ bez wykazania dochodu 0 1 10
I: Informacja podatkowa i Karta Warszawiaka I003 0 1 60
P: Dowody osobiste - skład. wniosków P021 2 4 60
UG: Paszporty - składanie wniosków 0 0 10
Z: Wybory 0 2 10
UT: Działalność gosp - Alkohol 0 0 60
X: Rejestracja pojazdów - skł. wnios. (os. prawne) 0 0 10
C: Infrastruktura i ochrona środowiska C004 0 1 10
UU: Rejestracja poj. - odbiór dow rejestr (osoby fiz) U993 0 0 10
UC: Infrastr. i ochrona środowiska 0 0 10
U: Rejestracja poj. - odbiór dow. rejestr.(osoby fiz) U026 3 1 10
UR: Odbiór dowodów os. R951 0 0 10
UD: Płatność: podatku; użytkow; dzierż; zajęcie 0 0 60
UH: Paszporty - odbiór 0 0 10
UF: 500+ bez wykazania dochodu 0 0 10
UI: Informacja podatkowa i Karta Warszawiaka 0 0 60
UL: Prawa jazdy - składanie wniosków L994 0 0 10
(Nieakt) USC 0 0 10
UK: Świadczenia rodzinne i fundusz aliment. 0 0 60
UW: Dodatki mieszk i obniżki czynszu 0 0 10
UN: Sprawy lokalowe; Karta Dużej Rodz; bon żł. 0 0 60
UJ: 500+ z wykazaniem dochodu 0 0 10
K: Świadczenia rodzinne i fundusz aliment. K002 1 1 60
Kasa przesłani D002 0 1 10
UE: Kasa 0 0 10
O: Rejestracja pojazdów - odbiór dow rejestr (osoby prawne) 0 0 60
UM: Rejestracja poj. - skł. wn. (osoby fiz) M967 0 0 10
Kolejka techniczna 0 0 1
UP: Dowody osobiste - skład. wniosków 0 0 60
S: Działalność gosp - wpis do CEIDG S010 2 1 60
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A: ODPADY KOMUNALNE
B: ARCHITEKTURA, GEODEZJA
C: INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
D: PŁATNOŚĆ: PODATKU, UŻYTKOWANIA, DZIERŻAWY, ZA ZAJĘCIE PASA
E: KASY - PEŁNOMOCNICTWA, ODPADY, OPŁATY SKARBOWE: USC, PASZPORTOWE, INNE
F: 500+ BEZ WYKAZANIA DOCHODU
G: PASZPORTY - SKŁADANIE WNIOSKÓW
H: PASZPORTY ODBIÓR
I: INFORMACJA PODATKOWA, KARTA WARSZAWIAKA
J: 500+ Z WYKAZANIEM DOCHODU
K: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
L: PRAWA JAZDY SKŁADANIE WNIOSKÓW
M: REJESTRACJA POJAZDÓW - SKŁADANIE WNIOSKÓW - ZMIANY, WTÓRNIKI, ZBYCIE, ADNOTACJE, WYREJESTROWANIE (OSOBY FIZYCZNE)
N: SPRAWY LOKALOWE, KARTA DUŻEJ RODZINY, BON ŻŁOBKOWY
O: ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH (OSOBY PRAWNE)
P: SKŁADANIE WNIOSKÓW: ZAMELDOWANIA, WYMELDOWANIA, DOWODY OSOBISTE, ZAŚWIADCZENIA
R: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH
S: CEIDG – WNIOSKI
T: ALKOHOL - ZEZWOLENIA
U: ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH (OSOBY FIZYCZNE)
V: ODBIÓR PRAW JAZDY
W: DODATKI MIESZKANIOWE, OBNIŻKI CZYNSZU
X: REJESTRACJA POJAZDÓW - SKŁADANIE WNIOSKÓW (OSOBY PRAWNE)
Z: WYBORY
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Rakowiecka 25/27)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-05-28 9:48
Meldunki stałe 20 1 2 9
Meldunki czasowe 9 0 2 4
Meldunki - cudzoziemcy
Wniosek o nadanie numeru PESEL
4 0 0 24
Dowody osobiste – składanie wniosków 12 0 2 7
Dowody osobiste – odbiór 17 0 1 3
Zaświadczenia z akt ewidencji ludności,
Zaświadczenia z akt dowodów osobistych,
Udostępnianie danych,
PESEL - udostępnianie danych
8 1 1 6
Wybory 0 0 0 0
Architektura i budownictwo 4 0 0 7
Geodezja i kataster 0 0 1 0
Infrastruktura 2 0 1 5
Gospodarka nieruchomościami,
Składanie wniosków o bonifikatę
informacja podatkowa
składanie IN,
13 0 1 12
Składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus, od 1-04-2016r. 0 0 0 0
Składanie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0 0 0 0
Budżet partycypacyjny 0 0 0 0
Karta Warszawiaka
Karta Dużej Rodziny
0 0 0 0
Kasa - wpłaty 14 0 2 5
Kasa
 • opłata skarbowa
 • geodezyjna
 • za udostępnienie danych
3 0 0 4
Kasa - wypłaty 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Meldunki - stałe
Meldunki - czasowe
Meldunki - cudzoziemcy,
wniosek o nadanie numeru PESEL
Dowody osobiste – składanie wniosków
Dowody osobiste - odbiór
Zaświadczenia z akt ewidencji ludności,
zaświadczenia z akt dowodów osobistych,
udostępnianie danych,
PESEL - udostępnianie danych
Architektura i budownictwo
Gospodarka nieruchomościami,
składanie wniosków o bonifikatę,
informacja podatkowa,
składanie IN
Rodzina 500 plus
Odpady komunalne
Karty warszawiaka i dużej rodziny
Kasa - wypłaty
Urząd Dzielnicy Mokotów (ul. Wiktorska 91A)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-05-28 9:46
Rejestracja pojazdów
Wyrejestrowanie pojazdów z powodu:
 • kasacji
 • kradzieży
 • wywozu za granicę
25 11 6 18
Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych.
Wymiana i wtórniki dodowodów rejestracyjnych.
Zgłoszenia zbycia (sprzedaży) pojazdu.
Zmiany w dowodach rejestracyjnych:
 • współwłaściciel
 • hak
 • gaz

Wtórniki tablic rejestracyjnych,
nalepek kontrolnych,
znaków legalizacyjnych,
dorobienie trzeciej tablicy
245 0 5 8
Prawa jazdy 15 1 1 4
Kasa 331 0 1 2
Zaplanowana rejestracja pojazdów 0 0 1 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych Wymiana i wtórniki dodowodów rejestracyjnych Zgłoszenia zbycia (sprzedaży) pojazdu Zmiany w dowodach rejestracyjnych - współwłaściciel, hak, gaz Wtórniki tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych Dorobienie trzeciej tablicy
Prawa jazdy
Zaplanowana rejestracja pojazdów
Urząd Dzielnicy Ochota
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-05-28 9:44
SPRAWY LOKALOWE 8 0 1 8
REJESTRACJA POJAZDÓW 213 1 1 4
PRAWA JAZDY 407 0 1 5
KARTA WARSZAWIAKA (e-hologram) 0 0 0 0
DOW. OSOBISTE(SKŁ. DOK.) 706 0 2 5
DOW. OSOBISTE(ODBIÓR) 806 0 0 2
MELDUNKI 906 0 0 18
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 8 2 1 9
WYBORY, ZAŚWIADCZ. 0 0 0 0
ARCHITEKTURA, GEODEZJA 1 0 2 1
KASA 211 0 1 1
500+ 1 0 0 16
ALKOHOL 0 0 0 0
NIERUCHOMOŚCI, PODATKI 305 0 1 13
ODBIÓR DOW. REJESTRACYJNYCH 10 0 1 7
KARTA DUŻEJ RODZINY, BON ŻŁOBKOWY 0 0 0 0
GOSP. ODPADAMI KOM. 1 0 0 0
URODZENIA 3 0 1 18
MAŁŻEŃSTWA/ŚLUB WYZNANIOWY 0 0 0 0
REJESTRACJA ZGONÓW 201 0 0 4
ODPISY-SKŁADANIE I ODBIÓR 303 0 2 14
ODPISY-ODBIÓR 0 0 0 0
TRANSKRYPCJE-SKŁADANIE 0 0 0 0
TRANSKRYPCJE-ODBIÓR 0 0 0 0
URODZENIA-UZNANIA 0 0 0 0
JUBILEUSZE 0 0 0 0
BONIFIKATY, PRZEKSZTAŁCENIA 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ARCHITEKTURA, GEODEZJA, INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO
DOWODY OSOBISTE (SKŁADANIE WNIOSKÓW)
DOWODY OSOBISTE (ODBIÓR)
REJESTRACJA POJAZDÓW
SPRAWY LOKALOWE
MELDUNKI
WNIOSKI O BONIFIKATĘ
PRAWA JAZDY
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
ALKOHOL
NIERUCHOMOŚCI, PODATKI
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
KARTA WARSZAWIAKA
KARTA DUŻEJ RODZINY
500+ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-05-28 09:47
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków A016 12 7 15
Gospodarka odpadami komunalnymi 0 0 0
Prawa jazdy C016 1 1 6
Dowody rejestracyjne - odbiór D027 2 2 8
Dowody osobiste i meldunki - składanie wniosków E031 1 6 6
Dowody osobiste - odbiór 0 2 5
Zdrowie, kultura, sport, oświata, KDR, SK, sprawy różne, 500+ G005 0 2 6
Architektura, urbanistyka, geodezja, nieruchomości H006 0 3 8
Działalność gospodarcza I013 4 2 10
Podatki, infrastruktura, ochrona środowiska 0 3 6
Kasy K046 1 2 2
Sprawy lokalowe, Gospodarka odpadami L015 0 2 13
Urząd stanu cywilnego - odpisy U015 0 2 7
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - przyjmowanie wniosków, 500+ 0 2 4
Paszporty - składanie wniosków 0 2 0
Paszporty - odbiór 0 1 0
Urząd stanu cywilnego - rejestracja zgonów 0 1 4
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Urząd stanu cywilnego - odpisy
Paszporty - odbiór
Paszporty - składanie wniosków
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - przyjmowanie wniosków, 500+
Sprawy lokalowe, nadzór właścicielski i nieruchomości
Kasy
Podatki, infrastruktura, ochrona środowiska
Działalność gospodarcza
Architektura, urbanistyka, geodezja, nieruchomości
Zdrowie, kultura, sport, oświata, KDR, SK, sprawy różne, 500+
Dowody osobiste - odbiór
Dowody osobiste i meldunki - składanie wniosków
Dowody rejestracyjne - odbiór
Prawa jazdy
Gospodarka odpadami komunalnymi
Urząd stanu cywilnego - rejestracja zgonów
Urząd Dzielnicy Praga-Północ
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-05-28 09:47
Kancelaria – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe 0 12 4
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne, świadczenie rodzinne 500+ Z002 1 8 10
Sprawy lokalowe L006 0 6 7
Warszawski bon żłobkowy 0 4 0
Dodatki mieszkaniowe M004 0 6 12
Podatki i opłaty lokalne 0 3 10
Gospodarka odpadami 0 11 0
KDR, Odbiory zaświadczeń 0 6 27
Działalność gospodarcza N007 1 5 11
Meldunki, dowody osobiste A025 0 5 5
Komunikacja - składanie wniosków - prawo jazdy E003 1 1 4
Odbiór praw jazdy 0 1 3
Komunikacja - Rejestracja pojazdów G011 1 4 22
Odbiór dowodów rejestracyjnych D012 0 4 5
Wybory 0 5 0
Kasy K005 0 8 5
Świadczenie wychowawcze 500+ 0 2 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Kancelaria – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe
KDR, odbiory zaświadczeń
Gospodarka odpadami
Wydawanie dowodów rejestracyjnych i praw jazdy
Komunikacja - składanie wniosków - prawa jazdy
Sprawy lokalowe
Komunikacja - rejestracja pojazdów
Działalność gospodarcza
Ewidencja ludności i dowody osobiste
Podatki i opłaty lokalne
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
Świadczenie Wychowawcze 500+
Urząd Dzielnicy Rembertów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-05-28 09:44
Rejestracja pojazdów R011 0 3 17
Prawa jazdy 0 3 12
Ewidencja ludności 0 2 9
Dowody osobiste 0 2 7
Kasa 0 1 3
Informacja / Punkt podawczy 0 1 0
Działalność gospodarcza 0 1 0
Świadczenia rodzinne 0 3 6
Fundusz alimentacyjny 0 3 0
Karta Warszawiaka 0 5 0
Karta Dużej Rodziny 0 3 0
Sprawy lokalowe 0 3 0
Oświata 0 3 0
Zezwolenia alkoholowe 0 3 0
Ochrona środowiska 0 5 0
Kultura 0 3 0
Budżet partycypacyjny 0 1 0
Turnusy rehabilitacyjne 0 3 0
Architektura 0 4 14
Urbanistyka 0 4 0
Geodezja 0 4 0
Nieruchomości 0 4 0
Infrastruktura 0 4 0
Gospodarka odpadami 0 4 12
500+ 0 3 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Rejestracja pojazdów
Kultura
Budżet partycypacyjny
Turnusy rehabilitacyjne
Architektura
Urbanistyka
Geodezja
Nieruchomości
Gospodarka odpadami
Program 500+
Ochrona środowiska
Zezwolenia alkoholowe
Oświata
Prawa jazdy
Ewidencja ludności
Dowody osobiste
Działalność gospodarcza
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Karta Warszawiaka
Karta Dużej Rodziny
Sprawy lokalowe
Infrastruktura
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-05-28 09:47
Kancelaria 0 2 2
Kasa B008 0 2 2
Dodatki mieszkaniowe 0 4 8
Zezwolenia na alkohol 0 4 7
Gospodarka odpadami komunalnymi 1 4 2
Karta Warszawiaka Karta Dużej Rodziny 0 8 0
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących 0 0 0
Lokale komunalne D002 0 2 3
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości 0 2 6
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg) 0 2 16
Meldunki, dowody, zaświadczenia F027 4 4 8
Odbiór Dowodów Osobistych 0 4 3
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport 0 2 1
Użytkowanie wieczyste gruntu 0 2 2
Świadczenia Rodzinne, 500+ 0 0 0
Bon Żłobkowy 0 8 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dodatki mieszkaniowe
Podatki, ochrona środowiska, kultura, sport
Odbiór Dowodów osobistych
Meldunki, dowody, zaświadczenia
Działalność gospodarcza (CEIDG, archiwum edg)
Architektura, urbanistyka, Geodezja i nieruchomości
Lokale komunalne
Stanowisko obsługi osób głuchych i niedosłyszących
Karta Warszawiaka/Karta Dużej Rodziny
Gospodarka odpadami komunalnymi
Zezwolenia na alkohol
Użytkowanie wieczyste gruntu
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Mariańska 5)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-05-28 09:47
Prawa jazdy A008 0 1 6
Rejestracja pojazdów - osoby prawne 0 1 5
Rejestracja pojazdów - osoby fizyczne C009 8 4 21
Wydawanie DR., wymiana DR, adnotacje w DR , zbycia D020 3 4 7
Informacja 0 1 5
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Prawa jazdy
Rejestracja osób fizycznych
Osoby fizyczne + firmy – wydawanie, wymiana, adnotacje w DR, zgłoszenie zbycia
Urząd Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowy Świat 39)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-05-28 09:47
Przyjmowanie wniosków A002 0 8 7
Obsługa dłużników alimentacyjnych 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Przyjmowanie wniosków
Obsługa dłużników alimentacyjnych
Urząd Dzielnicy Targówek
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-05-28 9:48
Dowody osobiste - składanie wniosków 16 3 1 3
Dowody osobiste - odbiór dokumentów 908 0 1 3
Wymeldowanie, zameldowanie, zaświadczenia 811 1 1 5
Prawa jazdy - odbiór dokumentów 204 0 1 4
Prawa jazdy - składanie wniosków 412 0 0 2
Dowody rejestracyjne - odbiór dokumentów 620 9 0 4
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków 18 18 2 4
Sprawy lokalowe, Dodatki mieszkaniowe 408 0 2 2
Działalność gospodarcza 0 3 0 0
Geodezja, Architektura,Ochrona środowiska 408 0 0 3
Archiwum USC, Odpisy aktów 0 1 0 0
Biuro podawcze, WIFI 11 0 0 3
Kasy 31 0 2 3
500 plus 2 0 0 6
Spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania 0 0 0 0
Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego 2 0 0 1
Przekształcenie użytkowania wieczystego 2 0 0 2
Karta Warszawiaka 2 0 0 1
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dowody osobiste - składanie wniosków
Dowody osobiste - odbiór dokumentów
Wymeldowanie, zameldowanie, zaświadczenia
Prawa jazdy - odbiór dokumentów
Prawa jazdy - składanie wniosków
Dowody rejestracyjne - odbiór dokumentów
Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
Sprawy lokalowe, Dodatki mieszkaniowe
Działalność gospodarcza
Geodezja, Architektura, Ochrona środowiska
Archiwum USC, Odpisy aktów
Biuro podawcze, WIFI
Kasy
500 plus
Spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania
Zameldowanie z jednoczesnym złożeniem wniosku dowodowego
Przekształcenie użytkowania wieczystego
Karta Warszawiaka
Urząd Dzielnicy Ursus
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-05-28 09:48
URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, OCHRONA ŚRODO A003 0 1 4
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, GEODEZJA, S 0 1 1
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA C002 0 2 10
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE 2 2 6
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY E006 0 1 9
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACY F002 0 2 1
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH G008 1 4 5
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW H008 3 3 6
PRAWA JAZDY 0 1 8
KASA K002 0 2 3
PŁATNOŚCI PODATKÓW 0 1 18
URZĄD STANU CYWILNEGO L004 0 2 24
DZIERŻAWA, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE 0 1 14
INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO, GOSPODARKA 0 1 7
PODATEK OD SRODKOW TRANSPORTOWYCH 0 1 0
ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU 1 1 12
WYMIANA WTÓRNIK 0 0 0
WPISY HAK VAT GAZ TAXI L 0 0 0
CZASOWE WYCOFANIE Z RUCHU 0 0 0
ZEZWOLENIE NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE 0 0 0
WYBORY 0 1 1
ZATRZYMANE, PUNKTY KARNE 0 0 0
ODPISY S006 0 2 2
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH 0 2 0
500+ 0 2 8
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY 0 1 21
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH 0 2 0
ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH D707 0 2 6
ZAŚWIADCZENIE DO ŚLUBU KONKORDATOWEGO 0 2 0
WARSZAWSKI BON ŻŁOBKOWY, KARTA DUŻEJ RODZINY 0 1 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
DZIERŻAWA, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE
INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO, GOSPODARKA
PODATEK OD SRODKOW TRANSPORTOWYCH
ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU
WYMIANA WTÓRNIK
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
500+
KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY
URZĄD STANU CYWILNEGO
PŁATNOŚCI PODATKÓW
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, GEODEZJA
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACYJNE
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
REJESTRACJA POJAZDÓW, SKŁADANIE WNIOSKÓW
PRAWA JAZDY
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH
Urząd Dzielnicy Ursynów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-05-28 9:42
K-REJESTRACJA POJAZDÓW 21 21 3 12
S-ŚWIADCZENIA RODZINNE,ALIMENTACYJNE 2 0 0 4
R-ODBIÓR DOKUMENT. KOMUNIKACYJNYCH 322 3 1 5
P-PRAWA JAZDY-PRZYJMOW. WNIOSKÓW 5 0 0 7
E-ODBIÓR PRAWA JAZDY 2 0 0 7
H-BON ŻŁOBKOWY 0 0 0 0
Z-EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSP.-CEIDG 7 0 0 7
G-KONCESJE ALKOHOLOWE I INNE 0 0 0 0
A-ARCHITEKTURA, GEODEZJA, INFRASTRUKT 6 0 1 3
L-SPRAWY LOKALOWE 4 0 0 9
B-OCHRONA ŚROD.,EDUKACJA,SPORT,... 9 0 1 2
F-KASY WPŁATY 34 3 2 2
D-DOWODY OSOBISTE-PRZYJM.WNIOSKÓW 29 0 3 6
M-ZAMELDOWANIA/WYMELDOWANIA 7 0 1 7
N-DOWODY OSOBISTE-ODBIÓR 25 0 0 4
J-PODATKI I OPŁATY LOKALNE 5 0 0 12
W-KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZ. 0 0 0 0
C-REJESTRACJA DLA FIRM 0 0 0 0
O-ODPADY KOMUNALNE 700 0 0 3
I-500+ Z DOCHODEM 600 0 0 0
X-WYD. ZAŚWIAD. O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 0 0 0 0
Q-SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA 0 0 0 0
T-ZMIANY W DOKUMENTACH 11 9 1 6
Y-DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW 0 0 0 0
USC: A-NOWORODKI 0 0 0 0
USC: B - REJESTRACJA ZGONÓW 0 0 0 0
USC: C - ODPISY SKŁADANIE I ODBIÓR 0 0 0 0
USC: D - INNE 0 0 0 0
USC: E - MAŁŻEŃSTWA 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
ARCHITEKTURA I PLANOWANIE-PRZESTRZENNE, GEODEZJA I KATASTER, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, DROGOWNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA, OŚWIATA, SPORT I REKREACJA
DOWODY OSOBISTE - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
DOWODY OSOBISTE - ODBIÓR DOKUMENTÓW
ZAMELDOWANIA I WYMELDOWANIA
ODPADY KOMUNALNE
SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY
500+ KAŻDE DZIECKO Z WERYFIKACJĄ DOCHODU
DODATKI MIESZKANIOWE, NAJEM LOKALI
ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE
DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW
REJESTRACJA POJAZDÓW - FIRMY - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
REJESTRACJA POJAZDÓW INDYWIDUALNYCH - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
PRAWA JAZDY - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
ODBIÓR DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH, ZBYCIE POJAZDU
ZMIANY W DOKUMENTACH POJAZDU, WYMIANY, WTÓRNIKI DOKUMENTÓW I TABLIC, ZAŚWIADCZENIA, WYREJESTROWANIE (ZŁOMOWANIE, KRADZIEŻ) ITP.
PRAWA JAZDY - ODBIÓR DOKUMENTÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - KONCESJE ALKOHOLOWE
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)
Urząd Dzielnicy Wawer
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-05-28 09:40
BIURO PODAWCZE 1 3 2
ARCHITEKTURA, GEODEZJA B019 2 6 5
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI B018 0 6 1
PODATKI I OPŁATY LOKALNE H003 0 5 3
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 0 6 8
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 0 6 2
ŚWIADCZENIA RODZINNE Z001 0 2 0
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE 0 3 0
KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY 0 3 3
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA D006 1 1 9
INFORMACJA, WYDAWANIE DRUKÓW I FORMULARZY 0 1 0
KASY K048 0 2 3
REJESTRACJA POJAZDÓW R017 0 5 20
PRAWA JAZDY, ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 0 1 4
MELDUNKI I WNIOSKI O DOWODY OSOBISTE E010 0 3 16
DOWODY REJESTRACYJNE: WPISY, ADNOTACJE, ZMIANY 2 2 1
SPRAWY LOKALOWE 0 3 0
500+ 0 1 0
DOWODY REJESTRACYJNE ODBIÓR / WYMIANA F019 4 2 5
ZBYCIE POJAZDU / WYREJESTROWANIE 0 2 0
BUDŻET PARTYCYPACYJNY 0 2 0
WYDAWANIE DOKUMENTÓW 0 2 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
DZIENNIK PODAWCZY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW
500+
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE
WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I PRAW JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
KARTA WARSZAWIAKA
ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE
ŚWIADCZENIA RODZINNE
INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PODATKI I OPŁATY LOKALNE IN-15
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
ARCHITEKTURA, GEODEZJA
SPRAWY LOKALOWE
Urząd Dzielnicy Wesoła
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-05-28 9:42
K: Kasa 9 0 1 2
B: Dowody osobiste 1 0 0 87
M: Meldunki 0 0 0 0
E: Sprawy wyborcze 0 0 0 0
R: Rejestracja pojazdów 9 1 2 6
P: Prawa jazdy 1 0 0 4
D: Działalność gospodarcza i zezwolenia 4 0 1 4
F: Podatki 1 0 0 11
O: Odbiór odpadów 0 0 0 0
H: Odpisy aktów USC 3 0 0 15
C: Pozostałe sprawy USC 3 0 0 14
A: Architektura 2 1 0 5
G: Geodezja 1 0 1 0
I: Infrastruktura i drogi 1 0 0 0
S: Ochrona środowiska 0 0 0 0
L: Sprawy lokalowe 0 0 0 0
N: Karta Dużej Rodziny 0 0 0 0
W: Karta Warszawiaka 0 0 0 0
J: Inne 1 2 0 0
T: 500+ (na II-gie dziecko) 0 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
DOWODY OSOBISTE
MELDUNKI
SPRAWY WYBORCZE
PRAWA JAZDY
REJESTRACJA POJAZDÓW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ZEZWOLENIA
ODBIÓR ODPADÓW
PODATKI
INFRASTRUKTURA I DROGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
SPRAWY LOKALOWE
KARTA DUŻEJ RODZINY
KARTA WARSZAWIAKA
ARCHITEKTURA
GEODEZJA
RODZINA 500 PLUS
Urząd Dzielnicy Wilanów
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-05-28 09:48
Ewidencja ludności M085 0 3 10
Rejestracja pojazdów R053 1 3 7
Prawa jazdy L280 0 1 14
Architektura i urbanistyka, sprawy lokalowe, konserwacja zabytków A608 0 2 6
Ochrona środowiska, drogownictwo, infrastruktura C467 0 2 5
Działalność gospodarcza D533 0 2 10
Geodezja, ewidencja gruntów, karta dużej rodziny, karta warszawiaka G907 0 2 4
Podatki P143 0 1 8
Gospodarka odpadami komunalnymi 0 1 12
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Ewidencja ludności
Rejestracja pojazdów
Kasa
Prawa jazdy
Kancelaria, Biuro Podawcze
Architektura i urbanistyka, sprawy lokalowe, konserwacja zabytków
Ochrona środowiska, drogownictwo, infrastruktura
Ewidencja działalności gospodarczej
Geodezja, ewidencja gruntów, karta dużej rodziny, karta warszawiaka
Podatki
Gospodarka odpadami komunalnymi
Urząd Dzielnicy Włochy
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-05-28 09:50
Architektura, Geodezja, Ochrona Środowiska, Gospodarka Nieruchomościami 0 6 14
Infrastruktura, Oświata, Zezwolenia na alkohol, Zasoby lokalowe, Podatki lokalne B007 0 5 5
Odpady komunalne 0 5 1
Świadczenia rodzinne 0 5 0
Karta Warszawiaka 0 5 0
Punkt podawczy 0 5 0
Punkt Informacyjny 0 1 0
Dowody osobiste i meldunki E015 0 5 5
Prawo jazdy L007 1 3 7
Rejestracja osób prawnych 0 0 0
Rejestracja pojazdów R010 2 5 20
Wydawanie dowodów rejestracyjnych, wpis GAZ, HAK, L, Współwłaściciel H013 3 3 8
Działalność gospodarcza D001 0 2 1
Kasy K015 0 2 4
Wymiar podatku od nieruchomości (rejon Włochy) 0 1 0
Podatek od nieruchomości osoby prawne 0 1 0
Wymiar podatku od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy, Okęcie) 0 0 0
Podatek rolny, zaświadczenia 0 0 0
Podatek od środków transportowych 0 1 0
Wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego 0 1 0
Windykacja należności podatkowych 0 0 0
Odpady komunalne - piętro 0 3 0
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja 0 1 0
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny 1 0 0
Program 500+ 0 5 14
Do kasy 0 0 0
st1 0 0 0
st2 0 0 0
st3 0 0 0
st4 0 0 0
st11 0 0 0
st12 0 0 0
st13 0 0 0
st14 0 0 0
st15 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Architektura, Geodezja, Ochrona Środowiska, Gospodarka Nieruchomościami
Świadczenia rodzinne
Karta Warszawiaka
Punkt podawczy
Dowody osobiste i meldunki
Prawo jazdy
Rejestracja pojazdów
Księgowanie wpłat z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Użytkowanie wieczyste, księgowanie i windykacja
Infrastruktura, Oświata, Zezwolenia na alkohol, Zasoby lokalowe, Podatki lokalne
Podatek rolny, zaświadczenia
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny
Odpady komunalne
Działalność gospodarcza
Podatek od nieruchomości osoby prawne
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy)
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne (rejon Włochy, Okęcie)
Podatek od środków transportowych
Ustalanie opłaty z tyt. opłaty za gospodarowanie od nieruchomości, rolnego
Postępowanie egzekucyjne
Program 500+
Urząd Dzielnicy Wola
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-05-28 09:44
Meldunki i dowody A015 2 3 7
Wydawanie dowodów osobistych B020 7 1 6
Kancelaria, sprawy różne 0 1 2
Architektura, infrastruktura 0 1 3
Nieruchomości, geodezja 0 2 4
Sprawy lokalowe F012 0 2 8
Ochrona Środowiska 0 1 0
Wydawanie dowodów rejestracyjnych H028 1 1 4
Rejestracja pojazdów I025 16 4 19
Gospodarka odpadami/Środowisko 0 1 6
Kasa K037 1 3 5
Prawa jazdy L012 0 1 4
Karta Warszawiaka 0 1 6
Małżeństwa 0 1 1
Odpisy R013 4 2 15
Rejestracja zgonów S002 0 2 6
Zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny 0 1 0
Dłużnicy alimentacyjni 0 1 0
Świadczenia opiekuńcze, becikowe P006 2 1 5
Zezwolenia alkoholowe 0 2 0
Ewidencja Działalności Gospodarczej 0 2 9
Do kasy 0 1 0
Program 500+ al. Solidarności 0 1 8
Program 500+ Syreny 0 1 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
A - Meldunki i dowody
O - Ochrona środowiska/gospodarka odpadami komunalnymi
M - Karta Warszawiaka, Karta Dużej Rodziny
L - Prawa jazdy
I - Rejestracja pojazdów
H - Wydawanie dowodów rejestracyjnych
F - Sprawy lokalowe
E - Nieruchomości, geodezja
D - Architektura, Infrastruktura
C - Kancelaria
B - Wydawanie dowodów osobistych
P - 500+, Al Solidarności
Urząd Dzielnicy Żoliborz
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-05-24 16:22
E-DOWODY OSOBISTE 82 0 0 0
B-POD. NIER. FIZ. INFORMACJA OGÓLNA 4 0 1 0
C-PRAWA JAZDY 84 0 0 0
X-POD. NIER. FIZ. INFO. O TOCZ. SPR 205 0 1 0
D-KSIĘGOWOŚĆ PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 0 0 1 0
L-SPRAWY MIESZKANIOWE 20 0 0 0
G-REJESTRACJA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZEJ 28 0 1 0
N-ARCHITEKTURA,GEODEZJA,NIERUCHOM 24 0 0 0
P-PASZPORTY SKŁADANIE WNS 39 0 0 0
o-PASZPORTY ODBIÓR 20 0 0 0
A-KSIĘGOWOŚĆ OPŁATY 0 0 1 0
W-WYBORY 1 0 0 0
Y-ŚWIADCZENIA DLA RODZINY, KARTY 12 0 1 0
K-KASY 24 0 0 0
I-KSIĘGOWOŚĆ DZIERŻAWY 0 0 0 0
F-REJ. POJ. OSOBY PRAWNE 19 0 1 0
H-HANDEL, ZEZW. NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU 907 0 0 0
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Dowody osobiste
Rejestracja pojazdów
Prawa jazdy
Działalność gospodarcza
Zezwolenie na sprzedaż Alkoholu
Sprawy mieszkaniowe
Meldunki i poświadczenia
Architektura, geodezja, nieruchomości
Świadczenia dla rodziny, 500plus
Zmiany we wpisie działalności gospodrczej

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

I Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego, Obrotu Zagranicznego oraz Zmiany Imion i Nazwisk (ul. Władysława Andersa 5)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-05-28 09:47
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 0 0 10
T: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 2 10
W: Odbiór zamówionych odpisów W509 0 3 10
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem P603 0 3 10
S: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
I: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym I003 0 1 10
UP: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 0 10
Z: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 0 10
US: Sprostowanie lub uzupełnienie aktów 0 0 10
UO: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 0 10
US: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 1 10
UM: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 0 10
Sprostowanie lub uzupełnienie aktów 0 0 10
UT: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
D: Zmiana imienia dziecka 0 1 10
M: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 1 1 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń M004 0 1 10
UJ: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 0 10
UC: Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 0 0 10
UZ: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 0 10
A: Rejestracja noworodków 0 0 10
T: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów T009 2 1 10
I: Informacja 0 0 10
T: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów T303 4 2 10
UT: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów 0 0 10
A: Archiwum Zabużańskie 0 0 10
W: Złożenie wniosku o wydanie odpisu W010 2 3 10
UW:Odbiór zamówionych odpisów 0 0 10
UT: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
X: Kasa 0 0 60
C: Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym C004 0 1 10
UX: Kasa 0 0 60
UI: Informacja 0 0 10
UT: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów 0 0 10
UW: Złożenie wniosku o wydanie odpisu 0 0 10
UI: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 0 0 10
UD: Zmiana imienia dziecka 0 0 10
UZ: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 0 0 10
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 1 10
UM: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 0 10
T: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 1 1 10
UA: Archiwum Zabużańskie 0 0 10
UA: Rejestracja noworodków 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odbiór zamówionych odpisów aktów
Złożenie wniosku o wydanie odpisów aktów
Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego III (ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 1/3)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-05-28 09:47
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 2 10
W: Odbiór zamówionych odpisów 1 2 10
T: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 0 1 10
I: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 0 0 10
S: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 1 10
UP: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 0 10
Z: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 1 10
US: Sprostowanie lub uzupełnienie aktów 0 0 10
UO: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 0 10
UM: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 0 10
Sprostowanie lub uzupełnienie aktów 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 2 10
US: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
D: Zmiana imienia dziecka 0 1 10
UT: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń M001 0 2 10
M: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 2 10
UJ: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 0 10
I: Informacja 0 0 10
T: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów 0 0 10
A: Rejestracja noworodków N802 0 1 10
UZ: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 0 10
UC: Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 0 0 10
T: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów 0 0 10
X: Kasa 0 0 10
UT: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
UW:Odbiór zamówionych odpisów 0 0 10
A: Archiwum Zabużańskie 0 1 10
W: Złożenie wniosku o wydanie odpisu W006 0 2 10
UT: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów 0 0 10
C: Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym C002 0 2 10
UW: Złożenie wniosku o wydanie odpisu 0 0 10
UT: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów 0 0 10
UI: Informacja 0 0 10
UX: Kasa 0 0 10
T: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
UM: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 0 10
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 1 10
UZ: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 0 0 10
UD: Zmiana imienia dziecka 0 0 10
UI: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 0 0 10
UA: Rejestracja noworodków 0 0 10
UA: Archiwum Zabużańskie 0 0 10
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie
Odbiór zamówionych odpisów aktów
Złożenie wniosku o wydanie odpisów aktów
Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego V (ul. Falęcka 10)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-05-28 09:47
S: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 1 10
I: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 0 0 10
W: Odbiór zamówionych odpisów W502 0 1 10
T: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
Z: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu Z602 1 2 10
P: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 1 10
Z: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 0 10
UP: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem 0 0 10
US: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
UM: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 0 10
Sprostowanie lub uzupełnienie aktów 0 0 10
J: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 1 10
US: Sprostowanie lub uzupełnienie aktów 0 0 10
UO: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 0 10
M: Złożenie dokumentów i wydawanie zaświadczeń 0 0 10
M: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 0 10
UT: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
D: Zmiana imienia dziecka 0 0 10
UZ: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu 0 0 10
A: Rejestracja noworodków 0 0 10
UC: Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 0 0 10
I: Informacja I900 0 1 10
T: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów 0 0 10
UJ: Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego 0 0 10
UT: Rejestracja na podstawie zagranicznych dokumentów 0 0 10
X: Kasa 0 0 10
UT: Odbiór odpisu po sprostowaniu lub uzupełnieniu 0 0 10
UW:Odbiór zamówionych odpisów 0 0 10
W: Złożenie wniosku o wydanie odpisu W003 0 1 10
A: Archiwum Zabużańskie 0 0 10
T: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów 0 0 10
UI: Informacja 0 0 10
UX: Kasa 0 0 10
UW: Złożenie wniosku o wydanie odpisu 0 0 10
UT: Odbiór odpisu po rejestracji zagranicznych dokumentów 0 0 10
C: Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 0 0 10
UA: Rejestracja noworodków 0 0 10
UA: Archiwum Zabużańskie 0 0 10
O: Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka 0 0 10
UZ: Zgłoszenie zgonu na podstawie karty zgonu 0 0 10
UD: Zmiana imienia dziecka 0 0 10
UI: Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 0 0 10
T: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu 0 0 10
UM: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa 0 0 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.

Wydział Archiwum Stanu Cywilnego (ul. Smyczkowa 14)
Nazwa grupy Aktualny numer Liczba oczekujących Liczba stanowisk Czas obsługi [min.]
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na:
2018-05-28 09:47
P: Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska 0 1 10
A: Uzupełnienie aktu 0 1 10
S: Sprostowanie aktu stanu cywilnego 0 1 10
D: Nadanie dziecku nazwiska 0 1 10
I: Inna sprawa 0 1 10
O: Uznanie ojcostwa 0 1 10
W: Odbiór zamówionych dokumentów W701 0 1 10

W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.